| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

 

Christen Erichsen f. 1732 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Kjøstelsdatter f. 1733, 2 gang med Margrethe Jensdatter f. 1747 og 3. gang med Marte Marie Jensdatter f. omkring 1750)

 

 

 

Christen Erichsen, f. 1732 på Eltvedt i Solum, døpt 26.12.1732 i Solum,[1] d. 1794 i Brevik, gravlagt 26.02.1794 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Erich Christensen og Ingeborg LarsdatterEltvet i Solum sogn.

 

Erich Eltveds barn kaldet Christen.

Faddere: Tosten Grødeviig, Amund paa Schouen, Anders Nyhuus, Anne Maria Albretsdatter Grot, Ingebor Velgiortsdatter.

 

Konfirmert 9. april 1752 i Solum.

 

Han giftet seg 1. gang i Solum i 1758.

 

Trolovet 07.10.1758 i Solum

Christen Ericsøn og Ingebor Kystolsdatter.

Forlovere Eric Larsøn Holten og Tosten Larsøn Lie=Hvalen.

 

Han nevnes på Eltvet i skattemanntallet i 1762:

Eltvedt Skylder 2 Hud: Tilhørende CancelieRaad Løvenskiold. Christen Erichsen og Hust: 1 Dr: Abraham, 1 P: Sara. Mandens gamle forældre Erich Christensen og Hust.

 

Han kom etter det til Eidanger. Han var husmann på Gravastrand under Søndre Grava i 1760 årene. Han flyttet så til Skaveråker, før han kom til Skjelsvik i ca 1774. De døpte barn bosatt på Skavråker fra ca 1767 til ca 1774.


Han nevnes som en av brukerne på Skjelsvik i 1774.

Han brukte også en del av Skavråker under matrikulen i 1774:
Eier: Kiøbmand Jacob Nielsen
Brukere: Christen, Købmand Jacob Nilsen

 

Han giftet seg 2. gang i 1776.

 

Brevik: trolovet 26.09.1776, viet 05.11.1776

Enkemand Christen Erichson og pike Margrete Jensdatter

Caut: Jacob Sørenson og Petter Pandrup

 

Han giftet seg 3. gang i 1780.

 

Brevik: trolovet 12.10.1780, viet 17.05.1781

Enkemand Christen Erichsen og pigen Marte Marie Jensdatter

Caut.: Petter Pandrup, Isac Sørensen i Sættret.

 

Brevik 1782:
Nr.122
Christen Skarrager - 1 kone - 4 barn

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 136b

Skifte 12. juli 1794 i Sæteret ved Brevig

Christen Erichsen, død - Enke Marthe Jensdatter

Barn fra flere egteskap:

1. Erich Christensen, myndig og udenlands som søefarende

2. Ole Christensen, myndig og fraværende

3. Jon Christensen, myndig og fraværende

4. Ingeborg Christensdatter 18 aar

5. Anne Christensdatter 14 aar

6. Anne Magrethe Christensdatter 13 aar

Laugværge for enken Børre Jacobsen

Formynder for døtrene Ingeborg og Anne ble beskikket deres sødskenbørn Jon Arnesen Kiørholt.

 

 

(1) Gift 17.11.1758 i Solum,[3] med Ingeborg Kjøstelsdatter, f. 1733 på Frøvik i Sannidal,[4] (datter av Kjøstel Olsen og Marthe Eriksdatter), døpt 10.11.1733 i Sannidal,4 d. 1776 på Skjelsvik i Eidanger,[5] gravlagt 25.02.1776 på Eidanger kirkegård.5

 

Ingeborg:

Faddere: Randi Lunde, Live Gierdtsdatter, Lars Lunde og Jørgen Lunde.

 

Konfirmert 18. april 1751 i Solum.

 

Hun kom fra Holtan i Solum da hun giftet seg.

 

Ifølge Solumlekt.org så ble hun nevnt i skifte etter faren Kjøstol Olsen Holtan 11. juli 1764 på Holtan i Solum:

Ingebor Kiøstolsdatter 30 år og gift med Christen Erichsen på Saltboden i Eidanger

 

På Solumlekt står mer om hennes foreldre:

Kjøstel og Marthe bodde på gården Frøvik i Sannidal frem til ca 1740. (Se Sannidal og Skåtøy b. 1 s 302.) Kjøstel og Marthe dukker opp i Solum i 1741 da de kjøper 3 huder og 4 skinn i gården Holtan i Solum av Løvenskiold. Samtidig kjøper Lars Eriksen 1 hud og 8 skinn i samme gård. Kjøstel bor fortsatt på Holtan som enkemann i 1762, med barna Erik, Kari og Kjersti. 

Hennes søster, Kari Kjøstelsdatter, døde bosatt 50 år hos den på Skavråker i 1774. Hun ble gravlagt 13.01.1774 som "Kari Tiostolsd. paa Schaverager 50 aar". 

 

Hennes bror Erich Kjøstelsen var fadder for datteren hun fikk på Skjelsvik i 1776. Han var gift med datteren på Kjørholt.

 

Gravlagt som "Ingebor Kiøstolsd. Skielswig 42 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9, side 365          

11.4.1776    Skjelsviken i Eidanger

       Ingeborg Kiøstelsdtr. død g. Christen Eriksen.

       Barn:

       1. Erik Christensen 14 år.

       2. Ole Christensen 12 år.

       3. Joen Christensen 7 år.

       4. Ingeborg Christensdatter 8 uger.

Formyndere: morbroderen Erik Kiørholt, Ole Eltvedt, Christen Biørntvedt i Solum, Bernt Tangen gift med enkemandens halvsøster.

Brutto 64-3-13.

Netto 21-3-22.

 

 

(2) Forlovet 26.09.1776 i Brevik,[6] gift 05.11.1776 i Brevik kirke,6 med Margrethe Jensdatter, født 1747 i Eik i Bamble,[7] (datter av Jens Isachsen og Ingeborg Hansdatter), døpt 18.06.1747 i Bamble,[8] død 1780 på Skavråker i Eidanger, gravlagt 07.06.1780 på Brevik kirkegård.[9]

 

Margrethe:

Jens Isachsen Egh og Ingeborg Hansdatters datter Margrete.

Faddere: Inger Gymble, Anna Hansdatter Tveten, Isach Grasmyr, Gregers Isachsen, Jacob Larsen Rogn

 

Gravlagt som "Margrete Jensd. - Christen Schavragers h. 32 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10a, side 187      

5.8.1780 - Setteret ved Brevig i Eidanger

       Magrethe Jensdtr. død, g. Christen Erichsen.

       Barn:

1.   Jens 3 år.

2.   Anne ½ år.

Brutto 69-2-10.

Netto 32-3-10. Heri medregnet Stervboehuuset for 30 rd.

 

 

(3) Gift 17.05.1780 i Brevik kirke,[10] med Marte Marie Jensdatter, f. omkring 1750.

 

Marte:

Tror der er hun som giftet seg på nytt med Lars Jonsen og som nevnes under Bjønnes. Finner henne ikke andre steder i 1801?

 

 

 

I.    Marthe Christensdatter, (datter av Christen Erichsen og Ingeborg Kjøstelsdatter) f. 1759 på Eltvedt i Solum,3 døpt 02.03.1759 i Solum,3 d. 1759 på Eltvedt i Solum,3 gravlagt 17.03.1759 i Solum.3

      

       Faddere: Eric Larsøn Holten, Christen Nyhus, Claus Larsøn Klyve, Karen Klyve, Kirsten Kystolsdatter Holten.

 

 

 

II.   Marthe Christensdatter, (datter av Christen Erichsen og Ingeborg Kjøstelsdatter) f. 1760 på Eltvedt i Solum, døpt 30.03.1760 i Solum kirke,[11] d. 1764 på Eltvedt i Solum, gravlagt 25.03.1764 i Solum.1

      

       Faddere: Matthias Klyve, Eric Kystolsen Holten, Anders Eltvet, Giertrud Grøtevig, Anne Kiøstolsdatter Holten.

      

       Gravlagt som "Marthe Christensdatter Eltved 4 aar".

 

 

 

III. Erik Christensen, (sønn av Christen Erichsen og Ingeborg Kjøstelsdatter) f. ca 1762,[12] konfirmert 11.04.1779 i Brevik kirke.[13]

      

       Han var 14 år under skifte etter moren i 1776.

      

       Konfirmert som "Eric Christenson 17 aar".

      

 

 

IV. Ole Christensen, (sønn av Christen Erichsen og Ingeborg Kjøstelsdatter) f. 1764 på Grava Eje i Eidanger,11,[14] døpt 24.06.1764 i Eidanger kirke,14 konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke.[15]

      

       Christen Eriksen Grave-Ejene og Ingibiørg Tiøstolfdtr. Ole

       Faddere: Anna Eriksdtr. Kiørholt, Maren Simonsdtr. Grava-Ejene, Børge Jacobsen ibid, Laers Haraldsen Kiørholt, Niels Pedersen Hejestad.

      

       Han var 12 år under skifte etter moren i 1776.

      

       Han ble konfirmert i 1779 som "Ole Christensen p. Kiørholt 15".

 

 

 

V.   Marthe Christensdatter, (datter av Christen Erichsen og Ingeborg Kjøstelsdatter) f. 1767 på Skavråker i Eidanger,[16] døpt 20.04.1767 i Eidanger kirke,16 d. 1769 på Skavråker i Eidanger,[17] gravlagt 10.12.1769 på Eidanger kirkegård.17

      

       Christen Erichsen Schaverager og k. Ingebor Kystolsdtr. Marte

       Faddere: 1. Børte Erichsdtr. Saltboden 2. Karen Jørgensdtr. Berg 3. Anders Erichsen fra Brevig 3. Lars Haraldsen Kiørholt 4. Anders Hitterød.

      

       Gravlagt som "Marta Christensd. Schavrager 2 aar 26 uger".

 

 

 

VI. Jon Christensen, (sønn av Christen Erichsen og Ingeborg Kjøstelsdatter) f. 1770 på Skavråker i Eidanger,11,[18] døpt 06.05.1770 i Brevik kirke,18 konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke.[19]

      

       Christen Erichsen Schavrager og k. Anne Jonsdtr. - Jon (Her er moren navn skrevet feil.)

       Faddere: 1. Anne Hansdtr. Hejestad 2. Sara Andersdtr. 3.Lars Kiørholt 4. Børge Røe  5. Nils Pedersen.

       Merknad: Eid., døbt i Brevig [ført i kirkeboka for Eid.]

      

       Han var 7 år under skifte etter moren i 1776.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1785 som "Jon Christensen paa Hwalen 15".

 

      

       Gift 13.06.1799 i Brevik kirke,[20] med Anne Kirstine Olsdatter, f. 1776 på Auen i Eidanger,[21] (datter av Ole Eriksen og Kirsten Nilsdatter), døpt 03.05.1776 i Brevik kirke,[22] konfirmert 02.10.1791 i Brevik kirke.[23]

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

VII. NN Christensen, (sønn av Christen Erichsen og Ingeborg Kjøstelsdatter) f. 1774 på Skjelsvik i Eidanger,[24] d. 1774 på Skjelsvik i Eidanger,24 gravlagt 23.09.1774 på Eidanger kirkegård.24

      

       Gravlagt som "Christen Erichs. Schielswiig dødfødte D.B.".

 

 

 

VIII. Ingeborg Christensdatter, (datter av Christen Erichsen og Ingeborg Kjøstelsdatter) f. 1776 på Skjelsvik i Eidanger,11 døpt 18.02.1776 i Eidanger kirke.[25]

      

       Christen Erichsen Skielswiig og k. Ingebor Kiøstolsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Marte Jensdtr. Ørestved 2. Anne Abrahamsdtr. Hwalen 3. Lars Haralsen Kiørholt 4. Eric Kiøstolsen ibid 5. Anders Pedersen Skielswiig.

       Merknad.: moren oppgitt som død i kolonnen for introdusert.

      

       Hun var 8 uker under skifte etter moren i 1776.

      

       Trolig bosatt hos enken Rebekka Hvistendal i Brevik i 1801 "Ingeborg Christensdtr, Tjenestepige, 28 aar, Ugivt".

 

 

 

IX. Jens Christensen, (sønn av Christen Erichsen og Margrethe Jensdatter) f. 1777 i Brevik, døpt 03.08.1777 i Brevik kirke,[26] d. 1780 i Brevik, gravlagt 05.11.1780 på Brevik kirkegård.8

      

       Christen Erichson og Margrete Jensdatter - Jens            

       Faddere: Anders Erichson Eltveds kone Aase Maria Christensd, Johanne Isachsd, Jon Olson, Abraham Erichson, Ewen Erichson

      

       Gravlagt som "Jens - Christen Erics. Schavragers 3 aar 13 uger".

 

 

 

X.   Anne Christensdatter, (datter av Christen Erichsen og Margrethe Jensdatter) f. 1780 i Brevik,[27] døpt 06.01.1780 i Brevik kirke,[28] konfirmert 01.10.1797 i Brevik kirke.23

      

       Christen Erichson og Margrete Jensdatter - Anne                      

       Faddere: Børge Jacobsons kone Birte Ericsd, Kari Arnesd. Kiørholt, Lars Kiørholt, Anders Erichson Eltved, Ole Tengelson Kiørholt

      

       Trolig hun som ble konfirmert som "Anna Christensdatter 17 aar".

 

 

 

XI. Anne Margrethe Christensdatter, (datter av Christen Erichsen og Marte Marie Jensdatter) f. 1781 på Skavråker i Eidanger, døpt 07.10.1781 i Brevik kirke,[29] konfirmert 25.04.1802 i Brevik kirke.[30]

      

       Christen Ericson Schavrager og Marta Maria Jensdatter - Anne Margrete                    

       Faddere: Halvor Sørensons kone Ingebor Halvorsd, Birte Johannesd, Ole Knudson, Christen Pederson, Sven Michelson

      

       Konfirmert som "Anne Margrethe Christensdatter 17 ½".

      

       Hun giftet seg i Brevik i 1811.

      

       Brevik viet 17.09.1811:  

       Unge karl Peder Larsen Hafsund og pigen Anne Margrethe Christensdatter

       Caut.: Lars Grønnerøe og Christen Olsen

 

      

       Gift 07.09.1811 i Brevik kirke,[31] med Peder Larsen, f. 1785 i Brevik,[32] (sønn av Lars Larsen og Kirstine Pedersdatter), døpt 09.06.1785 i Brevik,[33] konfirmert 17.04.1803 i Brevik kirke.30

      

       Peder:

       Lars Larson Grønnerød og Kistine Pedersdatter - Peder

       Faddere: Lars Kittilsons kone Ingebor Andersd, Inger Hansd, Jon Kiørholt, Hans Sørenson, Anders Larson Grønnerød

      

       Konfirmert som "Peder Larsen 18 aar".

 

       Se Brevik etter 1801

      

      

      

      

 

 

 

 [1]  Solumslekt, Solumslekt.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[3]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[4]  Informasjon gitt av Lill Ann Parry Webforum Grenland ættehistorielag 2005.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 230-231.

[9]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[11]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett.

[12]  Skifte etter moren.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[14]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 104.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[27]  Skifte etter faren.

[28]  Brevik, døpte 1764-1780 Registrert på internett av Frank Johannesen.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[32]  1801 tellingen.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.