| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE AAS |     


 

 

 

Erik Hansen f. ca 1746 og Åste Halvorsdatter sin familie

 

 

 

Erik Hansen, f. 1746 i Melum i Solum,[1] døpt 02.10.1746 i Solum,[2] konfirmert 04.10.1767 i Brevik kirke,[3] d. 1802 i Brevik, gravlagt 07.02.1802 på Brevik kirkegård.[4]

Han var sønn av Hans Larsen og Gudlaug Kittilsdatter.

 

Uægte=Barn Erich. Moderen Gulloug Kitilsdatter, faderen udlagt ved daaben Hans Larsøn, icke været til Confirmation.

Faddere: Jesse Erichstad, Christen Erichstad, Anne Halvorsdatter Almum, Marthe Kittilsdatter

 

Hans foreldre ble siden gift.

 

Konfirmert i Brevik som "Erich Hanson 21 aar".

 

Han giftet seg i 1776.

 

Trol. 26/9-1776 i Eid. Copul. (Samme dag?)

Uk. Eric Hansøn af Brevig og Enken Aaste Halvorsd. paa Schielswiig-Eje.

Caut: Halvor Hans. Hwals-Rødningen og Gunder Wraalsøn af Brevig.

 

De døpte barn i Brevik i 1777 og på Hvalsrødsningen i 1779.

 

Han ble nevnt som fadder her i 1781:

Gunder Halvorsen Gundeklew og k. Lisbet Jensdtr. hiemmedøbte tvillinger Halvor og Jens

Faddere for Halvor: 1. Anniken Andersdtr. Skrabeklew 2. Mari Halvorsdtr. Tweten 3. Peder Engwoldsen Hwals Rødningen 4. Eric Hansen Hagen 5. Johannes Andersen Muhle.

Faddere for Jon: 1. Marta Jacobsdtr. Fiæra 2. Kari Torsdtr. Gundeklew 3. Ingebrict Isacsen Werswig 4. Halvor Jonsen Gundeklew 5. Halvor Israelsen ibid.

 

Han stod her i 1781 som Eric Hansen Hagen.

 

Det var var da han som nevnes på Hagen under Nordre Ås i 1782:

Aas nordre, Plads Hagen, Erik, 1 kone, 3 barn

 

I 1784 var de bosatt på Gravastrand under Søndre Grava. 

 

Eidanger bygdebok bind 3 har plassert Inger Eriksdatter f. 1787 som giftet seg med Isach Hansen og kom til Gravastand, som dattter av Erik Hansen. Dette stemmer ikke. 

Se Gravastrand u/Grava Søndre

 

Brevik 1801: 

Nr.187

Erich Hansen - Mand – 60 aar - I 1te ægtesk. - Husejer og snedker

Aste Halvorsdtr - Hans kone – 50 aar - I 2det ægtesk.

Gullau Olsdtr - Konens datter-datter – 5 aar

 

Gravlagt i Brevik som "Erich Hansen".         

 

 

Gift 26.09.1776 i Eidanger kirke,[5] med Åste Halvorsdatter, f. 1741 på Vefald Øvre i Drangedal (datter av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter), døpt 01.10.1741 i Drangedal,[6] d. 1801 i Brevik, gravlagt 26.04.1801 på Brevik kirkegård.[7]

 

Åste:

Hun bodde på Gunneklev i 1762:

Huusmend/inderster: Aaste Halvorsdatter, een piige paa Gunneklev

 

Hun var enke etter Ole Larsen i Brevik da hun giftet seg med Erik i 1776. 

 

Hennes mann er nevnt som fadder for hendes bror Gunder Halvorsen sitt barn i 1781.

 

Jeg tror det er hun som gravlegges i 1801 som "Henrich Hansens k. Aaste Halvorsd. 65 aar". Mannen Erich finner en død i 1802 og det finnes ingen Henrich Hansen i Brevik i 1801.

 

 

 

 

I.    Ingeborg Eriksdatter, f. 1777 i Brevik,[8] døpt 16.02.1777 i Brevik kirke,[9] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[10] d. 1809 på Hvalsejet i Eidanger,7 gravlagt 14.05.1809 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Eric Hanson og Aaste Halvorsdatter - Ingebor               

       Faddere: Abraham Erichsons kone Anne Olsd, Ingebor Halvorsd, Gunder Halvorson, Christen Halvorson, Ewen Erichson

      

       Konfirmert i Eidanger i 1793 bosatt på Skjelsvik "Ingebor Ericsdatter p. Skielswig 16". 

      

       Hun døpte et uekte barn i Brevik i 1795.

 

       Hun giftet seg i 1786.

 

       Brevik: trolovet 17.01.1786, viet 16.02.1786     

       Unge karl Michel Larsen og pigen Anne Margrete Ericsdatter

       Caut.: Jacob Nilsen, Abraham Larsen Sortedal.

 

       Søsteren Marthe ble brukt som fadder i 1805.

      

       Gravlagt som "Ingeborg Eriksd. Hvalseijet 31 aar".

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Ole Torstensen, f. 1777 i Østre Porsgrunn,1 (sønn av Torsten Haagensen og Ragnhild Asbjørnsdatter), døpt 19.02.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[12] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke.9

      

       Ole:

       Døbt Tosten Haachesen og Ragnille Asbiørnsdatters barn Ole.

       Test: Ragnille Larsdatter, pigen Inger Danielsdatter, Christen Olsen, Anders Nielsen.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1792 bosatt på Lunde Søndre som "Ole Tostensen p. Lunde S. 17".

      

       Han blir far til et uekte barn i 1795.

 

 

       Deres uekte barn:

 

A.    Gunil Maria Olsdatter, (datter av Ole Torstensen og Ingeborg Eriksdatter) f. 1795 i Brevik, døpt 05.07.1795 i Brevik kirke.[13]

             

                         Ingebor Ericsdatters Pb. Gunil Maria - Barne-fader Ole Tostensen Gutto

                         Faddere: Jons Hansens k. Edel Margrete Siversdatter, Tora Gulbrandsdatter, Peder Kogersvold, Eric Hansen

 

 

       (2) Gift 08.11.1798 i Eidanger kirke,4 med7 Michel Larsen, f. 1761 på Jøvik i Gran i Hadeland,[14] d. 09.12.1835 på Hvalsrødningen i Eidanger,[15] gravlagt 16.12.1835 på Eidanger kirkegård.13

      

       Se Hvalsrødningen u Hvalen

 

 

      

II.   Marte Eriksdatter, f. 1779 på Hvalsrødningen i Eidanger,[16] døpt 05.12.1779 i Eidanger kirke,14 konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke.9

      

       Eric Hansen HwalsRødningen og k. Aaste Halvorsdtr. - Marte

       Faddere:1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Anne Engebrichtsdtr. Hwalen 3. Peder Ingwoldsen Saugmester 4. Lars Aagesen Røe 5. Ole Andersen Muule.

      

       Trolig hun som ble konfirmert som "Marte Ericsdatter p. Pasa 15".

      

       Bosatt hos Christian Sørensen på Ås i 1801: "Marthe Erichsdtr., Tjenestepige, 20 år, Ugift".

 

 

 

III. Hans Eriksen, f. 1784 på Grava Eje i Eidanger,[17] døpt 03.10.1784 i Eidanger kirke,15 d. 1785 i Brevik, gravlagt 10.10.1785 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Eric Hansen Grava Eje og k. Aaste Halvorsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Marte Marie Pedersdtr. Kiørholt 2. Karen Andersdtr. Røe 3. Jacob Ericsen Aas 4. Ole Tengelsen Hitterøe 5. Lars Hansen Aas.

      

       Gravlagt som "Hans - Eric Hansons 1 aar".

 

 

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Solumslekt

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 147.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 242.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 415.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 262.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.