| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRVIK |      


 

 

Hans Olsen f. ca 1604 og hans barn

 

 

Hans Olsen, f. ca 1604,[1] d. før 1668 på Ørvik.

 

Han ble nevnt på Ørvik alt i 1635.

 

Han nevnes også i koppskatten i 1645 på Ørvik med kvinne.

 

Under famdalerskatten i 1650 nevnes fortsatt Hans som bruker på Ørvik. Gården var eid av kongen. Gården nevnes her som en halvgård og da grensen for halv og helgårder gikk på 4 huder stemte dette bra. Den hadde tidligere blitt nevnt som en fullgård. Det nevnes at under gården lå der "en ager heder Elffuerød" som hadde en skyld til Eidanger kirke på ½ rd.

 

I skattemanntallet fra 1655 ble også Hans nevnt som bruker og kongen eide fortsatt gården. Et stykke mark med ½ rd. i skyld til Eidanger kirke nevnes fortsatt. Hans betalte halv skatt da han "fører postueschen". (Det norske postvesenet er fra 1647 og der var da Hans postfører.)

 

Landkommisjonen av 1661 oppga Hans som bruker og kongen som eier. Eidanger kirke hadde fortsatt sin lille skyld og det nevnes at Hans Ifversen hadde pant i gården.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Ørvik som en halvgård med Hans 56 aar som bruker. Sønnen Olle Hansen 20 aar ble også nevnt der.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 nevnes Ørvik med en skyld på 3 huder. «Hans Ollsen 60 aar» var bruker og bodde der med sønnen «Oluff Hansen 12 aar».

 

I 1668 satt enken etter Hans Olsen som bruker av Ørvik, så da var Hans død. Hun oppføres også i begynnelsen av 1670 årene.

 

Skifte etter datteren Tore Hansdatter i Skien i 1715 og hennes mann i 1714 gir en god oversikt over hans barn. Dette da de døde uten egne barn.

 

 

 

I.    Tore Hansdatter, f. omkring 1630,2 d. ca 1715 i Skien.[2]

      

       Digitalarkivet - Skien Skifteprotokoller nr 4 - 1713-1723, 13.11.1715 folio 75b

       arvelater Tore Hansdtr paa Camperhoug død

       Arvinger:

       arving avdød ektefelle Hans Bestilt

       søster Maren Hansdtr Brewig

       andre Torkild Nielsen Breckedahlen g.m. Marj Olsdtr

       arving søsterdatter Marj Olsdtr Breckedahlen g.m. Torkild Nielsen. Datter av Ambor Hansdtr

       arving søster Ambor Hansdtr død, på hennes vegne møtte Ole Nielsen Omsland i Kiose

       andre Anders Ørewig g.m. en datter av Anne Hansdtr

       arving søster Anne Hansdtr

       arving brorsønn Hans Pedersen sønn Peder Hansen

       arving bror Peder Hansen død

       arving bror Juel Hansen Brewiig

       arving bror Ole Hansen Ørewig

       arving søstersønn Hans Olsen Krageto myndig. Sønn av Ambor Hansdtr

       arving brordatter Ambor Pedersdtr. Datter av Peder Hansen.

 

      

       Gift4 med Hans Andersen Bestilt, f. omkring 1620.2

      

       Hans:

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       4350 - 28.11.1714 - 1713-1723 - Skifteprotokoller 4 - 38b

       Skiftet sluttet 13.12.1714

       arvelater Hans Andersen Bestilt paa Camperhoug død. Etterlot ingen livsarvinger

       arving ektefelle Tore Hansdtr

       Arvinger:

       brorsønnesønn Anders Andersen sønn av Anders Aslacksen

       bror Aslack Andersen død

       brordatter Maren Olsdtr., gift. Datter av Olle Andersen Bestilt

       brorsønn Anders Aslacksen død. Sønn av Aslack Andersen

       brorsønnesønn Hans Andersen sønn av Anders Aslacksen

       brorsønnesønn Jørgen Andersen sønn av Anders Aslacksen

       brorsønnesønn Lars Andersen sønn av Anders Aslacksen

       brordatter Wibecke Aslagsdtr. Brewig datter av Aslack Andersen

       bror Olle Andersen Bestilt

       brordatter Johanne Olsdtr Wed Gierpen g.m. Søren. Datter av Olle Andersen Bestilt

       Søren ? Wed Gierpen klokker g.m. Johanne Olsdtr

       brorsønn Tomes Aslacksen Wed Herre sønn av Aslack Andersen.

 

 

 

II.   Anne Hansdatter, f. ca 1636,[3] d. 1725 på Ørvik i Eidanger,[4] gravlagt 02.12.1725 på Eidanger kirkegård.6

      

       Hun stod som søster av Tore Hansdatter i skifte etter henne i Skien i 1715.

 

 

       Hun giftet seg med Nils Bakke.

      

       Se Ørvik denne gården

 

 

 

III. Ole Hansen, f. ca 1640,1,5 d. 1725 på Gunneklev i Eidanger, gravlagt 30.11.1725 på Eidanger kirkegård.6

      

       Ifølge sogneprestens manntall fra 1664 bodde Ørvikbonden Hans Olssøn på Ørvik 60 år gammel. Han hadde sønnen «Oluf (Ole) Hanssøn» 12 år gammel. I fogden manntall samme år var tallene henholdsvis 56 og 20?

      

      

       (1) Han giftet seg med[5] Karen Eggertsdatter, f. omkring 1645,2 (datter av Eggert Ingebretsen og Simensdatter), d. etter 1694.

      

      

       (2) Han giftet seg med Martha Olsdatter, f. ca 1649,5 d. 1716 på Gunneklev i Eidanger,[6] gravlagt 12.07.1716 på Eidanger kirkegård.10

      

       Se Gunneklev

 

 

 

IV. Amborg Hansdatter, f. omkring 1645 d. før 1689.

 

      

       Hun giftet seg med Ole Nilsen, f. ca 1634,1 (sønn av Nils Lunde), d. ca 1698 på Søndre Lunde i Eidanger.[7]

      

       Se Søndre Lunde

 

 

      

V.   Juel Hansen, f. ca 1648,5 d. 1720 i Brevik, gravlagt 02.06.1720 på Brevik kirkegård.[8]

 

      Skattemanntallet fra 1680 oppga at Juell brukte gården som Andres Cornex eide.

 

       Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:
20.
Juul Ørevig
Skatt rdl 0-1-0

      

       Han ble nevnt i skifte etter søsteren Tore Hansdatter i Skien i 1715 som bosatt i Brevik.

      

       Gravlagt som "Juel Hansen Ørevig gl. 72 aar 16 uger".

 

      

       Han giftet seg med Mari, f. ca 1650,5 d. 1725 i Brevik, gravlagt 15.04.1725 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Mari:

       Dette var nok konen til Juel Hansen.

      

       Gravlagt som "Juels Mari 75 aar gl.".

 

 

      

VI. Peder Hansen, f. omkring 1660,2 d. før 1715.[10]

      

       Ifølge et notat i kirkeboken for Eidanger datert 6. juni 1696 forsvant denne Peder Ørvik. (Han rømte og deserterte)

      

       Han ble nevnt i skifte etter søsteren Tora Hansdatter i Skien i 1715 som død.

 

      

       Gift[11], med Anne Kjeldsdatter, f. omkring 1660,2 d. ca 1714 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes.[12]

      

       Se Ørvik denne gården

 

 

      

VII. Maren Hansdatter, f. omkring 1660,2 d. 1721 i Brevik,[13] gravlagt 12.10.1721 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Hun ble nevn i skifte etter søsteren Tore Hansdatter i Skien i 1715 som bosatt i Brevik.

      

       Gravlagt som "Maren Hansdatter Ørevig Sal. Laurs Tiøstelsens".

 

      

       Gift15 med Lars Tiostelsen, d. før 1722.15

      

 

 

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Skifte etter henne.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 204.

[6]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 48.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[10]  Skifte etter søsteren Tore Hansdatter i Skien i 1715.

[11]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 577.

[12]  Skifte etter henne selv.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 273.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

15    Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 273.