| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT 

 


 

 

 

Gullik Bjørnsen f. ca 1711 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maren Olsdatter f. ca 1707 og 2. gang med Asgjerd Svendsdatter f. omkring 1730.

 

 

 

Gullik Bjørnsen, født ca 1711 på Skilbred i Siljan,[1],[2] død 1764 på Gurholt i Siljan,[3] gravlagt 15.01.1764 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Bjørn Jonsen og Gunbjørg Aslesdatter på Skilbred.

 

Gullik kom fra Skilbred da han giftet seg 1. gang i 1731.

 

Trol. 7/1-1731 i Slemdahl. Copul. 2/3-1731.

Soldat, Gullich Biørnssøn Skiælbred med Maren Olsd. Guurholt.

Seddel fra Oberste Trylling.

Caut: Johannis Olssøn Eye og Olle Laerssøn Tufdall.

 

Hans kone kom fra Gurholt og de ble bosatt der.

 

De nevnes der som husmenn/inderster i 1762.

 

Gurholt 1762:

Husmenn og Inderster under Guurholt:

Gullik Guurholt og kone, Datter Berthe

 

Gullik giftet seg 2. gang i 1762.

 

Trol. 10/10-1762 i Slemdal.

Enkemanden Gullik Biørnsen Guurholt og Pigen Askier Svendsd.

Caut: Asle Guurholt og Jens Tudal.

 

Han døde på Gurholt i 1764.

 

Gravlagt som "Gullic Gurholt 53 aar".

 

 

(1) Gift 02.03.1731 i Siljan kirke,[4] med Maren Olsdatter, født ca 1707 på Gurholt i Siljan,2 (datter av Ole Olsen og Ragnhild Halvorsdatter), død 1761 på Gurholt i Siljan,[5] gravlagt 26.07.1761 på Siljan kirkegård.5

 

Maren:

Hun kom fra Gurholt da hun giftet seg.

 

Hun døde på Gurholt i 1761.

 

Gravlagt som "Gullik Guurholts k. Mari Olsd. 54 aar".

 

 

(2) Forlovet 10.10.1762 i Siljan,4 gift 1762,[6] med Asgjerd Svendsdatter, født omkring 1730,[7] død 1764 på Gurholt i Siljan,3 gravlagt 02.02.1764 på Siljan kirkegård.3

 

Asgjerd:

Hun var ugift da hun giftet seg i 1762.

 

Asgjerd døde allerede på Gurholt i 1764.

 

Hun gravlegges som "Gulich Gurholts enke Asjer Svendsdatter".

 

 

 

 

I.    Bjørn Gulliksen, (sønn av Gullik Bjørnsen og Maren Olsdatter) født 1732 i Siljan,[8] døpt 23.03.1732 i Siljan kirke,8 død 1733 i Siljan,[9] gravlagt 04.10.1733 på Siljan kirkegård.9

      

       Gullech Biørnsen og Marj Olsdatters første ægte barn ved nafn Biørn.

       Faddere: baaren af Marj Olsdatter Guurholt Eje, Johanne Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Halfvor Olsen Guurholt, Søfren Johannisen Eje, Berthell Olsen Guurholt.

      

       Gravlagt som "Gullich Biørnsøn og Maren Olsdatters drenge barn Biørn 1 aar 5 manneder".

      

 

 

II.   Birthe Gulliksdatter, (datter av Gullik Bjørnsen og Maren Olsdatter) født 1733 på Gurholt i Siljan,[10] døpt 01.02.1733 i Siljan kirke,10 konfirmert 25.02.1752 i Siljan kirke,[11] død 1806 på Gurholt i Siljan,[12] gravlagt 11.07.1806 på Siljan kirkegård.12

      

       Gullich Biørnsen Guurholt og Marj Olsdatter - Birthe

       Faddere: baaren af Anna Erichsdatter Øverbøe, Ragnild Olsdatter, Johanna Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Halfvor Olsen Guurholt, Joen Biørnsen Skielbred.

      

       Konfirmert i Siljan i 1752 som "Birthe Gullichsdatter Gurholt 18 aar".

      

       Hun var bosatt i Siljan i 1801 hos sin brors sønn husmann Gullich Bentsen på Rød som "Berthe Gullichsdtr., Mandens faster, 70 år, Ugift, Inderste".

 

       Birthe døde på Gurholt i 1806.

      

       Gravlagt som "Berthe Gullichsd. Gurholt 75 aar".

      

 

 

III. Bent Gulliksen, (sønn av Gullik Bjørnsen og Maren Olsdatter) født 1734 på Gurholt i Siljan,[13] døpt 12.12.1734 i Siljan,13 konfirmert 25.06.1752 i Siljan kirke,11 død 1784 på Gurholt i Siljan,[14] gravlagt 01.08.1784 på Siljan kirkegård.14

      

       Gullich Guurholt og Maren Olsdatter, hiemmedøbt - Bent

       Faddere: baaren af Gunnild Røe, Ingeborg Engelstad, mandfaddere: Olle Tufdal, Joen Schielbred.

      

       Han konfirmeres i Siljan i 1752 som "Bent Gullichsen Gurholt 17 aar".

 

      

       (1) Gift 15.07.1759 i Siljan kirke,4 med Maren Eriksdatter, født 1728 på Kløverød i Siljan (datter av Erik Paulsen og Margrethe Knutsdatter), døpt 30.03.1728 i Siljan kirke,8 død 1764 på Slettekollen i Siljan,[15] gravlagt 11.03.1764 på Siljan kirkegård.3

      

      

       (2) Gift 17.12.1769 i Siljan kirke,4 med Gjøran Knudsdatter, født ca 1735,[16] død 1807 på Gurholt i Siljan,[17] gravlagt 27.12.1807 på Siljan kirkegård.17

      

       Se Gurholt denne gården

 

 

      

IV. Kirsten Gulliksdatter, (datter av Gullik Bjørnsen og Maren Olsdatter) født 1736 på Gurholt i Siljan,[18] døpt 09.09.1736 i Siljan kirke,18 død 1736 på Gurholt i Siljan,9 gravlagt 21.11.1736 på Siljan kirkegård.9

      

       Gulich Gurholtes ægte datter Nom. Kirsten

       Faddere: baaren af Maria Jonsdatter, Maria Larsdatter, mandfaddere: Søfren Johanisen Eyet, Knud Biørnsen.

      

       Gravlagt som "Gullik Gurholtes liden datter Kirsten 11 uger 4 dager". 

 

      

 

V.   Marthe Gulliksdatter, (datter av Gullik Bjørnsen og Maren Olsdatter) født 1737 på Gurholt i Siljan,[19] døpt 20.10.1737 i Siljan kirke,19 død 1738 på Gurholt i Siljan,9 gravlagt 20.03.1738 på Siljan kirkegård.9

      

       Gulich Gurholtes og Maren Olsdatters ægte datter Nom. Marte som af klocheren Christen Bøe var hiemmedøbt                            

       Faddere: baaren af Randi Olsdatter Gurholt, Taran Henrichsdatter Engelstad, mandfaddere: Jon Biørnsen, Asle Biørnsen Schildbred.

      

       Gravlegges som "Gulich Gurholtes liden datter Marte 5 maaneder 8 dager".

      

 

 

VI. Ole Gulliksen, (sønn av Gullik Bjørnsen og Maren Olsdatter) født 1739 på Gurholt i Siljan,[20] døpt 25.01.1739 i Siljan kirke,20 konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke.[21]

      

       Gulich Gurholt og Maren Olsdatter ægte søn N. Ole                                                     

       Faddere: baaren af Jon Schildbreds kone Karen Johannisdatter, Johanne Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Jon Schildbred, Asle Biørnsen, Søfren Eyet.

      

       Konfirmert som "Ole Gulliksen Guurholt 18 aar".

 

      

 

VII. Martha Gulliksdatter, (datter av Gullik Bjørnsen og Maren Olsdatter) født 1743 på Gurholt i Siljan,[22] døpt 27.01.1743 i Siljan kirke.22

      

       Gulich Gurholt og Maren Olsdatter - Martha

       Faddere: baaren af Halvor Michelsen Gurholtes kone Karen Isachsdatter, Anne Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Peder Findsen, Ole Olsen Gurholt.

      

      

 

VIII. NN Gulliksen, (Barn av Gullik Bjørnsen og Asgjerd Svendsdatter) født 1763 på Gurholt i Siljan.[23]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 15. mai 1763 finnes blant introduserte kvinner "Gullik Guurholts kone" etter å ha fått et barn.

 

       Ut fra dette fikk de et barn i 1763. Om det levde opp er usikkert.

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 1.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 20.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[15]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 542.

[16]  1801 tellingen.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 50.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 80.

[23]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.