| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SØRBØ/RØNNINGEN BNR.1 ETTER 1814

 


 

 

 

Jens Larsen f. 1793 og Ingeborg Henriksdatter f. 1792 sin familie.

 

 

 

Jens Larsen,[1] født 1793 i Sørbø Siljan TE., døpt 03.02.1793 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke TE.,[3] død 17.04.1874 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[4] gravlagt 25.04.1874 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Lars Jørgensen og Karen Larsdatter på Rønningen u/Sørbø før 1814.

 

Jens sin far var husmann på Rønningen u/Sørbø og døde der i 1830. Jens sin mor døde på Sørbø i 1848.

 

Jens giftet seg i 1818 og døpte samme året et barn bosatt på Rønningen u/Sørbø. Fra 1820 og 1829 døpte barn bosatt på Snurren u/Prestegården. Fra 1830 døpte de barn bosatt igjen på Rønningen u/Sørbø.

 

De kom da tilbake på Rønningen u/Sørbø da hans far døde:

Aaremaalseddel fra Løvenskiold til Jens Larsen paa et jordstykke på Sørbø med bygninger som før har været aarleiet at Lars Jørgensen. Datert 24.12.1830, tingl. 17.01.1831

Aaremaalseddel fra Løvenskiold til Jens Larsen paa pladsen Sørbø under Sørbø. Datert 14.04.1844, tingl. 09.01.1846

 

Løvenskiold skilte i 1860 ut Sørbø/Rydningen - løpenummer 526(a) - senere Bnr.1 fra Sørbø løpenummer 526.

 

Jens og hans familie nevnes der i 1865. Jens og Ingeborg var nå begge midt i 70 årene. Sønnen Henrik og hans kone bodde på plassen og hjalp til dem med driften og husholdningen.

 

1865 - Siljan - Sørbø/Rønningen - løpenummer 526a

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jens Larsen m g Husfader Husmand med Jord 74 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Hendriksdatter k g hans Kone 76 (alder) Slemdal Prgj.

Hendrik Jensen m g deres Søn hjælper Faderen med Pladsens Brug 42 (alder) Slemdal Prgj.

Andrea Johnsdatter k g hans Kone hjælper Moderen med Huusholdningen 40 (alder) Hederum Prgj.

Lars Hendriksen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

 

Jens døde på Sørbø/Rønningen i 1874.

 

 

Gift 23.08.1818 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Henriksdatter, født 1792 i Siljan TE. (datter av Henrik Arnesen og Kirsten Torkildsdatter), døpt 05.02.1792 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 31.07.1818 i Siljan kirke TE.,3 død 12.05.1868 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[6] gravlagt 19.05.1868 i Siljan kirkegård TE.6

 

Ingeborg:

Hennes far var husmann på Moen u/Island. Ingeborg døde på Sørbø/Rønningen i 1868.

 

 

 

I.    Jacob Jensen, født 10.12.1818 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[7] døpt 10.01.1819 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[8] død 10.01.1839 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE., gravlagt 20.01.1839 i Siljan kirkegård TE.[9]

 

 

 

II.   Nils Jensen, født 03.08.1821 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[10] døpt 19.08.1821 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[11] død 05.06.1893 på Berg Gjerpen TE.

      

       Han kom til Berg i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Berg 2 - Berg søndre).

 

      

       Gift 14.09.1848 i Gjerpen kirke TE.,[12] med Marte Jonsdatter, født 09.02.1816 i Løberg Gjerpen TE.,12 (datter av Jon Svendsen og Karen Pedersdatter), død 20.11.1884 i Berg Gjerpen TE.12

      

       Marte:

       Hun var enke etter lærer Johan Erboe Solvesen som døde på Ødesneltvedt i Gjerpen i 1846.

      

 

 

III. Henrik Jensen,[13] født 20.10.1824 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[14] døpt 19.12.1824 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[15] død 05.08.1897 i Grorud Siljan TE.,[16] gravlagt 11.08.1897 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 16.10.1853 i Siljan kirke TE.,[17] med Berte Andrine Jonsdatter,13 født 30.12.1825 i Hvåra Hvarnes Hedrum VE. (datter av Jon Andersen og Marte Larsdatter), døpt 15.01.1826 i Hedrum VE.,[18] død 27.09.1893 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[19] gravlagt 04.10.1893 i Siljan kirkegård TE.19

      

       Se Sørbø/Rønningen denne gården

 

 

              

IV. Lars Jensen, født 25.01.1829 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[20] døpt 08.02.1829 i Siljan kirke TE.,26 død 16.02.1830 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE., gravlagt 07.03.1830 i Siljan kirkegård TE.[21]

 

 

 

V.   Kirsti Jensdatter, født 07.05.1831 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[22] døpt 29.05.1831 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.[23]

 

 

 

VI. Inger Jensdatter, født 24.10.1834 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[24] døpt 21.12.1834 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.[25]

      

       Hun var ugift tjenestepike på Løberg i Gjerpen i 1865. Hun var tjenestepike på Løberg Nordre også i 1900. I 1910 tellingen står hun som «husbestyrinde» hos Svenke Kittilsen på Løberg Nordre.

      

 

 

VII. Lars Jensen, født 24.10.1834 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE., døpt i Hjemme., død 02.11.1834 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE., gravlagt 21.12.1834 i Siljan kirkegård TE.[26]

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 349.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 68.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 66.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 235.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 60.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 148.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 267.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 153.

[12]  Gamle Gjerpen.

[13]  Siljan bygdebok. side 458.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[16]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 226.

[18]  Hedrum ministerialbok 1817-1835. side 269 - 270.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 257.

[20]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 82.

[21]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 158.

[22]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 9.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 260.