| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I |

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Lanner Gnr. 1 Bnr. 10

 

Lanner ligger på det høyeste punktet på veien mellom Moheim og Langangen. Rønningen er nabo i nordvest, Stulen ligger i sydvest, Kokkersvold ligger i sydøst og Sundsåsen ligger øst for Lanner.

 

 

Litt fakta om gården Lanner

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her i 1665

 

Amund Torgersen f. ca 1644 nevnes i sjøinnrulleringen av 1665 på Lanner som ”Amon Torgiersen Lanner”. Amund var sønn av Torger Amundsen f. ca 1615. 

Amund nevnes også under Store Tråholt i 1664 som 20 aar og sønn av husmann Torger Amundsen 49 aar.

 

Hans Amundsen f. ca 1680 nevnes i sjølegden av 1706 under Langangen som født på Lanner. Dette kan jo da være hans sønn?

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

Bosatt her fra ca 1710 til ca 1726

 

Nils Nilsen f. ca 1645 og hustru Kirsti Pedersdatter f. ca 1663 giftet seg i Eidanger i 1697. Ifølge Schilbred var de brukere på Lanner. (Han er nevnt der i ekstraskatten i 1711 og Kirsti Pedersdatter Lanner nevnes som fadder i 1712.) De døde begge to på Lanner, Nils i 1726 og Kirsti i 1734.

Barn:

Gjøran Nilsdatter f. ca 1679

Nils Nilsen f. ca 1685 d. 1757

Eli Nilsdatter f. ca 1695 d. 1757

Dorthe Nilsdatter f. ca 1696 d. 1742

Anne Nilsdatter f. ca 1702 d. 1742

Søren Nilsen f. ca 1708 d. 1742

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1720 til ca 1730

 

Datteren Dorthe Nilsdatter f. ca 1696 ble gift i Eidanger i 1720 med Hans Olsen f. ca 1682. Hans Olsen kom fra Lanner da han giftet seg og kan ha vært tjenestegutt der. De døper barn bosatt på Lanner frem til 1729 men flytter så til Kåsene u/Prestegården i Eidanger. Der døper de barn fra 1731. Dorthe døde på Kåsene i 1742 og Hans døde der i 1748.

Barn:

Maren Hansdatter f. 1720

Sara Hansdatter f. 1721 d. 1768

Martha Hansdatter f. 1725

Gunild Andersdatter d. 1739 d. 1783

Gulbrand Andersen f. 1742 d. 1742

Margrethe Hansdatter f. 1726 d. 1789

Berthe Hansdatter f. 1729 d. 1742

Kirsten Hansdatter f. 1731

Anne Hansdatter f. 1735

Maria Hansdatter f. 1738

Gunild Hansdatter f. 1741

 

Famlilieark

 

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1726

 

Anne Nilsdatter f. ca 1702, datter av Nils Nilsen Lanner og Kirsti Pedersdatter, giftet seg i Eidanger i 1726 med Anders Knudsen f. ca 1702 på Tråholt. Anne døde på Lanner i 1742 og Anders Knudsen giftet seg på nytt i Eidanger i 1747 med Anne Eriksdatter f. 1720 på Stridsklev. Anders Knudsen døde på Lanner i 1750.

 

Anders Knudsen og Anne Nilsdatter sine barn:

Maria Andersdatter f. 1726 d. før 1764

Nils Andersen f. 1728

Berthe Andersdatter f. ca 1730 d. 1772

Knud Andersen d. 1732 d. 1750

Isach Andersen f. 1732

Jacob Andersen f. 1735 d. 1804

Anne Andersdatter f. 1738 f. 1805

Gunild Andersdatter f. 1739 d. 1783

Gulbrand Andersen f. 1742 d. 1742

 

Anders Knudsen og Anne Eriksdatter sine barn:

Erik Andersen f. 1747 d. 1807

Anne Andersdatter f. 1749 d. 1814

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra ca 1751

 

Anne Eriksdatter ble som nevnt over her enke i 1750. Hun giftet seg på nytt i 1751 med Ole Larsen f. 1726 på Høgset i Gjerpen. Ole døde på Lanner i 1795 og Anne i 1796.

 

Barn:

Anders Olsen f. 1751 d. 1752

Anders Olsen f. 1753 d. 1806

Inger Olsdatter f. 1753

Ole Olsen f. 1755 d. 1795

Lars Olsen f. 1758 d. 1800

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra ca 1782 til 1785

 

Erik Andersen f. 1747, sønn av overnevnte Anders Knudsen og Anne Eriksdatter, fikk et uekte barn i 1767 med Anne Larsdatter f. omkring 1735. Han giftet seg i Eidanger i 1778 med Anne Nilsdatter f. 1752 på Tråholt. De bodde på Lanner i 1782 og i alle fall frem til 1785 da de døpte et barn bosatt der. De bodde flere steder og endte opp i Brevik.

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra ca 1783

 

Sønn av Ole Larsen og Anne Eriksdatter, Ole Olsen f. 1755, giftet seg i Eidanger i 1783 med Malene Jacobsdatter f. 1760 på Flogstad. De var brukere på Lanner. Ole døde på Lanner i 1795 og enken giftet seg på nytt med Ole Paulsen f. 1763 på Tråholt.

 

Malene Jacobsdatters barn med Ole Olsen:

Anne Olsdatter f. 1785

Jacob Olsen f. 1788 d. 1866

Ole Olsen f. 1790

 

Malene Jacobsdatters barn med Ole Paulsen:

Ole Olsen f. 1797

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1745

 

Anders Olsen Lønnebakke f. 1745 hadde kjøpt Lanner i 1745. Han bodde ikke på gården. 

 

Lønnebakke

 

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra ca 1795 til 1803.

 

Hans sønn Hans Andersen f. 1773 giftet seg i Eidanger i 1795 med Christine Margrethe Clausen f. 1774. Hun var datter av Nicolay Clausen f. ca 1741 og Maren Larsdatter ca 1745. Nicolay nevnes som ”Kullskriver” og ”skovridder” på Langangen.

 

Han Andersen ble lensmann i Eidanger og flyttet til Nordre Tveten sent 1803. Hans første kone døde på Nordre Tveten i 1803 og Hans giftet seg 2. gang i Eidanger i 1804 med enken Inger Nilsdatter f. 1755 på Siljan i Eidanger. Inger døde på Nordre Tveten i 1830. Hans døde i 1831. Hans og Inger hadde ingen barn sammen.

 

Hans Andersens barn med Christine Margrethe Clausen:

Ole Hansen f. 1795 d. 1873

Maren Maria Hansdatter f. 1797 d. 1830

Anders Hansen f. 1800 d. 1814

Anne Marie Hansdatter f. 1803 d. 1804

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra ca 1804 til 1810

 

Fra 1805 er Nils Paulsen f. 1761 på Prestejorden i Siljan og Anne Gulbrandsdatter f. 1767 på Kiste i Siljan bosatt på Lanner. De hadde bodd på Gonsholt i Siljan frem til ca 1798. Dette året døper de et barn i Siljan og gravlegger et i bamble. De bodde i Bamble også i 1801. I et skifte fra 1801 nevnes de på Lunne i Eidanger. De har nok flyttet dit i 1801. I 1803 døper de barn på Nordre i Lunde i Eidanger og fra 1805 til 1810 døper de barn bosatt på Lanner.

 

De flyttet til Bråten under Halvarp mellom 1812 og 1813. Nils Paulsen døde som husmann på Bråten i 1831.

 

Nils Paulsen og Anne Gulbrandsdatter sine barn:

Gunild Nilsdatter f. 1789

Pernille Nilsdatter f. 1790 d. 1841

Åste Nilsdatter f. 1792

Karen Nilsdatter f. 1794 d. 1795

Karen Nilsdatter f. 1795 d. 1798

Gjøran Nilsdatter f. 1798

Karen Marie Nilsdatter f. 1800

Ole Nilsen f. 1803

Karen Nilsdatter f. 1805 d. 1809

Johannes Nilsen f. 1808 d. 1808

Nils Nilsen f. 1810

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her i 1806

 

Ole Andersen Lanner f. 1779 giftet seg i 1805 med Karen Larsdatter f. 1784 på Gudsfred under Nordre Lunde. Ole Andersen var sønn av Anders Olsen Lønnebakke som eide gården fra 1745. Ole kjøpte Lanner av faren i 1803. De bodde på Lanner da de døpte et barn i 1806. I 1807 fikk han skjøte på 2 ½ hud i Nedre Langangen Bnr. 1 og flyttet dit. Familien er nevnt der. Ole eide også gården Gudfred i Bjørkedalen. Etter at Ole flyttet til Langangen ble Lanner og Gudsfred drevet av forpaktere. 

 

Se Langangen

 

 

 

Andre som ble nevnt på Lanner:

 

 

Fam.10

 

Ole Nilsen f. ca 1769 ble konfirmert bosatt på Lanner i 1785.

 

 

Fam.11

 

Jørgen Christensen f. ca 1735 var soldat og død på Lanner i 1785.

 

 

Åste Nilsdatter f. 1780 var bosatt på Lanner hos Hans Andersen i 1801. Hun ble gift med Jacob Hansen og nevnes på Rørarød.

 

Tengel Olsen f. 1784 var bosatt på Lanner hos Hans Andersen i 1801. Han nevnes under sin far, Ole Tengelsen, på Kjørholt.

 

Maren Hansdatter f. 1790 var bosatt på Lanner hos Hans Andersen i 1801. Hun nevnes under sin far, Hans Ingebretsen, på Langangen.

 

Gunhild Christensdatter f. omkring 1785 kom fra Lanner da hun giftet seg i 1811 med Christen Olsen. De nevnes på Sundsåsen.