| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| GRØNSHOLT |


 

 

Lars Torkildsen f. ca 1693 og Anne Larsdatter f. ca 1699 sin familie

 

 

 

Lars Torkildsen, f. ca 1695,[1] d. 1723 på Hitterød i Eidanger,[2] gravlagt 18.08.1723 på Eidanger kirkegård.[3] 

Trolig sønn av Torkild Trefot ca 1646

 

Det er trolig Lars en finner i Sjølegden for Bragernes av 1706 under Kleven som var en husmannsplass under Bjønnes. Han er der nevnt som sønn av husmann Torkild Trefot. Han er da 11 år og har en bror Ole som er 4 år.

 

Han giftet seg med datteren til Lars Jonsen Grønsholt og ble bosatt der.

 

Trol. 10/10-1719 i Eid. Copul. 12/11-1719 i Eid.

Laers Torchildssøn med Anne Laersd. Grønsholt.

Caut: Prods Anderssøn Nøcklegaard og David Rasmussøn Solli.

 

Lisbeth Torkildsdatter Hollet og Lars Torkildsen er nevnt som faddere i 1718. Birthe Torkildsdatter ble brukt som fadder av Lars Torkildsen så de var nok søsken. Lisbeth Torkildsdatter var nok også en søster. Birthe Torkildsdatter var bosatt på Hullet u/Lillegården.

 

Gravlagt som " Laers Thorkildsen Hitre 28 aar gl".

 

 

Gift 12.11.1719 i Eidanger kirke,[4] med[5] Anne Larsdatter, f. ca 1699 på Grønsholt i Eidanger,[6] (datter av Lars Jonsen og Maren Jansdatter),  d. 1739 i Eidanger,[7] gravlagt 24.05.1739 på Eidanger kirkegård.[8] 

 

Anne:

De ble bosatt på Grønsholt. Datteren Guri ble døpt på Grønsholt i 1722, men Lars døde på Hitterød u/Kjørholt i 1723. De har da flyttet dit før august 1723.

 

Anne giftet seg på nytt i Eidanger i 1724 med Gunder Knudsen f. ca 1700. De bodde på Hitterød u/Kjørholt noen år etter at de giftet seg og bosatte seg på Skavråker eie etter 1733. Dette var nok da på Huset u/Skaverager.

 

For Anne Larsdatter og Gunder Knudsen se Hitterød u/Kjørholt.

      

Hun gravlegges som "Gunder Husets kone Anne Larsdatter 46 aar".

 

 

 

I.    Hans Larsen, f. 1720 på Grønsholt i Eidanger,[9],[10] døpt 23.03.1720 i Eidanger kirke,[11] d. 1720 på Grønsholt i Eidanger,[12] gravlagt 14.04.1720 på Eidanger kirkegård.[13] 

 

       Laers Torchelsen og Anne Larsdatter Grønsholt, ægte barn, 1 te drenge - Hans

       Faddere: baaren af Rebecha Pedersdatter Vaateklefven, Gunillle Hansdatter Grønsholt, Søfren Joensen Kaachersvold, Knud Andersen Traaholt, Laers Olsen Quæstad.

      

       Grvalegges som "Laers Thorchildsøn Grønsholtis og Anne Laersdatters barn Hans Larsøn 13 dager".

      

 

      

II.   Finn Larsen, f. 1720 på Grønsholt i Eidanger,[14],[15] døpt 23.03.1720 i Eidanger.[16] 

 

       det andet barn, hiemmedøbt - Fiind

       Faddere: baaren af Berthe Thorchellsdatter Hollet, Karen Thorchellsdatter, Laers Jonsen Grønsholt, Laers Søfrensen Questad, Niels Olsen Questad.

      

 

      

III. Martha Larsdatter, f. 1721 på Grønsholt i Eidanger,[17] døpt 23.11.1721 i Eidanger kirke,[18] d. 1743 på Bassebo i Eidanger,[19] gravlagt 04.08.1743 på Eidanger kirkegård.[20] 

 

       Laers Thorchelsen og Anne Laersdatter - Martha

       Faddere: baaren af Berthe Thorchelsdatter Holtet, Anne Knudsdatter Grafva, Gunelle Larsdatter Grønsholt, mandfaddere: Laers Joensen Grønsholt, Knudt Andersen Traaholt, Bendt Knudsen Grafva

      

       Gravlagt som "nedsadt og begravet en pige fra Barsebo ved nafn Marthe Larsdatter Huset, som sammesteds tiente og druknede, men som det skal være Skied af vanvare fik hun af    Øvrigheden tilladelse at komme i Christen Jord 22 aar".

      

 

 

IV. Guri Larsdatter, f. 1722 på Grønsholt i Eidanger,[21] døpt 13.12.1722 i Eidanger kirke,[22] d. 1750 i Eidanger,[23] gravlagt 02.11.1750 på Eidanger kirkegård.[24] 

 

       Laers Thorchelsen og Anne Laersdatter - Gurj

       Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Skafveraacher, Karen Thorchelsdatter, Laers Joensen Grønsholt, Knudt Andersen Traaholt, Jens Andersen Døviig.

      

       Gravlagt som "Guri Larsdatter Huset 26 aar".

 

 

V.   Magdalena Larsdatter, f. 1724 på Hitterød i Eidanger,[25],[26] døpt 30.01.1724 i Eidanger kirke,[27] d. 1724 på Hitterød i Eidanger,[28] gravlagt 13.02.1724 på Eidanger kirkegård.[29]  

 

       Sal. Laers Thorchelsen og Anna Laersdatter Hettes - Magdallene

       Faddere: baaren af Karin Thorchelsdatter Hullet, Maria Laersdatter Døvig, Karen Thorchelsdatter, mandfaddere: Laers Joensen Grønsholt, Anders Knudsen Traaholt.

      

       Gravlagt som "Anna Larsdatter udj Rønningen paa Kiørholt eyes lille datter Magdalena 14 dager".

      

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[28]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[29]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen