| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA |    


 

 

 

 

Hans Rolfsen f. 1724 og Pernille Brynildsdatter f. 1726

 

 

Hans Rolfsen, f. 1724 på Herøya i Eidanger,[1] døpt 11.06.1724 i Eidanger kirke,[2] d. 1787 på Herøya i Eidanger,[3] gravlagt 14.06.1787 på Eidanger kirkegård.[4] 

Han var sønn av Rolf Larsen Herøya.

 

Rolf Laersen Herrøen og Martha Simmensdatter - Hans

Faddere: baaren af Karen Simmensdatter Tvetten, Berthe Olsdatter Sandøen, Olle Thollefsen Nordahll, Eggert Simmensen Sandøen, Weettle Amundsen Skafreaacher.

 

3 huder i Gunneklev ble solgt i 1739:

Dend 31. mars 1740 - Hr. Tolder Frisenbergs skiøde til Rolf Herøen paa 3 huder i Gunneklev for 146 rd. (dato 30.07.1739)

 

Han nevnes i ekstraskatten i 1743 som:

Hans Rolfsen i Herøen og Gunneklev

1 ½ huud . 140 rd’r

Formueskatt 2 rd’r

 

Hans Rolfsen nevnes som eier og bruker av Gunneklev i matrikkelen av 1747. Han brukte den bosatt på Herøya. Han nevnes som bruker på Herøya og som eier av 1 huud 4 35/48 skinn i gården. Enchen Marthe Hansdatter eide 2 huder 7 13/48 skinn.

 

Han giftet seg i 1747.

 

Copul. 21/9-1747 hiemme i huuset:

Hans Rolfsøn Herøen og Pernille Borge

af Hr. Johan Friderich Monrath i Gierpen som hafde mit forlov der til.

 

Herøya i 1762:

Gaardsnavn: Herøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lars Rolvsen og kone, Hans Rolvsen og kone

Barn 12 aar: Jens Larsen, Rolv Larsen, Karen og Kisten Larsdatter

Rolv Hansen er ude med Manals skib

Piiger over 12 aar: Aase Marie Larsdatter

 

Lars Hansen og Hans (Herøen) nevnes som brukere på Gunneklev i matrikkelen av 1774.

 

Hans og Lars stod også som brukere på Herøya under matrikulen fra 1774. Det var 4 plasser under gården. Den delen de brukte på Harøya var på 4 huder. Oppsitterne eide 2 huder 9 ¾ skinn og kreditorene 1 hud 2 ¼ skinn.

 

I odelsmanntallet fra 1774 stod Hans som eier av 1 hud 4 7/8 del skinn og Lars med det samme. (Jordgodset skulle være fra 11.11.1746)

 

Han ble nevnt på Herøya i 1782:

Herøen, Hans Rolfsen, 2 barn, 1 pige

 

Han fikk mange barn, men bare to levde ved skifte etter hans kone i 1782.

 

Gravlagt som "Hans Rolfson Herøe 60 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 452a       

15.8.1787, 10.4.1790 - Herøen i Eidanger

       Hans Rolfsen død.

       Barn:

1.    Rolf Hansen, myndig,.til sjøs.

2.    Hans Hansen, myndig, her.

Gods:    Ifølge skiftebrev 25.9.1781:

       1. 1 hud 3 skind: 563 rdl.

       2. I Gunnekleven i Eidanger 3 huder. Ingen hus her.

       Adk. - skiftebrev. Takst: 400 rd.

Boets brutto: 1157-0-0.

Boets gjeld: 1336-3-9.

 

 

Gift 21.09.1747 i Eidanger,[5] med1 Pernille Brynildsdatter, f. 1726,1 (datter av Brynild Hansen og Magnild Isaksdatter), døpt 13.03.1726, d. 1782 på Herøya i Eidanger,1 gravlagt 21.01.1782 på Eidanger kirkegård.[6] 

 

Pernille:

Brynild Borges datter Pernille

Faddere: Anders Halvorsen, Lorens Hansen, Isak Bachens sønn Anders, Gunder Baaserøds quinde, Gunder Grinis datter. (Gunder Grini var Brynilds farbror).

 

Hun kom fra Østre Borge i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

Gravlagt som "Pernille Brynilsd. Herøe 57 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b, side 438a

25.9.1782    Hærøen (Herøen) i Eidanger

       Pernille Brynnildsdtr. død, g. Hans Rolfsen.

       Barn:

1.    Rolf 31 år.

2.    Hans 21 á 22 år.

3.    Brutto 1506-3-20.

Netto 736-2-4. Heri medregnet jord: i Herøen 4 Huuder for 900 rdr.

 

 

 

I.    Magnild Hansdatter, f. 1748 på Herøya i Eidanger,[7] døpt 30.03.1748 i Eidanger kirke,7 d. 1748 på Herøya i Eidanger,[8] gravlagt 12.06.1748 på Eidanger kirkegård.8 

 

       Hans Herøen og Pernille Borges datter Magnild                                    

       Faddere: baaren af Laers Herøens kone Maren Jensdatter, Maren Hansdatter Tveten, mandfaddere: Eggert Sandøen, Christen Borge.

      

       Gravlagt som "Hans Herøens og Pernille Borges ægte datter Magnild 12 uger".

 

 

 

II.   Rolf Hansen, f. 1749 på Herøya i Eidanger,[9],[10] døpt 05.08.1749 på Eidanger kirkegård,[11],10 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke.[12] 

 

       Hans Herøen og Pernille Brynildsdatters søn Rolf                                                         

       Faddere: baaren af Rolf Herøens enke, Tharen Hansdatter Qvist, mandfaddere: Christen Borge, Simon Sandøen, Simon Hansen Qvist.

      

       Konfirmert i 1765 som "Rolf Hanson fra Herøen 16".

      

       Var i Hollandsk sjøtjeneste i 1775. Siden da ingen kjenskap til ham.

 

      

       Han fikk et uekte barn med Marthe Vrålsdatter, f. 1737 i Drangedal,5 (datter av Vrål Gundersen og Astrid Knudsdatter), døpt 15.12.1737 i Tørdal i Drangedal,[13] d. 1807 på Galgegrind u/Nordre Mæla i Gjerpen,[14] gravlagt 19.08.1807 i Gjerpen.14 

 

       Marthe:

       Hun fikk et uekte barn i 1767 som "Marte Wraalsdtr. fra Hwals-Rødningen".

      

       Hun ble nevnt i skifte etter broren Knut Vrålsen på Ås i 1787 som "fullsøster Marthe Vraalsdtr. gift med Hans Andersen boende på Mæla i Gjerpen".

 

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1776

      

       Trolovet i Gjerpen 16.Nov. 1776:

        uk. Hans Andersen " p. Marthe Vraalsdtr. fra MælaEjet.

      

       Gravlagt som "Hans Galgegrinds kone Marthe Wraalsdtr., sagt at være ved 73 aar."

 

 

       Rolf Hansen og Marthe Vrålsdatter sitt uekte barn:

 

 

        A.    Pernille Rolfsdatter, født 1767 i Hvalsrødningen i Eidanger,[15] døpt 03.05.1767 i Eidanger kirke,15 konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[16] død 24.01.1834 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.01.1834 i Østre Porsgrunn.[17]

 

              Marte Wraalsdtr. fra Hwals-Rødningen Pernille

              Faddere: 1. Inger Gundersdtr. Hwals-Rødning 2. Zidsel Larsdtr. ibid 3. Knud Wraalsen Haven 4. Gunder Wraalsen.

              - udlagt til Barnefader Rolf Hansen Herøen.

              Merknad: Uægte barn [ført på egne sider i kirkeboka].

            

              Konfirmert i 1783 som "Pirnille Rolfsdatter Herøe 16".

              

               Hun ble mor til et uekte barn som ble døpt i Gjerpen i 1788. Barnet døde i Gjerpen året etter.

 

                Hun giftet seg i 1792.

              

               Trol. 18/5-1792 i Eid. Copul. 19/7-1792 i Porsgrund.

               Uk. og Røyert, Lars Ols. og P. Pernille Rolfsd. Herøe.

               Caut: Christen Lars. og Jens Lars. Herøe.

              

               De døper barn i Østre Porsgrund.

 

              Østre Porsgrunn 1801:

               Lars Olsen - Huusejer - 46 aar - Begge i 1ste ægteskab - Ringer og graver

               Pernille Rolfsdtr - Hans kone - 34 aar - Begge i 1ste ægteskab

               Maren - Deres børn - 8 aar

               Ole - Deres børn - 7 aar - Krøbling

               Hans - Deres børn - 5 aar

               Ingeborg - Deres børn - 4 aar

               Hans Christian - Deres børn - 2 aar

 

               Østre Porsgrunn 1801:

               Nr. 163

               Lars Olsen - Huusejer - 46 aar - Begge i 1ste ægteskab - Ringer og graver

               Pernille Rolfsdtr - Hans kone - 34 aar - Begge i 1ste ægteskab

               Maren - Deres børn - 8 aar

               Ole - Deres børn - 7 aar - Krøbling

               Hans - Deres børn - 5 aar

               Ingeborg - Deres børn - 4 aar

               Hans Christian - Deres børn - 2 aar

              

               Østre Porsgrunn 1815

               Hus.81

               Avskrift 1

               Kjøbmand Bøye Winter (Huseier, ikke bosatt der)

               Logerende Lars Olsen 61 aar

               Sønn Isach Larsen 13 aar

               Sønn Hans Larsen 4 aar

               Konen Pernille Rolfsdatter 47 aar

              

               Avskrift 2

               Husejer Almisselem Lars Olsen 66 aar

               Kon Pernille Rolfsdatter 48 aar

               Sønn Isach Larsen 14 aar

               Sønn Hans Larsen 5 aar

              

               Østre Porsgrunn 1825

               Rode 26

               Hus 68

               Lars Olsen - 69 aar - Almisselem Vægter nu Muremæster

               Pernille Rolfsdatter - 59 aar - Konen

               Isach Larsen - 24 aar - Sønnen

               Hans Larsen - 15 aar - Sønnen

               Hak Sørensens enke Karen- 47 aar - Enke*, Almisselem

               Hak Haksen - 9 aarSøn

 

               Gravlagt som "Kone og Almisselem Pernille Rolfsdatter, 70 aar, østre Porsgrund".

 

 

               Forhold til Gjest Olsen, født 1752 på Kåsa u/Hustevdt i Melum (sønn av Ole Gjesten og Berte Andersdatter), døpt 16.01.1752 i Solum,[18] død 1788 på Herøya i Eidanger,4 gravlagt 07.09.1788 på Eidanger kirkegård.4

              

               Gjest:

               Ole Jestesøns og Berthe Andersdatters barn Jest.

               Faddere: Anders Halvorsøn Stoken, Thor Hanes, Anders Larsøn, Ingeborg Melfald, Anne Jestdatter Melfald.

              

               Han nevnes i skifte etter sin mor på Lunde i Melum i 1756.

              

               Han ble konfirmert i Solum 6. oktober 1771.

              

               Gjest ble far til et uekte barn i 1788. Han nevnes da som bosatt i Brevik. Han meldes som druknet da barnet ble døpt 28.09.1788.

              

               Gravlagt som "Giest Olsen Herøe drugnet 38 aar".

 

              

               Gift 19.07.1792 i Eidanger kirke,5 med Lars Olsen, født ca. 1755,[19] død 15.02.1836 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.02.1836 i Østre Porsgrunn.[20]

              

               Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

               Pernille Rolfsdatter og Gjest Olsen sitt uekte barn:

 

               1.     Ole Gjestsen født 1788 på Nordre Mæla i Gjerpen, døpt 28.09.1788 i Gjerpen,[21] død 1789 i Gjerpen, gravlagt 08.04.1789 i Gjerpen.[22] .

                      

                       Et uægte drengebarn Ole fra N. Mæla Ejet. Moderen Pernille Rolfsdatter fra Herøen. Til barnefader blev udlagt Jest Olsen fra Brevig, som sagdes være druknet paa søen.

                       Test: Knud Olsens kone, Maria Hansdatter, Halvor Erichsen, Gullich Amundsen, Anders Gundersen.

                      

                       Gravlagt som "Pernille Rolfsdatters søn Ole ½ aar".

 

 

      

III. Brynild Hansen, f. 1752 på Herøya i Eidanger,[23] døpt 11.04.1752 i Eidanger kirke,15 konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[24] d. 1774 på Herøya i Eidanger,[25] gravlagt 03.03.1774 på Eidanger kirkegård.17 

 

       Hans Herøens barn navnl. Brynild                                              

       Faddere: baaren af Lars Herøens kone, Gunild Berthelsdatter Arveskoug, mandfaddere: Christen Borge, Lars Meen, Hans Hansen Qvist.

      

       Konfirmert som "Brynol Hansen Herøe 18".

      

       Gravlagt som "Brynol Hans. Herøe 22 aar".

 

 

 

IV. Lars Hansen, f. 1754 på Herøya i Eidanger,[26] døpt 19.07.1754 i Eidanger kirke,18 d. 1754 på Herøya i Eidanger,8 gravlagt 31.07.1754 på Eidanger kirkegård.8 

 

       Hans Herøens barn navnl. Lars                                                   

       Faddere: baaren af Lars Herøens kone, Maren Hansdatter Tveten, mandfaddere: Gunder og Christen Borge fra Gierpen.

      

       Gravlegges som "Hans Herøens barn Lars 14 dager".

 

 

 

V.   Magnild Margrethe Hansdatter, f. 1755 på Herøya i Eidanger,[27] døpt 15.11.1755 i Eidanger kirke,19 d. 1769 på Herøya i Eidanger,[28] gravlagt 14.12.1769 på Eidanger kirkegård.20 

 

       Hans Herøens barn navnl. Magnild Margrethe               

       Faddere: baaren af Maren Tveten, Helvig Andersdatter, mandfaddere: Christen Borge, Simen Tveten.

      

       Gravlagt som "Magnil Hansd. Herøe 14 aar".

 

 

 

VI. Marthe Hansdatter, f. 1758 på Herøya i Eidanger,[29] døpt 14.03.1758 i Eidanger kirke,21 d. 1758 på Herøya i Eidanger,8 gravlagt 23.04.1758 på Eidanger kirkegård.8 

 

       Hans Herøens barn navnl. Marthe                                              

       Faddere: baaren af Lars Herøens kone, Lisbeth Andersdatter Tveten, mandfaddere: Christen Borge, Jens Larsen Herøen.

      

       Gravlagt som "Hans Herøens barn Marte 9 uger".

 

 

 

VII. Lars Hansen, f. 1759 på Herøya i Eidanger,8 d. 1759 på Herøya i Eidanger,8 gravlagt 18.02.1759 på Eidanger kirkegård.8 

 

       Gravlagt som "Hans Herøens barn Lars 1 tiime".

 

 

 

VIII. Hans Hansen, f. ca 1760 på Herøya i Eidanger,9,[30] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[31] død 14.12.1835 på Herøya i Eidanger,[32] gravlagt 23.12.1835 på Eidanger kirkegård.[33]

 

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. jun 1760 finnes blant introduserte kvinner "Hans Herøens kone" etter å ha fått et barn. Dette er nok etter å ha fått Hans.

      

       Konfirmert i 1776 som "Hans Hansen Herøe 16".

      

      

       (1) Gift 06.12.1793 i Eidanger kirke,5 med Gunhild Christensdatter, født 1771 i Vestre Porsgrunn (datter av Christen Halvorsen og Live Sørensdatter), døpt 14.04.1771 i Vestre Porsgrunn,[34] død 1808 på Herøya i Eidanger,[35] gravlagt 20.05.1808 på Eidanger kirkegård.26

 

      

       (2) Gift 14.02.1811 i Eidanger kirke,[36] med Inger Isaksdatter, f. 11.10.1779 på Gruva u/Fen i Holla,24 (datter av Isach Andersen og Inger Jensdatter), døpt 17.10.1779 i Helgen kirke i Holla,24 d. 1848 på Herøya i Eidanger.24 

 

       Se Herøya denne gården

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 204.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 205.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 130.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759 Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Skifte etter moren.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 328.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[13]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 64.

[14]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814  registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 82.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[17]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 173.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 104.

[19]  1801 tellingen.

[20]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 178.

[21]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 2 (1747-1795), skannet av digitalarkivet, side 115.

[22]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 2 (1747-1795), skannet av digitalarkivet, side 164.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[24]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[30]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[32]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[33]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[34]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 41.

[35]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 130.