| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

 

Christen Andersen f. ca 1697 og Karen Olsdatter f. 1706 sin familie

 

 

 

 

Christen Andersen, f. ca 1697,[1] d. 1758 på Lerstang i Eidanger,[2],[3] gravlagt 20.10.1758 på Eidanger kirkegård.[4],[5]

Han var sønn av Anders Sørensen Lerstang.

 

Christen Andersen fikk i 1729 bygselseddel på ½ hud i Lerstang fra Marcus Fays:

Anno 04.04.1729 – Hr. Marcus Foys boxel seddel paa ½ hud udj grd, Leerstang til Christen Andersen. Dat. Tønsberg 03.03.1729.

 

Han giftet seg i 1733.

 

Trol. 20/10-1733 i Eid. paa Sandøen. Copul. 8/12-1733.

Soldat, Christen Andersøn og Karen Olsd.

Caut: Hans Jonsøn Qvist og Søren Rasmusen.

Beslægtet i 3dige Leed.

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Larstad (Lærstang JO) - Nr.12
Brugere:
Søren Rasmussen 54 aar, tient
Anden oppsitter Christen Andersen 43 aar, tient
Huusmand:
Henrich Andersen 80 aar
Unge mandskaber:
Sønnen Joen Henrichsen 36 aar

 

I matrikkelen fra 1747 føres Christen opp som eier av 3 3/5 skinn i Lerstang. Moren eide 1 1/2 hud i gården og Christens søsken 1 hud 2 2/5 skinn.

 

Matrikulen 1747:

Leerstang

Eiere: Tønsberg kirke 2 huder, ditto Præsteboel 2 huder, oppsidersken Gunhild 1 hud 6 skind, ditto Christen 3 3/5 skind, Christens søkende 1 hud 2 2/5 skind

Oppsittere: Søfren, Gunnild og Christen

 

Gravlagt som "Christen Leerstang 61 aar 3 maaneder".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6a, side 58b        

2.4.1759 - Lerstang i Eidanger

       Christen Anderssen død g. Karen Olsdtr.

       Barn:

1.    Ole Christensen 19 år.

2.    Lars Christensen 11 år.

3.    Anne Christensdatter 22 år.

4.             Sara Christensdatter 14 år.

Formyndere: Ole Biønnes, Jacob Bierkøen, Isak Andersen Lerstang.

Laugverge for enken: Isak Andersen Lerstang.

Brutto 234-1-20.

Netto 214-2-12. Heri medregnet jord: i Leerstang 3 3/5 skind med Bøxel og Herlighed for 30 rd.

 

 

Gift 08.12.1733 i Eidanger kirke,[6] med[7] Karen Olsdatter, f. 1706 på Sandøya i Eidanger,[8] (datter av Ole Torsen og Johanne Hansdatter), døpt 28.02.1706 i Brevik kirke,[9] d. 1767 i Eidanger,[10] gravlagt 06.12.1767 i Eidanger.[11]

 

Karen:

døpt Karen, Fader Olle Thorsen Sandøe, Moder Johanne Hansdatter

baaren af  .........?, assist: Kari Thorsdatter Auen,........?, mandfaddere: Hans Micheslen .......?, Lars Nilsen, Jacob Nilsen.

 

Brevik 11.04.1706: introdusert Olle Sandøes qv. N. Johanna Hansdatter

 

Formyndere ved skifte etter mannen var Ole Biønnes og Jacob Bierkøen. Jacob Bjørkøya var gift med hennes søster.

 

Gravlagt som "Karen Olsd. Leerstang 60 aar".

 

 

 

I.    NN Christensen, f. 1735 i Eidanger,[12] d. 1735 i Eidanger,[13] gravlagt 28.11.1735 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Trolig de som gravlegges et dødfødt barn i 1735. Det var nok en tvilling.

      

       Gravlegges som "Christen Andersøn og Karen Andersdatters dødfødte pigebarn".

 

 

 

II.   Anne Christensdatter, f. 1735 på Lerstang i Eidanger,[15] døpt 18.12.1735 i Eidanger kirke,[16],[17] konfirmert 30.09.1753 i Eidanger kirke,[18] d. 06.04.1808 på Berg i Bamble.[19]

      

       Christen Lerstangs ægte barn N. Anna

       Faddere: baaren af Ingeborg Lerstang, Inger Andersdatter, mandfaddere: Einar Sandøe, Olle Biønæs, Jacob Birchesvold.

      

       Hun konfirmeres i 1753 som "Anne Christensdatter Leerstang 17 aar".

 

       Hun giftet seg i 1766.

      

       Trol. 13/5-1766 i Eid. Copul. 15/7-1766.

       Uk. Christen Arnesøn fra Bamble Sogn og Pigen Ane Christensd. Leerstang.

       Caut: Abraham Biønnæs og Christen Leerstang.

 

       Bodde på Berg i Bamble.

      

 

       Gift 15.07.1766 i Eidanger kirke,[20] med Christen Arnoldsen, f. 1732 i Bamble,[21] (sønn av Arnold Erichsen og Ingeborg Sørensdatter), døpt 29.05.1732 i Bamble,[22] d. 22.02.1799 på Berg i Bamble, gravlagt 01.03.1799 i Bamble.[23]

      

       Christen:

       Hans foreldre bodde i en rekke år på Søtholt i Bamble, men flyttet i midten av 1740 årene til Berg.

 

      Han nevnes i skifte etter hans mor i 1747.

 

        1747 7/2     Ingebor Sørensdtr. +    g. Arnold Erichsen   Protokoll 5 fol. 22b
Berg
            Barn:
            1.  Christen Arnoldsen, 15 år
            2.  Hans Arnoldsen, 9 år
            3.  Truls Arnoldsen, 7 år
            4.  Bartholomeus Arnoldsen, 4 år
            5.  Lars Arnoldsen, 1 ½ år
            6.  Kierstine Arnoldsdtr., 12 år
Brt. 36 - 0 - 16
Net. 12 - 3 - 13

 

       Gravlagt som "Christen Arnoldsen Berg død 22de Feb. 67 aar".

 

 

      

III. Sara Christensdatter, f. 1738 på Lerstang i Eidanger,[24] døpt 21.09.1738 i Eidanger kirke,[25],[26] d. 1744 på Lerstang i Eidanger,[27] gravlagt 20.09.1744 i Eidanger.[28],[29]

      

       Christen Leerstang og Karen Olsdatter - Sara

       Faddere: baaren af Anders Nielsens kone i Sæteret ved Brevig, Inger Andersdatter Ramberg, mandfaddere: Eggert Sandøen, Søfren Leerstang, Isach Andersen ibid.

      

       Gravlagt som "Christen Leerstangs liden datter Sara 5 ½ aar".

 

 

 

IV. Ole Christensen, f. 1740 på Lerstang i Eidanger,[30] døpt 23.10.1740 i Eidanger kirke,[31],[32] d. 1803 på Lerstang i Eidanger,[33] gravlagt 14.10.1803 i Eidanger.[34],[35]

      

       Christen Leerstang og Maren Olsdatters ægte søn N. Ole (Hun het Karen Olsdatter. JO)                                                                                                             

       Faddere: baaren af Anders Nielsens kone i Sæteret ved Brevig, Inger Andersdatter Ramberg, mandfaddere: Søfren Leerstang, Jacob Birchøen.

      

      

       (1) Gift 17.07.1783 i Eidanger kirke,[36],[37] med[38] Anne Maria Gundersdatter, f. 1765 på Rugtvedt i Bamble,[39] (datter av Gunder Torstensen og Anne Elevsdatter), døpt 17.02.1765 i Bamble,[40] d. 1784 på Lerstang i Eidanger,[41] gravlagt 26.10.1784 på Eidanger kirkegård.[42],[43]

      

 

       (2) Gift 03.11.1786 i Eidanger kirke,[44],[45] med[46] Gunil Maria Pedersdatter, f. 1770 i Solum,[47] (datter av Peder Hansen og Maria Hansdatter), døpt 13.05.1770 i Solum,[48] død 11.03.1848 på Lerstang i Eidanger, gravlagt 18.03.1848 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Se Lerstang denne gården

 

      

 

V.   Sara Christensdatter, f. 1745 på Lerstang i Eidanger,[49] døpt 28.03.1745 i Eidanger kirke,[50],[51] d. 05.01.1815 i Solum.[52]

      

       Christen Leerstang og Karen Olsdatters datter Sara                                                       

       Faddere: baaren af Søfren Leerstangs kone, Inger Andersdatter Berg, mandfaddere: Ole Biønnes, Jacob Birchøen, Simon Sandøen.

      

       Hun giftet seg i 1782.

 

       Trol. 7/5-1783 i Eid. Copul. (samme dag).

       Enkemand Hans Kielsøn af Solum Sogn og P. Sara Christensd. Leerstang, efter Kgl. Bevilling i Huuset Ægteviede.

       Caut: Thomas Kiels. Biørntved og Ole Christens. Leerstang.

      

       Hun kom fra Lerstang i Eidanger. Det er ingen kjente barn av Sara og Hans Kjeldsen.

 

      

       Gift 07.05.1783 i Eidanger kirke,[53],[54] med[55] Hans Kjeldsen, f. 1743 på Bjørntvet søndre i Solum,[56] (sønn av Kjeld Tomassen og Anne Christensdatter), døpt 04.10.1743 i Solum,[57] d. 1809 på Bjørnstad u/Bjørntvet søndre i Solum,[58] gravlagt 04.01.1809 på Solum kirkegård.[59]

      

       Hans:

       I 1801 var husmann med jord og skipsbygger Hans Kjeldsen Bjørntvet oppført på en plass under Bjørntvet søndre i Solum.

 

      

 

VI. Lars Christensen, f. 1748 på Lerstang i Eidanger,[60] døpt 07.04.1748 i Eidanger kirke,[61],[62] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[63] d. 1782 på Ramberg i Eidanger,[64] gravlagt 01.03.1782 på Eidanger kirkegård.[65]

      

       Christen Leerstang og Karen Olsdatters søn Laers                                                         

       Faddere: baaren af Jacob Birchøens kone Anne Olsdatter, Karen Torkildsdatter Leerstang, mandfaddere: Simon Eggertsen Sandøen, Isach Andersen i Brevig, Jacob Søfrensen Leerstang.

      

 

       Gift 22.09.1779 i Bamble,[66],[67] med[68] Anne Gundersdatter, f. 1753 på Rugtvedt i Bamble,[69] (datter av Gunder Torstensen og Anne Åsoldsdatter), døpt 18.02.1753 i Bamble,[70] død 13.05.1826 på Berg i Eidanger,39 gravlagt 22.05.1826 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

       Se Ramberg

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[2]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[6]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[7]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 30.

[16]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 30.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[19]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[20]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[21]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[22]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[23]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 540-541.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 47.

[25]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 47.

[27]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[28]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[31]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[34]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[36]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[37]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 126.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 126.

[40]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 126.

[42]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[44]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[45]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 126.

[47]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[48]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[49]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[50]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 107.

[52]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[53]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[54]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[55]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[56]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[57]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[58]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[59]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[60]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[61]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 130.

[63]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[66]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[67]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 454.

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 119.

[69]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 152.

[70]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.