| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJØRHOLT |     


 

 

 

Arne Kjeldsen f. ca 1600 sin familie

 

 

Arne Kjeldsen, f. ca 1600,[1],[2] d. ca 1672 på Kjørholt i Eidanger.[3]

Han var sønn av Kjeld Kjørholt.

 

Det kan jo ha vært han som nevnes blant leilendinger på Skavråker i 1619-20 som "Arne Skafferuagger". Det var nok hans bror, Christopher, som nevnes som bruker og eier der fra rundt 1630.

 

Arne nevnes på Kjørholt som lagrettemann i 1624.

 

I jordboken av 1624 finner vi "Arne Kierolldt" nevnt som lagrettemann. Da han satte seglet sitt som lagrettemann viste det initialene A K.

Arne Kjørholt nevnes også sammen med sine medarvinger med følgende odelsgod: Kjørholt 6 huder, Tortvet i Hedrum ½ hud. Videre nevnes de med 1 hud og 4 skind i Kjørholt som var pantegods.

 

De hadde, som en ser, en eierdel på ½ hud i Tutvet i Hedrum. Ifølge bygdeboken for Hedrum bind 2 hadde gården Tutvet en skyld på 2 huder og Asbjørn Tutvet eide i 1615 1 ½ hus. Den ½ huden som var eid av Arne og arvingene, var nok da den siste delen av gården. Fra 1623 skal denne delen ha blitt eid av lensherren i Tønsberg.

 

Under rosstjenesteskatten i 1645 var Arne Kjørholt eier av 3 huder og 4 skind i Kjørholt. Tollef Tveten var blant annet eier av 8 skind i Kjørholt. Gunild Ørstvet eide 8 skind i Kjørholt. Under koppskatten samme året nevnes Arne Kjørholt med kvinne og et barn.

 

Arne nevnes på gården Kjørholt frem til 1670-71.

 

Skattemanntallet i 1650 nevnte de 6 hudene som Arne eide med sine arvinger fordelt slik: Arne selv hadde 2 huder, Christoffer Skavråker 2 huder, Anne Berg 8 skind, Mari Tveten 8 skind og Gunhild Ørestvet 8 skind. Dette var nok da odelsgods for Arne Kjørholt eide også det før nevnte pantegodset på 1 hud og 4 skind.

 

Odelskatten av 1655 oppførte Arne Kjørholt som eier av 3 huder i gården som han brukte selv. Thor Berg eide 4 skind i gården, Christopher Skavråker eide 2 1/2 hunder og 2 skind, Niels Lunde eide 8 skind i gården.

 

I skattemanntallet fra 1655 var også Arne bruker på Kjørholt. Han eide selv 3 huder og 4 skind med bygselsrett i gården, Christopher Skavråker eide 2 skind, Anne Berg eide 8 skind, Maren Tveten eide 8 skind og Gunild Ørstvedt eide 8 skind. Videre hadde gården en skyld på 1 tylt huggne bord til Eidanger prestebol.

 

Landkommisjonen fra 1661 har oppført Arne og Hans som brukere av gårdens 7 huder 4 skind samt 1 tylft huggne bord. Arne og hans eide selv 3 huder og 8 skind i gården. Christopher Skavråker eide 3 huder, Nils Lunde eide 8 skind og så var det denne lille delen til Eidanger prestebol.

 

I fogdens manntall fra 1664 var Arne 60 år oppsitter. Han hadde sønnen Jon Arnesen 22 år.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 nevnes Kjørholt med en skyld på 7 huder, 4 skind. Arne Kjeldsen 90 aar var oppsitter og han hadde sønnen Jørgen Arnesen på 16 aar.

 

I odelskatten fra 1670-71 nevnes Hans Skjelsvik med blant annet 2 ½ hud og 6 skind i Kjørholt, Arne Kjørholt eide 8 skind som han brukte selv og Christopher Kjørholt eide 2 huder som han brukte selv. Videre finner en Isach Rasmussen som eier av 1 hud 8 skind i Kjørholt.

 

 

 

I.    Jørgen Arnesen, f. ca 1641 på Kjørholt i Eidanger,[4] d. 1727 på Kjørholt i Eidanger,[5] gravlagt 18.02.1727 på Eidanger kirkegård.5

      

       Han ble nevnt på Kjørholt fra 1672.

      

 

       Han giftet seg med Sara Halvorsdatter, f. ca 1647,4 d. 1719 på Kjørholt i Eidanger,5 gravlagt 28.11.1719 på Eidanger kirkegård.5

      

       Se Kjørholt denne gården

 

 

      

II.   Hans Arnesen, f. ca 1642,[6] d. 1724 på Berg i Eidanger,5 gravlagt 10.02.1724 på Eidanger kirkegård.5

      

       I sogneprestens manntall i 1664 stod han som oppsitter på Skjelsvik, 22 år gammel.

 

 

       (1) Han giftet seg med Gunhild Jensdatter, f. omkring 1650.2

 

       Se Skjelsvik

 

 

       (2) Gift 1699,[7] med[8] Bodil Sørensdatter, f. ca 1669,8 d. 1747 på Berg i Eidanger,8 gravlagt 20.11.1747 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       Se Berg

 

 

      

III. Amund Arnesen, f. ca 1646,[10] d. 1730 i Brevik,[11] gravlagt 23.01.1730 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 som "Amund Arnesen".

      

       Han nevnes i skattemanntallet på Øya i Brevik i 1701 som "Amund Arendstzøn".

      

       Jeg finner familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

       Amund Arnesøn gl. 79 aar, Enchemand, har 3de Sønne, Heche Amundsøn gl. 36 aar, enroulered, og er udenlands, Arne Amundsøn gl. 24 aar enroullered, Abraham Amundsøn gl. 20 aar enroullered. Har i huuset Else Hechesdatter enche gl. 50 aar.

      

       Gravlagt i Brevik i 1730 som "Amun Arnesen".

      

       1731 9/6    Protokoll 3a s. 336a

       Amund Arentsen Kiørholt +   g.m. Else Egensdtr. +

       Brevik, "Sylterøen ved Brevik" sk. 1712 19/8

                   Barn:

                   1.  Helgie (Hage) Amundsen, 42 år

                       Han hadde vært utenlands i 2 år,

                       hans hustru bodde i Risør, men var uten fast

                            bopel.

                   2.  Jacob Amundsen +

                       e. Catrine Jacobsdtr.   Barn.

                   3.  Arne Amundsen, 32 år

                   4.  Abraham Amundsen, 28 år

                   5.  Mætte Amundsdtr., 39 år,

                       g.m. Rasmus Rasmussen, boende "her på Øen"

                   6.  Maria Amundsdtr. "som haver været gift udi Schien

                  og efter beretning skal være i Holland"

                       Hennes barn var hos Arne Jørgensen Kiørholt

       Brt. 90 - 1 - 8

       Nt. 53 - 3 - 22

       Hvori medregnet huset på Sylterøen.  Takst 60 rd.

 

      

       Han giftet seg med Else Hechersdatter, f. ca 1669,4 d. 1712 på Øya i Brevik, gravlagt 28.03.1712 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Else:

       Gravlagt som "Amund Arnesen paa Øen hans qvinde N. Else Hechisdatter gl. 43 aar 5 maaneder 1 uge 2 dage".

 

       Se Brevik 1725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Manntallet til fogden i 1664.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 267.

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Manntallet til presten i 1664.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 129.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Skifte etter han.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.