| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

 

Anders Sørensen f. ca 1666 og Gunhild Jørgensdatter f. ca 1676 sin familie

 

 

Anders Sørensen, f. ca 1666,[1],[2] d. 1718 på Lerstang i Eidanger,[3],[4] gravlagt 01.04.1718 på Eidanger kirkegård.[5],[6]

Han var sønn av Søren Rasmussen Lerstang.

 

Han forlovet seg 24. juni 1696 i Eidanger.

 

Trolovelse den 24/6-1696 ved Eidanger Præstegaard.

Anders Søvrenssen Leerstang med Gunnild Jørgensdaatter Kiørholt.

Caut: Issach Leerstang

 

Han overtok selveierbruket på Lerstang (3 huder) og drev denne eiendommen.

 

Kontribusjonsberegningen av 1692 nevner 2 brukere på Lerstang, Isak og Anders. De brukte hele gården, 7 huder, og Anders eide 10 skinn i gården. Hans søsken eide 2 huder og 2 skinn. Videre har vi dette kirkegodset med 2 huder til Tønsberg kirke og 2 huder til prestebolet.

 

I Rosstjenesteberegningen av 1700 er situasjonen uforandret.

 

Anders ble nevnt på Lerstang i sjølegden i 1706 som en av to oppsittere som "Opsidder, bruger 3 Huuder 40 aar gifft". Han var oppført med sønnen Christen på 8 år.

 

Gården ble rundt denne tiden delt i to.

 

I ekstraskatten(skokatten) av 1711 ble det nevnt to deler på Lerstang. På den første delen var Rasmus Isachsen bruker. Han var enkemann med 3 barn og ei tjenestejente. På den andre delen var Anders Sørensen bruker. Han nevnes med kvinne og 3 barn. Det nevnes også en husmann Hendrich med kvinne og et lite barn.

 

Han gravlegges som "Anders Søfrensen Leerstang 52 aar 9 uger 2 dager".

 

 

Gift 1696,[7] med Gunhild Jørgensdatter, f. ca 1676 på Kjørholt i Eidanger,[8],[9] (datter av Jørgen Arnesen og Sara Halvorsdatter), d. 1762 på Lerstang i Eidanger,[10] gravlagt 23.04.1762 på Eidanger kirkegård.[11],[12]

 

Gunhild:

Hun kom fra Kjørholt.

 

I 1723 var det Gunhild Jørgensdatter, enken etter Anders Sørensen, som eide de 3 hudene på Lerstang som ikke kirken eide.

 

I 1725 er hun bruker på den ene delen og Søren Rasmussen på den andre. Hun brukte 3 huder av gården og Rasmus 4 huder.

 

Lerstang 1725:

Leerstang

Skylder 7 Huder, Er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Opsiddere Nafnlig, Søren Rasmusøn 4 Huder, og Enchen Gunild Jørgensdatter 3 Huder.

 

Søren Rasmusøn gl. 39 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Elen Hansdatter (Fra Skjelsvik G.S.) gl. 36 aar. Har 3de Sønner Rasmus Sørensøn gl. 9 aar, Hans Sørensøn gl. 7 aar, Jacob Sørensøn gl. 4 aar, disse er indteignede til Søes, 1 Tienistedreng Niels Amunsøn gl. 24 aar, iche tient Kongen, 1 Tienistepige Karen Torchildsdatter gl. 30 aar, Tiener for aarsløn, Et Fosterdatter Elen Pedersdatter gl. 10 aar. Har sin Fader (Værfar) hos sig Hans Amunsøn (Skjelsvig G.S.) gl. 76 aar, og en gl. Giente til Huuse Marte Amunsdatter gl. 72 aar.

 

Enchen Gunild Jørgensdatter gl. 50 aar. Har 3de Sønner Christen Andersøn gl. 27 aar, Jacob Andersøn gl. 14 aar, Isach Andersøn gl. 11 aar, disse er indteignede til Søes, 4de Døttre Ragnild Andersdatter gl. 25 aar, Maren Andersdatter gl. 22 aar, begge hieme hos Moderen, Inger Andersdatter gl. 21 aar tiener paa Berg, og Anne Andersdatter gl. 16 aar tiener paa Ramberg. Begge tiener paa aarsløn.

 

Matrikulen 1747:

Leerstang

Eiere: Tønsberg kirke 2 huder, ditto Præsteboel 2 huder, oppsidersken Gunhild 1 hud 6 skind, ditto Christen 3 3/5 skind, Christens søkende 1 hud 2 2/5 skind

Oppsittere: Søfren, Gunnild og Christen

 

Hun skjøtet i 1753 en del av Kjørholt over til sønnen Isak:
Anno 02.04.1753 - Gunhild Jørgensdatters skiøde til hendes søn Isach Leerstang paa 1 huud og ½ skind i Kjørholt for 30 rd. af 16'de marts sidstleden

 

Hun døde i 1762 og gravlegges som "Anders Leerstangs enke, Gunild Jørgesd. 85 aar 4 maaneder".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6a, side 340b      

2.9.1763      Lerstang i Eidanger

       Gunild Jørgensdtr. død g. Anders Sørensen.

       Barn:

1.    Christen Andersen, død (etterl. 4 barn).

                a.  Ole Christensen 23 år

                b.  Lars Christensen 16 år

                c.  eldste datter (Ingen navn. JO) 28 år

                d.  Sara Christensdatter 22 år

2.    Jacob Andersen, myndig (boende på Bierchøen)

3.    Isach Andersen, død.

4.    Anne Andersdatter, død (etterl. 1 søn).

                a.  Søren Gundersen 16 år

5.    Ragnild Andersdatter (Enke).

6.    Maria Andersdatter (Enke).

7.                Inger Andersdatter, umyndig og tiener hos Christen Berch.

Til Deling 147 rd.

 

 

 

 

I.    Christen Andersen, f. ca 1697,[13] d. 1758 på Lerstang i Eidanger,[14],[15] gravlagt 20.10.1758 på Eidanger kirkegård.[16],[17]

      

 

       Gift 08.12.1733 i Eidanger kirke,[18] med[19] Karen Olsdatter, f. 1706 på Sandøya i Eidanger,[20] (datter av Ole Torsen og Johanne Hansdatter), døpt 28.02.1706 i Brevik kirke,[21] d. 1767 i Eidanger,[22] gravlagt 06.12.1767 i Eidanger.[23]

      

       Se Lertang denne gården

 

      

 

II.   Ragnhild Andersdatter, f. ca 1701,[24],[25] d. 1774 på Bjønnes i Eidanger,[26] gravlagt 17.04.1774 i Eidanger.[27],[28]

      

 

       Gift 20.06.1726 i Eidanger kirke,[29],[30] med Ole Hansen, f. ca 1700,[31] (sønn av Hans Amundsen og Martha Hansdatter), d. 1763 på Bjønnes i Eidanger,[32],[33] gravlagt 19.04.1763 på Eidanger kirkegård.[34]

 

       Se Bjønnes

 

 

      

III. Jacob Andersen, f. ca 1703,[35] d. 1778 på Bjørkøya i Eidanger,[36] gravlagt 11.08.1778 på Eidanger kirkegård.[37],[38]

      

 

       Gift 30.10.1737 i Eidanger kirke,[39],[40] med Anne Olsdatter, f. ca 1708,[41] (datter av Ole Torsen og Johanne Hansdatter), d. 1773 på Bjørkøya i Eidanger,[42] gravlagt 16.05.1773 på Eidanger kirkegård.[43]

      

       Se Bjørkøya

 

 

 

IV. Maren Andersdatter, f. ca 1703.[44]

 

 

 

V.   Inger Andersdatter, f. ca 1704,[45] d. etter 1763.

      

       Hun var i 1725 i tjeneste Christen Berg i Eidanger.

      

       Under skift etter moren i 1763 står hun som "Inger Andersdatter, umyndig og tiener hos Christen Berch".

 

 

 

VI. Anne Andersdatter, f. 1707 i Brevik,[46] døpt 26.06.1707 i Brevik kirke,[47] d. 1756 på Oksum i Eidanger,[48] gravlagt 27.12.1756 på Brevik kirkegård.[49]

      

       døpt Anders Leerstang og Gunild Jørgensdatters pigebarn N. Anna

       baaren af Boel Berg, assist: Karen Jørgensdatter, mandfaddere: Hans Nilsen, Lars Nilsen, Arne Jørgensen.

 

      

       Gift 13.11.1748 i Eidanger kirke,[50],[51] med[52] Gunder Rolfsen, f. 1717 på Oksum i Eidanger,[53],[54] (sønn av Rolf Gundersen og Maren Sørensdatter), døpt 26.12.1717 i Eidanger,[55],[56] d. 1756 på Oksum i Eidanger,[57] gravlagt 07.11.1756 på Brevik kirkegård.[58]

      

       Se Oksum

 

      

 

VII. Marie Andersdatter, f. ca 1712,[59] d. 1773 i Brevik,[60] gravlagt 02.01.1773 på Brevik kirkegård.[61],[62]

      

 

       Gift 21.11.1728 i Eidanger,[63],[64] med[65] Jacob Amundsen, f. ca 1701 på Skavråker i Eidanger,[66],[67] (sønn av Amund Vetlesen og Anne Hansdatter), d. 1730 på Bjørkøya i Eidanger,[68],[69] gravlagt 04.02.1730 på Eidanger kirkegård.[70],[71]

      

       Se Bjørkøya

 

      

 

VIII. Isak Andersen, f. 1713 på Lerstang i Eidanger,[72],[73] døpt 12.03.1713 i Eidanger kirke,[74],[75] d. 1763 i Brevik,[76] gravlagt 23.03.1763 på Brevik kirkegård.[77]

      

       Anders Søfrensen Leerstang og Gunild Jørgensdatter - Isaach

       Faddere: baaren af Boel Søfrensen Berg, assist: Gunild Jansdatter Ørevig og Boel Rasmusdatter, mandfaddere: Nils Søfrensen Rørerød, Søfren Rasmusen Leerstang.

 

       Den 11 mars 1745 fikk han skjøte på avdøde Hans Eegs hus i Brevik. Dette huset lå på Sylterøen:

       Anno 15.07.1745 – Canceliie raad Løvenskiolds og med interesenters skiøde paa afg. Hans Eegs huus i Brevig til Isac Andersen Leerstang for 130 rd. af 11. marts 1745.

      

       Brevik: trolovet 04.11.1756, viet 29.12.1756

       Isak Andersen Leerstang og Marie Jacobsdatter

       Caut.: Niels Hansen Smed, Stoe Hansen

      

       Borgerskap i Skien:

       lsach Andersen Leerstang. F. på Lerstang i Eidanger. B. på kjøpmannskap til lands og vanns 11/2 1739. Hans borgerskap ble kalt tilbake 16/6 1740 etter klage av

       Breviks borgere fordi han var født «paa Søelæg».

      

       Isak bosatt seg i Brevik. Han fikk borgerskap som kjøpmann 11. februar 1739 men mistet den allerede året etter fordi Breviks borgere hadde protestert på grunn av at han var født "paa Sølæg". I 1754 solgte han fartøy som var bygd på Sylterøya i Brevik, så han har muligens drevet skipsbyggeri. 

 

        Han fikk 16. mars 1753 skjøte 1 hud og 1/2 skinn i Kjørholt av sin mor. Det var hennes farsgård.

       Anno 02.04.1753 – Gunhild Jørgensdatters skiøde til hendes søn, Isaach Leerstang paa 1 huud og ½ skind i Kjørholt for 30 rd. af 16’de marts sidstlid.

      

       Det brant trolig i 1760 årene, da praktisk talt hele Brevik ble lagt i aske. Han bygde trolig nytt hus på tomten kalt "Borgergården". Ennå langt innpå 1800 tallet var det en tomt på Sylterøya som ble kalt "Borgertomten". 

      

       Brevik 1762:

       Nr 106

       Mand og hustru: Isak Leerstang og kone

       Piiger over 12 aar: Mari Jaensdatter

       Huusfolk: Hans Knudsen og kone, Drenger: Even Anunsen, Daniel Jensen, Piiger: Guri Halvorsdatter, Berthe Jensdatter

       De uformuende: Giert Ombodsnæses Enke med 2.de Sønner Halvor og Anders virklig arme, Amund Biønnæses kone, liggende

 

       Gravlagt som "Isak Andersen Leerstang 41 aar og hans søn Andreas 4 ½ aar".

 

      

       Gift 29.12.1756 i Brevik kirke,[78],[79] med[80] Maria Jacobsdatter, f. ca 1729,[81] d. 18 03.1774 i Brevik,[82] gravlagt 24.03.1774 på Brevik kirkegård.[83]

      

       Maria:

       Hun kom fra Borgen(r). De fikk bare et barn, Andreas som døde mindreårig, og ble begravd samme dag som sin far.

      

       Gravlagt som "Isac Andersons enke Maria Jacobsdatter 45 aar".

 

 

       Barn.

 

       A.   Andreas Isaksen, f. 1758 i Brevik, døpt 02.07.1758 i Brevik kirke,[84] d. 1763 i Brevik,[85] gravlagt 23.03.1763 i Brevik.[86]

            

             Isak Leerstangs barn navnl. Andreas

             baaren af Niels Olsens k., assist: Kisten ....? (Klussete. JO) Biønnæs, Niels Smed, Jacob Birkøen, Jacob Jacobsen Perukmager

            

             Gravlagt som "Isak Andersen Leerstang 41 aar og hans søn Andreas 4 ½ aar".

      

 

      

 

 

 

 


[1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[2]  Alder ved død.

[3]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[6]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[9]  Alder ved død.

[10]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[14]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[16]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[18]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[19]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[20]  Alder ved død.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[25]  Alder ved død.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[27]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[29]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[30]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[31]  Alder ved død.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[33]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[35]  Alder ved død.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[37]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[39]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[40]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[41]  Alder ved død.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[44]  Alder ved død.

[45]  Alder ved død.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[48]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[49]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[50]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[51]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 16.

[55]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 16.

[57]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[58]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[61]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[62]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[63]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[64]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[66]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[67]  Alder ved død.

[68]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[69]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[70]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[71]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[72]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[74]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 177.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[76]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[77]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[78]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 177.

[79]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[80]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[81]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[82]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 177.

[83]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[84]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.

[85]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 177.

[86]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.