| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | SPORNES u/ ISLAND |

 


 

 

 

Lars Halvorsen f. ca 1749 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Siulsdatter f. ca 1752 og 2. gang med Anne Knudsdatter f. omkring 1770.

 

 

Lars Halvorsen, født ca 1749.[1]

 

Han ble utlagt som far til et uekte barn født på Toa u/Siljan i Siljan i 1776. Han stod da som ukonfirmert fra Sigdal.

 

Han giftet seg med barnets mor i 1778. Han var da bosatt på en plass under Foss i Gjerpen.

 

Siljan - Trol. 21/12-1777. Cop. 14/6-1778.

Uk. Lars Halvors. Fos-Eyet af Gierpen Sogn og p. Anne Siulsd. Toa.

Caut.: Lars Christophers. Steendal og Eric Nils. Skolemester.

 

De døpte barn på Skauen i Siljan i 1779. I 1784 og 1788 døpte da barn bosatt på Toa u/Island og fra 1790 nevnes de på Spornes u/Island.

 

Lars Halvorsen fikk i 1799 festeseddel på Spornes med ei tilliggende slåtteeng. (Datert 15.12.1799)

 

Bosatt som husmann under Island i 1801:

Lars Halvorsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 52 (alder)

Anne Syvertsdatter k 1ste ægteskab Kone 49 (alder)

Halvor Larsen m Ugift Deres børn 15 (alder)

Syver Larsen m Deres børn 5 (alder)

Margit Larsdatter k Ugift Deres børn 24 (alder)

Hedevig Larsdatter k Deres børn 10 (alder)

Ingebor Larsdatter k Deres børn 8 (alder)

 

Etter at hans første kone døde på Spornes i 1810 giftet Lars seg på nytt i 1812, også da bosatt på Spornes.

 

Siljan - Caut: 19/7-1812.

Lars Halvorsen Spornæs og Pigen Anne Knudsd. af Tind Sogn.

Caut: Knud Toa og Christopher Biørndalen. 

 

Jeg finner dem ikke nevnt mer i Siljan. Sønnen Halvor var bosatt på Spornes og Setret noen år før han i 1818 flyttet til Lardal. Lars og Anne kan jo ha flyttet dit?

 

 

(1) Gift 14.06.1778 Siljan kirke,[2] med Anne Siulsdatter, født ca 1752,1 (datter av Siul Knudsen og Margrethe Knudsdatter), død 1810 på Spornes u/Island,[3] gravlagt 09.09.1810 på Siljan kirkegård.3

 

Anne:

Hun fikk et uekte barn bosatt på Toa under Island i Siljan i 1776.

 

Gravlagt som "Anna Siulsd. Spornæs 56 aar".

 

 

(2) Gift 19.07.1812 i Siljan kirke,[4] med Anne Knudsdatter, født omkring 1770.

 

Anne:

Hun kom fra Tinn.

 

 

 

I.    Margith Larsdatter, (datter av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter) født 1776 på Toa u/Island i Siljan,[5] døpt 28.10.1776 i Siljan kirke,5 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[6] død 02.05.1857 på Hakkhaug i Siljan, gravlagt 08.05.1857 på Siljan kirkegård.[7]

      

       Piigen Anne Sigulsdtr. Toa under Island, hendes P.B. Margite, uægte

       Faddere; 1. Gunil Olsdtr. Biørndal 2. Gunil Andersdtr. Tweten 3. Lars Christophersen Biørndal 4. Ole Samuelsen Wanneboe 5. Knud Sigursen Toa.

       - Barnefaderen er Lars Halvorsen ibid, fra Sigdal, ej confirmeret.

      

       Konfirmert som "Margit Larsdatter Spornæs 17".

      

       Bosatt med foreldrene i 1801.

 

       Hun døpte et barn i 1805 bosatt på Spornes. Det var da før hun ble gift med barnefaren.

 

      

       Gift 18.06.1809 i Siljan kirke, med Abraham Erichsen, født ca 1780, død 16.11.1828 på Island i Siljan, gravlagt 28.12.1828 på Siljan kirkegård.[8]

      

       Se Lysetjern u/Island

 

 

      

II.   Birte Larsdatter, (datter av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter) født 1779 på Skauen i Siljan,[9] døpt 01.04.1779 i Siljan kirke,9 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[10] død 1813 på Seteret u/Island i Siljan,[11] gravlagt 28.02.1813 på Siljan kirkegård.11

      

       Lars Halvorsen paa Skouen og k. Anne Siulsdtr. - Birte

       Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Biørndalen 2. Maria Torkielsdtr. Island 3. Lars Christophersen Biørndal 4. Peder og 5. Jacob Andersønner Tweten.

      

       Konfirmert som "Birte Larsdatter Spornæs 17".

      

       Ikke bosatt med foreldrene i 1801. Det kan være henne som er bosatt hos Ingebreth Erichsen på Tveitan i 1801 som " Berthe Larsdtr., Tjenestefolk, 19 år".   

      

       De døpte et barn bosatt på Spornes før de nevnes på plassen Seteret.

      

      

       Gift 23.08.1807 i Siljan kirke,2 med Isach Andersen, født 1770 på Tveitan i Siljan,[12] (sønn av Anders Olsen og Anne Pedersdatter), døpt 24.06.1770 i Siljan kirke,12 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[13] død 23.03.1816 på Tveitan i Siljan, gravlagt 06.04.1816 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Se Seteret u/Island

 

 

      

III. Gunhild Larsdatter, (datter av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter) født ca 1782,[15] død 1785 på Toa u/Island i Siljan,[16] gravlagt 18.12.1785 på Siljan kirkegård.16

      

       Gravlagt som "Gunil Larsd. Toen 3 aar 26 uger".

 

 

 

IV. Halvor Larsen, (sønn av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter) født 1784 på Toa u/Island i Siljan,[17] døpt 19.12.1784 i Siljan kirke,17 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke.[18]

      

       Lars Halvorsen Toen og k. Anne Siwersdtr. - Halvor

       Faddere: 1. Karen Rønnicsdtr. Søland 2. Siri Christophersdtr. Toen 3. Nils Ingwoldsen Søland 4. Lars Christophersen Biørndal 5. Siul Siulsen Island.

      

       Konfirmert som "Halvor Larsen Spornæs 18".

      

       Siljan - Viet 24/7-1805.

       Uk. Halvor Larsen Spornæs og Pigen Anne Siulsd.

       Caut: Anund Jacobsen og Christen Jacobsen Præstegaarden.

      

       Flyttet til Lardal i 1818 (Kalbergmoen u/Kalberg nedre).

 

      

       Gift 24.07.1805 i Siljan kirke,2 med Anne Siulsdatter, født omkring 1780.[19]

      

       Se Spornes u/Island denne gården

 

      

      

V.   Gunhild Larsdatter,1 (datter av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter) født 1788 i Toa u/Island Siljan TE., døpt 03.02.1788 i Siljan kirke TE.,[20] konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke TE.,9 død 1813 i Kåsene u/Sølland Siljan TE., gravlagt 15.08.1813 i Siljan kirkegård TE.2

      

       Lars Halvorsen Thoa og k. Anne Siulsdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Dorthe Jacobsdtr. Island 2. Thora Samuelsen ibid 3. Ole Andersen Gurholt 4. Lars Andersen Tweten 5. Ellew Kittilsen Grorød.

      

       Ikke bosatt med foreldrene i 1801. Bosatt hos Anders Pedersen på Tveitan i 1801 som "Gunnild Larsdtr., Tjenestepige, 13 år".        

      

       Konfirmert som "Gunnild Larsdatter Spornæs 18".

      

       Det var trolig hun som døde på Kåsene u/Sølland

 

 

 

VI. Helvig Larsdatter, (datter av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter) født 1790 på Spornes u/Island i Siljan,[21] døpt 29.08.1790 i Siljan kirke,21 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[22] død 15.12.1875 på Kåsene u/Sølland i Siljan, gravlagt 23.12.1875 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Lars Halvorsen Spornæs og k. Anne Siulsdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Dorte Pedersdtr. Toen 2. Ingebor Pedersdtr. Høysæt 3. Siul Siulsen Toen 4. Knud Siulsen Klewen 5. Christopher Ericsen Romsdal.

      

       Konfirmert som "Helvig Larsdatter Spornes 18".

 

      

       Gift 11.10.1820 i Siljan kirke,23 med Tor Jansen, født ca 1791 i Valdres,23 død 26.02.1855 på Løkka u/Tormodsrød i Siljan,23 gravlagt 04.03.1855 på Siljan kirkegård.23

      

       Se Løkka u/Tormodsrød etter 1814

 

 

 

VII. Ingebor Larsdatter, (datter av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter) født 1793 på Spornes u/Island i Siljan,[24] døpt 16.06.1793 i Siljan kirke,24 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,22 død 25.03.1837 på Snurren u/Prestegården i Siljan,23 gravlagt 02.04.1837 på Siljan kirkegård.23

      

       Lars Halvorsen Spornæs og k. Anne Siulsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Kari Olsdtr. Søland 2. Anne Gulbransdtr. Røe 3. Ole Johannesen Kløwen 4. Ole Pedersen ibid 5. Ole Rasmusen Romsdal.

      

       Konfirmert som "Ingeborg Larsdatter Spornes 16".

 

       Hun fikk et uekte barn i 1817. Se under barnefarens far

 

       Hennes søsken Helvig og Siul var blant fadderne for dette barnet.

       Hun giftet seg i 1824.

 

       Siljan - viet 26/9-1824

       Uk. Isak Larsen Rødningen, 23. Huusmand.

       Tjenestepige Ingeborg Larsd. Myren, 30.

       Forl: Christen Præstegaarden og Siul Larsen Myren.

 

       Hennes bror var trolover for henne.

 

       Ingebor giftet seg på nytt og kom til Spornes u/Prestegården der hun døde i 1837.

 

       Forhold til Anders Nilsen, født 1789 på Sølland i Siljan,[25] (sønn av Nils Engvoldsen og Karen Rønniksdatter), døpt 06.12.1789 i Siljan kirke,24 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[26] død 06.10.1840 på Sølland i Siljan, gravlagt 18.10.1840 på Siljan kirkegård.[27]

 

      

(1)   Gift 26.09.1824 i Siljan kirke, med Isach Larsen, født 1801 på Sørbø i Siljan,[28] (sønn av Lars Jørgensen og Karen Larsdatter), døpt 02.04.1801 i Siljan kirke,24 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirjke,[29] død 10.06.1829 på Rønningen u/Sørbø i Siljan, gravlagt 14.06.1829 på Siljan kirkegård.[30]

 

        Se Sørbø/Rønningen etter 1814

 

(2)   Gift 12.05.1831 i Siljan kirke,23 med Lars Jacobsen, født 1807 på Øverbøhagen i Siljan,[31] (sønn av Jacob Isachsen og Helvig Larsdatter), døpt 26.04.1807 i Siljan kirke,31 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[32] død 21.05.1853 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 05.06.1853 på Siljan kirkegård.[33]

 

       Se Snurren u/Prestegården etter 1814

 

 

 

 

VIII. Siul Larsen, (sønn av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter) født 1796 på Spornes u/Island i Siljan,[34] døpt 24.04.1796 i Siljan kirke,24 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[35] død 25.07.1875 på Myra i Siljan, gravlagt 31.07.1875 på Siljan kirkegård.[36]

      

       Lars Halvorsen Spornes og k. Anne Siulsdtr. - Siul

       Faddere: 1. Margrete Arvesdtr. Hochstad 2. Maret Ericsdtr. Grorød 3. Ole Kloven 4. Ole Christophersen Biørndal 5. Ole Olsen Grorød.

      

 

       Gift 21.03.1819 i Siljan kirke, med Lisbeth Larsdatter, født 1796 på Sørbø i Siljan,24 (datter av Lars Jørgensen og Karen Larsdatter), døpt 01.01.1797 i Siljan kirke,24 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,25 død 30.07.1888 på Myra i Siljan, gravlagt 06.08.1888 på Siljan kirkegård.[37]

      

       Se Sørbø/Myra etter 1814

 

      

      

IX. Ole Larsen, (sønn av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter) født 1799 på Spornes u/Island i Siljan,[38] døpt 17.03.1799 i Siljan,28 død 1799 på Spornes u/Island i Siljan,[39] gravlagt 05.05.1799 på Siljan kirkegård.29

      

       Lars Halvorsen Spornes og Anna Sjulsdatter, hiemmedøbt Ole

       Faddere: Pernille Andersdatter Tveten, Anne Nielsdatter Wanneboe, Peder Andersen Tveten, Ole Larsen Bjørnedalen, Thor Knudsen Steendalen.

      

       Gravlagt som "Ole Larsen Spornes 3 uger".

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[7]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 146.

[15]  Alder ved død.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 48.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[23]  Øivind Solberg sin database.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 271.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[36]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 240.

[37]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 251.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 82.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.