| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT

 


 

 

 

Ole Olsen f. ca 1652 sin familie. Han kan ha giftet seg 1. gang med Ragnhild Halvorsdatter f. omkring 1670. Han giftet seg med Maren Torbjørnsdatter f. ca 1676.

 

 

 

 

Ole Olsen, født ca 1652,[1],[2] død 1749 på Gurholt i Siljan,1 gravlagt 16.11.1749 på Siljan kirkegård.[3]

 

Ole var trolig sønn av Ole Børgersen Gurholt. Han etterfulgte da sin far som bruker på Gurholt og brukte trolig gården sammen med sin svoger.

 

Ole Olsen bygslet en del (1 3/4 hud) av Gurholt i 1700. (Dette nevnes da han fornyet bygselen i 1719.)

 

To stykker Ole brukte Gurholt i 1700. I 1711 nevnes Ols Olsen og Ole Torsen som brukere. De var nok brukere sammen både i 1700 som i 1711. (To sykker Ole brukte også gården i 1723.)

 

Det er en del usikkerhet rundt denne Ole Olsen Gurholt. Det finnes ikke noe skifte etter han. Ole Torsen er det skifte etter, så der er det lettere.

 

Han var bosatt på Gurholt i 1711 som "Ole Olsen med kvinne, hans mor* og 2 barn". (*Ole Børgersens kone kan ha levd i 1711.)

 

En Ole Gurholt forlovet seg i 1706 med ei Ragnild Halvorsdatter.

 

Trol. 11/7-1706

Ole Guurholt med Ragnild Halvorsd.

Cav: Ole Thorsen Gurholt, Christen Michelsen Sørebøe.

 

Dette kan ha vært denne Ole Olsen, men det gravlegges ei Ragnild Halvorsdatter i Siljan i 1733. Dersom dette var hun som forlovet seg i 1706, så var hun gift med en annen Ole Gurholt.

 

Ifølge en bygselseddel datert 12.07.1719 fornyet Ole Olsen bygslet på 1 3/4 hud i Gurholt. (Den opprinnelige bygselkontraket var datert 06.04.1700)

 

Denne delen ble bygslet videre til hans sønn Bertel 25.06.1746. (Notert på bygselskontrakten fra 1719.)

 

Ole døde på Gurholt i 1749.

 

Gravlegges som "gamle Ole Gurholt 97 aar".

 

 

(1) Kan ha blitt forlovet 11.07.1706 i Siljan, 1,4 med Ragnhild Halvorsdatter, født omkring 1670

 

Ragnhild:

Det kan ha vært hun som ble gravlagt 01.02.1733 på Siljan kirkegård3  som "Ragnild Halfvorsdatter 60 aar". I så fall var hun ikke gift med denne Ole Olsen. Dette kan også ha vært en annen.

 

 

(2) Gift1 med Maren Torbjørnsdatter, født ca 1676,1,2 død 1743 på Gurholt i Siljan,1 gravlagt 27.12.1743 på Siljan kirkegård.3

 

Maren:

Hun døde på Gurholt i 1743.

 

Hun gravlegges som "Ole Gurholtes kone Maren Torbiørnsdatter 67 aar".

 

 

Barn:

Når det gjelder barna før 1715 så er det usikkert hvem som var deres mor, men dette var trolig en søskenflokk. Det virker som om det var et hopp i tid fra han som ble født i 1715 og til hun som er født ca 1707. Det kan da være at de før der hadde Ragnhild Halvorsdatter som mor og at det ikke var hun som døde i 1733. Hun døde i så fall før 1715.

 

 

 

I.    Johanne Olsdatter, (trolig datter av Ole Olsen) født ca 1705,2 død 1773 på Serkland i Siljan,[4] gravlagt 10.01.1773 på Siljan kirkegård.5

      

       Hun kom fra Gurholt da de giftet seg. De døpte et barn bosatt på Gurholt i 1741.

 

      

       Gift 31.07.1740 i Siljan kirke,4 med Anders Thomasen, født ca 1703,2 død 1763 på Viken i Siljan,[5] gravlagt 31.03.1763 på Siljan kirkegård.6

      

       Se Viken

 

 

      

II.   Bertel Olsen, (sønn av Ole Olsen) født ca 1705,1,2 død 1755 på Gurholt i Siljan,3 gravlagt 04.05.1755 på Siljan kirkegård.3

      

       Hun kom fra Gurholt da de giftet seg.

      

      

       Gift 27.12.1746 i Siljan kirke,4 med Anne Knudsdatter, født ca 1720,2 død 1780 på Gurholt i Siljan,[6] gravlagt 23.07.1780 på Siljan kirkegård.7

      

       Se Gurholt denne gården

 

 

      

III. Maren Olsdatter, (trolig datter av Ole Olsen) født ca 1707 på Gurholt i Siljan,2 død 1761 på Gurholt i Siljan,6 gravlagt 26.07.1761 på Siljan kirkegård.6

      

       Hun kom fra Gurholt da de giftet seg.

 

      

       Gift 02.03.1731 i Siljan kirke,4 med Gullik Bjørnsen, født ca 1711 på Skilbred i Siljan,[7],2 (sønn av Bjørn Jonsen og Gunbjørg Aslesdatter), død 1764 på Gurholt i Siljan,[8] gravlagt 15.01.1764 på Siljan kirkegård.9

      

       Se Gurholt denne gården

 

      

 

IV. Torbjørn Olsen, (sønn av Ole Olsen og Maren Torbjørnsdatter) født 1715 på Gurholt i Siljan,[9] dåp 17.03.1715 i Siljan kirke,10 død 1778 på Engelstad i Siljan,[10] gravlagt 08.11.1778 på Siljan kirkegård.11

      

       Olle Olsen Gurholt og Maren Torbiørnsdatter, deris ægte barn, tvillinger, drengebarnet Torbiørn

       Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Tosholt, assist: Anne Torsdatter Søeland, mandfaddere: Erich Povelsen Tosholt, Povel Nielsen Tosholt, Michel Solvesen Øfrebøe.

      

 

       (1) Gift 30.09.1736 i Siljan kirke,4 med Kirstine Helgesdatter, født omkring 1715, død før 1774.

      

 

       (2) Gift 11.09.1774 i Siljan kirke,4 med Kirsten Larsdatter, født 1740 på Kiste i Siljan,[11] (datter av Lars Olsen og Gjertrud Evensdatter), døpt 11.12.1740 i Siljan kirke,12 konfirmert 21.10.1759 i Siljan kirke.[12]

      

       Se Hagen u/Serkland

 

 

      

V.   Anne Olsdatter, (datter av Ole Olsen og Maren Torbjørnsdatter) født 1715 på Gurholt i Siljan,10 dåp 17.03.1715 i Siljan kirke,10 død 1715 på Gurholt i Siljan,[13] gravlagt 11.08.1715 på Siljan kirkegård.14

      

       pigebarnet Anne

       Faddere: baaren af Maren Torsdatter Serchland, assist: Kirsten Olsdatter Ejet, Anne Erichsdatter Tosholt, mandfaddere: Isach Olsen Hogstad, Jacob Knudsen Huset.

      

       Hun gravlegges som " Olle Olsen Gurholts barn N. Anne  15 uger 3 dager".

      

 

 

VI. Anne Olsdatter, (datter av Ole Olsen og Maren Torbjørnsdatter) født 1718 på Gurholt i Siljan,[14] døpt 11.11.1718 i hjemmet.15

      

       Olle Olsen Guurholt og Maren Torbiørnsdatter, hiemmedøbt - Anna

       Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Toesholt, assist: Mari Torsdatter Serchland, Mari Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Ole Thorsen Guurholt, Johannes Olsen Ejet.

      

      

 

VII. Lisbeth Olsdatter, (datter av Ole Olsen og Maren Torbjørnsdatter) født 1722 på Gurholt i Siljan,[15] døpt 07.04.1722 i Siljan kirke,16 død 1783 på Gurholt i Siljan,[16] gravlagt 27.07.1783 på Siljan kirkegård.17

      

       Olle Olsen Guurholt og Maren Torbiørnsdatter - Lispet

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Ingeborg Halvorsdatter Guunsholt, Maren Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Ole Thorsen Guurholt, Peder Findsen Øfrebøe.

      

      

       Gift 04.07.1751 i Siljan kirke,4 med Colbjørn Knudsen, født ca 1732,2 død 1785 på Gurholt i Siljan,[17] gravlagt 27.02.1785 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Haugen u/Gurholt

 

 

      

VIII. Ole Olsen, (sønn av Ole Olsen og Maren Torbjørnsdatter) født ca 1724,2 død 1764 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[18] gravlagt 27.05.1764 på Siljan kirkegård.19

      

       Hans bror Torbjørn Olsen ble nevnt i skifte etter han. Torbjørn ble også brukt som fadder som " Torbjørn Olsen Gurholt". Faddere Bertel Gurholt var Berthel Olsen Torbjørn Olsen sin halvbror. Dermed var Ole sønn av Ole Olsen Gurholt og Maren Torbjørnsdatter. Jeg har ikke funnet han døpt.

 

      

       Gift 01.10.1747 i Siljan kirke,4 med Guri Pedersdatter, født 1724 på Gurholt i Siljan,16 (datter av Peder Findsen og Maren Olsdatter), døpt 01.10.1724 i Siljan kirke,16 død 1795 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[19] gravlagt 02.04.1795 på Siljan kirkegård.20

      

       Se Roligheten u/Prestegården

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[5]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 8.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 64.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[13]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 20.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.