| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJØRHOLT |     


 

 

 

Arne Jørgensen f. ca 1677 og Karen Thorsdatter f. ca 1680 sin familie

 

 

Arne Jørgensen, f. ca 1677 på Kjørholt i Eidanger,[1] d. 1736 på Kjørholt i Eidanger,[2] gravlagt 14.11.1736 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Jørgen Arnesen Kjørholt.

 

Han trolovet seg i Eidanger i 1711:

Arne Jørgensøn Kiørholt og Karen Thoresdaatter. Trolofves den 26/9-1711.

Cav: Anders Søvrensøn Leerstang og Amund Wetlesøn Skaweraager

 

Han kjøpte i 1711 en del av Kjørholt av sin far:

Anno 15.07.1711 - Arne Jørgensen lod lyse hans fader Jørgen Arnesen Kiørholdt paa 3 huder med bøxel i Kjørholdt (dat. 15.07.1711)

 

Han kjøpte nok en del i 1722:

Anno 13.07.1722 - Jørgen Kjørholdts kiøbebref til hans søn, Arne Jørgensen paa 1 hud med 4/7 skind jordegods i Kiørholdt gaard (dat. 28.04.1722)

 

I matrikulen av 1723 finner vi Arne som eier og oppsitter på Kjørholt. Eidanger prestebol stod som eier av sin del på 4 4/5 skind, oppsitteren Arne Kjørholt eide 5 huder 1 1/7 skind, Peder Hansen eide 8 skind og sal. Jørgen Kjørholts arvinger eide 1 hud 6 6/7 skind. Jørgen Kjørholt døde i 1727, men hans kone døde i 1719, så det siste var litt rart. Jeg tror dette må være Jørgen sin bror, Hans Jørgensen sine arvinger. Hans Jørgensen sin sønn Abraham Hansen solgte i 1726 sin del av Kjørholt. 

 

Arne er nevnt som oppsitter av gården Kjørholt i 1725:

Kiørholt

Skylder 7 Huuder 8-4/5 Skind, udreeder 1 Soldat, bruges af Een Opsider Nafnlig Arne Jørgenssøn gl. 48 aar, har tient for Soldat er frisk, gift med Karen Torsdatter gl. 45 aar, haver 3de døttre Nafnlig, Ambor Arnesdatter gl. 13 aar, Børte Arnesdatter gl. 9 aar, Sara Arnesdatter gl. 3 aar, 1 Tienistepige Sara Olsdatter gl. 32 aar, tiener for aarsløn. Har sin Broder søn hos sig Nafnlig Abraham Hansøn gl. 19 aar, enroullered.

 

Arne er nevnt som en av brukerne av Solverød i 1725. Han bruker da gården sammen med andre, mens han var oppsitter på Kjørholt.:

Solverød

Skylder 3 Huuder, 2 Skind, udreeder ½ Soldat. Bruges af 4 Bønder Nafnlig Egert Simensøn 9 ½ Skind, Arne Jørgenssøn (Kjørholt) 9 ½ Skind, Niels Olsøn (Lunde) 9 ½ Skind og Frands Frandtsøn 9 ½ Skind. Bruges af dem til Avlsgaard.

Egert Simensøn gl. 29 aar, iche tient er Postbonde.

Arne Jørgenssøn gl. 48 aar, har tient for Soldat.

Niels Olsøn gl. 50 aar iche tient, er frisk.

Frands Frandtsøn gl. 34 aar, enroulleret.

Paa Gaarden er en Mand tilhuuse Nafnlig Egert Larsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er iche frisk, gift med Anne Knudsdatter gl. 30 aar, haver 1 Søn, Knud Egertssøn gl. 5 aar, 1 datter Anne Egertsdatter gl. 3 aar.

Til Gaarden er ingen Skov til Brendeved eller Gierdefang.

Oven bemelte 4 Bønders Nafne findes med deris Familier ved hver sin gaard anteignet.

 

I 1726 skjøtet Abraham Hansen sin arvedel av Kjørholt over til Arne:

Anno 15.07.1726 - Blef læst Abraham Hansens skiøde til Arne Jørgensen Kiørholdt paa 1 hud 4/7 skind, som ditto Abraham Hansen har arfvet i Grd. Kiørholdt her i Eidanger sogn og desforre nødt 30 rd. (dat. 14.04.1726 i Brevig)

 

Gravlagt som "Arne Jørgensøn Kiørholt 56 aar 6 maaneder".

 

Anno 04.04.1737 - Skiftebref efter Arne Kiørholdt og hustrue, hvilket stervboe eide 6 huder 1 5/7 skind i Kjørholt og 9 ½ skind i Solverød, som er udlodnet mellom 3 søstre, Ambor, Berthe og Sara Arnesdøttre, saaledes at enhver af dem er paalodnet i Kiørholt 2 huder 4/7 skind og i Solverød 3 1/6 skind (ingen dato)

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B side 285b       

15.1.1737    Kjørholt i Eidanger

       Arne Jørgensen død e. Karen Thorsdr.

       Barn:

       1.   Ambor Arnesdr. 24 år, trolovet med Jon Jacobsen.

       2.   Berte Arnesdr. 21 år.

       3.   Sara Arnesdr. 14 år.

Formynder: Christen Leerstang.

Laugverge for enken: Rolf Herøen.

Hvori medregnet jordegods:

       1. Kjørholt 6 hud 1 5/7 skinn. Takst 184-1-3.

       2. Solverød 9 ½ skinn. Takst 25 rdlr.

Brutto 404-3-3.

Netto 370-3-3.

 

 

Gift 1711 i Eidanger kirke,2,[4] med Karen Thorsdatter, f. ca 1680,1 d. 1750 på Kjørholt i Eidanger,3 gravlagt 14.02.1750 på Eidanger kirkegård.3

 

Karen:

Hun gravlegges som "Arne Kiørholtes enke Karen Thorsdatter 70 aar".

 

 

 

I.    Amborg Arnesdatter, f. 1712 på Kjørholt i Eidanger,2 døpt. 04.09.1712 i Eidanger kirke,[5] d. 1770 på Kjørholt i Eidanger,[6] gravlagt 14.08.1770 på Eidanger kirkegård.[7]

      

       Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Thorsdatter - Amborg

       Faddere: baaren af Gunhild Jørgensdatter Leerstang, assist: Anne Pedersdatter Schaweraach, Anne Amundsdatter Schaweraach, mandfaddere: Hans Arnesen Berg, Jacob Johannesen Birchøen, Abraham Hansen Sandøen.

 

 

       (1) Gift 10.06.1737 i Eidanger kirke,[8] med[9] Jon Jacobsen, f. ca 1706,6 (sønn av Jacob Hansen og Marte Nielsdatter), d. 1752 på Kjørholt i Eidanger,6 gravlagt 21.07.1752 på Eidanger kirkegård.3

      

      

       (2) Gift 14.06.1753 i Eidanger kirke,4 med9 Lars Haraldsen, f. 1728 på Eltvedt i Solum,[10] (sønn av Harald Gjestsen og Ingeborg Larsdatter), døpt 13.06.1728 i Solum,10 d. 1789 på Kjørholt i Eidanger,6 gravlagt 06.09.1789 på Brevik kirkegård.[11]

 

       Se Kjørholt denne gården

 

 

      

II.   Birthe Arnesdatter, f. 1715 på Kjørholt i Eidanger,[12] døpt 08.09.1715 i Eidanger kirke,12 d. 1773 på Ås i Eidanger,[13] gravlagt 01.01.1774 på Eidanger kirkegård.13

      

       Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Torsdatter - Birthe

       Faddere: baaren af Gunhild Jørgensdatter Lerstang, assist: Anne Anundsdatter Schaveroch, mandfaddere: Arne Hansen i Brevig, Jacob Johannessen Birchøen, Abraham Hansen Sandøen.

      

      

       Gift 09.06.1750 i Eidanger kirke,4 med Halvor Pedersen, f. ca 1699,[14] (sønn av Peder Larsen og Else Halvorsdatter), d. 1756 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,3 gravlagt 16.07.1756 på Eidanger kirkegård.3

      

       Se Nordre Grava

 

 

      

III. Anna Arnesdatter, f. 1718 på Kjørholt i Eidanger,[15] dåp 06.02.1718 i Eidanger kirke,15 d. 1719 på Kjørholt i Eidanger,[16] gravlagt 03.11.1719 på Eidanger kirkegård.16

      

       Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Thorsdatter - Anna

       Faddere: baaren af Johanna Hansdatter Sandøen, assist: Anna Pedersdatter Schaverach, Birthe Jacobsdatter Birchøen, mandfaddere: Jacob Johansen, Abraham Hansen.

      

       Hun gravlegges som "Arne Jørgensøn Kiørholtis og Karen Torsdatters lille datter Anne 2 aar 13 uger".

 

 

 

IV. Sara Arnesdatter, f. 1722 på Kjørholt i Eidanger,[17] døpt 06.09.1722 i Eidanger kirke,17 d. 1785 på Ås i Eidanger,[18] gravlagt 02.01.1785 på Eidanger kirkegård.18

      

       Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Torsdatter - Sara

       Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Schafveraach, Ragnille Andersdatter Leerstang, Søfren Rasmusen Leerstang, Eggert Simmonsen Sandøen, Søfren Christensen Berg.

      

      

       Gift 22.06.1746 i Eidanger kirke,4 med Hans Andersen, f. 1716 på Ørvik i Eidanger,[19] (sønn av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 26.12.1716 i Eidanger kirke,[20] d. 1787 på Ås i Eidanger,[21] gravlagt 28.04.1787 i Eidanger kirkegård.21

      

       Se Nordre Ås

      

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 267.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 268.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[8]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 38.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 17.

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 274.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.