| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Jacob Svendsen f. 1807 og Anne Helvig Pedersdatter f. 1810 sin familie.

 

 

 

Jacob Svendsen,[1] født 1807 i Austad Siljan TE., døpt 02.08.1807 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke TE.,[3] død 06.01.1870 i Kiste Siljan TE.,[4] gravlagt 16.01.1870 i Siljan kirkegård TE.[5]

Han var sønn av Svend Nilsen og Maren Isaksdatter på Austad før 1814.

 

Jacob giftet seg i 1836 og ble bosatt på Kiste Nordre som leilending.

 

Matrikkelen 1838

Kiste nordre matrikkelnr.184 (gammelt matrikkelnummer 139)

Løpenummer 558 - Kiste nordre - skyld 3 huder 3 skinn - oppsitter Jacob Svendsen

 

Siljan 1865 - Kiste (nordre) løpenummer 558a

Eigar: Gaardbr og Leilænding Jacob Svendsen Utsæd: hv1/4 by3/8 ha3 po3, kreaturhald: he1 ku4 få6 sv1

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jacob Svendsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 58 (alder) Slemdal Prgj.

Anne H. Pedersdatter k g hans Kone 56 (alder) Hedrum Prgj.

Svend Jacobsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 29 (alder) Slemdal Prgj.

Peder Jacobsen m ug deres Søn 27 (alder) Slemdal Prgj. Sjukdom: Sindssvag Varigheit: fra sit 20de Aar

Niels Jacobsen m ug deres Søn 15 (alder) Slemdal Prgj.

Christian Jacobsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

Andrea M. Jacobsdatter k ug deres Datter 20 (alder) Slemdal Prgj.

Anne H. Jacobsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Slemdal Prgj.

 

Jacob døde på Kiste i 1870.

 

 

Gift 11.09.1836 i Siljan kirke TE.,[6] med Anne Helvig Pedersdatter,1 født 1810 i Bårnes Hedrum VE. (datter av Peder Hansen og Karen Ambrosdatter), døpt 12.08.1810 i Hedrum VE.,[7] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke TE.,7 død 20.04.1882 i Kiste N. Siljan TE.,[8] gravlagt 29.04.1882 i Siljan kirkegård TE.8

 

Anne:

Hennes far, Peder Hansen, ble født 1781 på Barstad i Botne i Vestfold. Han var i 1801 bosatt på Skui i Svarstad i Lardal som ”Lensmannskarl”. Hennes mor, Karen Ambrosdatter, var født 1774 på Flåtten i Styrvoll, og var enke på Bårnes nordre i Hvarnes i Hedrum da de giftet seg. I november 1825 flytter foreldrene til gården O. Vivestad i Ramnes.

 

Hennes bror, Lars Pedersen, ble gift og kom til Tveitan i Siljan.

 

Hun ble enke i 1870 og brukte gården videre.

 

Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre og holdt skylddeling der i 1873, står det følgende om deres del av gården: ”Kiste Nordre (indmarken) - løpenummer 558c som brukes av Jacob Svendsens enke”.

 

Anne Helvig nevnes som enke og bruker av Kiste løpenummer 558c i 1875.

 

Siljan 1875 - Kiste løpenummer 558c

Anne H Pedersdatter f. 1810 i Varnes i Hedrum – enke - husmoder – leilending

Niels Jacobsen f. 1852 – hendes sønn – skovarbeider

Kristian Jacobsen f. 1854 – hendes sønn – hjelper moderen

Peder Jacobsen f. 1840 – hendes sønn – hel fattigunderstøttet

Karine Jacobsdatter f. 1845 – hendes datter – hjelper moderen

Anne H Jacobsdatter f. 1856 – hjelper moderen

 

Hun døde på Kiste i 1882.

 

 

 

I.    Svend Jacobsen,[9] født 20.03.1837 i Kiste N. Siljan TE.,[10] døpt 21.05.1837 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[11] død 04.03.1878 i Holt Siljan TE.,[12] gravlagt 11.03.1878 i Siljan kirkegård TE.12

      

       Gift 16.11.1866 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Marie Jensdatter,[13] født 28.05.1843 i Kiste Siljan TE.,[14] (datter av Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter), døpt 11.06.1843 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 04.10.1857 i Siljan kirke TE.,[15] død 23.01.1921 i Moholt Siljan TE.,[16] gravlagt 29.01.1921 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Kiste Søndre/Holtsrønningen

 

      

       

II.   Peder Jacobsen,[17] født 01.03.1839 i Kiste N. Siljan TE.,[18] døpt 24.03.1839 i Siljan kirke TE.,42 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[19] død 11.09.1881 i Kiste N. Siljan TE.,8 gravlagt 17.09.1881 i Siljan kirkegård TE.8

      

       I folketellingen for 1865 står det at han var sinnssvak.

      

 

 

III. Maren Jacobsdatter, født 27.06.1841 i Kiste Siljan TE.,[20] døpt 08.08.1841 i Siljan kirke TE.,44 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.43

      

       I 1865 var hun tjenestejente hos Jacob Nilsen på søndre Austad.

 

       Maren fikk et uekte barn bosatt på Kiste i 1873.

 

       Hun giftet seg i 1878 og flyttet med sin mann til Skien i 1885.

      

       De nevnes i Skien i 1885 tellingen. Hans Martin arbeidet da på Unions tresliperi. Hennes uekte datter var også bosatt med dem.

 

      

       Forhold til Halvor Hansen Riis, født 18.11.1850 i Brekkejordet Gjerpen TE.,[21],[22] (sønn av Hans Halvorsen Riis og Helvig Jensdatter).

      

       Halvor:

       Han kom fra Brekkejordet u/Brekke i Gjerpen. Hans far var slakter og kom fra Riis i Gjerpen.

      

       Halvor bodde med moren i Skien i 1865.

      

       Halvor kom fra Skien da han ble utlagt som far til et uekte barn i Siljan i 1873.

 

      

       Gift 15.03.1878 i Siljan kirke TE., med Hans Martin Aslaksen,[23] født 22.11.1851 i Skien TE.,[24] (sønn av Aslak Halvorsen og Anne Oline Mikkelsdatter).

      

       Hans:

       Han bodde med foreldrene i Skien i 1865.

      

 

       Hennes uekte barn:

            

        A.    Anne Helene Halvorsdatter,[25] (datter av Halvor Hansen Riis og Maren Jacobsdatter) født 15.03.1873 i Kiste Siljan TE.,[26] døpt 29.06.1873 i Siljan kirke TE., død 13.08.1899 i Ballestad Gjerpen TE.[27]

              

               Foreldrene var ugift da hun ble født. Hun nevnes med moren og stefaren i Skien i 1885.

 

               Hun giftet seg i Gjerpen i 1896.

 

               Gjerpen viet 20/2-1896
Karl Johansen, G.br. Ballestad, f. Ballestad 1873. F: Gaardb. Johan Johansen Ballestad.
Helene Halvorsd., f. Slemdal 1873. Konf. S. 1888. F: Halvor Hansen Riis.

              

              

               Gift 20.02.1896 i Gjerpen kirke TE.,61 med Karl Johansen, født 07.03.1873 i Ballestad Gjerpen TE.,61 (sønn av Johan Johannesen og Caroline Dorthea Evensdatter), død 06.02.1924 i Ballestad Gjerpen TE.61

              

               Karl:

               Han var kjøpmann i Skien og de var leieboere på Ballestad. Han giftet seg 2. gang med Mathilda Chatrina Dahlgren.

 

               Se gamlegjerpen.no (Ballestad 43 - Ballestad søndre)

 

 

 

IV. Ingeborg Karine Jacobsdatter,[28] født 30.03.1844 i Kiste N. Siljan TE.,[29] døpt 12.05.1844 i Siljan kirke TE.,51 død 08.07.1916 i Austad Siljan TE.,[30],19 gravlagt 14.07.1916 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 12.09.1876 i Siljan kirke TE.,[31] med Gregorius Knutsen,[32] født 09.02.1849 i Åmot Gjerpen TE.,[33] (sønn av Knut Nilsen og Adamine Gregoriusdatter), døpt 27.05.1849 i Gjerpen kirke TE.,55 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.,[34] død 1940 i Austad Siljan TE.19

      

       Se Austad

 

      

              

V.   Andrine Marie Jacobsdatter,41 født 07.04.1846 i Kiste N. Siljan TE.,[35] døpt 07.06.1846 i Siljan kirke TE.,67 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[36] død 1907.[37]

      

       Hun flyttet til Skien, Eidanger og til Oklungen i 1871.

 

       Hun giftet seg i Kvelde i 1881. Hennes mann kom fra Ragnhildrød og de kjøpte en del av Ragnhildrød (Bnr.8) av Treschow.

      

       I 1900 og 1910 bodde familien på Ragnhildrød i Hedrum.

 

      

       Gift 23.09.1881 i Kvelde kirke Hedrum VE.,[38] med Edvard Jacobsen, født 30.05.1848 i Ragnhildrød Hedrum VE.,35 (sønn av Jacob Larsen og Anne Sofie Olsdatter), døpt 16.07.1848 i Hedrum VE.,[39] død 1906.35

 

       Edvard:

       Han kom fra Ragnhildrød.

      

 

 

VI. Hans Jacob Jacobsen, født 22.11.1848 i Kiste N. Siljan TE.,[40] døpt 07.01.1849 i Siljan kirke TE.,71 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,56 død 03.07.1938 i Moholt Siljan TE.19

      

            

       Gift 18.04.1876 i Siljan kirke TE., med Inger Andrine Halvorsdatter,[41] født 05.06.1855 i Bøeiet Lardal VE.,[42] (datter av Halvor Mortensen og Anne Anundsdatter), døpt 17.06.1855 i Lardal VE.,73 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[43] død 08.02.1918 i Moholt Siljan TE.,[44],19 gravlagt 16.02.1918 i Siljan kirkegård TE.

      

      Se Moholt

 

 

              

VII. Nils Jacobsen,41 født 27.02.1851 i Kiste N. Siljan TE.,[45] døpt 02.04.1851 i Siljan kirke TE.,129 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE,[46] død før 1900 i Larvik VE.

      

       Han giftet seg i 1876 og flyttet med familien til Larvik i 1889.

 

      

       Gift 13.01.1876 i Siljan kirke TE., med Else Marie Hansdatter,[47] født 18.05.1852 i Naphaug Siljan TE.,[48] (datter av Hans Olsen og Berte Evensdatter), døpt 20.06.1852 i Siljan kirke TE.,132 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.[49]

      

       Else:

       Hun kom fra Naphaug. Else Marie var i 1900 bosatt som enke og tjenestepike i Larvik.

 

      

        A.    Anna Helene Nilsdatter,[50] født 24.01.1876 i Naphaug Siljan TE.,39 døpt 09.04.1876 i Siljan kirke TE.

              

               Hun flyttet med sine foreldre til Larvik i 1889.

              

               Hun var gift og bosatt i Larvik i 1910.

              

 

               Hun giftet seg med Alfred Andersen, født 27.12.1876 i Lille Kleiver Tanum Brunlanes VE.,[51] (sønn av Gustav Andersen og Maja Nilsdatter), døpt 29.03.1877 i Tanum Brunlanes VE.[52]

              

 

 

VIII. Kristian Jacobsen,[53] født 08.05.1854 i Kiste N. Siljan TE.,[54] døpt 16.07.1854 i Siljan kirke TE.,138 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.[55]

      

       Han flyttet til Gjerpen og giftet seg der i 1889.

      

       De kom til Eidanger der Kristian kjøpte Prestegården/Rønningen Gnr.43 Bnr.13 og Bnr.6 i 1896. De bodde der i 1900 tellingen. De solgte Rønningen igjen i 1920.

 

      

       Gift 02.07.1889 i Gjerpen kirke TE.,[56] med Ingeborg Kirstine Nilsdatter, født 03.07.1860 i Fløtterød Gjerpen TE.,49 (datter av Nils Andersen og Maren Margrete Jacobsdatter).

      

 

 

IX. Anne Helvig Jacobsdatter,41 født 28.09.1856 i Kiste N. Siljan TE.,[57] døpt 23.11.1856 i Siljan kirke TE.,141 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[58] død 1948.[59]

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1880 og giftet seg der i 1887.

      

       Gjerpen viet 14/5-1887

       Hans Nilssen, sagarb. Ballestad, f. Ballestad 1858. F: Arbeider Nils Helgesen.

       Anne Helvig Jakobsd., f. Slemdal 1856. Konf. Slemdal 7/4-1872. F: Leil. Jakob Svensen Kiste.

      

 

       Gift 14.05.1887 i Gjerpen TE.,143 med Hans Nilsen, født 27.01.1858 i Hasleholtet Ballestad Gjerpen TE.,143 (sønn av Nils Helgesen og Anne Gurine Nilsdatter), død 1932.143

      

       Hans:

       Han kom fra Hasleholtet under Ballestad og de ble bosatt der. Han var sagarbeider ved Bøle sagbruk.

      

       Se gamlegjerpen.no (Hasleholtet).

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 103 og 165.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 148.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 285.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 299.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 236.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 211.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 287.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 245.

[9]  Siljan bygdebok. side 98 og 103.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 15.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[13]  Siljan bygdebok. side 98.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 28.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 175.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 138.

[17]  Siljan bygdebok. side 103.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 20.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[21]  1865 tellingen.

[22]  Gamle Gjerpen.

[23]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 234.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 182.

[25]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 235.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 19.

[27]  Gamle Gjerpen.

[28]  Siljan bygdebok. side 103 og 170.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 131.

[31]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 143.

[32]  Siljan bygdebok. side 170.

[33]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 110.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 34.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[37]  Hedrum bygdebok bind 3. side 878.

[38]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 109.

[39]  Hedrum ministerialbok 1835-1848. side 139.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 41.

[41]  Siljan bygdebok. side 13.

[42]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 128.

[43]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 92.

[44]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 135.

[45]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.a.

[46]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[47]  Siljan bygdebok. side 22.

[48]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 48.

[49]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 186.

[50]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 241.

[51]  1910 tellingen.

[52]  Brunlanes Tanum klokkerbok 1877-1898. uten sidetall.

[53]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 239.

[54]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 52.

[55]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[56]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 216.

[57]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[58]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[59]  Gamle Gjerpen.