| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Kirsten Nilsdatter f. omkring 1700 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Christen Olsen f. ca 1690 og Jacob Olsen f. omkring 1700)

 

 

 

Kirsten Nilsdatter, f. omkring 1700,[1] d. ca 1771 i Østre Porsgrunn.[2]

Hun kan ha vært datter av Nils Mogensen og Anne Sophie i Østre Porgsrunn.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1727.

 

Trol. 4/5-1727 i Eidanger.

Christen Olssøn fra Ossebachen med Kirsten Nielsd. fra Ossebachen.

Caut: Niels Pederssøn Hougholt og Hans Nielssøn.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1747.

 

Trol. 3/1-1747 i Eidanger. Copul. 23/8-1747.

Enkemand Jacob Olsøn og Enken Kirsten Nielsd.

Caut: Hans Nielsøn i Porsgrund og Solve Isachsøn Meen paa Osebachen.

Hafde Skiftebrev begge to og Consumptions Seddel fra Hyphof.

 

Hans Nilsen i Østre Porsgrunn, som var trolover ved begge vielsene, var kan ha vært hennes bror som ble nevnt i skifte etter hennes andre mann i 1736.

Hun ble også brukt av han som fadder. Hun brukte en Lars Nilsen som fadder. Han var nok en bror av dem. Hans Nilsen hadde en bror med dette navnet.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 74

Mand og hustru: Jacob Olsens kone, manden bortrejst

Børn over 12 aar: Christen Christensen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773) side 10a

Skifte 2. Marty 1771 i Porsgrund paa Haugen ved kirken

Afdøde Christens eller Jacobs Kirstie kaldet - enkemand Jacob Olsen

Barn:

1. Sønnen Christen Christensen, er reist udenlands, for ham mødte hans kone Margrethe Christensdatter og Sr. Rasmus Malling.

2. Sønnen Ole Christensen, død og efterladt sig 1 barn:

    - Christen Olsen, 4½ aar, som fikk Sr. Lars Wright til formynder.

3. Datteren Kirsten Christensdatter, død og efterladt sig 1 barn:

    - Gretha Nielsdatter, er ved Langestrand i Laurvig.

4. Datteren Gretha Christensdatter, død og efterladt sig 2 børn:

    a) Christen Rolfsen, 8 aar.

    b) Berte Kirstine Rolfsdatter, 11 ½ aar.

    Faderen Rolf Torsen paa Sætre ved Brevig formynder for begge.

Sum Indtægt: 34-0-0

Sum Udgift: 53-1-4

Boet fallit.

 

 

(1) Gift 1727,[3] med Christen Olsen, f. ca 1690,1 d. 1736 i Porsgrunn,[4] gravlagt 07.04.1736 på Eidanger kirkegård.4

 

Christen:

Gravlagt som "Christen Olsøn fra Porsgr. 46 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 264a          

15.05.1736 - Porsgrund, Eidanger

Christen Olsen, død - enke Kiersten Nielsdatter

Barn:

1. Ole Christensen, 8 aar.

2. Niels Christensen, 6 aar.

3. Kiersten Christensdatter, 4 aar.

4. Grete Christensendatter, 2 aar.

Enkens bror var Hans Nielsen.

Brutto: 43-2-22

Netto: 5-0-20

Hvori medregnet huset i Porsgrund, takst 40 rdr.

 

 

(2) Gift 23.08.1747 i Eidanger kirke,3 med Jacob Olsen, f. omkring 1700.[5]

 

Jacob:

Han var enkemann da han giftet seg med enken Kirsten Nilsdatter i 1748.

 

 

 

I.    Ole Christensen, (sønn av Christen Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1728 på Osebakken i Eidanger, døpt 25.07.1728 i Eidanger kirke,[6] d. 1767 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.03.1767 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

      

       Christen Olsen og Kirsten Nielsdatter fra Osebachens første ægte barn ved nafn Olle

       Faddere: baaren af Anne Jensdatter, Anne Thorbiørnsdatter, mandfaddere: Laers Jensen, Niels Svendsen Svendske, Laers Nielsen Osabachen.

      

      

       Han giftet seg med Maren Margrethe Hansdatter, f. ca 1725,1 d. 1788 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.06.1788 i Østre Porsgrunn.[8]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

II.   Nils Christensen, (sønn av Christen Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1730 på Osebakken i Eidanger,6 døpt 18.03.1730 i Eidanger kirke,6 d. 1753 i Porsgrund,4 gravlagt 28.01.1753 på Eidanger kirkegård.4

      

       Christen Olsen og Kirstj Nielsdatter fra Ossebachen - Niels

       Faddere: baaren af Aassemaria Annunsdatter paa Tolboen, Gunnill Arnisdatter, mandfaddere: Samuel Søfrensen Baj, Christen Giertzsen.

      

       Gravlagt som "Niels Christensen i Porsgrund 23 aar".

 

 

 

III. Margrethe Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1734 i Eidanger,[9] døpt 14.04.1734 i Eidanger kirke,9 d. 1763 i Brevik, gravlagt 01.05.1763 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Christen Olsen og Kirsten Nielsdatter - Margrethe

       Faddere: baaren af Madam Alhed Tyrholm, Mademoisel Karen Bovman, mandfaddere: Tolder Nicolaj Friesenberg, Niels Aal, studiosus Helle Holter.

 

       Hun giftet seg i 1759.

 

       Brevik: trolovet 30.11.1758, viet 11.01.1759

       Ungkarl Rolv Thoersen og pigen Margrethe Christensdatter

       Caut.: Abrahan Ørestved, Ole Andersen i Sætret.

 

       Bosatt i Brevik.

 

       Brevik 1762:

       Nr 128

       Mand og hustru: Rolf Thorsens kone, manden i kongens tjeneste

 

       Nevnes i skifte etter moren i 1771 som:

       Datteren Gretha Christensdatter, død og efterladt sig 2 børn: 

       a) Christen Rolfsen, 8 aar. b) Berte Kirstine Rolfsdatter, 11 ½ aar.

       Faderen Rolf Torsen paa Sætre ved Brevig formynder for begge.

 

       Gravlagt som "Rolv Thoersens k. Margrethe Christensdatter 29 aar gl.".

      

       1764 30/6    Grete Christensdtr. +   g. Rolv Thorsen

       Protokoll 6b fol. 419

       Brevik, Sætre

                   Barn:

                   1.  Christen Rolvsen, 2 år

                   2.  Berthe Kistine Rolvsdtr., 4 år

       Brt. 50 - 0 - 0

       Net. 8 - 3 - 14.

      

 

       Gift 11.01.1759 i Brevik kirke,[11] med Rolf Torsen, f. 1730 på Hvalsrødningen i Eidanger,6 (sønn av Tor Rolfsen og Berthe Hansdatter), døpt 22.10.1730 i Eidanger kirke,6 d. 1804 i Brevik, gravlagt 30.05.1804 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Rolf:

       Thor Rolfsen Rødningen og Anne Hansdatters ægte barn Rolf. (Skulle trolig ha vært Berthe Hansdatter, ikke Anne Hansdatter. JO)

       Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsviig, Maren Rolfsdatter Skiælsviig, mandfaddere: Even Andersen Ørreviig, Anders Steffensen Ørristvet.

      

       Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1773.

      

       Se Brevik 1762

      

      

      

IV. Kirsti Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. ca 1735,[13] konfirmert 21.04.1754 i Eidanger kirke.[14]

      

       Det kan være hun som ble konfirmeres bosatt på Valler i 1754 som "Kisti Christensdatter Valler 19 aar"?

      

       Nevnes i skifte etter moren i 1771 som "Datteren Kirsten Christensdatter, død og efterladt sig 1 barn: Gretha Nielsdatter, er ved Langestrand i Laurvig".

      

       Gift[15] med Nils, f. omkring 1735.5

 

 

      

V.   Christen Christensen, (sønn av Christen Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1736 i Porsgrunn, døpt 07.11.1736 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 25.05.1756 i Eidanger kirke,[17] d. 1774 i Østre Porsgrunn,17 gravlagt 08.02.1774 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Christen Olsens ægte søn i Porsgrund Nom. Christen

       Faddere: baaren af Elisabeth Nielsdatter, Mette Maria Jacobsdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen, Cornelius Hansen Røe.

      

      

       Gift 24.01.1764 i Eidanger kirke,3 med Margrethe Christiansdatter, f. ca 1737,1 d. 1773 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.05.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[19]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

      

VI. Ingebret Jacobsen, (sønn av Jacob Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1748 i Porsgrund,[20] døpt 31.03.1748 i Eidanger kirke,20 d. 1748 i Porsgrund,4 gravlagt 01.11.1748 på Eidanger kirkegård.4

      

       Jacob Olsen i Porsgrund og Kirsten Nielsdatters søn Ingebret                                      

       Faddere: baaren af Arne Laugesens kone Giørel Giertsdatter, Kirsten Nielsdatter, mandfaddere: Isach Andersen, Laers Hansen.

      

       Gravlagt som "Jacob Olsøns liden søn Ingebret fra Porsgrund ½ aar".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert

[2]  Skifte etter henne.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 20-21.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 140-141.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 13.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[13]  Alder ved konfirmasjonen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[15]  Skifte etter hennes mor.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 35.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 55-54.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 48-49.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 130.