| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE NORDRE |


 

 

Even Rolfsen f. ca 1624 sin familie

 

 

 

Even Rolfsen, f. ca 1624 på Nordre Lunde i Eidanger,[1],[2] d. ca 1703 på Nordre Lunde i Eidanger.[3]

Han var sønn av Rolf Kjeldsen Nordre Lunde.

 

Han bodde på Nordre Lunde. Hans kones navn er ikke kjent.

 

I manntallet for 1664 oppføres Eivind Rolfssøn, 40 år og Jan Rolfssøn, 29 år som oppsittere på Nordre Lunde. Even var bruker på Buer i 1655 og 1661. Han synes og ha bodd på Buer frem til 1664. I fogdens manntall fra 25. juli 1664 oppføres Even og Ellef som oppsittere på Buer. I prestens liste fra 24. desember finner vi bare Ellef. Even er nå oppført under Nordre Lunde.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 212b        

19.3.1703    Lunde nordre i Eidanger

       Efven Rolfsen død.

       Barn:

       1.   Hans Efvensen Lunde død. Etterlot seg hustru og barn.

       2.   Aase Efvensd. g.m. Ifver Virisdal.

       3.   Anne Efvensd. ugift.

       4.   Kirsten Efvensd. g.m. Adrian Jensen.

       5.  Gunild Efvensd.g.m. Solfve Ougstad.

       6.   Birte Efvensd. g.m. Anun Langangen

Avdødes slekt:

Far Rolf Kieldsen Lunde nordre, død, sk. 6.5.1676.

Bror Jan Rolfsen.

Bror Hans Rolfsen.

Jordegods: Lunde nordre 1 hud 6 skinn m.b. Skifteb. 6.5.1676.

 

 

 

I.    Hans Evensen, f. omkring 1650,[4] d. ca 1703 på Lunde Nordre i Eidanger.[5]

      

       Han var død ved skifte etter faren i 1703. Han stod som Hans Efvensen Lunde, og at han etterlot seg hustru og barn.

 

      

       Han giftet seg med[6] Guri Nilsdatter, f. omkring 1650,[7] (datter av Nils Augustad og Kirsten Toresdatter).

 

       Guri:

       Hun kom fra Austad i Gjerpen

      

       Se Nordre Lunde denne gården

 

      

 

II.   Åste Evensdatter, f. ca 1656 på Buer i Eidanger,[8] d. 1720 på Viersdalen i Eidanger,[9] gravlagt 20.06.1720 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Hun er nevnt i skfte etter faren som gift med Iver Viersdalen.

 

            

       Hun giftet seg med[11] Iver Gudmundsen, f. ca 1652 på Viersdalen i Eidanger,[12] (sønn av Gudmund Bjørnsen), d. 1723 på Viersdalen i Eidanger,[13] gravlagt 13.04.1723 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Se Viersdalen

 

      

 

III. Gunhild Evensdatter, f. ca 1663 på Nordre Lunde i Eidanger,[15] d. 1716 på Austad i Gjerpen,[16] gravlagt 29.12.1716 på Gjerpen kirkegård.[17]

      

       Hennes bror Hans Evensen var gift med Solve Augestads søster Guri Nilsdatter.

      

       Hun er oppført som barn/arving i skiftet 1703 etter faren og g.m. Solfve Ougstad

      

       Hun gravlegges som "Solve Ovestads qde Gunnild 53 aar.".

 

      

       Gift 29.09.1687 i Gjerpen kirke,[18] med[19] Solve Nilsen, f. ca 1647,[20],[21] (sønn av Nils Augustad og Kirsten Toresdatter), d. 1729 på Austad i Gjerpen,[22] gravlagt 03.02.1729 på Gjerpen kirkegård.[23]

      

       Solve:

       Solve Nilsen var fra Austad i Gjerpen. Han var enkemann og hans 1. kone var Ingeborg Christensdatter f. ca 1653 d. 1687.

 

       Dette står i Gjerpen kirkebok: "Solve Ouestad med sit andet gifte, blev fest i Eidanger".

       I kirkeboken i Gjerpen kan vi under vielser for 1687 lese: "Fest Michel (29/9) Solve Ouestad med sit andet gifte, blev fest i Eidanger".

      

       Han var bruker på Augestad i Gjerpen fra 1680.

      

       Han giftet seg 3. gang i Gjerpen 19. juni 1717:

       Solve Nilssøn og Karen Olsdatter fra Ouestad. Der var beviset på Solves farsnavn.

      

       Han gravlegges som "Solve Ovestad, 82 aar gl.".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

       Barn:

 

       A.   Ingeborg Solvesdatter, f. 1688 på Augestad i Gjerpen,[24] døpt 26.08.1688 i Gjerpen kirke,[25] d. 1711 på Augestad i Gjerpen,[26] gravlagt 25.01.1711 på Gjerpen kirkegård.[27]

            

             Gravlagt som "Solve Ovestads datter Ingeborg 22 aar."

 

 

       B.   Guri Solvesen, f. 1692 på Augestad i Gjerpen,[28] døpt 29.03.1692 i Gjerpen kirke,[29] d. 1695 på Augestad i Gjerpen,[30] gravlagt 17.07.1695 på Gjerpen kirkegård.[31]

            

             Solve Ouestads datter Guri

             Test: Nils Sande(Sanni), Lauritz Klep i Scheen, Anne Søli, Lisbeth Li.

            

             Gravlagt som "Solve Ouestas d. Guri 3 ¼ aar g."

 

 

       C.   Isak Solvesen, f. 1695 på Austad i Gjerpen,[32] døpt 28.07.1695 i Gjerpen kirke,[33] d. 1770 på Rødningen u/ Øvre Søli i Gjerpen,[34] gravlagt 27.11.1770 på Gjerpen kirkegård.[35]

            

             Solve Ouestads s. Isaac.

             Test: Hans N. Søli, Halvor Aaltvet, Nils Sandes qvinde Sissel, Levor Rises q. Astri, Hans Sølis d. Karen.

            

             De døpte barn på Soli Øvre i Gjerpen men de fikk også en sønn i Eidanger i 1724. De bodde da på Sanna u/ Bjørketvedt i Eidanger.

 

            

             (1) Gift 25.12.1721 i Gjerpen kirke,[36] med Marthe Halvorsdatter, f. ca 1698,[37] d. 1753 i Gjerpen, gravlagt 05.01.1753 på Gjerpen kirkegård.

 

            

             (2) Gift 13.11.1755 i Gjerpen kirke,[38] med Kirsten Amundsdatter, f. 1723 på Søli Øvre i Gjerpen (datter av Amund Tollefsen og Maren Torsdatter), døpt 28.02.1723 i Gjerpen.[39]

             

              Se Søli øvre i gamlegjerpen.no     

      

            

 

       D.   Ole Solvesen, f. 1698 på Augestad i Gjerpen,[40] døpt 25.03.1698 i Gjerpen kirke,[41] d. 1774 på Augestad i Gjerpen,[42] gravlagt 09.02.1774 på Gjerpen kirkegård.[43]

            

             Solve Oustads søn Ole

             Test: Nils Sande, Ole Høiset, Lauritz Lies quinde Tore, Gregori Høisets quinde Ingebor, Karen Hansdatter fra N. Søli.

            

             Han overtok gården på Augestad fra 1726.

            

             Gravlagt som "Ole Ouestad 77 aar."

 

            

             Gift 27.10.1726 i Gjerpen kirke,[44] med Marthe Andersdatter, f. 1703 i Gjerpen,[45] døpt 12.03.1703 i Gjerpen kirke,[46] d. 1764 på Augestad i Gjerpen,[47] gravlagt 26.03.1764 på Gjerpen kirkegård.[48]

            

             Marthe:

             Hun kom fra Hauen.

            

             Gravlagt som "Ole Ouestads kone 61 aar."

 

            

 

       E.   Nils Solvesen, f. 1703 på Augestad i Gjerpen,[49] døpt 14.01.1703 i Gjerpen kirke,[50] d. 1703 på Augestad i Gjerpen,[51] gravlagt 02.07.1703 på Gjerpen kirkegård.[52]

            

             Solve Ouestads sønn Nils

             Test: Nils Sanne, Knud Follou, Hans Larsen Li, Hans Lies q. Tore, Hans Ouestads q. Anna, Nils Sannes pige Margrete.

            

             Gravlagt som "Solve Ouestads søn Nils 10 uger gammel."

 

 

      

IV. Birthe Evensdatter, f. ca 1665,[53],[54] d. 1757 på Håøya i Eidanger,[55] gravlagt 06.03.1757 på Eidanger kirkegård.[56]

      

       Hun kom fra Nordre Lunde i Eidanger. Jeg har ikke funnet henne død før 1725. Hun gifter seg trolig igjen med Ole Michelsen Håøya.

      

      

       (1) Hun giftet seg med[57] Anund Sørensen, f. ca 1660,[58] d. 1722 i Langangen i Eidanger,[59] gravlagt 02.03.1722 på Eidanger kirkegård.[60]

      

       Se Langangen

 

      

       (2) Gift 07.07.1724 i Eidanger kirke,[61] med[62] Ole Michelsen, f. ca 1680,[63] (sønn av Michel Alfsen og Karen Thomasdatter), d. 1764 på Håøya i Eidanger,[64] gravlagt 18.03.1764 på Brevik kirkegård.[65]

      

       Se under Michel Alfsen Håøya

      

      

 

V.   Kirsten Evensdatter, f. ca 1668.[66]

      

 

       Gift 1702,[67] med[68] Adrian Jensen, f. ca 1669.[69]

      

       Se Stusrød u/Prestegården

 

      

 

VI. Anne Evensdatter, f. omkring 1670.[70]

      

       Hun var ugift ved skifte etter faren i 1703.

      

       Den 1. July (1703) her i Eid. Trolofved:

       1. Anders Erichssen med Anne Evensdaatter.

       2. Knut Anderssen med Anne Jonsdaatter.

       Cav: Lars Jonssen Grønsholt, Ole Qvæstad

 

      

       Gift 1703,[71] med Anders Eriksen, f. ca 1680.[72]

      

       Anders:

       Han var husmann på Langangen i sjølegden i 1706. Han står der oppført som gift, 26 år gammel og uten sønner.

 

       Se Langangen

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[2]  Manntallet i 1664.

[3]  Skifte etter han.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Alder ved død.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 74.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 74.

[12]  Alder ved død.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[15]  Alder ved død.

[16]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Gjerpen, viede 1681-1814, egistrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Skifte etter Efven Rolfsen 19 mars 1703.

[20]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[21]  Alder ved død.

[22]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[23]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[24]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[25]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[26]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[27]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[28]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[29]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[30]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[31]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[32]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[33]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[34]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[35]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[36]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[37]  Alder ved død.

[38]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[39]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[40]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[41]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[42]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[43]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[44]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[45]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[46]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[47]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[48]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[49]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[50]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[51]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[52]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[54]  Alder ved død.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[57]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[58]  Alder ved død.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[61]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[62]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[63]  Alder ved død.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[65]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[66]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[67]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[68]  Skifte etter Efven Rolfsen 19 mars 1703.

[69]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[70]  Stipulert, Stipulert.

[71]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[72]  Sjølegden for Bragernes 1706.