| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| SANDØYA |


 

 

Ole Torsen f. ca 1676 og Johanne Hansdatter f. ca 1677 sin familie

 

 

 

Ole Torsen, f. ca 1676 på Sandøya i Eidanger [1] d. før 1711

Han var sønn av Tor Nilsen Sandøya.

 

Johanne og Ole forlovet seg i Eidanger 24. september 1702.

Samme dag her i Eidanger blef ogsaa trolofved Ole Thorssøn med Johanne Hansd.

Caut: Hans Arnessen, Arne Hanssen.

 

Han er nevnt på Sandøya i sjølegden i 1706. Han står der oppført som oppsitter på 40 år og hadde ingen sønner. Hans far var også bosatt her i 1706.

 

 

Gift 1702,[2] med[3] Johanne Hansdatter, f. ca 1677,[4] (datter av Hans Amundsen), d. 1752 på Sandøya i Eidanger,[5] gravlagt 12.02.1752 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Johanne:

Hun var datter av Hans Amundsen Sundsåsen.

 

Finner i Brevik 12.04.1711: 

introdusert Johanne, Sl. Ole Thorsens Sandøen. Hun var da enke og hadde fått eller mistet et barn.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) av 1711 nevnes på Sandøya, enken Johanne Hansdatter, hennes bror, en liten dreng, hennes søster og en tjenestepike.

 

 

Hun giftet seg 2. gang i 1717 med Eggert Simonsen. Se Sandøya denne gården

 

Hun var søster til Abraham Hansen Bjønnes ifølge skifte etter han i 1734. Hun står der som gift med Eggert Sandøya.

 

Hun gravlegges som "Eggert Sandøens kone Johanne Hansdatter 75 aar".

 

 

 

I.    Berte Olsdatter, f. ca 1703,[7] d. 1757 på Sandøya i Eidanger, gravlagt 17.11.1757 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Hun kom fra Sandøya i Eidanger ifølge kirkeboken da de giftet seg. Hun var datter av Ole Thorsen Sandøya. Vi ser søsken som faddere til hennes barn.

      

      

       Gift 26.11.1727 i Eidanger kirke,[9] med[10] Anders Nilsen, f. 1701 på Nedre Lunde i Eidanger,[11] (sønn av Nils Olsen og Anne Nilsdatter), d. 1750 i Brevik, gravlagt 07.05.1750 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Se Nedre Lunde

 

      

 

II.   Karen Olsdatter, f. 1706 på Sandøya i Eidanger,[13] døpt 28.02.1706 i Brevik kirke,[14] d. 1767 i Eidanger,[15] gravlagt 06.12.1767 i Eidanger.[16]

      

       døpt Karen, Fader Olle Thorsen Sandøe, Moder Johanne Hansdatter

       baaren af  .........?, assist: Kari Thorsdatter Auen,........?, mandfaddere: Hans Micheslen .......?, Lars Nilsen, Jacob Nilsen.

      

       Brevik 11.04.1706: 

       introdusert Olle Sandøes qv. N. Johanna Hansdatter

      

 

       Gift 08.12.1733 i Eidanger kirke,[17] med[18] Christen Andersen, f. ca 1697,[19] (sønn av Anders Sørensen og Gunhild Jørgensdatter), d. 1758 på Lerstang i Eidanger,[20],[21] gravlagt 20.10.1758 på Eidanger kirkegård.[22],[23]

      

       Se Lerstang

 

 

      

III. Anne Olsdatter, f. ca 1708,[24] d. 1773 på Bjørkøya i Eidanger,[25] gravlagt 16.05.1773 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Brevik 04.11.1708: introdusert Olle Sandøens kone

      

       Hun kom fra Sandøya da hun giftet seg.

 

      

       Gift 30.10.1737 i Eidanger kirke,[27],[28] med Jacob Andersen, f. ca 1703,[29] (sønn av Anders Sørensen og Gunhild Jørgensdatter), d. 1778 på Bjørkøya i Eidanger,[30] gravlagt 11.08.1778 på Eidanger kirkegård.[31],[32]

      

       Se Bjørkøya

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[11]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[13]  Alder ved død.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[17]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[18]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[19]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[20]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[22]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[24]  Alder ved død.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[27]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[28]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[29]  Alder ved død.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[31]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.