| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I FRIBORG U/SKILBRED

 


 

 

 

 

Gunild Nilsdatter f. ca 1701 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Knud Bjørnsen f. 1714 og 2. gang med Jon Christophersen f. ca 1721.

 

 

 

 

Gunild Nilsdatter, født ca 1701 i Rollag i Buskerud,[1] død 1777 på Friborg u/Skilbred i Siljan,[2] gravlagt 27.04.1777 på Siljan kirkegård.2

Gunild var datter av Nils Narvesen og Gonne Helliksdatter i Rollag.

 

Hun bruker Gunleik Engelstad til Laugverge ved skifte etter sin mann Knud Bjørnsen. Dette var Gullik Knudsen som var gift med Amborg Nilsdatter. Dette var hennes søster.

 

Hun og søsteren Amborg nevnes i skifte etter sin søster Siri Nilsdatter på Høyset i Veggli i 1752.

 

Numedal og Sandsvær sorenskriveri, Skifteprotokoll 6 (Hba 0006), 1744-1755, side 251b

Skifte på Høiset i Veggli i Rollag 14.06.1752

Efter Enken Siri Nilsdatter - død

gift med afdøde Halvor Thoresen

Arvinger:

Afdødes søsken:

1. Bror Hellich Nilsen, bosatt i Veggli

2. Bror Gunnulv Nilsen, bosatt i Veggli

3. Bror Halvor Nilsen, bosatt i Veggli

4. Søster Ambor Nilsdatter, død, gift med afdøde Gullich Knudsen bosatt i Slemdahl annex udj Laurvigen

Efterlader sig 2 sønner og 2 døtre;

eldste sønn Narve Gullichsen,

yngste sønn Nils Gullichsen,

eldste datter Helge Gullichsdatter gift med Arne Gonsholt,

yngste datter Ingeborg Gullichsdatter

5. Søster Ingeborg Nilsdatter, død, gift med Nils Tiose

Efterlader sig:

en sønn Nils Nilsen

en datter Live Nilsdatter

6. Søster Gunnild Nilsdatter, boende i Slemdal annes på Friburg av Skilbred

Br: ca 36 rd   Net: ca 19 rd

 

 

Hun giftet seg 1. gang i 1740.

 

Trol. 20/3-1740 i Slemdal. Copul. 22/5-1740.

Soldat, Knud Biørnsøn og Gunild Nielsd.

Caut: Niri Halvorsøn Gonsholt, Knud Halvorsøn Gonsholt.

 

De var bosatt på Friborg under Skilbred.

 

Hennes første mann døde kort etter vielsen og ved skifte etter han nevnes han som eier av plassen Friborg.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1743.

 

Trol. 27/12-1743 i Slemdal. Copul. 1/3-1744.

Uk. Jon Christophersøn og enken Gunild Nielsd.

Caut: Jon Biørnsøn Schildbred og Ole Olsøn Lycha

 

De nevnes som uformuende og fattige i 1762:

Uformuende under Schilbred:

Uformuende Joen Friborg og kone, 2de gammle og fattige folk

 

Gravlagt som "Gunil Nilsd. Friborg 76 aar".

 

 

(1) Gift 22.05.1740 i Siljan kirke,[3] med Knud Bjørnsen, født 1714 på Holte i Siljan,[4] (sønn av Bjørn Jonsen og Gunbjørg Aslesdatter), dåp 24.03.1714 i Siljan kirke,4 død 1740 på Skilbred i Siljan,[5] gravlagt 11.09.1740 på Siljan kirkegård.5

 

Knud:

Han kom fra Skilbred der hans far var selveier. Det var skifte etter faren i 1732. Det var nok derfra Knud hadde dette eierskapet i Friborg.

 

Han gravlegges i 1740 som "Knud Biørnsøn Schilbred 27 aar 6 maaneder".

 

Skjelbred i Slemdal, Plassen Frieberg 24.3.1741 Sk.pr. 4, Fol. 37b

Knud Biørnsen død e. Gunield Nielsdtr.

Barn: 1. Gundbiør Knudsdtr. 12 uger.

Laugverge for enken: Gunleik Engelstad.

Barnets farbror: Jon Biørnsen.

Brt: 69-1-16. Iberegnet plassen Frieberg. Takst 40 rd. Nt: 57-1-0.

 

 

(2) Gift 01.03.1744 i Siljan kirke,3 med Jon Christophersen, født ca 1721,[6],1 død 1763 på Friborg u/Skilbred i Siljan,6 gravlagt 11.12.1763 på Siljan kirkegård.[7]

 

Jon:

Han giftet seg med enken på Friborg u/Skilbred.

 

Gravlagt som "Jon Christophersen Friborg 42 aar".

 

 

 

I.    Gunbjørg Knudsdatter, (datter av Knud Bjørnsen og Gunild Nilsdatter) født 1740 i Siljan,[8] døpt 27.12.1740 i Siljan kirke,8 konfirmert 21.10.1759 i Siljan kirke,[9] død etter 1801.[10]

      

       Knud Biørnsen og Gunild Nielsdatters datter Gundbiør

       Faddere: baaren af Jon Schildbreds kone Karen Johannisdatter, Anne Nielsdatter Søland, mandfaddere: Jon Schildbred, Asle Biørnsen.

      

       Konfirmert som "Gubjør Knudsdatter Friborg 19 aar".

 

       Hun giftet seg i 1761.

      

       Trol. 27/12-1761 i Slemdal.

       Isak Jensen fra Gierpen og Gunbiørg Knudsdatter Friborg

       Caut.: Johannes Nielsen og Niels Engelstad.

      

       Hun bodde i 1801 som enke på Gaupåsen i Gjerpen. Hun bodde der med datteren Anne hos Christen Jacobsen.

 

      

       Forlovet 27.12.1761 i Siljan,3 gift 1761,3 med Isak Jensen, født 1739 på Falkum i Gjerpen,10 (sønn av Jens Nilsen og Anne Nilsdatter), døpt 04.10.1739 i Gjerpen kirke,10 død 1796 under Nordre Frogner i Gjerpen,10 gravlagt 24.03.1796 på Gjerpen kirkegård.10

      

       Isak:

       Jens Nielssøns Isac fra Falcum.

       Test: Arve Venstøb, Hans Mela, Gunner Grinis qde.. Marta Holm.

      

       Han ble nevnt i skifte etter moren på Høymyr i Gjerpen i 1764 som gift i Siljan.

      

       Gravlagt som "Isac Jenssøn u/N.Frogner 59 aar".

 

      

       De fikk disse to barna i Siljan før de flyttet til Gjerpen og døpte flere barn der:

 

 

       A.   NN Isaksen, født 1763 på Friborg u/Skilbred i Siljan,[11] død 1763 på Friborg u/Skilbred i Siljan,[12] gravlagt 06.01.1763 på Siljan kirkegård.10

            

             Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. januar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Isak Friborgs kone" etter å ha fått et barn.

            

             Gravlagt som "Isak Jensen Friborgs dødfødte Pigebarn".

            

            

 

       B.   Knud Isaksen, født 1764 på Friborg u/Skilbred i Siljan,9 død 1783 på Gaupåsen Søndre i Gjerpen, gravlagt 02.11.1783 i Gjerpen.[13]

            

             Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. mai 1764 finnes blant introduserte kvinner "Isach Friborgs kone" etter å ha fått et barn.

            

             Gravlagt som "Isak Jensens s. Knud f. Frougner ejet 21 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

II.   Knud Jonsen, (datter av Jon Christophersen og Gunild Nilsdatter) født 1744 på Friborg u/Skilbred i Siljan,[14] døpt 13.12.1744 i Siljan kirke,11 død 1745 på Friborg u/Skilbred i Siljan,5 gravlagt 12.09.1745 på Siljan kirkegård.5

      

       Jon Christophersen Friborg og Gunild Nielsdatters søn Knud, hiemmedøbt af Jacob Huset,                                                                                                        

       Faddere: baaren af Enken Ingeborg Høyset, Margrete Jensdatter Sorbøe, mandfaddere: Arve Ouestad, Gulich Gurholt.

      

       Gravlagts som "Jon Friborgs liden søn Knud 1 aar".

 

 

 

III. Nils Jonsen, (sønn av Jon Christophersen og Gunild Nilsdatter) født 1747 på Friborg u/Skilbred i Siljan,[15] døpt 23.05.1747 i Siljan kirke,12 død 1748 på Friborg u/Skilbred i Siljan,5 gravlagt 27.06.1748 på Siljan kirkegård.5

      

       Jon Friborg og Gunild Nielsdatters søn Niels                                                     

       Faddere: baaren af Joen Schildbreds kone Kari Johannisdatter, Amborg Halvorsdatter Kiste, mandfaddere: Niels Engelstad, Guttorm Rasmusen.

      

       Gravlagt som "Joen Friborgs liden søn Niels 1 aar 8 uger".

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 495.

[7]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 64.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[10]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[11]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 104.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 124.