| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

 

Amund Ingebrichtsen f. 1768 og Ingeborg Hansdatter f. 1762 sin familie

 

 

 

 

Amund Ingebrichtsen, f. 1768 på Valler i Eidanger,[1] døpt 12.11.1768 i Eidanger kirke,1 konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[2] død 07.03.1825 på Ørviktangen i Eidanger,[3] gravlagt 22.03.1825 i Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Ingebricht Stoesen Valler.

 

Ingebricht Stosen Waller og k. Marta Amundsdtr. - Amun

Faddere. 1. Karen Stosdtr. Lunde Søndre 2. Maren Erichsdtr. Lillegaard 3. Carl Larsen Waller 4. Amun Stosen Ødegaard 5. Lars Amundsen Lillegaard.

 

Konfirmert i 1783 som "Amun Engebrictsen Waller 16".

 

Han giftet seg i 1788.

 

Trol. 2/9-1788 i Eid. Copul. Samme dag?

Lensmand og uk. Amun Engebricts. og P. Ingebor Hansd. Holt.

Caut: Amun Lillegaard og Engebrict Waller.

 

Han bodde som husmann på Valler i Eidanger i mange år. Han ryddet der plassen "Amundsplassen". De brukte plassen frem til 1822 og flyttet så husene til Rønningen under Valler og bosatt seg der. Amund tituleres som lensmann i 1788 og noen år fremover.

 

I 1795 pantsatte han huset med løsøre og samt ”af grøde paa Waller gods grund” (datert 02.02.1795)

 

Bosatt som husmann på Valler i 1801:

Amund                          Ingebrethsen    Mand              33        Begge 1ste ægteskab   Husmand med jord      

Ingebor                         Hansdtr           Kone               38        Begge 1ste ægteskab             

Kirsten                         Amundsdtr       Deres børn      10                              

Neten Margrethe         Amundsdtr       Deres børn        8                                

Marthe                         Amundsdtr      Deres børn        5         

 

Gravlagt som "Amund Ingebretsen Tangen huusmand paa Ørevig 50 aar".

             

 

Gift 02.09.1788 i Eidanger kirke,[5] med Ingeborg Hansdatter, f. 1762 på Holtet i Eidanger,[6] (datter av Hans Bentsen og Kirsti Knudsdatter), konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[7] død 06.04.1830 på Ørviktangen i Eidanger, gravlagt 15.04.1830 på Eidanger kirkegård.4

 

Ingeborg:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. august 1762 finnes blant introduserte kvinner "Hans Holtes kone" etter å ha fått et barn.

 

Konfirmert i 1778 som "Ingebor Hansdatter Holte 16".

 

Hun kom fra Holtet da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Ingeborg Hansdatter, huusmand Amund Tangens enke 69 aar".

 

 

 

 

I.    Marthe Amundsdatter, f. 1788 i Eidanger,[8] døpt 01.01.1789 i Eidanger kirke,[9] d. 1795 på Valler i Eidanger,[10] gravlagt 26.04.1795 på Eidanger kirkegård.9

      

       Lensmand Amun Engebrictsen og k. Ingebor Hansdtr. - Marte

       Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaarden 2. Anne Hansdtr. Holte 3. Hans Holte 4. Hans Gusfred 5. Hans Isacsen Leerstang.

      

       Gravlagt som "Marte Amunsd. Waller 6 aar 26 uger".

      

 

 

II.   Kirsten Amundsdatter, f. 1791 på Valler i Eidanger,[11] døpt 23.01.1791 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke.[13]

      

       Lensmand Amun Waller og k. Ingebor Hansdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Inger Gusfred 2. Birte Christensdtr. Prgd. [Præstegaarden. IK] 3. Amun Lillegaard 4. Hans Holte 5. Rasmus Solie.

      

       Konfirmert som "Kisti Amundsdatter Waller 15".

 

 

 

III. Netten Margrethe Amundsdatter, f. 1793 i Valler i Eidanger,[14] døpt 14.07.1793 i Eidanger kirke,13 konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke,[15] d. 08.11.1837 på Nøklegård i Eidanger,[16] gravlagt 14.11.1837 på Eidanger kirkegård.15

      

       Amun Engebrictsen Waller og k. Ingebor Hansdtr. - Netten Margrete

       Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Holte 2. Magnil Larsdtr. Waller 3. Lars Røe 4. Jon Traaholt 5. Søren Engebrictsen Holte.

      

       Konfirmert som "Nethene Margrethe Amundsdatter Landgangen 16".

 

       Hun og det som blir hennes mann er begge faddere i denne dåpen i Brevik i 1816. Barnet mor var Margrethe Arvesdatter fra Langangen.

Brevik: Født 03.02.1816 - døpt i hjemmet 10.02.1815, døpt i kirken 17.03.1816: Oline - Arbeidsmand Johannes Olsen og Margrethe Arvesdatter i Brevig, Faddere: (Arbeidsmand Arnold Hansen Dahls kone) Aase Marie Andersdatter, (Pige) Netten (Margrethe) Amundsdatter (i tjeneste hos Halvor Dahl), Bagesvend Jensen (hos Stouby), (Arbeidmand) Lars Mikkelsen, Foranførte i Brevig, Ungkarl Lars Jensen Langangen i Eidanger sogn

       Hun stod som tjenestepike på 24 år fra Langangen da hun giftet seg.

 

       Hun giftet seg i 1817.

      

       Viet i Eidanger 9/9-1817

       Uk. Lars Jensen Landgangen, Tienestedreng, 27.

       Netten Margrethe Amundsd. Langangen, Tienestepige, 24.

       Forl: Lensmand Andersen og Ole Langangen.

 

       Gravlagt som "Netten Margrethe Amundsdatter 47 år - Huusmandskone - Nøglegaard".

 

      

       Gift 19.09.1817 i Eidanger kirke,[17] med Lars Jensen, f. 1791 på Setra u/Lysebo i Hedrum,[18] (sønn av Jens Ambjørnsen og Elen Olsdatter), døpt 22.05.1791 i Hedrum,15 d. 03.05.1865 på Nøklegård i Eidanger,15 gravlagt 10.05.1865 på Eidanger kirkegård.15

      

       Lars:

       Jens Setres sønn Lars

       Faddere: Peder Lyseboes hustrue, Berthe Stenersdatter Lyseboe, Peder Lyseboe, Elen Vestbye, Tarald Pedersen Vestby.

      

       Lars bodde i 1801 med foreldrene 8 år gammel.

      

       Det var nok sønnen til Jens Ambjørnsen på Setra under Lysebo i Hedrum som giftet seg med Netten Margrethe. 

       Det passer også fint med navnoppkallingen. De fikk barna Ellen, Amund, Jens, Ingebret, Søren, Ingeborg, Ellen Katrine og Katrine.

      

       Han stod som tjenestedreng på 27 år på Langangen da de giftet seg. Han var trolig da i tjeneste hos Erik Sørensen som kom fra Kvelde i Hedrum.

      

       Han kom til plassen Leirhølen u/Nøklegård i 1814 og ble husmann der.

 

 

       Barn:

 

        A.    Ellen Larsdatter, født 04.10.1817 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger,18 døpt 19.10.1817 i Eidanger kirke, død 12.04.1819 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger,18 gravlagt 18.04.1819 på Eidanger kirkegård.4

              

               Ellen - Foreldre: Inderst Lars Jonsen Nøchlegaard og Netten Margrethe Amundsdatter

               Faddere: Christine Nilsdatter Nøglegaard, Marthe Tveten, Ole Langangen, Anders Langangen, Lars Holtet

              

               Gravlagt som "Elen Larsdatter Nøglegaard, hos foreldrene, 1 ½ aar".

              

 

        B.    Amund Larsen, født 23.02.1820 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger,18 døpt 05.03.1820 i Eidanger kirke.[19]

              

               Amund - Foreldre: Lars Jensen og Netten Margrethe Amundsdatter Nøglegaard, husmand

              

               Han var bosatt under Nøklegård i Eidanger og Larvik (yrke vognmand).

 

              

               Gift 05.12.1845 i Eidanger kirke,18 med Kirsten Marie Christensdatter, født 18.05.1814 på Vrangsund i Brunlanes,[20] (datter av Christen Hansen og Margrethe Andersdatter), døpt 24.05.1814 i Brevik kirke.[21]

              

               Kirsten:

               Gris? Hansen Vrangsund og Margrethe Andersdatter - Maria

               Faddere: Maren Andersdatter, Sara Olsd, Ole Hansen, Abraham Hansen

              

               Jeg får farsnavnet til å bli "Gris"? Jeg tror dette må være en variant av Christen. Maren Andersdatter kan da være moren søster. Ole og Abraham Hansen farens søsken. Sara Olsdatter datter av Ole Hansen, fars bror.

              

               Hun ble konfirmert bosatt på Halvarp i 17.10.1830 som Kirsten Marie. Foreldrenes navn nevnes.

 

 

              

        C.    Jens Larsen, født 26.04.1822 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger.18

              

               Oppholdt seg på Lønnebakke. Bosatt på Løkka under Søndre Tveten Bnr.53 i Eidanger.

 

              

               Gift 1847,18 med Åste Marie Sørensdatter, født 23.09.1818 på Viersdalen i Eidanger,18 (datter av Søren Erichsen og Åste Christine Caspersdatter), døpt 11.10.1818 i Eidanger kirke,19 død 1863.18

              

               Åste:

               Aaste Marie - Foreldre: Gaardmand Søren Eriksen Viersdalen og Aaste Christine Caspersdatter

              

               Hun kom fra Rødningen under Viersdalen. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Viersdalen.

              

 

 

        D.    Ingebret Larsen, født 26.04.1822 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger,16 døpt 03.05.1822 i Eidanger kirke,19 død 1900 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger.16

              

               Ingebret - (tvilling) Foreldre: Lars Jensen Nøglegaard og Netten Nikolina Amundsdatter, inderster

              

               Bosatt i Pumpedalen under Bjørntvedt.

 

              

               Gift 17.02.1843,16 med Anne Abrahamsdatter, født 18.10.1823 på Solum i Brunlanes,16 (datter av Abraham Andersen og Margrethe Hansdatter).

 

               Anne:

               Hennes foreldre nevnes under hennes morfar på Langangen.

 

 

              

        E.    Lars Jensen, født 26.04.1822 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger, døpt 03.05.1822 i Eidanger kirke.19

              

               Lars - (tvilling) Foreldre: Lars Jensen Nøglegaard og Netten Nikolina Amundsdatter, inderster

              

 

 

        F.    Søren Larsen, født 02.07.1825 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger,[22] døpt 17.07.1825 i Eidanger kirke,19 død 1910.22

              

               Søren - Foreldre: Lars Jensen og Netten Amundsdatter Nøglegaard, husmand (Leirhølen)

              

               Bosatt på Viersdalen Bnr.3.

 

              

               Gift 1854,22 med Maren Bolette Sørensdatter, født 30.09.1821 på Viersdalen i Eidanger,22 (datter av Søren Erichsen og Åste Christine Caspersdatter), døpt 28.10.1821 i Eidanger kirke,19 død 1883.22

              

               Maren:

               Maren Bolette - Foreldre: Søren Eriksen Viersdalen og Aaste Kirstine Kaspersdatter, husmand.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Viersdalen.

 

              

        G.    Ingeborg Larsdatter, født 26.12.1828 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger,22 døpt 08.02.1829 i Eidanger kirke.19

              

               Ingeborg - Foreldre: Lars Jensen og Netten Amundsdatter Nøglegaard, husmand.

 

              

               Gift 06.01.1860 i Eidanger kirke,22,[23] med Jørgen Christophersen Beck, født ca 1827,[24] (sønn av Christopher Jørgensen Bech).

              

               Jørgen:

               Han opplyses ved vielsen å være 33 1/2 år, født på Kongsberg med far Christopher Jørgensen Bech.

 

 

              

        H.    Elen Katrine Larsdatter, født 1833 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger.22

 

              

               Gift 06.05.1869 i Eidanger kirke,22,[25] med Anton Johansen, født 23.01.1830 på Åsgård eje i Borre i Vestfold,22 (sønn av Johan Mathisen og Anne Marie Engebretsdatter), døpt 14.02.1830 i Borre.[26]

              

               Anton:

               Han kom fra Røra, men var født i Borre Prestegjeld, med far Johan Mathisen Aasgaard, ifølge vielsen.

 

 

              

        I.     Katrine Larsdatter, født 1836 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger.22

 

              

               Gift 1863,22 med Ole Olsen, født ca 1841 på Øster u/Øvre Kjendalen i Eidanger,22 (sønn av Ole Isaksen og Dorthe Andersdatter).

 

               Ole:

               Hans foreldre nevnes under hans farfars far på Nordalseter.

      

 

IV. Martha Amundsdatter, f. 1796 på Valler i Eidanger,10 døpt 01.05.1796 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[28] død 02.07.1836 på Ørviktangen i Eidanger, gravlagt 08.07.1836 på Eidanger kirkegård

      

       Amun Engebrictsen Waller og k. Ingebor Hansdtr. - Marta

       Faddere: 1. Anne Hansdatter Lunde S. 2. Ambor Engebrictsdtr. Prgd. 3. Lars Røe 4. Brynol Sanni 5. Stoe Engebrictsen Waller.

      

       Trolig hun som konfirmeres som "Marthe Amundsdatter Lunde 15".

      

       Gravlagt som "Marthe Amundsdatter 40 år -Tangen under Ørevig".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 80.

[4]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, folio 61b.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[16]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 406.

[19]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 407.

[23]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 192.

[24]  Alder ved vielsen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 220.

[26]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 4, (1815-1845), skannet av digitalarkivet, side 66-67.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.