| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GRAVA |     


 

 

Søndre Grava Gnr.66

 

Landskyld (1664)

Skyld 3 huder

 

Litt fakta om gården Søndre Grava

 

 

 

De tidlige manntallene på Søndre Grava:

 

I jordboken i 1615 finner vi ”Grunde Høn” i Bamble som eier av 2 huder i ”Graffuer Synndre i Edanger”.

 

I jordboken fra 1624 nevnes Simen Meen i Gjerpen som eier av 4 huder giftegods i Grava. 

 

I 1640 nevnes Søndre Grava med en skyld på 3 huder (halvgård). Ellef var da oppsitter.

 

I koppskatten i 1645 var Gløer Graffer på Søndre Grava. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Syndre Graff(ue)r som Gløer bruger,
schylder 3 huder,
som Gierpen proustj med bøxell følger.
Er goed for 1/3 gaardt, penge - 4 ½ dr.
Gierpen proustj bygger

 

Femdalerskatten i 1650 oppgav Gløer som bruker av hele (3 huder) Søndre Grava. Gjerpen Prosti stod som eier av gården.

 

I skattemanntallet fra 1655 ble Søffren nevnt som bruker på Søndre Grava. Gjerpen prosti var fortsatt eier.

 

Landkommisjonen fra 1661 oppgav også Søren som bruker og Gjerpen prosti som eier.

 

I fogdens manntall fra 1664 var Søren 25 aar bruker på Søndre Grava. Det nevnes også en tjenestegutt, Olle Solffuesen 14 aar.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 nevnes Søndre Grava med en skyld på 3 huder. Oluf Laursen 28 aar nevnes som bruker og Hans Jørgensen 12 aar som tjenestegutt.

 

Under gårdsmanntallet fra 1672 var Søren bruker på Søndre Grava. Gjerpen prosti var eiere.

 

I skattemanntallet fra 1680 var Søndre Grava oppført som øde. Gjerpen prosti var fortsatt eiere.

 

Rostjenestemanntallet i 1685 oppgav Marte som bruker og Gjerpen prosti som eier.

 

I kontribusjonsberegningen i 1692 var Skaye bruker og eierne var uforandret.

 

I ekstrakatten fra 1700 ble Laurs Svendsen oppført som bruker og Gjerpen prosti som eier.

 

I ekstraskatten fra 1711 var Søndre Grava brukt av Mons. Tuurmand.

 

Matrikulen av 1723 oppførte Jacob Nielsen som eier og Maren som bruker

 

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1690 til ca 1710

 

Skaje Rasmusen f. 1649 og Lisbeth Gjestsdatter f. ca 1658 nevnes som eier og bruker på Søndre Grava i 1692. Han fikk flere barn der, men i 1705 og 1708 finner vi to av hans barn født på Grava og døpt i Brevik. Fra 1711 finner vi familien på gården Klep.

 

Se Klep

 

 

 

Fam.1

 

Nevnt her i 1707

 

En Paul Grava f. omkring 1670 og Giertrud Svendsdatter f. omkring 1670 døpte i 1707 tvillinger i Brevik som var født på Grava. De bodde vel på Grava da han skrev seg som Paul Grava, men det er usikkert om dette var Søndre eller Nordre Grava.

 

Barn:

Margrethe Paulsdatter f. 1707

Lisbeth Paulsdatter f. 1707

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1725 til ca 1731

 

Anders Larsen f. 1702 fra Mule giftet seg i 1724 med Anne Skajesdatter f. ca 1693. Hun var datter av overnevnte Skaje Rasmusen. De døpte i 1724 et barn bosatt på Søndre Rød, før de i 1725 var bosatt på Søndre Grava. De døpte barn der frem til 1731 og har trolig flyttet rundt denne tiden, før det dukket nå opp nye brukere på gården. De har på et tidspunkt flyttet til Ås for Anders døde der i 1763. Anne bodde der i 1762 sammen med sin søster Dorthe. Hun døde i Skielsbugten i Eidanger i 1778, og der døde også søsteren Dorthe noen dager før henne. De har nok bodd sammen på sine eldre dager.

 

Barn:

Ole Andersen f. 1724 d. 1724

Maren Andersdatter f. 1725

Ole Andersen f. 1727

Lars Andersen f. 1730

Christen Andersen f. 1731

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1730 til ca 1735

 

Abraham Hansen f. ca 1706 fra Kjørholt giftet seg i 1730 med Sara Andersdatter f. ca 1708 fra Bakke. Abraham fikk samme året bygselsseddel på Søndre Grava og de nevnes der frem til 1734. Fra 1737 var de bosatt på Solverød og de bodde der livet ut.

 

Se Solverød

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1743 til 1763 (Anne til 1814)

 

Jacob Olsen f. ca 1711 kom fra Grava da han i 1743 giftet seg med Anne Nilsdatter f. 1724 fra Viersdalen. Jacob må ha kjøpt 3 huder i Søndre Grava av Jacob Nilsen i Brevik. Dette da Jacob Olsen nevnes som eier av 3 huder i Søndre Grava i ekstraskatten i 1743. Dette må da være de 3 hudene som Jacob Nilsen eide i 1742 da han bygslet dem bort til Iver Jensen. Jacob Olsen har da kjøpt dette jordgodset mellom datoen for bygselsbrevet i 1742 og ekstraskatten i 1743. Søndre Grava ble nå i denne familien i en årrekke. Jacob og Anne bodde på Søndre Grava livet ut. Jacob døde der i 1763 og Anne ikke før 1814.

 

Barn:

Else Jacobsdatter f. 1744 d. 1748

Ole Jacobsen f. 1746 d. 1802

Isach Jacobsen f. 1748 d. 1781

Hans Jacobsen f. 1750 d. 1829

Else Jacobsdatter f. 1753 d. 1810

Anne Jacobsdatter f. 1755 d. 1787

Nils Jacobsen f. 1758 d. ca 1789

Torger Jacobsen f. 1761 d. 1789

Jacobea Jacobsdatter f. 1764 d. 1844

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1780 til 1802 (Kirsti til 1809)

 

Ole Jacobsen f. 1746 giftet seg i 1780 med Kirsti Torjusdatter f. ca 1761. Ole var sønn av Jacob Olsen Søndre Grava og Kirsti kom fra Søndre Ås. Ole overtok som bruker på Søndre Grava etter sin far. Han nevnes der i 1782 sammen med sin familie og sin mor. Hans mor levde helt til 1814. Ole døde på Grava i 1802 og Kirsti døde der i 1809.

 

Barn:

Jacob Olsen f. 1781 d. 1838

Maria Olsdatter f. 1783 d. 1817

Anne Olsdatter f. 1787 d. 1829

Maren Olsdatter f. 1787 d. 1806

Ingeborg Maria Olsdatter f. 1790 d. 1862

Åse Kirstine Olsdatter f. 1793

Else Olsdatter f. 1796 d. 1850

Torjus Olsen f. 1799

Oline Olsdatter f. 1803 d. 1861

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1807

 

Jacob Olsen f. 1781 var sønn av overnevnte Ole Jacobsen Søndre Grava. Jacob giftet seg i 1807 med Berthe Marie Pedersdatter f. 1780 fra Langesund. Som den eldste sønnen, var det Jacob som overtok på Søndre Grava etter sin far. Hans farmor, Anne Nilsdatter, levde sammen med dem til hun døde der i 1814. Jacob døde i 1838 og Berthe Marie i 1847.

 

Barn:

Inger Maria Jacobsdatter f. 1808 d. 1842

Oline Jacobsdatter f. 1810 d. 1855

Ole Jacobsen f. 1815 d. 1817

Ole Petter Jacobsen f. 1818 d. 1885

 

Familieark

 

 

 

 

Plasser

 

 

Gravastrand

 

 

Bosatt her rundt 1764

 

Christen Eriksen f. 1732 og Ingeborg Kjøstelsdatter f. 1733 døpte barn i Solum frem til 1760. I 1764 døpte barn bosatt på Gravastranda u/Søndre Grava. De bodde der ikke lenge for i 1767 døpte de barn på Skaveråker. De kom siden til Skjelsvik og Brevik.

 

Se Skjelsvik

 

 

 

Bosatt her rundt 1784

 

Erik Hansen f. 1746 og Åse Halvorsdatter f. 1741 døpte barn bosatt på Gravastrand i 1784. De hadde før dette bodd på Hvalsrødningen og Hagen u/Nordre Ås. De kom siden til Brevik

 

Se Hagen u/Nordre Ås

 

 

 

Bosatt fra ca 1815

 

Den overnevnte Jacob Olsen Søndre Grava f. 1781 holdt skyldeling på Søndre Grava omkring 1820. Da ble Gravstrand løpenummer 168 b. skilt ut. Plassen fikk en skyld på 3/4 skinn og ble senere Bnr.2. Han solgte bruket til sin fetter Isach Hansen f. 1788. Isach var sønnesønn av selgeren Jacob Olsen sin farfar, Jacob Olsen Søndre Grava f. ca 1711. Isach hadde giftet seg i 1815 i Brevik med Inger Eriksdatter f. 1787. Hun er feilaktiv i Eidanger bygdebok bind 3 plassert som datter av overnevnte Erik Hansen. Det stemmer ikke. Hun var datter av Erik Madsen på Falkum i Gjerpen. Isach og Inger døpte barn bosatt på Gravastrand fra de giftet seg i 1815. Isach døde der i 1826 og Inger giftet seg 2. gang i 1829 med Johannes Sørensen f. 1803 fra Bratsbergkleiva i Gjerpen. Han døde på Gravastrand i 1839. Inger døde i 1865.

 

Se under Isach Hansen sin far Hans Jacobsen Skjelsvik.