| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HÅØYA/AUEN |


 

 

 

Peder Jacobsen f. ca 1638 sin familie (Han var 1. gang gift med ei vi ikke har navnet på og 2. gang med Elen Jensdatter f. ca 1665)

 

 

 

Peder Jacobsen, f. ca 1638,[1] d. 1718 på Auen i Eidanger,[2] gravlagt 17.03.1718 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han var bruker på Auen fra omkring 1690.

 

I sjølegden 1706 var han oppført som oppsitter på Auen, gift og 60 år gammel.

 

Han hadde da sønnen Thomas som da "boer paa Hellerød paa Bruunlaugnæs", Erich som er 28 år og "ung Karl, enroulleret", Lars som er 22 år og "ung Karl, enroulleret", Halvor som er 20 år og "ung Karl, ej enroulleret" og Knut som er 4 år. Dette var et stort hopp i alder? Han kone Elen er en del yngre enn han så han hadde nok vært gift før han giftet seg med Elen.

 

I 1711 oppføres han i skoskattemanntallet med "Qvinde", 2 barn og tjenestedreng. Han bodde der til han døde i 1718.

 

De døpte en datter i 1710 så Peder fikk barn i høy alder.

 

Han gravlegges som "Peder Jacobsen Oven 80 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med Peder Jacobsen Auens første kone, d. før 1702.

 

 

(2) Gift[4] med Elen Jensdatter, f. ca 1665,[5] (datter av Jens Larsen og Jens Larsen 1. hustru), d. 1732 på Auen i Eidanger,[6] gravlagt 25.05.1732 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Elen:

De brukte ei Sara Jensdatter som fadder i Brevik kirke 1710.

 

Jeg finner ei Sara Jensdatter under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Hans Christensøn gl. 29 aar enroullered, gift med Johanne Gundersdatter gl. 29 aar, Har 3de Sønner, Morten Hansøn gl. 5 aar, Abraham Hansøn gl. 3 aar, Isach Hansøn gl. 1 aar, Udj same Huus tilholder Sara Jensdatter gl. 50 aar, og hendis Søn Gutorm Gutormsøn gl. 17 aar.

 

Denne Sara var nok enke etter Guttorm Christensen og datter av Jens Larsen Bjønnes. Sara Jensdatter var trolig søster av Elen Jensdatter. Noe som styrker dette, var en dåp i Brevik kirke 18. januar 1710. Det var dåpen til en Jon som var sønn av Erich Pedersen og Marthe Pedersdatter. Der er Eli Ouen og Jens Biønnes to av fadderne. Denne Erich Pedersen var sønn til Peder Jacobsen Auen og Else Jensdatter. Jens Biænnæs er også nevnt i trolovelsen til Erich Pedersen i 1707 i Eidanger.

 

Ellen giftet seg på nytt som enke i 1719 med Michel Alfsen Håøya.

 

Hun gravlegges som "Ellen Jensdatter Oven 67 aar".

 

 

 

I.    Thomas Pedersen, (sønn av Peder Jacobsen og Peder Jacobsen Auens første kone) f. omkring 1670.[8]

      

       Den 15. Jan. 1702 blef i Brevig Trolofved Thomas Pederssen med Maren Jensdaatter.

       Han er trolig sønn av Peder Jacobsen Auen. Han er i sjølegden 1706 nevnt som "boer paa Hellerød paa Bruunlaugnæs".

      

       Ifølge Lorens Berg så festet en Thomas Pedersen gården Hellesrød fra 1702 og frem til 1720.

 

      

       Gift 1702,[9] med Maren Jensdatter, f. omkring 1670.[10]

      

 

 

II.   Halvor Pedersen, (sønn av Peder Jacobsen og Peder Jacobsen Auens første kone) f. ca 1673,[11] d. 1747 på Auen i Eidanger,[12] gravlagt 01.01.1748 i Eidanger kirkegård.[13]

      

       Han giftet seg i 1719.

 

       Trol. 4/6-1719 i Eidanger. Copul. 30/7-1719.

       Halfvor Pederssøn Oven med Berthe Søfvrensd.

       Caut: Michel Alfssøn Haaøen og Eggert Simenssøn Sandøen.

 

      

       Gift 30.07.1719 i Eidanger kirke,[14] med Berthe Sørensdatter, f. ca 1683,[15] d. 1755 på Auen i Eidanger,[16] gravlagt 27.03.1755 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Se Håøya/Auen denne gården

 

      

 

 

III. Erik Pedersen, (sønn av Peder Jacobsen og Peder Jacobsen Auens første kone) f. ca 1678,[18] d. 1719 på Kleven i Eidanger,[19] gravlagt 15.01.1719 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Hans Pedersen Ouen" bosatt på Biønæs, født i Eidanger, innrullert 8. mai 1704.

      

       Han giftet seg i 1707:

       29/6-1707, var Jens Biønnæs hos mig i Brevig og begierede Trolofvelse at .. her i Brevig, til Nestkommende Dom. 2. Trin., som will blif den. 3. July, for Erich Pedersen Ougen og Mathe Pedersdaatter.

       Cav: Jens Biønnæs (buemerke) og Hans Jacobsen af Brevig (H. I. S.).

 

      

       Gift 07.08.1707 i Brevik,[21],[22],[23] med Marthe Pedersdatter, f. omkring 1680.[24]

      

       Se Kleven

 

      

 

 

IV. Lars Pedersen, (sønn av Peder Jacobsen og Peder Jacobsen Auens første kone) f. ca 1684.[25]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Laurs Pedersen Ouen" bosatt på Ouen, født i Eidanger, innrullert 8. mai 1704.

 

 

 

 

V.   Knud Pedersen, (sønn av Peder Jacobsen og Elen Jensdatter) f. ca 1702 på Auen i Eidanger.[26],[27]

 

       Han giftet seg i 1720.

      

       Copul. 16/10-1720 i Eid.

       Knudt Pederssøn Oven med Maren Jacobsd.

 

      

       Gift 16.10.1720 i Eidanger kirke,[28] med Maren Jacobsdatter, f. ca 1695.[29],[30]

      

       Se Håøya/Auen denne gården

 

 

 

      

VI. Anne Pedersdatter, (datter av Peder Jacobsen og Elen Jensdatter) f. ca 1705,[31] d. 1765 på Auen i Eidanger,[32] gravlagt 21.05.1765 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Gravlagt som "Ane Pedersd. Ouen 60 aar". Kan ha vært datter av Peder Jacobsen Auen.

 

 

 

 

VII. Sybille Pedersdatter, (datter av Peder Jacobsen og Elen Jensdatter) f. 1706 på Auen i Eidanger,[34] døpt 12.12.1706 i Brevik kirke,[35] d. 1739 på Auen i Eidanger,[36] gravlagt 15.03.1739 på Eidanger kirkegård.[37]

      

       døpt eet pigebarn N. Sibylla, faders nafn Peder Jacobsen Auen, moder N. Elen Jensdatter

       baaren af Kirsten Andersdatter, assist: Maren .....datter, Sara Jensdatter, mandfaddere: Hans Jansen S......?, Christen Wranegsund, Hans Alfsen Haaøen.

      

       Brevik 16.01.1707: Introdusert Peder Auens qv. Ellen Jensdatter

      

       Gravlagt som "Sybille Pedersdatter Ouen 32 aar 6 maaneder".

 

 

 

VIII. Karen Pedersdatter, (datter av Peder Jacobsen og Ellen Jensdatter) f. 1710 på Auen i Eidanger,3 døpt 27.04.1710 i Brevik kirke.9 d. 1774 i Brevik, gravlagt 22.04.1774 på Brevik kirkegård.

      

       Peder Ouen og Elen Jensdatter deris pigebarn N. Karen

       baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Sara Jensdatter, Anne Knudsdatter, mandfaddere: Hans Smed, Anders Vrangesund.

      

       Brevik 09.06.1710: introdusert Peder Ougens qv. Elen Jensdatter

 

      

       Gift 10.09.1746 i Eidanger kirke,6 med Anders Larsen, f. 1720 på Ås i Eidanger (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter), døpt 20.05.1720 i Eidanger kirke,[i] d. 1778 i Brevik, gravlagt 27.06.1778 på Brevik kirkegård.[ii]

      

       Se Søndre Rød u/Nordre Tveten

      

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[7]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Alder ved død.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Alder ved død.

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[18]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[19]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen

[20]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[24]  Stipulert, Stipulert.

[25]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[26]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[27]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[28]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[29]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[30]  Stipulert, Stipulert.

[31]  Alder ved død.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[34]  Alder ved død.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[36]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen t.

[37]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen [i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.