| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

Lars Hansen f. 1732 og Sara Bentsdatter f. 1733 sin familie

 

 

 

Lars Hansen, f. 1732 på Stridsklev i Eidanger,[1] døpt 10.02.1732 i Eidanger kirke,1 d. 1802 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,[2] gravlagt 18.07.1802 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Hans Torkildsen Stridsklev.

 

Hans Torchelsen Stridsklef og Sara Andersdatter - Laers

Faddere: baaren af Marthe Olsdatter Hovgholt, Magnill Andersdatter Ørristvedt, mandfaddere: Knudt Annundsen Skrappeklef, Steffen Andersen Ørresvedt.

 

Han kom fra Skrabeklev og var soldat da han giftet seg med Sara i 1756.

 

Trol. 4/6-1756 i Eid. Copul. 20/8-1756.

Soldat, Lars Hansen Scrabeklev og Pigen Sara Bentsd.

Caut: Lars og Hans Herøen. Sæddel fra Capt. Ferman.

 

Gunneklev i 1762:

Gaardsnavn: Gunneklev

Eier: Selvejergods, tilhører Lars og Hans Herøen

Mand og hustru: Lars Hansen og kone

 

Han var bosatt på Skrabeklev og Gunneklev før han ca 1770 ble husmann på plassen Røe under Nordre Tveten.

 

Han var nevnt på Nordre Rød i 1782:

Røe nordre, Plads, Lars, 1 kone, 4 barn

 

Han er nevnt på Nordre Rød i 1801:

Lars             Hansen           Mand   72        Begge i 1ste ægteskab Husmand med jord

Sara             Bentsdtr         Kone    68        Begge i 1ste ægteskab

Amund         Jensen           Mand   36        Begge i 1ste ægteskab Inderste, gaaer i dagleje

Anne Marie Larsdtr          Kone    26        Begge i 1ste ægteskab

 

Han var bruker av en halvpart (1 hud og 6 skinn) av Nordre Rød i 1802 da det var skifte etter han. (J.fr. Jordavgiften i 1802)

 

Gravlagt som "Lars Hansen Røe 76 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 590b

Skifte 14. Juli 1802 paa pladsen Røe under gaarden Nordre Tveten i Eidanger Sogn. Avsluttet 12. Marti 1803

Lars Hansen, død - Sara Bentsdatter, enke

Barn:

1. Ole Larsen, myndig, bosatt i Porsgrund.

2. Hans Larsen, myndig og bor paa pladsen.

3. Sara Larsdatter, enke efter Søren Gundersen, bosatt i Porsgrund.

4. Ingeborg Larsdatter, g.m. Nils Kittildsen, bosatt i Brevig.

5. Mari Larsdatter, g.m. Cornelius Larsen, bosatt i Brevig.

6. Magnild Larsdatter, g.m. Søren Ingebrethsen, bosatt paa Klep i Eidanger.

7. Anne Maria Larsdatter, g.m. Amund Jensen, bor paa pladsen.

Sønnen Hans Larsen laugværge for moderen samt for søsteren Sara Larsdatter

Brutto: 109-2-16

Netto: 22-2-3.

 

 

Gift 20.08.1756 i Eidanger kirke,[4] med2 Sara Bentsdatter, f. 1733 på Nordre Ås i Eidanger,[5] (datter av Bent Knudsen og Ingeborg Skajesdatter), døpt 08.02.1733 i Eidanger kirke,[6] d. 1810 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,[7] gravlagt 11.03.1810 på Eidanger kirkegård.7

 

Sara:

Gullich Biørnsen Guurholt og Marj Olsdatter - Birthe

Faddere: baaren af Anna Erichsdatter Øverbøe, Ragnild Olsdatter, Johanna Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Halfvor Olsen Guurholt, Joen Biørnsen Skielbred.

 

Gravlagt i 1810 som " Sara Bentsd. Røe 69 aar". (Alderen var vel litt feil.)

 

 

 

I.    Sara Larsdatter, f. 1757 på Skrapeklev i Eidanger,[8] døpt 19.05.1757 i Eidanger kirke,8 konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,[9] død 09.09.1835 på Ørvik i Eidanger, gravlagt 15.09.1835 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Lars Schrabeklevs barn navnl. Sara                                            

       Faddere: baaren af Anun Klevens kone, Anne Hansdatter Scrabeklev, mandfaddere: Hans Scrabeklev, Hans Bentsen, Knud Bentsen.

      

       Konfirmert i 1773 som "Sara Larsdatter p. Stamland 16".

      

       Hun giftet seg i 1783.

      

       Trol. 12/8-1783 i Eid. Copul. 11/9-1783.

       Uk. Søren Gunders. Berg og P. Sara Larsd. Røe.

       Caut: Anun Knuds. Klewen og Ole Ericsøn Røe.

 

       Gravlagt som "Sara Larsdatter 79 år - Arbeidsmand Søren Gundersens enke - Ørevig".

 

      

       Gift 11.09.1783 i Eidanger kirke,4,2 med Søren Gundersen, f. 1749 på Oksum i Eidanger,[11] (sønn av Gunder Rolfsen og Anne Andersdatter), døpt 01.11.1749 i Eidanger kirke,[12] d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.11.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård,[13] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke.9

      

       Søren:

       Gunder Oxum og Anna Andersdatters datter Søfren                                         

       Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone Karen Olsdatter, Helvig Søfrensdatter ibid, mandfaddere: Ole Biønnes, Hans Berg, Isach Andersen Leerstang.

      

       Trolig han som nevnes på Stulen i 1762:

       Drenger over 12 aar: Søren Gundersen

      

       Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Søren Gundersen Berg 17".

      

       Østre Porsgrunn 1801:

       Søren        Gundersen       Huusejer          48        Begge i 1ste ægteskab Tømmerhugger

       Sara          Larsdtr            Hans kone       44        Begge i 1ste ægteskab

       Anne                                Deres datter    15        Ugivt  

       Ludvig       Hansen          Logerende       18        Ugivt                            Enroll. matros

      

       Garvlagt som "Søren Gundersen Røe 50 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

      

 

II.   Ole Larsen, f. 1760 på Skrapeklev i Eidanger,[14],[15] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke.[16]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 15. mai 1760 finnes blant introduserte kvinner "Lars Schrabeklevs kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1777 som "Ole Larson Røe N 16 aar gammel".

      

       De ble trolovet i 1782. Fant ikke vielsen i Porsgrunn.

      

       Østre Porsgrunn 14.03.1782:

       Trol. hiæmme i huuset ungkarl og matros Ole Larsen Røe med pigen Aslou Jacobsdatter.

      

       Trol. 15/3-1782.

       Uk. og Matros, Ole Larsen Røe med p. Aslou Jacobsd.

       Cav: Lars Hansen Røe, Jacob Andersen Gata.

 

       Bosatt i Porsgrunn.

      

       Østre Porsgrunn 1801:

       Ole             Larsen Røe            Huusejer          44        Begge i 1ste ægteskab Enroll. matros

       Asloug       Jacobsdtr              Hans kone        42        Begge i 1ste ægteskab

       Ragnild                                    Deres børn      19        Ugivt  

       Sara                                        Deres børn      18        Ugivt  

       Jacob                                     Deres børn       15        Søefarende

       Asloug                                   Deres børn        5                   

 

      

       Forlovet 14.03.1782 i Østre Porsgrunn,[17] gift 1782, med Aslaug Jacobsdatter, født 20.02.1761 i Bø i Bø i Telemark,24 (datter av Jacob Hansen og Aslaug Andersdatter), døpt 01.03.1761 i Bø kirke i Telemark,[18] konfirmert 29.06.1776 i Eidanger kirke,26 død 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.02.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[19]

      

       Aslaug:

       Jackob Bøe D: Asloug

       Test. Greger Bøe, Halvor Tandre, Torckiel Bøe, Guri Bøe og Hellebor Bøe

      

       Konfirmert i Eidanger i 1776 bosatt på Gata som "Aslou Jacobsdatter Gutto 16".

      

       Gravlagt som "Ole Larsen Røes kone Asløv 48 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

III. Ingeborg Larsdatter, f. 1763 på Gunneklev i Eidanger,13,14 konfirmert 01.10.1780 i Eidanger kirke,[20] d. 1809 i Brevik, gravlagt 25.05.1809 på Brevik kirkegård.[21]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 16. januar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Lars Gunneklevs kone" etter å ha fått et barn. Dette var Ingeborg.

      

       Konfirmert i 1780 som "Ingebor Larsdatter Røe 17".

 

       Hun giftet seg i 1791.

      

       Brevik: trolovet 27.09.1791, viet 28.10.1791     

       .?., unge karl Nils Kittilsen og pigen Ingebor Larsdatter Røe

       Caut.: Nils Andreasen, Lars Røe

      

       Gravlagt som "Niels Kittilsen kone Ingeborg Larsdatter 40 aar".

 

      

       Forlovet 27.09.1791 i Brevik,[22] gift 28.10.1791 i Brevik kirke,21 med2 Nils Kittilsen, f. ca 1768,13 (sønn av Kittil Nilsen og Inger Andersdatter), konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,17 død 02.05.1820 i Langesund i Bamble.[23]

      

       Nils:

       Han kom fra Brevik.

      

       Presteattest Eidanger datert Brevik 27. sep 1791 nevner ekteskapet.

      

       Trolig konfirmert i Eidanger i 1784 som "Nils Kittilsen p. Døwig 16".

 

       Hans bror Ole som ble konfirmert på Holte i Eidanger i 1791 og ble brukt av dem som fadder.

 

       Brevik 1801:

       Niels             Kittilsen             Mand                    35        Begge i 1te ægteskab          Inderste og tømmerhugger

       Ingeborg      Larsdtr                     Hans kone       38        Begge i 1te ægteskab

       Johannes                                Deres børn             9                     

       Sara Dorothea                             Deres børn      4                     

       Inger                                      Deres børn  2                     

       Ragnild         Larsdtr              Logerende      64        Enke efter 1te ægteskab         Nyder almisse

      

       Han giftet seg 2. gang i Bamble 1811.

 

       Bamble viet 15.09.1811:

       Enkemand Niels Kittelsen fra Brevig med enken Boel Maria Nielsdatter af Langesund.

 

       Se Brevik 1801

 

 

      

IV. Maren Larsdatter, f. 1766 på Gunneklev i Eidanger,[24] døpt 26.10.1766 i Eidanger kirke,20 konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,17 d. 26.05.1832 i Brevik,[25] gravlagt 31.05.1832 på Brevik kirkegård.21

      

       Lars Hansen Gundeklev og k. Sara Bentsdtr. Maren

       Faddere: 1. Maria Bentsdtr. Kleven 2. Maria Hansdtr. Tweten S. 3. Hans Bentsen Holte 4. Jacob Bentsen Skielsbugten 5. Christen Halvorsen Gundeklev.

      

       Trolig konfirmeret i 1783 som "Mari Larsdatter p. Werswiig 16".

      

      

       Gift 06.10.1797 i Eidanger kirke,4 med2 Cornelius Larsen Debes, f. 1756 på Rygge i Østfold,[26],[27] (sønn av Lars Corneliusen og Dorthea Maria Tollefsdatter), døpt 29.02.1756 i Rygge kirke,23 d. 1805 i Brevik, gravlagt 17.02.1805 på Brevik kirkegård.[28]

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

V.   Hans Larsen, f. 1769 på Gunneklev i Eidanger,2 døpt 17.12.1769 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,17 død 07.10.1842 på Nordre Rød i Eidanger,2 gravlagt 14.10.1842 på Eidanger kirkegård.10

      

       Lars Hansen Gundeklew og Sara Bentsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Maria Bentsdtr. Klewen 2. Maria Hansdtr. Tweten 3. Anun Knudsen Klewen 4. Ingebricht Isachsen Kaasen 5. Nils Hansen fra Porsgrund vestre.

      

       Konfirmert som "Hans Larsen Røe 16".

      

      

       Gift 01.03.1792 i Eidanger kirke,4 med Åste Pedersdatter, f. 1767 på Trollåsen i Gjerpen,[30] (datter av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter), døpt 23.12.1767 i Gjerpen kirke,30 død 21.05.1845 på Nordre Rød i Eidanger,29 gravlagt 28.05.1845 på Eidanger kirkegård.10

      

       Se Røe u/Nordre Tveten denne gården

 

 

 

VI. Magnhild Larsdatter, f. 1773 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,[31] døpt 21.02.1773 i Eidanger kirke,31 konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[32] død 31.05.1851 på Ørvik i Eidanger,[33] gravlagt 05.06.1851 på Eidanger kirkegård.10

      

       Lars Hansen Røe og k. Sara Bentsdtr. - Magnil

       Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Maren Olsdtr. Nordre Lunde 3. Jacob Bentsen Skielsbugten 4. Nils Hansen fra Porsgrund Vestre 5. Ingebricht Isachsen Tweten.

      

       Konfirmert som "Magnil Larsdatter p. Klewen 16".

      

 

       Gift 27.09.1798 i Eidanger kirke,4 med2 Søren Ingebrightsen, f. 1774 på Valler i Eidanger,[34] (sønn av Ingebright Stoesen og Martha Amundsdatter), døpt 06.02.1774 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,32 død 12.08.1824 på Ørvik i Eidanger,32 gravlagt 23.08.1824 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Søren:

       Engebret Stosen Waller og k. Marta Amunsdtr. - Søren

       Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Inger Christensdtr. Søndre Lunde 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Anders Jacobsen Nordal 5. Lars Amunsen Lillegaard.

      

       Konfirmert som "Søren Engebrictsen Waller 15".

      

       Se Klep

 

 

      

VII. Anne Marie Larsdatter, f. 1776 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,[37] døpt 11.02.1776 i Eidanger kirke,36 konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke.[38]

      

       Lars Hansen Røe Nordre og k. Sara Bentsdtr. - Anne Marie

       Faddere. 1. Marte Gulbransdtr. Skielsbugten 2. Marte Hansdtr. Holte 3. Hans Bentsen ibid 4. Knud Bentsen Stamland 5. Anders Anunsen Klewen.

 

       Konfirmert som "Anne Maria Larsdatter Røe N. 16 aar".

 

       Amund kom fra Holte da de giftet seg i 1798.

 

       Trol. 3/5-1798 i Eid. Copul. 4/7.

       Uk. Amund Jensen Holte og P. Anna Maria Larsd. Røe

       Caut: Hans Larsen Røe og Ingebreht Nielsen Bouerød i Giærpen Sogn.

      

       Bosatt hos hennes far som var husmann på Nordre Rød i 1801:

      

       Tveten i 1801:

       Amund                Jensen             Mand        36        Begge i 1ste ægteskab Inderste, gaaer i dagleje

       Anne Marie           Larsdtr            Kone  26        Begge i 1ste ægteskab

 

       Hun nevnes her som enke med datteren Marel Larine i 1815.

 

       Østre Porsgrunn 1815
Hus.166
Avskrift 2
Husejer Hugger Arbeidsmand Ole Halvorsen 67 aar
Kone Anne Kirstine Steffensdatter 30 aar
Datter Anne Olsdatter 8 ½ aar
Logerende
Almisselem Marthe Jonsdatter 60 aaar

Enke Almisselem Elen Jensdatter 60 aar
Datter Marte Sofie 14 aar
Sønn Matros Nils Nilsen 20 aar
Logerende
Almisselem Ragnil Olsdatter 29 aar
Enke Almisselem Ane Maria Larsdatter 40 aar
Datter Maren Amusdatter 13 aar

 

      

       Gift 04.07.1798 i Eidanger kirke,4 med2 Amund Jensen, f. 1766 på Berberg i Gjerpen, (sønn av Jens Amundsen og Maria Larsdatter) døpt 16.11.1766 i Gjerpen.

 

       Amund:

       Han var sønn av Jens Amundsen Berberg i Gjerpen.  Se gamlegjerpen.no

 

 

       Barn i Eidanger:

 

        A.    Maren Larine Amundsdatter, født 1802 på Rød i Eidanger,[39] døpt 03.10.1802 i Eidanger kirke,101 konfirmert 29.03.1818 i Østre Porsgrunn.[40] .

              

               Amund Jensen Røe og Anne Marie Larsdatter - Maren Larine

               Faddere: Aaste Pedersdtr. Røe, Sara Olsdtr. fra Posrgrund, Søren Engebrethsen Klep, Tosten Ellevsen Gutto, Jacob Olsen fra Porsgrund.

              

               Konfirmert som "Maren Larine Anundsdatter østre Porsgrund, foreldre Anund Larsen og hustru Maren Olsdatter østre Porsgrund, døbt 03.10.1802 Eidanger".

 

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 199.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 236.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 2.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 185.

[9]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[10]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 140.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[14]  Alder ved konfirmasjonen.

[15]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 96-97.

[18]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 318-319.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[23]  Solumslekt

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[25]  Brevik, døde i 1764-1881, Registrert på internett av Frank Johannesen.

[26]  Eidanger, folketellingen 1801.

[27]  Kirkebok for Rygge, Ministerialbok nr. 1 (1725-1771), skannet av digitalarkivet, side 73.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[30]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[33]  Informasjon gitt av Unni Knudsen.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 154.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[36]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[40]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.