| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| MULE |     


 

 

 

Anders Olsen f. ca 1716 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kirsten Larsdatter f. 1728 og 2. gang med Marte Jensdatter f. 1747)

 

 

 

Anders Olsen, f. ca 1716,[1] d. 1798 på Mule i Eidanger,[2] gravlagt 07.10.1798 på Eidanger kirkegård.[3] 

 

Det kan ha vært han som ble konfirmert 17. april 1746 i Solum kirke som "Anders Olsøn 18 aar Wold".

 

Han giftet seg i Solum i 1751.

 

Forlovet 29.07.1751 ved Solum:

Anders Olsøn og Kisten Larsdatter.

Forlovere Thor Bolvig og Johannes

 

De døpte barn på Herre, før de i 1759 nevnes på Mule i Eidanger.

 

Anders var lensmann.

 

Mule 1762:

Gaardsnavn: Muule

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Anders Muule og kone

Drenger over 12 aar: Hans Hansen

Piiger over 12 aar: Dorthe Hansdatter

 

Anders kjøpte i 1764, 1 hud og 10 skinn i Mule og 1 hud og 9 skinn i Ørstvet:

Thor Larsens Ørestvedts skiøde til lensmanden Anders Olsen Wold paa 1 hud 10 skinn i Grd. Mule og 1 hud 9 skind i Grd. Ørstvedt m. videre.. (datert 30.08.1764)

 

Han ble nevnt i 1774 som en av 8 oppsittere og var eier av 1 hud og 9 skinn på Ørstvet. Dersom han drev noe av jorden, drev han den mens han bodde på Mule.

 

Han nevnes også som Mule som oppsitter og eier av 1 hud og 10 skinn i matrikulen av 1774. Det var i 1774, 4 oppsittere på Mule. De andre var Nils Larsen, Nils Bamble og Jens Halvorsen.

 

Han er nevnt på Mule i 1782:

Muuhle, Anders, 1 kone, 2 barn, 2 tjenestefolk

 

Han giftet seg 2. gang i 1786.

 

Trol. 1/1-1786 i Eid. Copul. (samme dag).

Enkem. Anders Ols. Wold paa Muule og Enken Marte Jensd. Ørestved, i Huuset Ægteviet.

Caut: Abraham Hwalen og Stian Skrabeklev.

 

Gravlagt som "Anders Olsen Muule 72 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 94b

Skifte 3. November 1798 paa gaarden Muhle i Eidanger Sogn

Anders Olsen Vold, død - enke Marthe Jensdatter

Skiftebehandlinger 2. Nov. 1799, 26. Sept. 1801, 11. Nov. 1803 og avsluttet 2. Mai 1804.

Barn:

1. Ole Andersen, myndig, søefarende udenlands, borte i 16 a 17 aar uden nogen efteretning fra ham.

2. Johannes Andersen, myndig.

3. Annichen Andersdatter, g.m. Stian Olsen Skrabekleven.

Enkens laugværge Jens Johnsen Rødningen.

Brutto: 852-0-12

Nedtto: 364-1-2

Jordegods: 1 huud 10 skind i Muhle, takst 500 rdlr.

 

 

(1) Gift 18.11.1751 i Solum,2,[4] med Kirsten Larsdatter, født 1728 på Vold i Solum,2 (datter av Lars Johannesen og Gunhild Larsdatter), døpt 29.03.1728 i Solum,[5] død 1783 på Mule i Eidanger,2 gravlagt 28.01.1783 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Kirsten:

Lars Johanssøns barn kaldet Kisten.

Faddere: Petter Stephenssøn, Anders Smeddreng, Jens Anderssøn, Marthe Bolvig, Karen Nielsdatter.

 

Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

 

Hun stod i 1804 som en av selgerne av en del av gården Mule:
Anno 17.01.1805- Anders Olsen Wolds enke, Marthe Jensdatter, og Stian Hansens skiøde til Johannes Andersen paa 1 hud og 10 skind i Grd. Muhle for 499 sp. 33 ¾ s.(dat. 01.09.1804)

 

Gravlagt som "Kirsten Larsd. Muule 55 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 1

20.9.1783, 17.12.1784 - Mule i Eidanger

       Kirsti Larsdtr. død g. Anders Olsen Wold.

       Barn:

       1. Ole Andersen myndig, søfarende

       2. Johannes Andersen 23 år, hos faderen

       3. Annichen Andersdatter gift med Stian Olsen Skrapeklev. (Han het nok Stian Hansen. JO)

Gods:    1 hud 10 skind i Mule: 400 rd.

             1 hud 9 skinn i Ørestvet: 300 rd. Adk. 23.1.1761 og 30.8.1764.

Brutto: 907-0-8.

Netto: 366-1-16.

 

 

(2) Gift 01.01.1786 i Eidanger kirke,[7] med Marte Jensdatter, f. 1747 på Kjeringteigen i Solum (datter av Jens Amundsen og Karen Christensdatter), døpt 23.04.1747 i Solum,[8] død 09.11.1829 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger, gravlagt 17.11.1829 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Marte:

Jens Kierringteges og Karen Christensdatters barn Marthe.

Faddere: Jon Olsøn, Hans Tostensøn, Truls Annundsøn, Maren Biørntvedt, Maren Christensdatter

 

Konfirmert 27. februar 1763 i Solum kirke som "Marthe Jensdatter Dolva 16 aar".

 

Hun var enke etter Ole Hansen Bjørntvet/Østvet da hun giftet seg med Anders i 1786.

 

Hun bodde på Mule i 1801 som enke:

Marthe                        Jensdtr              Husmoder        54        Enke efter 2det ægteskab        Bruger gaard

Carine                         Olsdtr               Hendes datter   30       Ugift   

Anne Thorine              Christensdtr     Uægte barn        3                

Johannes                    Andersen          Adelsmand        42       Ugift   

Maren                         Jensdtr             Moder               60       Enke efter 1ste ægtesk.            Inderste

Gunnild Margrethe     Pedersdtr         Hendes datter  24       Ugift   

 

Hun døde hos datteren Maren på Løvskjø. Gravlagt som "Marthe Jensdatter Løvskjøe, 82 aar, follougskone".

 

 

 

I.    Annichen Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Kirsten Larsdatter) f. 1752 på Vold i Solum,[10] døpt 23.02.1751 i Solum,8 konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[11] d. 1807 på Skrapeklev i Eidanger,[12] gravlagt 02.06.1807 på Eidanger kirke.10 

 

       Anders Olsøns og Kisten Larsdatters barn Annichen.

       Faddere: Jan Andersøn Klevene, Thomas Bolvig, Abraham Aaselsøn, Giertrud Larsdatter Grøtevig, Anne Thorsdatter Bolvig.

      

       Konfirmert som "Annichen Andersdatter Mule 17".

      

      

       Gift 09.03.1775 i Eidanger kirke,6 med Stian Hansen, f. 1746 på Hamøya i Drangedal,[13] (sønn av Hans Knudsen og Anne Christensdatter), døpt 13.03.1746 i Drangedal kirke,11 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[14] d. 1813 på Skrapeklev i Eidanger,[15] gravlagt 07.11.1813 på Eidanger kirkegård.13 

 

       Se Skrapeklev

 

 

 

II.   Johannes Andersen, (sønn av Anders Olsen og Kirsten Larsdatter) f. 1753 på Vold i Solum,[16] døpt 26.11.1753 i Solum,14 d. 1754 på Vold i Solum,[17] gravlagt 18.01.1754 i Solum.15 

 

       Anders Olsen Smeds og Kirsten Larsdatters barn Johannes.

       Faddere: Jan Klæven, Thomas Baalvig, Ole Ødegaarden, Maria Lien, Ingebor Larsdatter.

      

       Gravlagt som "Johannes Andersøn fra Wold 8 uger".

 

 

 

III. Gunhild Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Kirsten Larsdatter) f. 1754 på Vold i Solum, døpt 14.11.1754 i Solum,[18] d. 1754 på Vold i Solum, gravlagt 20.06.1754 i Solum.15 

 

       Anders Olsen Smeds og Kirsten Larsdatters barn Gunnild.

       Faddere: Anders Weeholt, Peder Meltvedt, Anders Jansen Klevene, Giertrue Grøtevigen, Marthe Weeholt.

      

       Gravlagt som "Anders Olsen Smed ved Hære og Kisti Larsdatters datter Gunild 1 aar 20 uger".

 

 

 

IV. Ole Andersen, (sønn av Anders Olsen og Kirsten Larsdatter) f. 1757 på Herre i Bamble,[19] døpt 20.02.1757 i Bamble,[20] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke.9 

 

       Anders Olsen Smed ved Hære og Kisti Larsdatters Søn Ole.

       Faddere: Jomfrue Anthonette Frisenberg, Jomfrue Anne Cathrine Frisenberg, Studios. Andreas Frisenberg, Jacob Nicolaj Frisenberg, Nils Knudsen ved Hære

      

       Konfirmert i 1773 som "Ole Andersen Muule 17".

      

       Han ble utlagt som far til et uekte barn i 1778.

      

       Han er nevnt i skifte etter moren i 1783 som "Ole Andersen myndig, søfarende".

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1798 "Ole Andersen, myndig, søefarende udenlands, borte i 16 a 17 aar uden nogen efteretning fra ham".

 

      

       Forhold til Maren Halvorsdatter, f. 1749 på Vefald Øvre i Drangedal (datter av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter), døpt 26.01.1749 i Drangedal,[21] konfirmert 10.04.1768 i Eidanger kirke,[22] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.09.1807 på Østre Porsgrunn kirkegård.[23]

 

       Maren:

       Halvor øfre Vefalds datter Marj.

       Test.: Tarran Moland, Aase Jacobsdatter V. Tørnes, Tore Tellefsen D. Graaten, Torgius Vefald, Berue? Heldal.

      

       Hun døper et uekte barn i Eidanger i 1778 som "Maren Halvorsdtr. Muule".

      

 

       Barn:

 

       A.   Oline Olsdatter, f. 1778 på Mule i Eidanger,[24] døpt 15.02.1778 i Eidanger kirke,43 d. 1785 på Søndre Lunde i Eidanger,[25] gravlagt 23.01.1785 på Eidanger kirkegård.44  

 

             Maren Halvorsdtr. Muule uægte P. B. - Oline

             Faddere: 1. Live Halvorsdtr. fra Herre i Bamble 2. Ingebor Halvorsdtr. Tweten 3. Gunder Halvorsen Gunneklew 4. Eric Hansen Snedker.

            

             Barne-faderen blev Ole Andersen Muule. Anmældt 19. Febr.

            

             Gravlagt som "Oline Olsd. Lunde S  /: Marie Halvorsd. uægte barn 7 aar".

 

 

      

V.   Jens Andersen, (sønn av Anders Olsen og Kirsten Larsdatter) f. 1759 på Herre i Bamble,1 døpt 16.04.1759 i Bamble,[26] d. 1763 på Mule i Eidanger,[27] gravlagt 23.02.1763 på Eidanger kirkegård.23 

 

       Anders Olsen Smed ved Hære og Kirsti Larsdatters Søn Jens.

       Faddere: Isaac Andersens kone ved Hære Kari Danielsdatter, Inger Andersdatter Ravnæs, Søren Halvorsen Hære, Isaac Erichsen Hellestvedt, Johannes Larsen fra Scheen

      

       Gravlagt som "Anders Muules søn Jens 4 aar".

 

 

 

VI. Johannes Andersen, (sønn av Anders Olsen og Kirsten Larsdatter) f. 1761 på Mule i Eidanger,[28] konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,[29]  død 08.01.1837 på Mule i Eidanger, gravlagt 16.01.1837 på Eidanger kirkegård.[30]

 

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 15. november 1761 finnes blant introduserte kvinner "Anders Muules kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1779 som "Johannes Andersen Muule 17".

      

       Bosatt på Mule i 1801 som "Johannes Andersen, Odelsmand, 42 år, Ugift".

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1798 "Johannes Andersen, myndig".

      

       Han stemor, Marthe Jensdatter, og hennes svigersønn Stian Hansen skjøtet i 1804 1 hud og 10 skinn i Mule til Johannes Andersen. Han solgte i denne parten i 1808 til Hans Andersen.

 

       Anno 17.01.1805- Anders Olsen Wolds enke, Marthe Jensdatter, og Stian Hansens skiøde til Johannes Andersen paa 1 hud og 10 skind 

       i Grd. Muhle for 499 sp. 33 ¾ s.  (dat. 01.09.1804)

 

       Anno 06.08.1808 – Johannes Andersens Skiøde til Enkemand Hans Andersen paa Grd. Muhle af skyld 1 hud og 10 skind for 1400 rd. (dat. 25.08.1808)

 

       Gravlagt som "Johannes Andersen 80 år - Føderaadsmand - Muhle".

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 217.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 201.

[5]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 87.

[9]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 104.

[11]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[13]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 110.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 110.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 169.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 114.

[19]  Alder ved konfirmasjonen.

[20]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 286-287.

[21]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 2 (1733-1753), skannet av digitalarkivet, side 76.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[26]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 300-301.

[27]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[28]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[30]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.