| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I VIERDALEN I


 

 

 

Christen Nilsen f. 1718 og Åste Nilsdatter f. 1721 sin familie

 

 

 

Christen Nilsen, f. 1718 i Eidanger,[1] døpt 26.06.1718 i Eidanger kirke,[2] d. 1805 på Viersdalen i Eidanger,[3] gravlagt 10.11.1805 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Nils Tollefsen Søndre Nordal.

 

Niels Tollefsen og Martha Madsdatter - Christen

Faddere: baaren af Karen Amunsdatter Aaklungen, assist: Ragnild Amundsdatter Buer, mandfaddere: Rejer Tollefsen Lunde, Ole Ingebrichtsen Aachlungen.

 

Han giftet seg i 1746 med datteren på Viersdalen.

 

Copul. 28/11-1746 i Eid.

Christen Nielsøn Ødegaarden og Aaste Nielsd. Viersdalen.

 

Christen og Åse nevnes på Søndre Nordal frem til 1750. 

 

De nevnes etter dette på Viersdalen. Den tiden de bodde på Søndre Nordal, frem til 1750, bodde de hos hans foreldre som da var brukere der.

 

Han kjøpte en del av Søndre Nordal i 1760 sammen med Gudmund Christensen Kvestad. Christen var søskenbarn til Gudmund sin mor.

Anno 04.09.1760 – Thinglyst Hans Christian Arveschougs skiøde til Gudmund Christensen Qvæstad og Christen Nielsen Wiersdalen paa Søndre Nordahl for 90 rd. af dags dato

 

Matrikulen 1774 

Viersdalen
Eiere: Niels Larsen Stærbøe
Oppsittere: Christen og Søren

 

Anno 03.09.1778 – I duplo. Skovbytte brev imellom Christen Nielsen Wiersdahlen og Søren Jonesen Wiersdahlen, angaaende jordmarken og skovdeling mellom disse som ejere af Wiersdahlen. (dat. 18.06.1778)

 

I 1762 ble Søndre Nordal brukt som en avlsgård av Christen Viersdalen. Han stod som selveier av gården. 

 

Viersdalen 1762:

Gaardsnavn: Viersdalen

Eier: Proprietair gods Niels Larsen

Mand og hustru: Niels Viersdalen og kone, Christen Viersdalen og kone,

Lars Viersdalen og kone

Barn 12 aar: Kistine Nielsdatter, Marthe Bolette

Drenger over 12 aar: Ole Erichsen, Ole Tollisen, Mads Giertsen

Piiger over 12 aar: Mari Nielsdatter

 

En Christen var en av to brukere på Søndre Nordal under matrikulen av 1774. Dette kan også ha vært Christen Viersdalen. Cencelieraad Deichmann eide i 1774 Søndre Nordal.

 

Matrikulen 1774 på Søndre Nordal:
Eiere: Cancelieraad Deichman Oppsittere: Christen og Tollef

 

Han kjøpte gården Viersdalen sammen med Søren Jonsen i 1778 av David Nilsen Lerstang i Brevik:

Anno 03.09.1778 – Sr. David Nielsen med Curator Christen Hesselberg deres skiøde til Christen Nielsen og Søren Johnsen paa 1 ½ huud jordgods udj grd. Wiersdalen 1700 rd. (dat. 26.06.1778)

 

Bosatt hos datteren, Kirsten, på Viersdalen i 1801 som "Christen Nilsen, Konens fader, 83 år, Enkemand 1ste gng, Fledføring".

 

Gravlagt som "Christen Nilsen Wiersdalen 87 1/2 aar".

 

 

Gift 28.11.1746 i Eidanger kirke,[5] med[6] Åste Nilsdatter, f. 1721 på Kvestad i Eidanger,[7] (datter av Nils Olsen og Åse Larsdatter), døpt 31.08.1721 i Eidanger kirke,[8] d. 1786 på Viersdalen i Eidanger,[9] gravlagt 14.08.1786 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Åste:

Niels Olsen Quæstad og Aase Laersdatter - Aaste

Faddere: baaren af Anna Povelsdatter Traaholt, Mari Nielsdatter Høyset, Maren Olsdatter Quæstad, mandfaddere: Lars Søfrensen Quæstad, Hans Thorchelsen.

 

Hun kom fra Viersdalen da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Aaste Nilsd. Wiersdal 66 aar".

 

 

 

I.    Martha Boletta Christensdatter, f. 1747 på Ødegården i Eidanger,[11] døpt 13.09.1747 i Eidanger kirke,[12] d. 1748 på Ødegården i Eidanger,[13] gravlagt 17.11.1748 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Christen Nielsen Ødegaarden og Aaste Nielsdatters datter Marte Bolette                                 

       Faddere: baaren af Hans Christians kone Elisabeth Villumsdatter i Porsgrund, Ragnild Nielsdatter Ødegaarden, mandfaddere: Niels Viersdalen, Anders Nielsen Ødegaarden.

      

       Gravlegges som "Christen Ødegaardens Datter Marte 1 aar".

 

 

 

II.   Marthe Bolette Christensdatter, f. 1750 på Ødegården i Eidanger,[15],[16] døpt 30.03.1750 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[18] død 03.05.1817 på Viersdalen i Eidanger,[i] gravlagt 11.05.1817 på Eidanger kirkegård.

      

       Christen Ødegaarden og Aaste Nielsdatters datter Martha Boletta                                

       Faddere: baaren af Simon Pedersens kone Anne Maria Pedersdatter i Porsgrund, Kirsten Nielsdatter Ødegaarden, mandfaddere: Jacob Olsen Grave, Mas Nielsen Ødegaarden.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Marte Bolette Christensdatter Wiersdal 17".

 

      

       Gift 28.09.1775 i Eidanger kirke,[19] med[20] Anders Sørensen, f. 1749 på Lunde i Eidanger,[21] (sønn av Søren Anundsen og Sara Christensdatter), døpt 02.03.1749 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[23] d. 1820.[24]

      

       Se Viersdalen denne gården

 

      

 

III. Kirsten Christensdatter, f. 1752 på Viersdalen i Eidanger,[25] døpt 17.12.1752 i Eidanger kirke,[26] d. 1758 på Viersdalen i Eidanger,[27] gravlagt 23.07.1758 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Christen Viersdalens barn navnl. Kisti                                                   

       Faddere: baaren af Jacob Graves kone, Ragnild Nielsdatter, mandfaddere: Cornelius Sundsaasen, Lars Landgangen, Lars Nielsen Viersdal.

      

       Gravlagt som "Christen Viersdalens barn Kisti 5 ½ aar".

 

 

 

IV. NN Christensen, f. 1755 på Viersdalen i Eidanger,[29] d. 1755 på Viersdalen i Eidanger,[30] gravlagt 06.04.1755 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Gravlagt som "Christen Nielsen Viersdals dødfødte barn".

 

 

 

V.   Kirsten Christensdatter, f. 1759 på Viersdalen i Eidanger,[32] døpt 24.05.1759 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke,[34] død 20.09.1851 på Viersdalen i Eidanger,6 gravlagt 28.09.1851 på Eidanger kirkegård.[ii]

      

       Christen Viersdalens barn navnl. Kisti                                                  

       Faddere: baaren af Jacob Graves kone, Kistine Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Anders Skomager, Sivert Hansen i Porsgrund, Lars Nielsen Viersdal.

      

       Konfirmert i 1774 som "Kirstie Christensdatter Wiersdal 15".

 

      

       Gift 27.08.1778 i Eidanger kirke,[35],[36] med Amund Olsen, f. 1754 på Lønnebakke i Eidanger,[37] (sønn av Ole Hansen og Mari Anundsdatter), døpt 19.05.1754 i Eidanger kirke,[38] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[39] død 17.11.1839 på Viersdalen i Eidanger,6 gravlagt 25.11.1839 på Eidanger kirkegård.21

      

       Se Viersdalen denne gården

 

 

 

VI. NN Christensen, f. 1762 på Viersdalen i Eidanger,[40] d. 1762 på Viersdalen i Eidanger,[41] gravlagt 10.03.1762 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 4. april 1762 finnes blant introduserte kvinner "Christen Viersdalens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Christen Viersdals dødfødte pib.".

 

 

 

VII. Åse Christensdatter, f. 1764 på Viersdalen i Eidanger,[43],[44] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[45] d. 1794 på Ødegården i Eidanger,[46] gravlagt 25.05.1794 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. februar 1764 finnes blant introduserte kvinner "Christen Viersdalens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun ble konfirmert i Eidanger i 1778 bosatt på Viersdalen som "Aase Christensdatter Wiersdal 15".

 

      

       Gift 04.09.1788 i Eidanger kirke,[48] med[49] Casper Barth, f. ca 1756,[50] (sønn av Ambrosius Caspersen Barth), d. 1808 nær Nøtterøy i Vestfold.[51]

      

       Se Søndre Nordal

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 18.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 76.

[4]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 329.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 125.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 125.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[18]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 76.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 137.

[23]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift avskrift på Eidangerslekt

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 333.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[28]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[30]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[31]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 329.

[36]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 329.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[39]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift avskrift på Eidangerslekt

[40]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[41]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[42]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen t.

[43]  Alder ved konfirmasjonen.

[44]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[48]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[50]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 84, side 12.

[51]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 84, side 12.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 333.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.