| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØNNINGEN u/SØRBØ

 


 

 

Lars Jørgensen f. 1768 og Karen Larsdatter f. 1773 sin familie

 

 

 

Lars Jørgensen, født 1768 på Sørbø i Siljan,[1] døpt 01.05.1768 i Siljan kirke,1 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[2] død 16.07.1830 på Rønningen u/Sørbø i Siljan, gravlagt 08.08.1830 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Jørgen Christophersen og Kari Jacobsdatter på Sørbø.

 

Han giftet seg i 1792.

 

Trol. 12/8-1792 i Sillien. Copul. 23/9-1792.

Uk. og Soldat, Lars Jørgens. Sørbøe og P. Kari Larsd. Saga.

Caut: Nils Jons. og Ole Daniels. Tosholt.

 

De ble bosatt på Sørbø som husmenn.

 

Bosatt som husmann under Sørbø i 1801:

Lars Jørgensen m 1ste ægteskab Mand Husmand 34 (alder)

Kari Larsdatter k 1ste ægteskab Kone 27 (alder)

Jens Larsen m Deres børn 8 (alder)

Lars Larsen m Deres børn 6 (alder)

Jacob Larsen m Deres børn 3 (alder)

Lisbeth Larsdatter k Deres børn 4 (alder)

 

Husmansplassen var nok trolig Rønningen hele tiden, selv om navnet Rønningen ikke ble nevnt hele tiden. Da sønnen Jens ble gift i 1818 bodde han og da nok de på Rønningen.

 

Han døde på Rønningen u/Sørbø i 1830.

 

 

Gift 23.09.1792 i Siljan kirke,[4] med Karen Larsdatter, født 1773 på Torsholt Saga i Siljan,[5] (datter av Lars Nilsen og Sissel Hansdatter), døpt 04.04.1773 i Siljan kirke,5 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,2 død 21.12.1848 på Sørbø i Siljan, gravlagt 26.12.1848 på Siljan kirkegård.[6]

 

Karen:

Hun kom fra Torsholtsaga.

 

Hun døde på Rønningen u/Sørbø i 1848.

 

 

 

I.    Jens Larsen, født 1793 på Sørbø i Siljan, døpt 03.02.1793 i Siljan kirke,[7] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[8] død 17.04.1874 på Rønningen u/Sørbø i Siljan, gravlagt 25.04.1874 i Siljan.[9]

      

       Han giftet seg i 1818.

 

       Siljan - viet 23/8-1818

       Jens Larsen Rødningen, 24. Huusmand.

       Ingeborg Henriksd. Øverbøe, 24. Tjenestepige.

       Forl: Solve Olsen, Kristen Jacobsen Præstegaarden

 

 

       Gift 23.08.1818 i Siljan kirke,4 med Ingeborg Henriksdatter, født 1792 i Siljan (datter av Henrik Arnesen og Kirsti Torkildsdatter), døpt 05.02.1792 i Siljan,[10] konfirmert 31.07.1818 i Siljan kirke,8 død 12.05.1868 på Rønningen u/Sørbø i Siljan, gravlagt 19.05.1868 i Siljan.[11]

 

      Se Sørbø/Rønningen etter 1814

 

 

      

II.   Lars Larsen, født 1795 på Sørbø i Siljan,[12] døpt 02.04.1795 i Siljan kirke,12 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[13] død 09.10.1874 på Rønningen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 18.10.1874 på Siljan kirkegård.9

      

       Lars Jørgensen Sorbøe og k. Karen Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Maria Jørgensdtr. Sagen 2. Johanne Jansdtr. Øwrebøe 3. Lars Sagen 4. Peder Prgd. 5. Sven Øvrebøe.

 

       Han giftet seg i 1822.

      

       Siljan - 15/9-1822

       Uk. Lars Larsen Rødningen, 27.

       Tienestepige Margrethe Andersd. Øverbøe, 40.

       Forl: Christen Præstegaarden, Lars Saga.

      

            

       Gift 15.09.1822 i Siljan kirke,[14] med Margrethe Andersdatter, født 1780 på Serkland i Siljan,[15] (datter av Anders Pedersen og Anne Nilsdatter), døpt 10.12.1780 i Siljan kirke,15 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[16] død 18.03.1858 på Rønningen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 25.03.1858 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Se Åsdalen/Øverbø etter 1814

 

 

      

III. Lisbeth Larsdatter, født 1796 på Sørbø i Siljan,[18] døpt 01.01.1797 i Siljan kirke,18 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[19] død 30.07.1888 på Myra i Siljan, gravlagt 06.08.1888 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Lars Jørgensen Sorbøe og Karen Laersdatter - Lisbeth

       Faddere: Marie Jørgensdatter Saugen, Inger Jørgensdatter Præstegr., Hans Laersen Saugen, Jacob Jørgensen Præstegr., Solve Olsen Øverb.

      

      

       Gift 21.03.1819 i Siljan kirke, med Siul Larsen, født 1796 på Spornes u/Island i Siljan,18 (sønn av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter), døpt 24.04.1796 i Siljan kirke,18 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,19 død 25.07.1875 på Myra i Siljan, gravlagt 31.07.1875 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Se Sørbø/Myra etter 1814

 

      

      

IV. Jacob Larsen, født 1798 på Sørbø i Siljan,[22] døpt 30.09.1798 i Siljan kirke,22 død 23.05.1867 på Hagen u/Høgset i Siljan, gravlagt 02.06.1867 på Siljan kirkegård.11

      

       Lars Jørgensen Sorbøe og Karen Larsdatter  - Jacob

       Faddere: Helvig Knudsdatter Øverbøe, Inger Jørgensdatter Sorbøe, Jacob Olsen Øverbøe, Hans Larsen Sagen, Christopher Jørgensen Øverbøe.

      

       Han giftet seg 1. gang i Eidanger i 1829.

      

       Copul. 29.12.1829 i Eid.

       Ungkarl Jakob Larsen Engelstad 31 år

       Enken Guri Thorsdatter Hauen 56 år

 

       De ble bosatt på Haugen u/Søndre Lunde i Eidanger. Guri døde i 1836 og Jacob giftet seg 3. gang i Hedrum i 1836.

 

       Hedrum - viet 28.08.1836

       Enkemand Jacob Larsen Hauen Eidanger - far Lars Jørgensen

       Pige Kirsti Arnesdatter Bjønnen Hedrum - far Arne Frantsen

 

       Han ble på nytt enkemann i 1855 og giftet seg 3. gang i Siljan i 1856.

      

       Siljan - viet 10.03.1856

       Enkemand Jacob Larsen Haugen 59 aar, far Lars Rønningen i Slemdal

       Enke Ingeborg Olsdatter Hagen 39 aar, far Ole Johannesen Kløverød.

 

      

       (1) Gift 29.12.1829 i Eidanger kirke,[23] med Guri Thorsdatter, født ca 1773,[24] (datter av Thor Svendsen og Malene Zachariasdatter), død 23.04.1836 på Haugen u/Søndre Lunde i Eidanger,[25] gravlagt 01.05.1836 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Guri:

       Thor Svendsens pb. Guri fra Meens-eje

       Faddere: Aschier Svendsdatter, Guri Svendsdatter, Christen Eriksen, Lars Gundersen.

      

       Hun kom fra Skifjell i Gjerpen da hun giftet seg 1. gang i Gjerpen 01.08.1808 med Gunder Jensen f. ca 1771.

      

       Gunder Jensen døde på Haugen u/Søndre Lunde i Eidanger i 1821.

 

       Hun giftet seg 2. gang i Eidanger i 1822 med Even Sørensen f. ca 1781.

 

       Even døde på Haugen u/Søndre Lunde i Eidanger i 1829.

 

       Guri giftet seg 3. gang i 1829 med Jacob Larsen.

 

       Gravlagt som "huusmand Jacob Hauens kone Guri Thorsdatter 64 aar, Hauen under Søndre Lunde".

 

 

      (2) Gift 28.08.1836 i Hedrum i Vestfold,[27] med Kirsti Arnesdatter , født ca 1798,[28] (datter av Arne Frantsen og Karen Pedersdatter ), død 09.08.1855 på Haugen u/Søndre Lunde i Eidanger, gravlagt 13.08.1855 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Kirsti

       Det var nok hennes far som var fadder for Søren Frantsen Bassebos barn i Eidanger i 1797 som "Arne Frantzen Egenæs af Tiose". Han er da trolig en bror og sønn av Frants Sørensen og Berthe Arnesdatter på Sletholt i Kjose i Brunlanes. Denne Frants Sørensen var igjen sønn av Søren Pedersen på Eikenes i Kjose i Brunlanes.

Hennes far nevnes på Roppestadrønningen under Roppestad i Hedrum i 1801 og var husmann med jord og skomaker. Datteren Kirsti nevnes der også i tellingen..

 

       Roppestad i Hedrum i 1801:
Arne Franssen Mand 30 Bege i 1te ægteskab Plads med jord. manden skoemager. 
Karen Pedersdtr Hans kone 31 Bege i 1te ægteskab 
Kisti Arnesdtr Deres datter 3 

 

       Gravlagt som "Kirsti Arnesdatter 57 år - Kone, gift med Jacob Larsen - Haugen pr Lunde".

 

      

       (3) Gift 10.03.1856 i Siljan kirke, med Ingeborg Olsdatter, født 03.12.1816 på Kløva u/Kløverød i Siljan (datter av Ole Johannesen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 19.12.1816 i Siljan kirke,[27] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke,[28] død 09.01.1892 på Møllehagen i Siljan, gravlagt 16.01.1892 på Siljan kirkegård.[29]

 

       Ingeborg:

       Hun var enke etter Jacob Tønnesen f. 1804 som døde på Hagen u/Høgset i 1850 da hun giftet seg med Jacob Larsen i 1856.

 

       Hun giftet seg 3. gang i 1871 med Isach Abrahamsen f. 1800 fra Kløverød. Se Toa u/Island ettert 1814

 

       Se Myra Bnr.3 u/Høiseth etter 1814

     

 

 

V.   Isach Larsen, født 1801 på Sørbø i Siljan,[30] døpt 02.04.1801 i Siljan kirke,30 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirjke,[31] død 10.06.1829 på Rønningen u/Sørbø i Siljan, gravlagt 14.06.1829 på Siljan kirkegård.[32]

      

       Lars Jørgensen Sorbøe og Karen Larsdatter - Isaach

       Faddere: Anne Jacobsdtr. Øverbøe, Inger Jørgensdtr. ibid, Hans Larsen Saugen, Ole Danielsen Tosholt, Christopher Jørgensen Sorbøe.

 

       Han giftet seg i 1824.

      

       Siljan - viet 26/9-1824

       Uk. Isak Larsen Rødningen, 23. Huusmand.

       Tjenestepige Ingeborg Larsd. Myren, 30.

       Forl: Christen Præstegaarden og Siul Larsen Myren

 

      

       Gift 26.09.1824 i Siljan kirke, med Ingebor Larsdatter, født 1793 på Spornes u/Island i Siljan,7 (datter av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter), døpt 16.06.1793 i Siljan kirke,7 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[33]død 25.03.1837 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 02.04.1837 på Siljan kirkegård.

      

       Ingebor:

       Ingebor kom fra Spornes u/Island. Hennes bror var trolover for henne.

 

       Ingebor giftet seg 2. gang med Lars Jacobsen og kom til Snurren u/Prestegården.

      

       Se Søbrø/Rønningen etter 1814

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 158.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[6]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 282.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[9]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 239.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[11]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 235.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[14]  Øivind Solberg sin database.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[17]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[20]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 251.

[21]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 240.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[23]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[24]  Alder ved vielsen.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 158.

[26]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 264.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 54.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 147.

[29]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 255.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.