| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA |     


 

 

Søren Christensen f. 1774 og Marthe Gurine Olsdatter f. 1781 sin familie

 

 

 

Søren Christensen, f. 1774 i Bamble,[1] døpt 21.08.1774 i Bamble,[2] d. 18.10.1817 på Bjørntvedt eje i Solum,[3] gravlagt 26.10.1817 i Solum.3 

Han var nok sønn av Christen Halvorsen og Live Sørensdatter Herre - Se under Christian sin far Halvor Gundersen Gunneklev.

 

Christen Halvorsen og Live Sørensdatter B. Søren

Faddere: Maria Jacobsdatter, Marthe Olsdatter, Knud Halvorsen, Peder Jensen, Lars Andersen, alle ved Hærre.

 

Han giftet seg i 1801.

            

Porsgrunn Cop. 27/12-1801 fra Herre.

Uk. Søren Christensen og p. Marthe Gurine Olsd.

Forl: Thor Thomasen, John Halvorsen.

            

De fikk et par barn på Herøya før de flyttet til Solum. De døpte der barn på en plass under Bjørntvedt. (Da sønnen Christen giftet seg i 1838 ble han skrevet som Søren Christensen Stubberød, under Bjørntvet)

 

Hans søster, Gunhild Christensdatter, var gift med Hans Hansen Herøya.

            

Under folketelling i 1801 på Herre i Bamble var den 30 år gamle Søren Christensen ført som tjenestegutt hos Thor Larsen Ravnæs.

            

Gravlagt som "Søren Christensen Bjørntvedejet 43 aar".

 

 

Gift 27.12.1801 i Porsgrunn,[4] med Marthe Gurine Olsdatter, f. 1781 i Skien,[5] (datter av Ole Engebretsen og Karen Halvorsdatter), døpt 13.05.1781 i Skien.5 

 

Marthe:

Ole Engebrethsens Datter Marte Gurine

Faddere: Anne Engebretsdatter, Ellen Johnsdatter, John og Christen Engebretssønner

 

Hennes far giftet seg 2. gang i 1810 med enken Ingeborg Jørgensdatter f. 1765 fra Vestre Porsgrunn. Ingeborg var datter av Jørgen Larsen i Østre Porsgrunn

 

Faren var smed og nevnes i 1801 på Bolviks jernverk i Solum. Her var den 43 år gamle Ole Engebrethsen ført som «Kleyn smed ved værked» i første ekteskap med Karen Halvorsdatter.

 

Skifte 27. juni 1820 på Bolviks jernverk, Solum (fra Solumslekt):

Ole Ingebrethsen Smed død, enka Ingeborg Jørgensdatter og den salige manns barn i tidligere ekteskap med avdøde Kari Halvorsdatter: 1. Marthe Gurine Olsdatter, enke, oppholder seg u/gården Bjørntvet; 2. Anne Maria Olsdatter gift med Ole Olsen Præsth, men vet ikke hvor de oppholder seg; 3. Børthe (Marie) Sophie Olsdatter gift med Børre Nilsen Slettemo; 4. Oline Olsdatter 24 år, ugift, hjemme. Verge, skolelærer Ole Johnsen Flåtelien. Enkas verge var John Olsen Kåsa. Brt: 108-56 sk / Utg: 31-109 sk.

 

Marthe Marie nevnes i 1801 på Røra i Solum. Her ble den 20 år gamle Marthe Gurine Olsdatter ført som tjenestepike hos Thorsten Mathiassen.

 

 

 

I.    Karen Kirstine Sørensdatter, f. 1802 på Herøya i Eidanger,[6] døpt 04.07.1802 i Eidanger kirke.6 

 

       Søren Christensen Herøen og Marthe Gurine Olsdatter - Karen Kirstine

       Faddere: Marthe Pedersdtr. Fiæra, Margrethe Tollougsdtr. Hærøen, Peder Tolfsen Klevstrand, Hans Stiansen Skrabeklev, Tengel Olsen Herøen.

 

       Hun nevnes senere som Karen Elisabeth.

 

 

 

II.   Anne Carine Sørensdatter, f. 1805 på Herøya i Eidanger,[7] døpt 24.03.1805 i Eidanger kirke,7 d. 1805 på Herøya i Eidanger,[8] gravlagt 10.05.1805 på Eidanger kirkegård.8 

 

       Søren Christensen Hærøen og Marthe Gurine Olsdatter - Anne Carine

       Faddere: Marthe Christiansdtr. Hærøen, Karen Pedersdtr. Klevstrand, Peder Tolfsen ibid, Gunner Jacob Larsen, Torgrim Olsen Kleven.

      

       Gravlagt som "Anne Carine Sørensd. Hærøen 7 uger".

      

      

 

III. Henrika Sophie Sørensdatter, født 08.12.1810 på Bjørntvedt eje i Solum,[9] døpt 01.01.1811 i Solum,9 konfirmert 02.10.1825 i Vestre Porsgrunn.[10]

      

       Henrika Sophie, fød 8. Dec. af forældre Søren Christensen og Marthe Gurine Olsdatter Biørntvedejet.

       Faddere: Mad. Larsen Porsgrund, Jfr. Kisten Rugtved ibd, Johan Scon?, Ole Willumsen, Jens Manall alle fra Porsgrund.

      

       Konfirmert som "Henrika Sophie Sørensen vestre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Søren Christensen og hustru Marthe Gurine Olsdatter Bjørntvedtejet Solum, døbt 01.01.1811 Solum".

 

 

 

IV. Christen Sørensen, f. 12.06.1812 på Bjørntvedt eje i Solum,[11] døpt 05.07.1812 i Solum.10 

 

       Christen, hiemmedøbt, fød 12. Juni af forældre Søren Christensen og Marthe Olsdatter Bjørntvedejet.

       Faddere: Moderen Marthe, Aaste Zachariasdatter Porsgrund, Anders Andersen, Gunner Kittilsen, Ole Olsen alle fra Bjørntvedejet.

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 290.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1833), skannet av digitalarkivet, side 98.

[4]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 3 (1755-1791), skannet av digitalarkivet, side 218.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[9]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[10]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[11]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.