| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

 

 

Rolf Gundersen f. ca 1685 og Maren Sørensdatter f. ca 1677 sin familie

 

 

Rolf Gundersen, f. ca 1685,[1] d. 1744 på Oksum i Eidanger,[2] gravlagt 27.09.1744 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Gunder Gulbrandsen Oksum.

 

Han giftet seg i 1714.

 

Trol. 21/5-1714. Copul. 9/9-1714.

I Eidanger: Rollouf Gundersen og Mari Søfrensd.

Caut: Hans Arnesen Berg, Anfind Poulsen Røra.

 

Han var bruker på Oksum i matrikulen fra 1723.

 

Oksum i 1725:

Skylder 4 Huder, udreeder En Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Guldbrand Povelsøn 2 Huder, Rollef Gundersøn 2 Huder.

Guldbrand Povelsøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Sørensdatter gl. 36 aar, 2de Sønner Povel Guldbrandsøn gl. 5 aar, Ole Guldbrandsøn gl. 1 ½ aar. En datter Sara Guldbrandsdatter gl. 7 aar. Har sin Fader hos sig Povel Guldbrandsøn gl. 80 aar.

Rollef Gundersøn gl. 40 aar, iche har tient Kongen, menes tiener nu for Land Dragoner, er gift med Maren Sørensdatter gl. 48 aar, 2de Sønner Søren Rollefsen gl. 10 aar, Gunder Rollefsen gl. 8 aar, En datter Sidtsel Rollefsdatter gl. ½ aar. Har sin Moder hos sig Marte Iversdatter gl. 68 aar, En Vanfør Giente Anne Gundersdatter gl. 28 aar.

Til gaarden er lidt Skov af furu og gran til smaa Bielcher og andet smaalast, hellers ingen anden Herlighed til gaarden.

 

Han gravlegges som "Rolluf Gundersøn Oxum 58 aar".

 

 

Gift 09.09.1714 i Eidanger kirke,[4] med[5] Maren Sørensdatter, f. ca 1677,[6] d. 1758 på Oksum i Eidanger,[7] gravlagt 23.04.1758 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Maren:

Hun gravlegges som "Rolv Oxums Enke Maren Sørensdatter 82 aar".

 

 

 

 

I.    Søren Rolfsen, f. 1715 på Oksum i Eidanger,[9],[10] døpt 26.12.1715 i Eidanger kirke,[11] d. 1793 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 12.05.1793 i Gjerpen.[12]

      

       Rolf Gundersen Oxum og Maren Søfrensdatter - Søren

       Faddere: baaren af Boel Søfrensdatter Berg, assist: Christense Halvorsdatter Røre, Karen Søfrensdatter Røre, mandfaddere: Elias Jonsen Sundet, Anders Jacobsen Rørerøe, Olle Solvesen Flaaten.

      

       Osebakken - Ligaden 1. (Ø. Borge) - 1762 (fra gamlegjerpen.no):

       Mand og Kone: Søren Rollefsen og Kone. Børn over 12 aar: Else Kistine Sørensdatter. Andre hos sig havende Folch: Christian Andersens Enche, fattig, Søn: Martinius Christiansen

      

       Han er nevnt i skifte etter søsteren Sissel sin mann, Ole Larsen i Brevik i 1776 som "morbroder Søren Rolfsen boende på Osebakken i Porsgrund".

 

       Gravlagt som "Søren Rollefssøn f. Aasebakken 81 aar".

 

      

       Gift 09.09.1745 i Gjerpen,[13] med Ingeborg Gjertsdatter, f. ca 1712,[14] d. 1785 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 24.08.1785 i Gjerpen.[15]

      

       Ingeborg:

       Gravlagt som "Søren Rollefsens kone f. Oseb. 73? aar".

 

 

 

       Barn:

 

 

       A.   Anne Sørensdatte, f. 1746 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.05.1746 i Gjerpen,[16] d. 1748 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 10.11.1748 i Gjerpen.[17]

            

             Søren Rollufsens p.b. Anne

             Faddere: Søren Sørensens kone, Zidsel Rollufsdatter, Christen Smed, Knud Knudsen, Ole Tollefsen.

            

             Gravlagt som "Søren Rollefsens dtr. Anne 3 aar".

 

 

 

       B.   Else Sørensdatter, f. 1748 på Osebakken i Gjerpen, døpt 14.12.1748 i Gjerpen,[18] d. 04.11.1819.

            

             Søren Rollefsens pb. Else fra Osebachen

             Faddere: Anne Elisabeth Vulfsberg, Lisbeth Arveskoug, Berthe Arveskoug, Nils Gundersen, Marius D. Monrad.

            

 

             Hun giftet seg med Anders Hansen Karth, f. ca 1734 (sønn av Hans Andersen Karth og Anne Asgautsdatter), d. 1783 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 27.07.1783 i Gjerpen.[19]

            

             Anders:

             Han ble nevnt i skifte etter sin far på Osebakken i 1739.

 

             Gravlagt som "Anders Kart f. Oseb. 49 aar".

            

             Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 625a

             Skifte 30. Marti og 15. Juli 1784 paa Osebachen i østre Porsgrund

             Anders Karth, død - enke Else Sørensdatter

             Barn:

             1. Hans Andersen, 14 aar.

             2. Erich Andersen, 10 aar.

             3. Inger Christine Andersdatter, 16 aar.

             Faderen Søren Rollefsen verge for enken Else Sørensdatter.

             Til formynder for de umyndige ble innsatt og anordnet:

             - for de 2 sønner Niels Simonsen Sølie

             - for datteren enkens verge Søren Rollefsen.

             Brutto: 141-0-0

             Netto: 131-0-0

             Stervoboehuuset, takst 120 rdlr.

            

 

            

       C.   Maren Sørensdatter, f. 1751 på Osebakken i Gjerpen, døpt 31.01.1751 i Gjerpen,[20] d. 1751 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 05.09.1751 i Gjerpen.[21]

            

             Søren Rollefsens pb. Maren fra Osebachen

             Faddere: Søren Eriksens kone, Inger Larsdtr, Christen smed, Povel Olsen.

            

             Gravlagt som "Søren Rollefsens dtr. Maren 3/4 aar".

 

 

 

       D.   Anne Maria Sørensdatter, f. 1752 på Osebakken i Gjerpen, døpt 12.07.1752 i Gjerpen,[22] d. 1752 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 20.08.1752 i Gjerpen.[23]

            

             Søren Rollefsens pb. Anne Maria

             Jacob Svenssens kone, Anne Tallacsdtr., Søren Eriksen, Frideric Storm, Ole Pedersen.

            

             Gravlagt som "Søren Rollefsens dtr. Anne Maria 8 uger".

 

 

 

       E.   Rolf Sørensen, f. 1754 på Osebakken i Gjerpen, døpt 09.06.1754 i Gjerpen.[24]

            

             Søren Rollefsens db. Rollef fra Osebachen

             Giert Danielsens kone, Kisten Gregersdtr., Søren Eriksen, Isak Stephensen, Martinus Christiansen.

            

             Bosatt på Østre Borge (Osebakken) i 1801.

 

            

             Gift 18.08.1781 i Gjerpen,[25] med Ingeborg Olsdatter, f. ca 1755.

 

 

      

II.   Gunder Rolfsen, f. 1717 på Oksum i Eidanger,[26],[27] døpt 26.12.1717 i Eidanger,[28],[29] d. 1756 på Oksum i Eidanger,[30] gravlagt 07.11.1756 på Brevik kirkegård.[31]

      

       Rollef Gundersen Oxhum og Maren Søfrensdatter - Gunder

       Faddere: baaren af Anne Paulsdatter Traaholt, assist: Ingeborg Paulsdatter Oxhum, Karen Søfrensdatter Oxhum, mandfaddere: Andfind Paulsen Røra, Hans Ellefsen Lillegaarden.

      

 

       Gift 13.11.1748 i Eidanger kirke,[32],[33] med[34] Anne Andersdatter, f. 1707 i Brevik,[35] (datter av Anders Sørensen og Gunhild Jørgensdatter), døpt 26.06.1707 i Brevik kirke,[36] d. 1756 på Oksum i Eidanger,[37] gravlagt 27.12.1756 på Brevik kirkegård.[38]

      

       Se Oksum denne gården

 

      

 

III. Sissel Rolfsdatter, f. 1725 på Oksum i Eidanger,[39],[40] døpt 09.02.1725 i Eidanger kirke,[41] d. 1759 på Grava i Eidanger,[42] gravlagt 18.08.1759 på Brevik kirkegård.[43]

      

       Rollef Gundersen Oxhum og Maren Søfrensdatter - Sidselle

       Faddere: baaren af Gunille Pedersdatter Døvig, Karen Søfrensdatter Oxhum, Sara Andersdatter Rørerøe, Laers Halfvorsen, Hans Halfvorsen, Søfren Ellingsen Sunet.

      

       Gravlagt som " Ole Larsen Graves kone Zidsell Rolvsdatter, 34 aar gl.".

      

       1759 20/9   Protokoll 6a fol. 99b

       Brevik

       Sessel Rolfsdtr. +     g. Ole Larsen

                   Barn:

                   1.  Lars Olsen, 6 uger

       Brt. 39 - 2 - 18

       Nt. 7 - 1 - 22

      

      

       Gift 03.01.1759 i Brevik kirke,[44] med Ole Larsen, f. 1731 på Grava i Eidanger,[45] (sønn av Lars Pedersen og Anna Andersdatter), døpt 15.07.1731 i Eidanger kirke,[46] konfirmert 03.10.1751 i Brevik kirke,[47] d. 1775 i Brevik,[48] gravlagt 21.06.1775 på Brevik kirkegård.[49]

      

       Ole:

       Laers Pedersen Grafva og Anne Andersdatter - Ole

       Faddere: baaren af Magdallene Andersdatter Salboen, Maria Andersdatter Ørreviig, mandfaddere: Anders Olsen Ørreviig, Abraham Hansen Grafva, Jacob Nielsen Lunde.

      

       Trolig konfirmert i Brevik som "2. Ole Larsen".

      

       Brevik: trolovet 16.11.1758, viet 03.01.1759

       Ungkarl Ole Larsen (Grave) og pigen Zidsel Rolvsdatter

       Caut.: Ole Flaatten, Søren Rolvsen paa Porsgrund.

      

       Ole ble enkemann etter var noen måneder ekteskap med Sissel Rolfsdatter. Han giftet seg for 2. gang i 1762.

      

       Copul. i Brevig 24. apr 1762.

       hiemme i huuset, havde kongelig brev og skifte brev,

       enkemand Ole Larsen og piigen Mette Olsdatter

       Caut: Niels Larsen og Jacob Grubbe.

      

       Brevik 1762:

       Nr 133

       Mand og hustru: Ole Larsen og kone

      

       Gravlagt som "Ole Larson 49".

      

       Bamble Sorenskriveri,

       Skifteprotokoll nr. 9, side 353b  

       10.4.1776 - "Sætteret ved Brevig" i Eidanger

             Ole Larsen død, g.1. Sesselle Rolfsdtr. død, g.2. Methe Olsdtr.

             Barn:

       1.    Lars Olsen umyndig

       Ingen barn i 2det ægtesk.

       Laugverge for enken: Christen Olsen Sæteret

       Formynder for sønnen: morbroder Søren Rolfsen boende på Osebakken i Porsgrund.

       Brutto 167-1-4.

       Netto 72-1-21.

 

       Ole Larsen giftet seg 2. gang 24.04.1762 i Brevik kirke,11 med Mette Olsdatter, f. 1731 i Vestre Porsgrunn (datter av Ole Helgesen og Pernille Mogensdatter), døpt.14.05.1731 i Solum, d. 1810 i Brevik, gravlagt 14.10.1810 på Brevik kirke.[i]

 

 

       Ole Larsen og Sissel Rolfsdatter sitt barn:

 

       A.   Lars Olsen, f. 1759 på Grava i Eidanger,[50] døpt 12.08.1759 i Brevik kirke,[51] konfirmert 29.09.1776 i Brevik kirke.[52]

            

             Ole Laersen Graves barn navnl. Lars

             baaren af Madame Niels Larsens, assist: Malene Heichman, mandfaddere: Lars Svindt, Claus Hesselberg

            

             Han er nevnt i skifte etter faren i 1776.

            

             Konfirmert som "Lars Olson 17 aar".

 

      

        Se Brevik 1762

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[6]  Alder ved død.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[12]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Alder ved død.

[15]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[20]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[21]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[22]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[23]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[24]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[25]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 16.

[28]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 16.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[32]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[33]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[39]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[42]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[43]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[44]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 243.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[48]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[49]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[50]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[51]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[52]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[ii]  Alder ved død.