| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HÅØYA/AUEN |


 

 

 

Michel Alfsen f. ca 1659 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Karen Thomasdatter f. ca 1649 og 2. gang med Ellen Jensdatter f. ca 1663)

 

 

 

Michel Alfsen, f. ca 1659,[1] d. 1728 på Håøya i Eidanger,[2] gravlagt 17.11.1728 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Alf Alfsen Håøya.

 

Han bodde, ifølge sjølegden fra 1706, på Håøya med sønnen Ole 16 år.

 

Michel ble nevnt i ekstraskatten av 1711 på Håøya med kvinne og 3 barn.

 

Han giftet seg 2. gang i 1719.

 

Brevik 01.01.1719: brudevielse Michel Alfssen Haaøen og Eli Jensdatter

 

Håøya 1725:

Haaøen

Skylder 1 ½ Hud, Er Postgaard udreeder ingen Soldat. Bruges af 2de Bønder Nafnlig Olle Michelsøn 9 Skind og Michel Olsøn 9 Skind.

Olle Michelsøn gl. 60 aar, er vanfør, gift med Børte Erichsdatter gl. 60 aar, til huuse En gl. Giente Kirstine Michelsdatter gl. 43 aar. Ingen Tienistefolch.

Michel Olsøn gl. 80 aar, er gift med Elen Jensdatter gl. 62 aar,

En Mand ved gaarden opbygget et lidet huus inden gaardens eje, Svenche Christensøn gl. 30 aar er Soldat, gift med Anne Michelsdatter gl. 34 aar, har en Søn, Axel Svenchesøn gl. 3 aar. Ingen ting kan fødes paa pladsen.

 

Gravlegges som "Michel Alfsøn Haaøen 84 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 263a

Skifte 20. Juni 1705 på Haaøen i Eidanger.

Eksekusjonsforretning for Michel Alfsen etter dom av 21.11.1704 hvor han ble dømt på sin ytterste formue fordi han i sitt ekteskap hadde avlet barn løsaktighet med Anne Maria Jochumsdatter.

Brutto 36-2-10.

Netto 18-3-10.

Hustruen Karen fikk beholde halvparten.

 

 

(1) Han giftet seg med Karen Thomasdatter, f. ca 1649,[4],[5] d. 1715 på Håøya i Eidanger,[6] gravlagt 11.03.1715 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Karen:

Hun kan være datter av Thomes Sichtesøen som nevnes til i 1630-40? I 1650 var enken Marete bruker der.

 

Hun gravlegges som "Michel Haaøens qvinde Karen Thormasdatter 66 aar".

 

 

Han fikk et uekte barn med Anne Marie Jocumsdatter, f. omkring 1670,[8] d. 1729 i Brevik, gravlagt 10.04.1729 på Brevik kirkegård.[9]

 

Anne:

Hun nevnes i skattemanntallet på Øya i Brevik i 1701:
91.
Anne Marie Jocumsdatter
Skatt rdl 0-0-6

 

Hun fikk et uekte barn med Michel Alfsen ifølge skifte etter Michel i 1705.

 

Gravlagt som "Anne Marie Jocumsdatter".

 

 

(3) Gift 01.01.1719 i Brevik kirke,[10] med Ellen Jensdatter, f. ca 1665,[11] (datter av Jens Larsen og Jens Larsen 1. hustru), d. 1732 på Auen i Eidanger,[12] gravlagt 25.05.1732 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Ellen:

Hun kom fra Bjønnes. Hun var enke etter Peder Jacobsen Auen da hun giftet seg med Michel i 1719.

 

Hun gravlegges som "Ellen Jensdatter Oven 67 aar".

 

 

 

I.    Ole Michelsen, (sønn av Michel Alfsen og Karen Thomasdatter) f. ca 1680,[14] d. 1764 på Håøya i Eidanger,[15] gravlagt 18.03.1764 på Brevik kirkegård.[16]

      

       I sjølegden 1706 står han som sønn til Michel på Håøya og "ung Karl, pucklig 16 aar" Han er nok da trolig noe eldre. Han står som vanfør i 1725 så han hadde et handikap.

      

       Han giftet seg i 1724.

 

       Trol. 7/5-1724 i Eid. Copul. 7/7-1724.

       Olle Michelssøn Haaøen med Berthe Evensd. Landgangen.

       Caut: Ole Laerssøn Landgangen og (kluss og overstrykninger - uleselig. G.S.)

 

       Han er ført som bruker av 9 skinn (1/2-parten) av Haaøya i 1725-tellingen.

       Haaøen

       Skylder 1 ½ Hud, Er Postgaard udreeder ingen Soldat. Bruges af 2de Bønder Nafnlig Olle Michelsøn 9 Skind og Michel Olsøn 9 Skind.

       Olle Michelsøn gl. 60 aar, er vanfør, gift med Børte Erichsdatter gl. 60 aar, til huuse En gl. Giente Kirstine Michelsdatter gl. 43 aar. Ingen Tienistefolch.

 

       Sjømilitære i Eidanger 1740:

       Hoøen og Ougen, postgaard - Nr.8
       Bruger:
       Ole Michelsen 68 aar, ej tienet
       Knud Pedersen 39 aar, ej tienet
      Halvor Pedersen 50 aar, ej tienet
      Unge mandskaber:
      Peder Halvorsen 18 aar
       Jens Knudsen 18 aar
      Peder Knudsen 12 aar, merket død
      Alf Svendsen 13 aar huusmandsøn

      

       Brevik 1762:

       Nr 121

       Mand og hustru: Hans Hvistendal og kone

       Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter

       Huusfolk: Hedevig Hansdatter

       De uformuende: Ole Michelsen Haaøen, een almisse lem

 

       Gravlagt som "Ole Michelsen Haaøen 84 aar".

 

      

       Gift 07.07.1724 i Eidanger kirke,[17] med[18] Birthe Evensdatter, f. ca 1665,[19],[20] (datter av Even Rolfsen), d. 1757 på Håøya i Eidanger,[21] gravlagt 06.03.1757 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Birthe:

       Hun kom fra Nordre Lunde i Eidanger.

 

       Hun var enke etter Anund Sørensen Langangen da hun giftet seg med Ole Michelsen.

 

       Hun og Ole fikk ingen barn sammen.

      

       Hun gravlegges som "Ole Michelsen Haaøens kone, Berthe Evensdatter 92 aar 18 uger".

 

 

      

II.   Kirsten Michelsdatter, (datter av Michel Alfsen og Karen Thomasdatter) f. ca 1682.[23]

      

       Hun ble forlovet i 1720. De fikk kongebrev datert 06.01.1719 for å gifte seg. Dette da de var "nestsøskenbarn", slektskapskategori mellom søskenbarn og tremenning, beslektet i 2. og 3. ledd. (Norske registre, 1716-1719, s. 455b)

 

       Trol. 8/8-1720 i Eid.

       Thorbiørn Hanssøn med Kirsten Michelsd. Haaøen

       Caut: Anders Christenssøn Vrangesund og Hans Alfssøn

 

       Kirsten og Torbjørn ble aldri gift.

 

       Det bodde i 1725 på Håøya "En gl. Giente Kirstine Michelsdatter gl. 43 aa". Hun ble jo trolovet i 1720 men de ble aldri gift? Dermed kan det jo være henne.

      

       Hun giftet seg på nytt i 1731.

 

       Trol. 15/8-1731 i Eid. Copul. 8/9-1731.

       Olle Jørgenssøn fra Hellieroen og Kirsten Michelsd. Haaøen.

       Caut: Knudt Pederssøn Oven og Halfvor Pederssen.

 

       Hun etterlot seg ingen barn.

 

      

       (1) Forlovet[24] Torbjørn Hansen, f. ca 1656,[25] d. 1720 i Brevik,[26] gravlagt 26.12.1720 på Brevik kirkegård.[27]

      

       Torbjørn:

       Gravlagt som "Torbiørn Hansen gl. 64 aar 2 maaneder 2 uger ".

 

      

       (2) Gift 08.09.1731 i Eidanger kirke,[28] med Ole Jørgensen, f. ca 1666.

      

       Ole:

       Han nevnes trolig i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som «Oluf Jørgensen Breche, 38 aar, født i Helleroen, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704».

      

       Han kom fra Helgeroa og giftet seg trolig på nytt i 1731.

 

      

 

III. Anne Michelsdatter, (datter av Michel Alfsen og Karen Thomasdatter) f. ca 1691, d. 1743 i Brevik, gravlagt 16.01.1743 på Brevik kirkegård.[29]

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Nils Nilsen, f. omkring 1680.

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Jacob Larsen, f. ca 1676.

      

       Jacob:

       Trolig han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som «Jacob Laursen Laaur..?, 28 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704»?

 

      

       Gift 12.01.1721 i Eidanger kirke,[30] med Svend Christensen, f. ca 1695,[31] d. 1750 i Brevik, gravlagt 31.05.1750 på Brevik kirkegård.[32]

      

       Se Håøya denne gården

 

 

       Anne Michelsdatter uekte barn:

 

 

       A.   Anne Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Anne Michelsdatter) f. 1707 i Brevik.[33]

      

             Brevik 06.11.1707: aabenb. Skriftem. Michel HaaØens datter N. Anne. Barnefader Nils Nilsen.

 

 

 

       B.   Ingeborg Jacobsdatter, (datter av Jacob Larsen og Anne Michelsdatter) f. 1713 i Brevik, døpt 11.06.1713 i Brevik kirke.[34]

            

             døpt Et uegte barn ved nafn Ingeborg, moderens nafn er Anne Michelsdatter, som barnefader blef udlagt ved daaben ssaavel som ved hendes aabenb. Skriftemaal og barnenød een Baadsmand fra Stanvanger N. Jacob Larsen som er i hans majestets tieneste

            

             blef baaren af Elen Jensdatter, assist: Gunild Thomisdatter, mandfaddere: Peter Sættere, Olle Michelsen,

 

 

 

IV. NN Michelsen, (Barn av Michel Alfsen og Anne Marie Jocumsdatter) f. ca 1704.[35]

      

       Et uekte barn Michel Alfsen finn med Anne Marie Jocumsdatter ifølge skifte etter han i 1705.

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 100.

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 100.

[7]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Alder ved død.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Alder ved død.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[20]  Alder ved død.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[23]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[24]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[25]  Alder ved død.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 48.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 48.

[28]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[30]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[31]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[35]  Skifte etter faren.