| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ÅSDALEN u/ØVERBØ ETTER 1814 I


 

 

 

Lars Larsen f. 1795 og Margrete Andersdatter f. 1780 sin familie.

 

 

 

Lars Larsen,[1] født 1795 i Sørbø Siljan TE., døpt 02.04.1795 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[3] død 09.10.1874 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[4] gravlagt 18.10.1874 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Lars Jørgensen og Karen Larsdatter på Rønningen u/Sørbø før 1814.

 

Lars giftet seg i 1822 og døpte barn bosatt på Rønningen u/Øverbø i 1824.

 

I 1846 nevnes familien som husmenn på plassen Aasdal.

 

Aasdal nevnes i 1846 som en husmannsplass under Øverbø - løpenummer 530 (senere Bnr.4).

 

Øverbø 1846

Mtr.No 173 Løbe.No. 530

3. Aasdal

Huusmand med jord Lars Larsen 50 aar

Hans kone Magrethe Andersd. 66 aar

Anne Abrahamsd. 27 aar

Hendes børn:

Anne Maria Olsd. 5 ½ aar

 

Udsæden:

3/8 tn Bygg

½ tn Blandekorn

6 ½ tn Havre

4 tn Poteter

 

Kreaturhold:

3 Hester

12 Kuer

21 Faar

1 Svin

 

Denne Anne Abrahamsdatter som nevnes hos dem med et barn i 1846 var Anne Abrahamsdatter f. 1819 datter av Abraham Isaksen Kløverød. Hun nevnes der med sitt uekte datter.

 

Hans kone døde på Rønningene under Øverbø i 1858.

 

I 1865 bodde Lars hos sin svigersønn på Rønningene under Øverbø. Lars brukte da et jordstykke under Øverbø løpenummer 530 stod det. Dette var nok det som i 1846 nevnes som "plassen Aasdal". 

 

1865 - Overbø- Rødningerne (plads)

Merknad: (S/L: 254/15) 1/2 Part Selveier, og 1/2 Part Huusmand under LøbeNo 531.

Eigar: Gaardbgr, Selveier og Huusmand med Jord Peder Jacobsen Utsæd: hv1/16 by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku3 få4

Eigar: Huusmand med Jord Lars Larsen Utsæd:, kreaturhald: ku1 få1

Merknad: Ingen Udsæd, bruger et Jordstykke under LøbNo 530a.

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Peder Jacobsen m g Husfader Gaardbgr, Selveier og Huusmand med Jord 44 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Larsdatter k g hans Kone 42 (alder) Slemdal Prgj.

Jacob Pedersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 20 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Pedersdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Berthe Pedersdatter k ug deres Datter 12 (alder) Slemdal Prgj.

Kari Bentsdatter k ug Føderaadspige 72 (alder) Slemdal Prgj.

Lars Larsen m e Huusmand med Jord 70 (alder) Slemdal Prgj.

 

Lars døde på Rønningen u/Øverbø i 1874.

 

 

Gift 15.09.1822 i Siljan TE.,[5] med Margrete Andersdatter, født 1780 i Serkland Siljan TE. (datter av Anders Pedersen og Anne Nilsdatter), døpt 10.12.1780 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke TE.,[7] død 18.03.1858 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE., gravlagt 25.03.1858 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Margrete:

Hun kom fra Serkland og døde på Rønningen u/Øverbø i 1858.

 

 

 

 

I.    Anne Larsdatter, født 06.05.1824 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[9] døpt 27.05.1824 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[10] død 25.12.1872 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[11] gravlagt 30.12.1872 i Siljan kirkegård TE.12

      

 

       Gift 21.09.1845 i Siljan kirke TE., med Peder Jacobsen,[12] født 08.03.1821 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[13] (sønn av Jacob Pedersen og Karen Bentsdatter), døpt 24.03.1821 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[14] død 23.03.1878 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[15] gravlagt 31.03.1878 i Siljan kirkegård TE.16

      

       Se Øverbø/Rønningmyra Bnr.10

 

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 349.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 71.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 280.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 217.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 36.

[7]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 288.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[12]  Siljan bygdebok. side 628.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 67.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.