| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ/MYRA BNR.4 ETTER 1814

 


 

 

Siul Larsen f. 1796 og Lisbeth Larsdatter f. 1796 sin familie.

 

 

 

Siul Larsen,[1] født 1796 i Spornes u/Island Siljan TE., døpt 24.04.1796 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[3] død 25.07.1875 i Myra u/Sørbø Siljan TE., gravlagt 31.07.1875 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter på Spornes u/Island før 1814.

 

Siul/Sigurd giftet seg i 1819.

 

De døpte et barn bosatt på Snurren u/Prestegården i 1820. Fra 1821 døpte de barn bosatt på Myra u/Sørbø.

 

De fikk festebrev på pladsen Myra u/Sørbø i 1821:

Festebrev fra Løvenskiold på pladsen Myra u/Sørbø til Sigurd Larsen og hustru. Datert 06.09.1821, tingl. 18.01.1822

 

Sigurd Larsen fikk i 1836 festeseddel på en plass u/Sørbø:

Festeseddel fra Løvenskiold til Sigurd Larsen og hustru paa en plads under Sørbø. Datert 12.03.1835, tingl. 12.01.1836

 

I 1844 fikk Sigurd Larsen åremårlseddel på plassen Myra u/Sørbø løpenummer 527a:

Aaremaalseddel fra Løvenskiold til Sigurd Larsen og hustru paa pladsen Myhren u/Sørbø mot aarlig avgift 5 spd og 1 slaattedag og 1 skuronndag osv. Datert 14.04.1844, tingl. 09.01.1846

 

I 1846 nevnes de også som husmenn på Myra u/Sørbø.

 

Sørbøe 1846

Mtr.No 172 Løbe.No. 527a

Drives som underbrug af gaardm. leilending

Peder Hansen Øverbøe.

Huusmand med jord Sigur Larsen Myhra - 49 aar

Hans kone Lisbet Larsd. - 48 aar

Deres hjemmeværende børn:

Arne - 24 ¾ aar

Ole - 22 aar

 

I 1865 var svigersønnen Daniel Olsen husmann på Myra u/Sørbø. Sigurd og Lisebth bodde der som føderådsfolk.

 

Siljan 1865 - Myra u/Sørbø løpenummer 527a

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Daniel Olsen m g Husfader Husmand med Jord 38 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Sigurdsdatter k g hans Kone 46 (alder) Slemdal Prgj.

Maria Danielsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Slemdal Prgj.

Solve Danielsen m ug deres Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

Pettronelle Lovise Danielsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Gjerpen Prgj. 006 Sigurd Larsen m g hendes Forældre Føderaadsfolk 69 (alder) Slemdal Prgj.

Sigurd Larsen m g hendes Forældre Føderaadsfolk 69 (alder) Slemdal Prgj.

Lisbet Larsdatter k g hendes Forældre hans Kone Føderaadsfolk 68 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siul døde på Myra u/Sørbø i 1875.

 

 

Gift 21.03.1819 i Siljan kirke TE.,[5] med Lisbet Larsdatter,[6] født 1796 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE. (datter av Lars Jørgensen og Karen Larsdatter), døpt 01.01.1797 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,3 død 30.07.1888 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[7] gravlagt 06.08.1888 i Siljan kirkegård TE.7

 

Lisbet:

Hun kom fra Rønningen u/Sørbø og døde på Myra u/Sørbø i 1888.

 

 

 

 

I.    Anne Siulsdatter,[8] født 25.02.1820 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[9] døpt 12.03.1820 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[10] død 09.09.1891 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[11] gravlagt 16.09.1891 i Siljan kirkegård TE.11

      

 

       Gift 28.01.1849 i Siljan kirke TE., med Daniel Olsen,[12] født 28.04.1828 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[13] (sønn av Ole Andersen og Pernille Siulsdatter), døpt 01.06.1828 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[14] død 13.01.1889 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,7 gravlagt 19.01.1889 i Siljan kirkegård TE.7

      

       Se Myra u/Sørbø

 

 

              

II.   Marie Siulsdatter,8 født 12.11.1821 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[15] døpt 06.01.1822 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[16] død 07.06.1907 i Kamperhaug Siljan TE.,[17] gravlagt 13.06.1907 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 31.08.1845 i Siljan kirke TE., med Ole Nilsen,[18] født 18.09.1816 i Skilbred Siljan TE.,[19] (sønn av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter), døpt 22.09.1816 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[20] død 19.08.1901 i Kamperhaug Siljan TE.[21]

      

       Se Kamperhaug Bnr.8 u/Høiseth

 

 

 

III. Ole Siulsen,[22] født 24.11.1823 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[23] døpt 28.12.1823 i Siljan kirke TE.,54 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.[24]

      

       Ole giftet seg i 1848. De døpte et barn bosatt på Øverbø i 1850.

 

       De reiste med familien til Amerika i 1857.

 

      

       Gift 26.12.1848 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Larsdatter,[25] født 21.07.1830 i Øverbø Siljan TE.,[26] (datter av Lars Jacobsen og Dorte  Abrahamsdatter), døpt 08.08.1830 i Siljan kirke TE.,57 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.[27]

      

       Anne:

       Hun kom fra Øverbø. Hennes foreldre reiste til Amerika i 1856.

 

 

      

        A.    Jacob Olsen,[28] født 21.09.1850 i Øverbø Siljan TE.,[29] døpt 22.09.1850 i Siljan kirke TE.,60 død 1924 i Stone Bank Wisconsin USA.20

              

               Han reiste med sine foreldre til Amerika i 1857. I Amerika kalte han seg Jacob Seuerson. (En avledning av farens navn Siulsen).

              

 

               Gift 08.07.1871 i USA., med Gurine Saukerson, født 25.03.1853 i Palmyra Wisconsin USA.,20 (datter av Ole Zakariasen og Ingeborg Olsdatter), død 27.10.1918 i Stone Bank Wisconsin USA.20

              

               Gurine:

               Faren kom fra Berberg i Gjerpen og etternavnet i Amerika ble Saukerson som da er en amerikanisering av Zakariasen.

              

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 594.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 74.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 215.

[6]  Siljan bygdebok. side 349 og 455.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.

[8]  Siljan bygdebok. side 455.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 64.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 151.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[12]  Siljan bygdebok. side 249 og 250.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[15]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 154.

[17]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 187.

[18]  Siljan bygdebok. side 484 og 490.

[19]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 53.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 146.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[22]  Siljan bygdebok. side 362 og 455.

[23]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 72.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[25]  Siljan bygdebok. side 337 og 362.

[26]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 84.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 162.

[28]  Siljan bygdebok. side 362.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 45.