| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| LANNER |


 

 

 

Ole Larsen f. 1726 og Anne Eriksdatter f. 1720 sin familie

 

 

 

Ole Larsen, f. 1726 på Høgset i Gjerpen,[1] døpt 20.03.1726 i Gjerpen kirke,[2] d. 1795 på Lanner i Eidanger,[3] gravlagt 17.05.1795 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Lars Olsen Nordre Lunde.

 

Døpt: Mart Lars Højsæts Ole

Test: Christen Klep, Ingebret Espedal Amun Aaltveds qde, Marta Højsæt.

 

Ole kom fra Nordre Lunde da han giftet seg. Han ble bruker på Lanner Gnr.1 Bnr.10. ved gifte med enken der Anne Eriksdatter.

 

Trol. 17/4-1751 i Eid. Copul. 14/6-1751.

Soldat og Uk. Ole Larsøn Nordre Lunde med Enken Anne Erichsd. Lander.

Caut: Erich Olsøn S. Lunde og Niels Torkeldsøn Slevolden.

 

Denne Amund Lunde som går igjen som fadder for Ole sine barn er Amund Larsen Kvestad som var bruker på Nordre Lunde da han var fadder.

 

Jeg trodde lenge at denne Lars Sørensen Kvestad var far til Ole Larsen, men ut fra fadderne Maren Larsdatter (Lunde), Niels (Larsen) Traaholts eller hans kone og Iver Larsen Nordre Lunde, var dette feil.

 

Alle de nevnte er barn av Lars Olsen og Maren (Mari) Nielsdatter på Høgset i Gjerpen som kom til Nordre Lunde. De fikk sine barn i Gjerpen, bortset fra Iver, og i Gjerpen fikk de en sønn Ole i 1726. Ole hadde således flere av sine søsken som faddere til sine barn og det skulle med stor sikkerhet si at Ole var sønn av Lars Olsen Høgset.

 

Lars Olsen og Maren Nielsdatter er brukere av Høgset fra 1722 ifølge Gjerpen bygdebok. Fra 1730 er det imidlertid oppgitt ny bruker, og trolig har de da flyttet til Nordre Lunde i Eidanger, for paret har 1 barn [Iver (1.g.)] til dåpen i Eidanger i 1731.

 

Bjerkevold 1762:

Gaardsnavn: Birketvoldmed Traaholt

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Povel Traaholt og kone, Niels Traaholt og kone,

Amund Lillegaarden og kone, Niels Slevolden, Ole Lander og kone

Barn 12 aar: Amund Nilsen, Knud Nielsen, Niels Amundsen,

Marthe Amundsdatter, Torkild Nielsen, Mari Nielsdatter,

Maria Nielsdatter, Erich Olsen, Anne Olsdatter.

Drenger over 12 aar: Anders Paulsen

Piiger over 12 aar: Kisti Olsdatter, Eli Olsdatter

Andre husboende: Christen Torjusen Skrædder, Ole Gulbrandsen paa Slevolden og kone

 

Gravlagt som "Ole Lars. Lanner 74 aar".

 

 

Gift 14.06.1751 i Eidanger kirke,[5] med[6] Anne Eriksdatter, f. 1720 på Stridsklev i Eidanger,[7] (datter av Erik Olsen og Anne Eriksdatter), døpt 10.03.1720 i Eidanger kirke,[8] d. 1796 på Lanner i Eidanger,[9] gravlagt 30.10.1796 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Anne:

Se info. om henne under hennes første mann Anders Knudsen f. ca 1702.

 

Gravlagt som "Anne Ericsd. Lanner 76 aar".

 

 

I.    Anders Olsen, f. 1751 på Lanner i Eidanger,[11] døpt 07.11.1751 i Eidanger kirke,[12] d. 1752 på Lanner i Eidanger,[13] gravlagt 02.01.1752 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Ole Landers barn navnl. Anders                                     

       Faddere: baaren af Niels Traaholtes kone, Maren Larsdatter Nordre Lunde, mandfaddere: Christopher Stulen, Ole Traaholt.

      

       Gravlagt som "Ole Landers søn Anders 6 uger".

 

 

II.   Anders Olsen, f. 1753 på Lanner i Eidanger,[15] døpt 27.05.1753 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[17] d. 1806 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[18] gravlagt 28.08.1806 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Ole Landers tvillinger, 1. Anders                                   

       Faddere: baaren af Ole Smekkerøds kone, Maren Larsdatter søndre Lunde, mandfaddere: Niels Erichsen, Iver Larsen nordre Lunde.

 

      

       Gift 09.07.1778 i Eidanger kirke,[20] med Dorthe Rasmusdatter, f. 1757 på Tudal i Siljan,[21] (datter av Rasmus Kittelsen og Kirsten Pedersdatter), døpt 28.12.1757 i Siljan kirke,[22] konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[23] d. 02.06.1819 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[24] gravlagt 08.06.1819 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Se Kokkersvold

 

      

 

III. Inger Olsdatter, f. 1753 på Lanner i Eidanger,[26] døpt 27.05.1753 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[28] død 25.05.1826 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger, gravlagt 14.06.1826 på Eidanger kirkegård.[i] .

 

       2.    Inger                                                 

       Faddere: baaren af Niels Traaholts kone, Aaste Nielsdatter Slevolden, mandfaddere: Christopher Stuulen, Amund Lunde, Ole Erichsen Lander

       Hun var tvilling med Anders.

 

            

       Gift 08.07.1777 i Eidanger kirke,[29] med Hans Hansen, f. 1743 på Øveråsen i Eidanger,[30] (sønn av Hans Anundsen og Ingeborg Hansdatter), døpt 24.11.1743 i Eidanger kirke,[31] d. 1801 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[32] gravlagt 20.09.1801 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Se Smekerød u/Prestegården i Eidanger

      

      

 

IV. Ole Olsen, f. 1755 på Lanner i Eidanger,[34] døpt 28.09.1755 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[36] d. 1795 på Lanner i Eidanger,[37] gravlagt 23.04.1795 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Ole Landers barn navnl. Ole                                                       

       Faddere: baaren af Christopher Stuulens kone, Mari Larsdatter nordre Lunde, mandfaddere: Amund Lunde, Ole Smekkerød, Iver Larsen Lunde.

 

      

       Gift 22.07.1783 i Eidanger kirke,[39] med[40] Malene Jacobsdatter, f. 1760 på Flogstad i Eidanger,[41],[42] (datter av Jacob Larsen og Anne Olsdatter), konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke.[43]

      

       Se Lanner denne gården

            

 

V.   Lars Olsen, f. 1758 på Lanner i Eidanger,[44] døpt 03.03.1758 i Eidanger kirke,[45] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[46] d. 1800 på Nautser u/Kokkersvold i Eidanger,[47] gravlagt 02.10.1800 på Eidanger kirkegård.[48]

      

       Ole Landers barn navnl. Lars                                          

       Faddere: baaren af Amund Lundes kone, Mari Larsdatter Lunde, mandfaddere: Niels Traaholt, Christopher Stuulen, Iver Larsen Lunde.

 

      

       Gift 07.09.1786 i Eidanger kirke,[49] med[50] Ambor Olsdatter, f. 1751 på Flogstad i Eidanger,[51] (datter av Ole Larsen og Elen Hansdatter), døpt 26.12.1751 i Eidanger kirke,[52] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,[53] d. 1811 i Eidanger,[54] gravlagt 16.09.1811 på Eidanger kirkegård.[55]

      

       Se Nautser u/Kokkersvold

            

      

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[2]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 284.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 313.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[17]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 115.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 107.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 187.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, folio 101a.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 171.

[28]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[29]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 86.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 86.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 179.

[36]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 118.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[41]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[42]  Stipulert, Stipulert.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 188.

[46]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[49]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 155.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 155.

[53]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.