| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA   


 

 

 

 

 

Hans Hansen f. 1760 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Gunild Christensdatter f. 1771 og 2. gang med Inger Isaksdatter f. 1779)

 

 

Hans Hansen, f. 1760 på Herøya i Eidanger,[1],[2] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[3] død 14.12.1835 på Herøya i Eidanger, gravlagt 23.12.1835 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Hans Rolfsen Herøya.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. jun 1760 finnes blant introduserte kvinner "Hans Herøens kone" etter å ha fått et barn. Dette var etter å ha fått sønnen Hans.

 

Konfirmert i 1776 som "Hans Hansen Herøe 16".

 

Anno 11. aug. 1785 – afkald fra Hans Hansen for mødrearv – 128 rdl. osv…

 

Han solgte en plass under Herøya i 1790:

Anno – 3. juni 1790 - Hans Hansens skiøde til Peder Halvorsen paa pladsen Fjæra under Grd. Herøen dat. 10. marts 1790 ved Skyldningsfor. 19. mai 1790 ansadt i skyld 2 ¼ skind mot bet. 170 rd. (datert 10.mars 1790)

 

Han kjøpte en del av Herøya i 1790 på auksjon:

Anno – 3. juni 1790 – Sorenskr. Norsses Auctions skiøde til Hans Hansen paa 1 hud 3 skind i Grd. Herøen mot betalt 570 rdl., foruten omkostninger (datert 6. april 1790)

 

Han solgte en del av Herøya i 1790:

Anno 3. juni 1790 – Hans Hansen Herøens skiøde til Sr. Jens Bucha paa 5 ¾ hud i Grd. N. Herøen mod betalt 570 rd. (datert 19.05.1790)

 

Han giftet seg 1. gang i 1793.

 

Trol. 6/12-1793 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).

Uk. Hans Hans. Herøe og P. Gunil Christensd. hiemme i Huuset.

Caut: Jens og Christen Larsøn Herøe.

 

Han er nevnt på Herøya i 1801:

Hans                             Hansen                  Husbonde         41         Begges 1ste ægteskab Gaardbruger

Gunnild                       Christensdtr           Kone                 37        Begges 1ste ægteskab

Hans                            Hansen                  Deres børn         7                 

Marthe Pernille           Hansdtr                 Deres børn        5                    

Elisabeth Malene        Hansdtr                 Deres børn        2                    

Dorothea                     Sørensdtr             Tjenestepige    30         Ugift   

 

Hans Hansen stod som eier av 1 hud og 2 skinn i Herøya under jordskatten i 1802.

 

Han giftet 2. gang seg i 1811.

 

Copul. 14.02.1811 i Eid.

Enkemand Hans Hansen Herøen og Pigen Inger Isaksdatter.

Caut: Christen Herøen og Hans Tangen.

 

Han drev hovedbruket frem til sin død i 1835.

 

Gravlagt som "Hans Hansen 76 år - Gaardmand - Herøen".

 

Bamble sorenskriveri, Skifteprotokoll I 17 - side 923

Skifte 2. juni 1836

Hans Hansen Herøen - død

Enken Inger Isaksdatter

Sønnen Hans Hansen

Sønnen Christen Hansen

Sønnen Jens Hansen

Laugverge for enken Halvor Hansen Gunneklev.

 

 

(1) Gift 06.12.1793 i Eidanger kirke,[5] med Gunhild Christensdatter, født 1771 i Vestre Porsgrunn (datter av Christen Halvorsen og Live Sørensdatter), døpt 14.04.1771 i Vestre Porsgrunn,[6] død 1808 på Herøya i Eidanger,[7] gravlagt 20.05.1808 på Eidanger kirkegård.7

 

Gunhild:

Christen Halvorsen og Live Sørensdatters b. Gunnild.

Test: Gullich Pedersen, Stian Hansen, Peder Tollefsen, Gunner Halvorsens k. Lisbeth Jensdatter, p. Maren Halvorsdatter.

 

Hun ble konfirmert i Vestre Porsgrunn 19.04.1789 som "confirmeret (22) Gunille Christensdatter 18 aar".

 

Hun giftet seg med Hans Hansen Herøya i 1793. Hennes bror Søren Christensen var også bosatt på Herøya.

 

To av fadderne hennes, Stian Hansen Skrapeklev og Peder Tollefsen (Tolfsen) Klevstrand, ble også brukt som fadder til hennes barn. Stian Hansen Skrapeklev kom fra Drangedal og det gjorde jo også hennes farfar Halvor Gundersen.

Peder Tolfsen Klevstrand var også fadder for hennes bror Søren Christensen. Hans Stiansen var også fadder for Søren Christensen barn. Dette var sønn av Stian Hansen Skrapeklev.

 

Gravlagt som "Gunnil Christenstensd. Hærøen 38 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 103a

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 132b

Skifte 21. juni 1808 paa gaarden Herøen udi Eidanger Prestegield

Afdøde Gunnild Christensdatter

Arvinger:

1. Enkemanden Hans Hansen

2. Søn Hans Hansen 14 aar

3. Yngste sønn Christen Hansen 5 aar

 

 

(2) Gift 14.02.1811 i Eidanger kirke,[8] med Inger Isaksdatter, f. 11.10.1779 på Gruva u/Fen i Holla,4 (datter av Isach Andersen og Inger Jensdatter), døpt 17.10.1779 i Helgen kirke i Holla,4 død. 03.11.1848 på Herøya i Eidanger,4 gravlagt 12.11.1848 på Eidanger kirkegård.

 

Inger:

Giftemålet med Hans Hansen d.e. kommer frem av skifte etter faren i 1827. Hennes søster Karen ble gift med Hans Hansen d.y. som var sønn til hennes mann.

 

GRUVA - Fen

1827 - NTS 1828-30 - 111b-115b

Isak Andersen, død;

barn fra to ekteskap: A. med avdøde Inger Jensdatter: 1. Peder Isaksen, myndig; 2. Niels Isaksen, død; 3. Isak Isaksen, myndig; 4. Inger Isaksdatter gm. Hans Hansen Herøen i Eidanger; 5. Kari Isaksdatter gm. Hans Hansen Herøen d.y., Eidanger; 6. Gunnild Isaksdatter, død; B. med avdøde Inger Magrete Clausdatter: 1. Claus Isaksen 10 år; 2. Anders Isaksen, død; 3. Inger Gurine Isaksdatter, død.

 

Det kan ha vært hun som tjente på Houg i Saude 23 år gammel i 1801?

 

Gravlagt som "Inger Isaksdatter 72 aar - Føderaadskone - Enke efter Hans Hansen - Herøen".

 

 

 

I.    Hans Hansen, (sønn av Hans Hansen og Gunild Christensdatter) f. 1794 på Herøya i Eidanger,[9] døpt 30.03.1794 i Eidanger kirke,9 konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke,[10] d. 1875 på Herøya i Eidanger.4 

 

       Hans Hansen Herøe og k. Gunil Christensdtr. - Hans

       Faddere: 1. Gunil Catrine Tangen 2. Christine Olsdtr. Brasberg 3. H. Jeppe Andersen 4. Jens Tangen 5. Christen Larsen Herøe

      

       Konfirmert som "Hans Hansen Herøen 16".

 

       Han giftet seg i 1822.

      

       Viet 4/10-1822 i Eid.

       Uk. Hans Hansen Herøen, 28. Tienestekarl.

       Tienestepigen Karen Isaksd., 30.

       Forl: Hans Halvorsen fra Porsgrund, Isak Andersen fra Holden.

      

       Han overtok etter farens død i 1835 som den eldste sønnen. Føderåd til stemoren.

      

       Han er i 1865 bosatt på Herøya 72 år gammel og enkemann. En hjemmeværende datter, Inger, 38 år og ugift.

 

      

       Gift 04.10.1822 i Eidanger kirke, med Karen Isaksdatter, f. 31.01.1791 på Gruva u/Fen i Holla,4 (datter av Isach Andersen og Inger Jensdatter), døpt 06.02.1791 i Holla,4 død 25.01.1836 på Herøya i Eidanger,4 gravlagt 02.02.1836 på Eidanger kirkegård.5

 

       Karen:

       Hun kom fra Grue u/Fen i Holla. Hennes søster var gift med det som ble hennes svigerfar. De ble begge nevnt i skifte etter faren.

 

       Gravlagt som "Karen Isaksdatter 46 år - Inderste Hans Hansen Herøens kone".

 

 

       Barn:

 

        A.    Hans Hansen, født 01.02.1823 på Herøya i Eidanger, døpt 12.03.1823 i Eidanger kirke.[11]

              

               Hans - Foreldre: Hans Hansen og Karen Isaksdatter Herøen, inderster (hjemmedøbt 01.02)

 

              Konfirmert i Porsgrunn 29.09.1839 som "25. Hans, døbt 12.03.1822, fødested Eidanger, foreldre Hans Hansen og hustru Karen Knudsdatter".

              

 

 

        B.    Inger Gurine Hansdatter, født 20.01.1827 på Herøya i Eidanger, døpt 18.02.1827 i Eidanger kirke.12

              

               Inger Gurine - Foreldre: Hans Hansen og Karen Isaksdatter Herøen, inderster

              

 

 

        C.    Elisabeth Mathea Hansdatter, født 1833,[12] død 1847.13

 

 

 

      

II.   Marthe Pernille Hansdatter, (datter av Hans Hansen og Gunild Christensdatter) f. 1796 på Herøya i Eidanger,[13] døpt 16.03.1796 i Eidanger kirke,11 d. 1803 på Herøya i Eidanger,[14] gravlagt 30.07.1803 på Eidanger kirkegård.12 

 

       Hans Hansen Herøe og k. Gunil Christensdtr. - Marte Pernille

       Faddere: 1. Engel Mathea Olsdtr. ibid 2. Marte Hansdtr. V. Porsgrund 3. H. Holst fra Roligh. 4. Kittil Jensen Smed 5. Peder Klevstrand.

      

       Gravlagt som "Marthe Pernille Hansd. Hærøen 7 aar".

      

      

 

III. Elisabeth Malene Hansdatter, (datter av Hans Hansen og Gunild Christensdatter) f. 1799 på Herøya i Eidanger,4 døpt 26.12.1799 i Eidanger kirke,[15] d. 1803 på Herøya i Eidanger,12 gravlagt 20.11.1803 på Eidanger kirkegård.12 

 

       Hans Hansen Herøen og Gunild Christensdatter - Elisabeth Malene

       Faddere: Kirsten Amundsdatter Baar, Kirsten Wrigth fra Scheen, Albret Willumsen fra Porsgrund, Christen Larsen Herøen, Peder Halvorsen Tjære.

      

       Gravlagt som "Elisabeth Malene Hansd. Hærøen 4 aar".

      

 

      

IV. Christen Hansen, (sønn av Hans Hansen og Gunild Christensdatter) f. 1803 på Herøya i Eidanger,[16] døpt 30.07.1803 i Eidanger kirke,[17] død 10.01.1858 på Herøya i Eidanger,4 gravlagt 17.01.1858 på Eidanger kirkegård.5

 

       Hans Hansen Hærøen og Gunnild Christensdatter - Christen

       Faddere: Engel Marthea Olsdtr. Herøen, Kirsten Olsdtr. Wright i Porsgrund, Kittel Jensen Smrd. ibid, Stian Hansen Skrabeklev,

       Peder Halvorsen Fiære, Peder Tolfsen Klevstrand, Jacob Nilsen.

      

       De var bosatt på Herøya Bnr.6.

 

       Gravlagt som "Christen Hansen - 55 år - Grdmd. - Herøen".

 

      

       Gift 25.08.1836 i Porsgrunn,[18],[19] med Birthe Marie Gudmundsdatter, født 1807 på Herre i Bamble,4 (datter av Gudmund Larsen og Ingeborg Pedersdatter), døpt 03.05.1807 i Østre Porsgrunn,[20] død 1878.4

      

       Birthe:

       Fra Herre, Gudmund Larsen og Ingeborg Pedersdatters barn Birthe Maria.

       Faddere: Ole Larsens kone Gunild Maria Madsdatter, Kirsti Larsdatter, Gunder Siversen, Petter Larsen Sillien, Isaach Larsen.

 

       Konfirmert i Østre Porsgrunn 20.10.1822 som "Berthe Maria Gundersdatter [sic!] Herre, foreldre Gudmund Larsen og hustru Ingeborg Pedersdatter Herre, døbt 03.05.1807 østre Porsgrund".

      

       Hun kom fra Herre da de giftet seg.

 

 

       Barn:

      

        A.    Hanna Gurine Christensdatter, født 1838.[21]

              

               Hun var bosatt på Herøya Bnr.6 og var ugift.

              

 

 

        B.    Gunelius Christensen, født 1840,22 død 1910.22

              

               Bosatt på Herøya Bnr.6.

 

              

               (1) Gift 02.06.1876 i Eidanger kirke,22,[22] med Gunhild Mathea Christophersdatter, født ca 1850,[23] død 1878.22

              

               Gunhild:

               Hun var enke på 28 år fra Grimstad, bosatt på Herøya ved vielsen. Hennes 1. mann døde, ifølge en fremlagt attest, i 1869.

 

              

               (2) Gift 02.11.1886 i Eidanger kirke,[24] med Elise Kirstine Olsdatter, født 1862 i Brunlanes,22,24 (datter av Ole Mathisen og Anne Margrethe Jonsdatter).

              

               Elise:

               Hun var datter av Ole Mathisen Vrangsund ifølge vielsen.

 

 

              

        C.    Marthe Marie Christensdatter, født 1844.22

 

 

 

        D.    Christian Bertinius Christensen, født 1849.22

 

 

      

V.   Jens Peter Hansen, (sønn av Hans Hansen og Inger Isaksdatter) f. 27.06.1811 på Herøya i Eidanger,[25] døpt 25.07.1811 i Eidanger kirke,20 d. 18.02.1880 på Kåsa u/Flåtten i Eidanger.4 

 

       Hans Hansen Herøen og Inger Isaksdatter - Jens Peter

       Faddere: Torborg Olsdtr. fra Porsgrund, Jomfr. Sofhie Bucha, Lars Bucha, Christen Herøen, Hans Herøen.

      

       Han var en tid eier og bruker på Herøya Bnr.5. Han fikk i 1844 festeseddel på Kåsa under Flåtten med kone og 5 barn.

 

      

       Gift 1836 i Eidanger kirke,4 med Anne Marie Torgrimsdatter, f. 1814 på Kåsa u/Flåtten i Eidanger,[26] (datter av Torgrim Halvorsen og Inger Stenersdatter), døpt 09.12.1814 i Eidanger kirke,4 d. 06.12.1880 på Kåsa u/Flåtten i Eidanger.4

      

       Anne:

       Anne Maria - Foreldre: Inderster Torgrim Halvorsen Flotten og Inger Stenersdatter.

 

 

       Barn:

      

        A.    Hans Andreas Jensen, født 1836,[27] død 1858.28

              

               Han var sjømann og døde i London i England ifølge Eidanger bind 3.

       

       

 

        B.    Inger Tomine Jensdatter, født 1838.28

 

 

 

        C.    Thor Christian Jensen, født 1840.28

 

 

 

        D.    Esine Mathea Jensdatter, født 1843.28

              

               Hun var ugift og bosatt på Hagen under Stridsklev.

 

              

 

        E.    Petter Jensen, født 1845.28

              

               Ifølge Eidanger bind 3 var han seminar-elev i 1865. Han ble senere lærer.

              

 

 

        F.    Jens Martin Jensen, født 1848.28

              

               Han var sjømann i 1865.

              

 

 

        G.    Petrea Margrethe Jensdatter, født 1851.28

 

 

 

        H.    Ingeborg Kirstine Jensdatter, født 1854.28

 

 

 

I.           Anne Marie Jensdatter, født 1856.28

 

 

 

        J.     Hans Andreas Jensen, født 1858.28

 

 

 

VI. Isach Hansen, (sønn av Hans Hansen og Inger Isaksdatter) født 03.10.1813 på Herøya i Eidanger,[28] døpt 27.10.1813 i Eidanger kirke,29 død 19.11.1817 på Herøya i Eidanger,19 gravlagt 27.11.1817 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Hans Hansen Herøen og Inger Isachsdatter - Isach

       Faddere: Elen Gundersdatter fra Porsgrund, Karen Isachsdatter, Christen Herøen, Isach Grua, Lars Bucha.

      

       Gravlagt som "Isach, Hans Herøens sønn 4 aar".

      

      

 

 

VII. Isach Hansen, (sønn av Hans Hansen og Inger Isaksdatter) født 20.09.1817 på Herøya i Eidanger,19 døpt 27.11.1817 i Eidanger kirke,12 død 18.08.1830 på Herøya i Eidanger,19 gravlagt 25.08.1830 på Eidanger kirkegård.30

      

       Gravlagt som "Isak Hansen, gaardmand Hans Herøens søn 13 aar".

      

 

 

VIII. Nils Gunerius Hansen, (sønn av Hans Hansen og Inger Isaksdatter) født 01.11.1822 på Herøya i Eidanger,19 døpt 12.12.1822 i Eidanger kirke,12 død 1893.19

      

       Nils Gunerius - Foreldre: Hans Hansen Herøen og Inger Isaksdatter, gaardmand

      

       Han var fisker og ugift.

 

 

 

 

 [1]  Skifte etter moren.

[2]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 41.

[7]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 130.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[11]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 271.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 328.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 270.

[19]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 159.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn, Ministerialbok (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 278-279.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 281.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 27.

[23]  Alder ved vielsen.

[24]  Kirkebok for Eidanger Klok. 02 1879-1892, side 212.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 170.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 280.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[29]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.