| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SØRBØ/RØNNINGEN BNR.1 ETTER 1814

 


 

 

Isak Larsen f. 1801 og Ingeborg Larsdatter f. 1793 sin familie.

 

 

 

Isak Larsen,[1] født 1801 i Myra Siljan TE., døpt 02.04.1801 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke TE.,[3] død 10.06.1829 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE., gravlagt 14.06.1829 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Lars Jørgensen og Karen Larsdatter på Rønningen u/Sørbø før 1814.

 

Han far var husmann på Rønningen u/Sørbø. Da Isak giftet seg i 1824 ble de bosatt på Rønningen.

 

Isak døde på Rønningen i 1829 som inderst (leieboer). Han far døde der året etter.

 

 

Gift 26.09.1824 i Siljan kirke TE.,[5] med Ingeborg Larsdatter,[6] født 1793 i Spornes u/Island Siljan TE. (datter av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter), døpt 16.06.1793 i Siljan kirke TE.,[7] konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke TE.,5 død 25.03.1837 i Snurren u/Prestegården Siljan TE., gravlagt 02.04.1837 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Ingeborg:

Ingeborg fikk et uekte barn bosatt i 1817. Hun giftet seg med Isak i 1824.

 

Hun ble enke i 1829. Ingeborg bodde på Snurren da hun giftet seg 2. gang i 1831 med Lars Jacobsen f. 1807. Se Snurren u/Prestegården

 

 

 

I.    Lars Isaksen, født 24.11.1824 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[9] døpt 19.12.1824 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.[10]

      

      

       Gift 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[11] med Gunhild Helgesdatter,[12] født 21.03.1833 i Sandbrekkene Siljan TE.,[13] (datter av Helge Hansen og Anne Nilsdatter), døpt 04.04.1833 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.[14]

      

       Se Snurren u/Prestegården

 

 

 

 

II.   Ole Isaksen,1 født 12.12.1826 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[15] døpt 01.01.1827 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.[16]

      

       Ved konfirmasjonen bodde han i Snurren.

      

 

 

III. Inger Isaksdatter, født 21.04.1829 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[17] døpt 28.05.1829 i Siljan kirke TE.,17 død 16.03.1830 u/Prestegården Siljan TE., gravlagt 27.03.1830 i Siljan kirkegård TE.[18]

      

       Ved begravelsen er faren kalt Isak Snurren, men hans far døde på Rønningen. Hennes mor bodde på Snurren da hum giftet seg på nytt i 1831, og sikkert også da i 1830.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 458.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 95.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 281.

[4]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 157.

[5]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[6]  Siljan bygdebok. side 594.

[7]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 68.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 263.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 157.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 227.

[12]  Siljan bygdebok. side 358.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 5.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[15]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 82.

[18]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 158.