| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BUER |

 


 

 

 

Ellef Jonsen f. ca 1636 og NN Rolfsdatter f. omkring 1650 sin familie

 

 

 

 

Ellef Jonsen, f. ca 1636.[1]

 

Bodde på Buer 30 år gammel i 1666. På gården Nordre Lunde i Bjørkedalen bodde Rolf Kjeldsen på midten av 1600 tallet. Hans etterkommere hadde sterke eierinteresser i Buer.

 

Ellef var nok gift en datter av denne Rolf Kjeldsen. Det var trolig derfor han kom dit. Rolfs Kjeldsen sin familie var eiere.

 

Ellef drev gården parallelt med Rolf Kjeldsen sin sønn Even i 1664.

 

I 1692 eide Ellef Buer 6 skinn i Nordre Lunde. Dette var trolig hans kones arv. Enken etter Rolf Kjeldsen eide i 1692 gården og Ellef drev den sammen med en sønn av henne, nemlig Even.

 

 

Han giftet seg med[2] Rolfsdatter, f. omkring 1630,[3] (datter av Rolf Kjeldsen og Ingeborg Lunde).

 

 

 

I.    Ole Ellefsen, f. ca 1667,[4],[5] d. 1727 på Vestre Borge i Gjerpen,[6] gravlagt 22.04.1727 på Gjerpen kirkegård.[7]

      

       Han gifter seg til Vestre Borge i Gjerpen i 1688 med Else Andersdatter.

      

       De forlovet seg i Gjerpen i 1688 "Ole Elefssen fra Borge og Anders v. Borgis dotter."

      

       De giftet seg i Gjerpen i 1688 "F.apses Ole Elefsen Vestborge og Anders V. Borgis dotter."

      

       En finner søsken brukt som fadder til hans barn i Gjerpen.

 

       Han gravlegges som "Ole V:Borge 76 aar".  Jeg tror han må ha vært noe yngre. Jeg stipulerer han til ca 60 år.

      

       7/12/1728 OLE ELLEFSSEN BORGE Skifte 48

       Vestre Borge Arvinger: Pro.k. 3a, s. 134a

       Enka Else Andersdatter og barna:

       1. Jacob Olssen, 28 år,

       2. Gunhild Olsdtr. 31 ", g.m. Even Jacobssen,

       bor på gården.

       3. Kirsti Olsdtr. 29 ", g.m. Alexander Dyressen,

       bor på Frogner-eie.

       4. Maren Olsdtr. 24 ",

       5. Anne Olsdtr. 20 ".

       For de to siste, ble Anund Amtvet laugverge.

       Brt: 62 - 0 - 0

       Net: 14 - 2 - 0

       Jordegods: 2 1/4 skind i gården Kråketo m.b. som enken tilfaller efter

       fasteren Signe Kraateto, anset for 8 rdlr.

 

      

       Gift 24.05.1688 i Gjerpen kirke,[8] med Else Andersdatter, f. ca 1665 på Vestre Borge i Gjerpen,[9] (datter av Anders Amundsen og Anders Amundsen sin kone), d. 1733 på Vestre Borge i Gjerpen.[10]

      

       Else:

       Hun gravlegges i januar 1733 som "Else Borge, 68 aar".

 

        Se vestre Borge B i gamlegjerpen.no

 

 

      

II.   Even Ellefsen, f. ca 1673, d. 1743 på Rønningen u/Søli Øvre i Gjerpen, gravlagt 12.05.1743 i Gjerpen.[11]

      

       Giftet seg i Gjerpen i 1693 som " Even Elevsen fra Søli og Anne Nilsd."

 

       Han bodde på Søli i Gjerpen som husmann på plassen Rønningen

 

       Gravlagt som "Even Rønningen 70 aar g".

 

      

       Gift 27.12.1693 i Gjerpen kirke,[12] med Anne Nilsdatter, f. ca 1665, d. 1741 på Rønningen u/Søli Øvre i Gjerpen, gravlagt 10.03.1741 i Gjerpen.[13]

      

       Anne:

       Hun er ifølge Gamle Gjerpen trolig datter an Nils Bøle.

      

       Gravlagt som "Even Rønningens qde. Anne 76 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

 

III. Else Ellefsdatter, f. ca 1672, d. 1743 på Hvalen i Eidanger,[14] gravlagt 24.04.1743 på Eidanger kirkegård.[15]

 

       Hun giftet seg i 1702.

 

       Den 31. December 1702 som var Søndag mellem Jul og Nytaar, da blef her i Eid. Trolofvet Amund Knudssen med Else Elefsdaatter.

       Cav: Hans Ellefssen Lillegaarden, Lars Jonssen Gronsholt.

 

      

       Gift 1702 i Eidanger kirke,[16] med Anund Knudsen, f. ca 1668,[17] d. 1722 på Hvalen i Eidanger,[18] gravlagt 16.08.1722 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Se Hvalen

 

 

      

IV. Hans Ellefsen, f. ca 1675,[20] d. 1745 på Lillegården i Eidanger,[21] gravlagt 27.04.1745 på Eidanger kirkegård.[22]

 

       Han giftet seg i 1698.

      

       Feria Ascensionis d. 2. Juny Anno 1698, her hiemme i Eid. Festet Soldat Hans Elefsøn og Maria Gertsdaatter. Hand hafde tiladelse fra sin Brigadier Hr. Joh. Arnholdt, dato Borrestad d. 27. May 1698.

       Caut: Jan Lundes bomercke og Halvor Siljens Bomercke.

 

            

       Gift 02.06.1698 i Eidanger kirke,[23] med[24] Maren Gjertsdatter, f. ca 1665,[25] d. 1745 på Lillegården i Eidanger,[26] gravlagt 14.02.1745 på Eidanger kirkegård.[27]

 

       Se Lillegården

      

      

      

 

 

 

 [1]  Manntallet for 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemrk., registrert på Digitalarkivet.

[2]  Antagelse.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Alder ved død.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Alder ved død.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[12]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[13]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Alder ved død.

[18]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[19]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[19][21]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

 

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen p

[22]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[25]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen