| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJØRHOLT |     


 

 

 

 

Kari Arnesdatter f. 1761 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Ole Tengelsen f. 1753 og 2. gang med Nils Olsen f. 1776)

 

 

 

Kari Arnesdatter, f. 1761 på Kjørholt i Eidanger,[1],[2] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[3] død 22.04.1828 på Hitterød i Eidanger,[4] gravlagt 29.04.1828 på Eidanger kirkegård.[5]

Hun var datter av Arne Jonsen Kjørholt.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 19. juli 1761 finnes blant introduserte kvinner "Arne Kiørholts kone" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Kari.

 

Konfirmert i 1778 som "Kari Arnesdatter Kiørholt 17 aar".

 

Hun giftet seg i 1780.

 

Trol. 8/6-1780 i Eid. Copul. 5/10-1780.

Uk. Ole Tengels. Strand og P. Kari Arnesd. Kiørholt.

Caut: Berulf Biørnsøn Kulletangen og Hans Jørgen Tofte.

 

De nevnes på Kjørholt i 1782:

Kiorholt Plads Hitterøe, Ole Tengelsen, 1 kone, 2 fosterbarn

 

Hun giftet seg 2. gang i 1797.

 

Trol. 9/5-1797 i Eid. Copul. 6/6-1797.

Hiemme i Huuset paa Hitterød.

Uk. Niels Olsøn Haagholt og Enken Karen Arnesd. Hitterød.

Caut: Anders Wal paa Muule og Ole Erichsøn Saltboden.

 

Gravlagt som "Karen Arnesdatter, gaardmand Nils Hitterøds enke 67 aar".

 

 

(1) Gift 05.10.1780 i Eidanger kirke,[6] med[7] Ole Tengelsen, f. 1753 på Ås i Eidanger,[8] (sønn av Tengel Olsen og Maria Halvorsdatter), døpt 06.05.1753 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[10] d. ca 1794 på Hitterød u/Kjørholt i Eidanger.[11] 

 

Ole:

Tengel Aases barn navnl. Ole                                                

Faddere: baaren af Paul Traaholts kone, Anne Olsdatter Flaatten, mandfaddere: Hans Andersen, Hans Joensen Aas, Joen Olsen Aas.

 

Konfirmert i 1771 som "Ole Tengelsen Strand 17 aar".

 

Han kjøpte i 1787 plassen Hitterød:

Anno 27.07.1787 – John Arnesens skiøde til Ole Tengelsen paa pl. Teien ell. Hitterøe und. Kiørholdt mod betalt 94 rd. (dat. 26.07. d.a.)

 

Gården ble pantsatt på samme tiden:

Anno 27.07.1787 – Ole Tengelsens Obl. til Bamble Oberformynderie paa Cap. 75 rd., dat. 26. julj 1787 mod 1.’ste prior i Pls. Hitterøe under Kiørholdt (dat. 26.07.1787)

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 109b

27. Februar 1794 - plads Hitterød under Kiørholt i Eidanger

Ole Tengelsen død, enke Karen Arnesdatter

Barn:

1.    Tengel Olsen , gl. 10 aar.

2.    Arne Olsen, gl. 6 ½ aar

3.    Erich Olsen, gl. 3 aar.

4.    Ole Olsen, gl. ½ aar.

Enken fikk Anders Munken? til lagverge.  Formynder for Tengel og Arne ble morbroren Jon Kiørholt, for Erich og og Ole ble Hans Ørstvedt.

Brutto 247-1-8 medregnet pladsen Hitterød paaskind etter skjøde av 26.07.1787.

Netto 84-2-18.

 

 

(2) Gift 06.06.1797 i Eidanger kirke,5 med Nils Olsen, f. 1776 på Hovholt i Eidanger,[12] (sønn av Ole Nilsen og Karen Andersdatter), døpt 27.10.1776 i Eidanger kirke,11 konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke,[13] død 02.05.1824 på Hitterød u/Kjørholt i Eidanger,1 gravlagt 08.05.1824 på Eidanger kirkegård.5

 

Nils:

Ole Nilsen Hogholt og k. Karen Andersdtr. D. B. Nils.

Faddere: 1. Anne Olsdtr. ibid 2. Aase Andersdtr. i Præstegaarden 3. Anders Nilsen Hogholt 4. Abraham Knudsen Ørestved 5. Ole Andersen Mule.

 

Konfirmert som "Nils Olsen Hogholt 16".

 

Han ble eier av Hitterød da han giftet seg med enken der i 1797. Han pantsatt plassen i 1799:

Anno 29.08.1799 – Pantobl. fra Niels Olsen til Ole Aasoldsens stor 99 rd. m. 1’ste prior i Pls. Hitterøe i alt 6 ½ skind med bøxel (dat. 10’de d.m.)

 

Han far bodde hos dem i 1801.

 

Bosatt som husmann på Kjørholt i 1801:

Nils            Olsen         Mand                           25         1ste ægteskab  Husmand og enroull. matros 

Karen        Arnesdtr    Kone                            40         2det ægteskab           

Arne           Olsen        Hendes sønner             13                             

Erich          Olsen        Hendes sønner             10                             

Ole             Nilsen       Mandens fader            60          Enkemand       Inderste

      

Jordavgiften 1802:

Brukere: Jon Arnesen 4 huder 6 4/5 skind, Ole Pedersen 2 huder 6 skind, Nils Olsen 8 skind

 

Gravlagt som "Nils Olsen, gaardmand paa Hitterød 47 aar".

 

 

 

I.    Tengel Olsen, (sønn av Ole Tengelsen og Kari Arnesdatter) f. 1784 på Hitterød i Eidanger,[14] døpt 15.02.1784 i Eidanger kirke,13 konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke.[15] 

 

       Ole Tengelsen Hitterød og k. Karen Arnesdtr. - Tengel

       Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Karen Povelsdtr. Traaholt 3. Jon Arnesen Kiørholt 4. Anders Pedersen Røe 5. Halvor Tengelsen Strand.

      

       Konfirmert som "Tengel Olsen Hitterøe 15".

      

       Bosatt på Lanner hos Hans Andersen i 1801 som " Tengel  Olsen,Tjenestefolk, 17 år, Ugift".

      

       Han giftet seg i 1810.

 

       Copul. 09.01.1810 i Eid.

       Ungkarl Tengel Olsen Tveten og Pigen Anna Evensdatter Tveten.

       Caut: Lars Hansen Tveten og Jacob Halvorsen Silien.

      

 

       Gift 09.01.1810 i Eidanger kirke,[16] med Anne Evensdatter, f. omkring 1785.[17]

 

 

       Barn i Eidanger:

 

       A.   Karen Sophie Tengelsdatter, f. 08.04.1810 på Hitterød i Eidanger,[18] døpt 25.04.1810 i Eidanger kirke.17 

 

             Tengel Olsen Hitterød og Anne Evensdatter - Karen Sophie

             Faddere: Karen Hitterød, Marte Kuusen, Anne Olsen af Brevig, Erik Hitterød, Peder Kiørholt.

 

 

      

II.   Arne Olsen, (sønn av Ole Tengelsen og Kari Arnesdatter) f. 1786 på Hitterød i Eidanger,[19] døpt 15.01.1786 i Eidanger kirke,17 d. 1786 på Hitterød i Eidanger,[20] gravlagt 17.11.1786 på Eidanger kirkegård.18 

 

       Ole Tengelsen Hitterød og k. Karen Arnesdtr. - Arne

       Faddere: 1. Ambor Larsdtr. Bakke 2. Malene Tengelsdtr. Strand 3. Jon Arnesen Kiørholt 4. Halvor Tengelsen Strand 5. Peder Andersen Røe.

      

       Gravlagt som "Arne Ols. Hitterød 1 aar".

      

 

 

III. Arne Olsen, (sønn av Ole Tengelsen og Kari Arnesdatter) f. 1787 på Hitterød i Eidanger,[21] døpt 09.12.1787 i Eidanger kirke,19 konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[22] d. 1874.[23] 

 

       Ole Tengelsen Hitterød og k. Karen Arnesdtr. -  Arne

       Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Malene Tengelsdtr. Strand 3. Jon Arnesen Kiørholt 4. Nils Tengelsen ibid 5. Halvor Tengelsen Strand.

      

       Konfirmert som "Arne Olsen Hitterøe 16".

 

       Han giftet seg i 1821.

      

       Copul. 31/7-1821 i Eid.

       Uk. Arne Olsen Hitterød, Matros Brevig, 32 aar.

       Tienestepige Marie Jonsd. Sandøen. (Alder ikke nevnt. G.S.)

       Forl: Anders Eriksen af Brevig, Ellev Hansen af Brevig.

      

       Bosatt på Oksøya (senere Bnr.6)

 

      

       Gift 31.07.1821 i Eidanger kirke,21,[24] med Maren Jonsdatter, f. 1800 i Brevik,[25] (datter av Jon Halvorsen og Margrethe Sørensdatter), døpt 30.04.1800 i Brevik kirke,[26] konfirmert 02.10.1814 i Brevik kirke,[27] d. 1869.21 

 

       Maren:

       Jon Halvorsen og Margrete Sørensdatter - Maren                      

       Faddere: Jon Andersens kone Helje Halvorsd, Kari Jacobsd, Niels Hansen Røre, Lars Sørensen, Niels Amonsen

      

       Trolig konfirmert som "Maren Jonsdatter 15 aar".

 

       Barn, se under hennes foreldre.

 

 

      

IV. Erik Olsen, (sønn av Ole Tengelsen og Kari Arnesdatter) f. 1791 på Hitterød i Eidanger,[28] døpt 06.04.1791 i Eidanger kirke,26 konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke.[29] 

 

       Ole Tengelsen Hitterød og k. Karen Arrnesdtr. - Eric

       Faddere: 1. Marte Maria Pedersdtr. Kiørholt 2. Ambor Ellewsdtr. ibid 3. Ole Saltboden 4. Nils Tengelsen Kiørholt 5. Halvor Tengelsen Strand.

      

       Konfirmert som "Erich Olsen Hitterøe 15".

 

 

 

V.   Ole Olsen, (sønn av Ole Tengelsen og Kari Arnesdatter) f. 1793 på Hitterød i Eidanger,[30] døpt 08.09.1793 i Eidanger kirke,28 d. 1796 på Hitterød i Eidanger,[31] gravlagt 13.11.1796 på Eidanger kirkegård.29 

 

       afg. Ole Tengelsen Hitterød og k. Kari Arnesdtr. - Ole

       Faddere: 1. Ambor Ellewsdtr. Ørestved 2. Malene Tengelsdtr. Stranden 3. Jon Kiørholt 4. Ole Er. Saltboden 5. Halvor Strand.

      

       Gravlagt som "Ole Ols. Hitterød 3 aar".

      

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 599.

[2]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 270.

[5]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 268.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 240.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[10]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[11]  Skifte etter han.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[16]  Eidanger, Viede 1800 til 1814  Registrert av Jørn Olsen.

[17]  Stipulert, Stipulert.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 589.

[24]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[25]  1801 tellingen.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.