| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KVESTAD |


 

 

 

Søren Stoesen f. ca 1652 sin familie. (Søren var gift 1. gang med Ingeborg Hansdatter f. omkring 1660 og 2. gang med Margrethe Larsdatter f. omkring 1670)

 

 

 

Søren Stoesen, f. ca 1652,[1] d. 1728 på Kvestad i Eidanger,[2] gravlagt 05.03.1728 på Eidanger kirkegård.[3] 

 

Sto Skjelsvik oppføres med 3 huder pantgods i Ørstvedt og i 1630 er Stoe Lerstang oppført med samme parten.

      

I 1685 oppføres Lauritz som enebruker på Ørstvedt, og i de følgende år Hans Arnessøn og Søfren Stofssøn. Søfren som enebruker i 1692 og fremdeles i 1700. Det er trolig noe familie her i forhold til navnet Sto?

      

Søren var gift med Ingeborg Hansdatter. Hun døde før 1699 for han forlovet seg i 1699 med Margrethe Larsdatter Bekken.

      

Den 30. July (1699), som var den 8. Trinit. Trolofved her i Eidanger

Søvren Stoessøn Øristved med Margrethe Larsd. Bekken (?). Begge 2 Enche-folch.

Cav: Niels Larsen Skelsviig, Hans Anunssøn Skelsviig

      

I 1711 er Søren bruker av Kvestad i Eidanger. Han oppføres dette året på Kvestad med kvinne, sønn og en tjenestepike.

      

En finner Søren boende hos sønnen Lars på Kvestad i 1725.

      

Søren døde i 1728 "Søfren Stoedsøn Quæstad 76 aar 6 maaneder ".

 

 

(1) Han giftet seg med[4] Ingeborg Hansdatter, f. omkring 1660,[5] d. ca 1698 på Ørstvedt i Eidanger.[6] 

 

Ingeborg:

Hun kunne vært datter av Hans Arnesen Skjelsvik/Ørstvet, men ble ikke nevnt i skifte etter halvsøsken så det stemmer nok ikke.

 

Det var skifte etter henne i 1698. Hun og Søren hadde to barn, Lars og Stoe.

 

Hun hadde en søster som het Anne Hansdatter. Denne Anne er nevnt boende hos Ingeborg og Stoe sin sønn Lars på Kvestad i 1725. Anne er da 62 år. 

 

Da Søren forlovet seg på nytt i 1699 er begge forloverne fra Skjelsvik.

      

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 84b    

12.4.1698 Ørstvet i Eidanger

Ingebor Hansd. død em. Søfren Stofsen.

Barn:

1. Lars Sørensen.

2. Stof Sørensen.

Brutto 38-3-2.

Netto 23-3-6.

 

 

(2) Gift 1699,[7] med Margrethe Larsdatter, f. omkring 1670.[8] 

 

      

      

I .   Lars Sørensen, (sønn av Søren Stoesen og Ingeborg Hansdatter) f. ca 1689 på Ørstvedt i Eidanger,[20] d. 1776 på Kvestad i Eidanger,[21] gravlagt 02.08.1776 på Eidanger kirkegård.[22] 

 

       Lars var bruker på Kvestad i Eidanger rundt 1720 sammen med Ole Gudmundsen. Lars var soldat da han giftet seg i 1715. En finner Lars på gården Kvestad i Sjeleregisteret for Eidanger sogn 1725. Han står der som 37 år og bosatt med sin kone Amborg og barna Ole og Margarete. Der får vi også en bekreftelse på at Søren Stoesen var hans far.

      

 

       Gift 26.12.1715 i Eidanger kirke,[23] med Ambor Olsdatter, f. ca 1689,[24] (datter av Ole Nilsen og Ingeborg Eriksdatter),  d. 1763 på Kvestad i Eidanger,[25] gravlagt 10.11.1763 på Eidanger kirkegård.[26] 

       Hun var datter av Ole Nilsen Søndre Lunde.

 

        Se Kvestad denne gården

 

 

 

II.   Stoe Sørensen, (sønn av Søren Stoesen og Ingeborg Hansdatter) f. ca 1695,[64] d. 1749 på Ødegården i Eidanger,[65] gravlagt 02.03.1749 på Eidanger kirkegård.[66] 

 

       Stoe nevnes i skifte etter sin mor i 1698. Stoe og Berthe er nevnt på gårdene Åklungen, Smekkerød, Tveten Søndre og Ødegården i Eidanger. (Smekkerød var en plass under Prestegården)

      

 

       Gift 1719,[67] med Berthe Ingebretsdatter, f. 1702 på Løberg i Gjerpen,[68],[69] (datter av Ingebret Olsen og Karen Amundsdatter),  døpt 30.04.1702 i Gjerpen kirke,[70] d. 1769 på Ødegården i Eidanger,[71] gravlagt 26.05.1769 på Eidanger kirkegård.[72] 

 

       Se Ødegården u/Søndre Tveten

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 212.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 212.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Alder ved død.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[17]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[18]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 174.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Alder ved død.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[27]  Alder ved død.

[28]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[29]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[30]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[31]  Alder ved død.

[32]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[33]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 15.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 15.

[36]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[37]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[38]  Stipulert, Stipulert.

[39]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[40]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[41]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[42]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[43]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[44]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[45]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[46]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[47]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[48]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[49]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[50]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[51]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[52]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[53]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[54]  1801 tellingen.

[55]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[56]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[59]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, ingen sidetall.

[67]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[68]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[69]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[70]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[71]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.