| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

 

Søren Rasmussen f. ca 1628 og Ragnhild f. ca 1680 sin familie

 

 

 

 

Søren Rasmussen, f. ca 1628,[1] d. før 1674.[2]

Han var sønn av Rasmus Gjordsen Lerstang.

 

I Odelskattemanntallet av 1670 nevnes ”Søffren Leerstang eyer i gaarden 3 huder, bruger det selff”.

 

Under gårdsmanntallet av 1672 brukte Søren 7 huder og eier 3 huder med bygsel. Tønsberg kirke eide 4 huder. Enken etter Søren Lerstang, Ragnhild, nevnes i 1674 som eier av 3 huder og bruker av gården. Søren var da død.

 

I Skattemanntallet av 1680 var det deres sønn Isak Sørensen som brukte hele gården.

 

 

Han giftet seg med[3] Ragnhild Lerstang, f. omkring 1630 d. ca 1680.[4]

 

 

 

 

I.    Isach Sørensen, f. ca 1655.[5]

      

       I skattemanntallet av 1680 er det Isak Sørensen som brukte hele gården Lerstang. 3 huder i gården tilhørte Rasmus Sørensen og hans 3 søsken. Tønsberg kirke eide 2 huder og presten i Tønsberg 2 huder. Isak stod også som eier av 2 huder i Sandøya og 1 hud i Ramberg. Ramberg brukte han selv.

 

       I Rostjenstemanntallet av 1685 var situasjonen lik den som var i 1680 bortsett fra Isach nå også eide ½ hud i Bjørkøya.

 

      Kontribusjonsberegningen av 1692 nevnes 2 brukere på Lerstang, Isak og Anders. De brukte hele gården, 7 huder og Anders eide 10 skinn i gården.

 

      Hans søsken eide 2 huder og 2 skinn. Så har vi dette kirkegodset med 2 huder til Tønsberg kirke og 2 huder til prestebolet.

 

      I Rosstjenesteberegningen av 1700 er situasjonen uforandret. Gården ble rundt denne tiden delt i to.

 

      

       (1) Han giftet seg med[6] Kirsten Olsdatter f. omkring 1640 (datter av Ole Evensen og Live Gundersdatter), d. ca 1696.[7]

      

       Kirsten:

       Kirsten kom fra Solum. Hennes foreldre nevnes der i 1664 på Rugtvedt. (Se Wikitree)

 

       Kirsten døde barnløs før 1696. 

 

      

       (2) Gift 1696 i Eidanger,[8] med[9] Inger Eggerstdatter, f. ca 1649,[10] (datter av Eggert Ingebretsen og Simensdatter), d. 1729 i Gjerpen, gravlagt 28.05.1729 på Gjerpen kirkegård.[11]

      

       Inger:

       Hun stod som datter av Eggert Herøen og hans kone i skifte etter dem i 1694. Hun stod da som gift med Isach Lerstang.

      

       Hun og Isach forlovet seg 2. juli 1696. Ble muligens viet samme dag.

 

       Trolovelse den 2/7-1696. Eidanger (Viet samme dag?)

       Isaach Leerstang med Inger Eggertsdaatter Herøen."

 

       Enken Inger Eggertsdatter giftet seg 2. gang i Brevik i 1717. Se under hennes far

 

       Brevik 21.02.1717 trolovelse:

       Jan Lucasen og Inger Egersdatter

       Caut: Rolf Herøe og Hans Tueden

      

       Gravlagt som ”Jan Lucassøns qde Inger, 80 aar 9 dager”.

 

       Isach Sørensen etterlot seg ingen barn.

 

      

 

II.   Rasmus Sørensen, f. ca 1660.[12]

 

 

 

III. Anders Sørensen, f. ca 1666,[13],[14] d. 1718 på Lerstang i Eidanger,[15],[16] gravlagt 01.04.1718 på Eidanger kirkegård.[17],[18]

      

 

       Gift 1696,[19] med Gunhild Jørgensdatter, f. ca 1676 på Kjørholt i Eidanger,[20],[21] (datter av Jørgen Arnesen og Sara Halvorsdatter), d. 1762 på Lerstang i Eidanger,[22] gravlagt 23.04.1762 på Eidanger kirkegård.[23],[24]

      

       Se Lerstang denne gården

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 166.

[2]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 48.

[3]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[4]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[7]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 204.

[10]  Alder ved død.

[11]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[14]  Alder ved død.

[15]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[16]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[17]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[18]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[21]  Alder ved død.

[22]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[23]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[24]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt