| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD

 


 

 

Cornelius Halvorsen f. ca 1697 og Ragnhild Bjørnsdatter f. ca 1700 sin familie

 

 

 

Cornelius Halvorsen, født ca 1697,[1] død 1763 i Skien, gravlagt 28.05.1763 i Skien.[2]

 

Cornelius nevnes som skredder da han giftet seg i Siljan i 1726.

 

Trol. 17/2-1726 i Slemdahl. Copul. 26/5-1726.

Cornelius Halfvorssøn Skredder med Ragnille Biørnsd. Skiælbred.

Caut: Tynnis Jacobssøn Tvetten og Ole Jacobssøn Kløfverøe.

Consumtions Seddel fra Tobias Hichmand i Scheen.

 

De døpte barn i Siljan til 1728. De nevnes der på Engelstad.

 

De nevnes siden som husmann i Lardal.

 

De flyttet så til Skien. Cornelius var forlover for sin sønn Nils da han giftet seg i Solum i 1758.

 

Han døde i Skien i 1763.

 

Gravlagt som " Cornelius Halvorsen 66 aar".

 

De døpte barn i Siljan frem til 1728. I 1726 døpte de barn bosatt på Engelstad og i 1728 på en plass i Siljan som ble kaldt "Stranden". De bodde trolig som husmenn under Engelstad. De nevnes siden som husmann u/Bergan i Lardal.

 

 

Gift 26.05.1726 i Siljan kirke,[3] med Ragnhild Bjørnsdatter, født ca 1700,[4] (datter av Bjørn Jonsen og Gunbjørg Aslesdatter), død 1764 i Skien, gravlagt 05.01.1764 i Skien.2

 

 

Ragnhild:

Hun kom fra Skilbred og ble nevnt i skifte etter faren i 1732 som "Ragnild Biørnsd. 31 år g.m. Cornelius Halvorsen boende i Loerdal".

 

Hun døde i Skien i 1764.

 

Gravlagt som "Cornelius Halvorsens Kone 59 aar".

 

 

 

I.    Berthe Corneliusdatter, født 1726 på Engelstad i Siljan,[5] døpt 08.09.1726 i Siljan kirke,5 død 1753 i Gjerpen, gravlagt 18.12.1753 i Gjerpen.[6]

      

       Cornelius Halfvorsen Skredder og Ragnille Biørnsdatter Engelstads første ægte barn Berthe.

       Faddere: baaren af Gunnille Guldbrandsdatter Tufdahl, Marj Thorsdatter Serchland, Gullie Gulleschsdatter Engelstad, mandfaddere: Olle Jacobsen Kløfverøe, Anders Tommasen Ovestad.

      

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1749. Hennes bror Nils var fadder for hennes andre barn.

      

       Se gamlegjerpen.no (Borgestad 1801, fam.38)

      

       Gravlagt som "Christopher Jørgensens kone 24 aar".

 

      

       Gift 09.09.1749 i Gjerpen,6 med Christopher Jørgensen, født ca 1724, død 1753 i Gjerpen, gravlagt 20.05.1753 i Gjerpen.6

      

       Christopher:

       Gravlagt som "Christopher Jørgensen 29 aar".

      

 

       Barn:

 

        A.    Jørgen Christophersen, født 1749 i Gjerpen, døpt 12.10.1749 i Gjerpen.6

              

               Christopher Jørgensens db. Jørgen

               Faddere: Søren Riises kone, Lisbeth Alexandersdatter, Torjus Hansen, Jacob Evensen, Nils Jensen.

              

              

               Forlovet 23.04.1777 i Østre Porsgrunn,[7] gift 20.05.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[8] med Anne Sørensdatter, født ca 1747,[9] konfirmert 06.04.1766 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

              

               Se Østre Porsgrunn i 1762-1801

 

 

              

        B.    Børre Christophersen, født 1753 i Gjerpen, døpt 18.02.1753 i Gjerpen,6 død 1753 i Gjerpen, gravlagt 14.03.1753 i Gjerpen.6

              

               Christopher Jørgensens db. Børre

               Faddere: Torjus Hansens kone, Berthe Torjusdtr., Even Borge, Hans Vernersen, Nils Corneliesen.

              

               Gravlagt som "Christopher Jørgensens s. Børre 14 dage".

      

 

 

II.   Halvor Corneliusen, født 1728 på Stranden i Siljan,5 døpt 12.09.1728 i Siljan kirke,5 død 1808 i Skien, gravlagt 23.09.1808 i Skien.[11]

      

       Cornelius Halfvorsen Stranden og Ragnille Biørnsdatter - Halfvor

       Faddere: baaren af Hellie Gullechsdatter Gunsholt, Ingeborg Gullechsdatter Engelstad, mandfaddere: Errich Povelsen Tosholt, Jacob Michelsen Tosholt, Nirj Olsen Røe.

      

       Han giftet seg 1. gang i 1766.

      

       Trol. 23/6-1766. Cop. 16/10-1766.

       Halvor Cornelisen og Cathrine Nielsdaatter. (Martha Nielsd. ved trol.)

       Cav: Niels Cornelisen (sign. Niels Corneliusen) og Isac Nielsen (sign. I N).

      

       Han giftet seg 2. gang i 1775.

 

       Trol. 6/4-1775. Cop. 22/6-1775.

       Halvor Corneliusøn Corporal og pigen Anna Maria Hansdatter.

       Cav: Nils Corneliusen (sign.), Friderich Wetzell.

      

       Han giftet seg 3. gang i 1777.

 

       Bamble viet 10.04.1777

       Corporal Halvor Corneliusen Bache fra Schien med Mette Erichsdatter Holmgreen her af Sognet.

      

       Han giftet seg 4. gang i 1786.

 

       Solum forlovet 14.06.1786, gift 28.07.1786

       Halvor Corneliussen, enkem. og Kisten Marie Henrichsdatter, pige.

       Forlovere Niels Corneliussen og Henrich Ingebrichtsen.

 

       Halvor døde i Skien i 1808.

      

       Gravlagt som "Halvor Corneliussen i fattig jord 65 aar".

      

 

       (1) Gift 16.10.1766 i Skien,11 med Marthe Nilsdatter, født ca 1740, død 1774 i Solum, gravlagt 14.06.1774 i Solum.11

      

       Marthe:

       Gravlagt som "Marthe Nielsdatter 34 aar".

 

      

       (2) Gift 22.06.1775 i Skien,11 med Anne Marie Hansdatter, født ca 1755, død 1776 i Solum, gravlagt 14.02.1776 i Solum.11

      

       Anne:

       Gravlagt som "Anna Maria Hansdatter 21 aar".

 

      

       (3) Gift 10.04.1777 i Bamble,11 med Mette Erichsdatter Holmgren, født 1744 i Langesund i Bamble (sønn av Erich Olsen Holmgren og Mette Blehr Pedersdatter Wulf), døpt 06.09.1744 i Bamble,11 død 1784 på Klostergrinden i Solum, gravlagt 28.03.1784 i Solum.11

      

       Mette:

       Eric Holmgreens og Mette Sophia Pedersdatters datter Mette.

       Faddere: Dorthe Maria Budde, Anna Helvig Budde, Anders Kirchetorp, Lieutenant Halle, Peter Nicolaj Budde.

      

       Gravlagt som "Metthe Ollengren Klostergrinen 42 aar".

      

       Skifte fra Solumslekt:

       Skifte 14. april 1784 på Klostergrinden, Solum: Mette Erichsdatter død, enkemannen Halvor Corneliussen og deres barn: Erich Holmgren Halvorsen 5 år, Anne Marie Halvorsdatter* 9 år, Mette Kirstine Halvorsdatter 6 år, Ragnild Berthea Halvorsdatter 3½ år. Formynder for barna blir farbroren Niels Corneliussen. (* Anne Marie må være av mannens forrige ekteskap med Anne Marie Hansdatter. LBK).

      

 

       (4) Gift 28.07.1786 i Solum,11 med Kirsten Marie Henrichsdatter, født 1766 på en plass under Klyve i Solum (datter av Henrich Engebretsen og Anne Marie Halvorsdatter), døpt 22.03.1766 i Solum.11

      

       Kirsten:

       Kiersten Marie, foreldre Henrich Engebrethsen og Marie Halvorsdatter Klyve ø. grund.

       Faddere: Karen Nielsdatter Klyve, Inger Margrete Hansdatter, Abraham og Christen Biørntved, Ole Gundersen.

 

 

III. Nils Corneliusen, født 1733 på Bø eje i Lardal, døpt 08.03.1733 i Styrvold kirke i Lardal,[12] død 1797 på Gjemsø i Solum, gravlagt 08.10.1797 i Solum.11

      

       Han far nevnes som husmann på Bø eje i Lardal.

      

       Han far var trolover da han giftet seg 1. gang i Solum i 1758.

      

       Fra Solumslekt:

       Forlovet 14.09.1758 ved Closterbroen: Niels Corneliisøn og Anne Carlsdatter.

       Forlovere Cornelius Halvorsøn og Hans Gundersøn Clostergrinden.

       Forlovede/Viede side 207. Gift 23.10.1758 ved Solum: Niels Corneliisøn og Anne Carlsdatter.

      

       Hans far var forlover og blant fadderne finner vi hans søster Hedvig, søsteren Elisabet og hans bror Halvor.

      

       De bodde, ifølge Solumslekt, på Klostereiet i Solum i 1762:

       Chresten Carlsen og Broder Jørgen Carlsen deres Moder hos sig Margrethe Christensd: Inderster Niels Cornelisen og Hust: og en gammel Enke Rønou.

      

       Han giftet seg 2. gang i 1770.

      

       Skifte fra Solumslekt:

       Skifte 16. oktober 1797 på Klostergrunn, Solum: Nils Corneliusen død den 1. denne måneden, enka Ingeborg Tordsdatter og hans barn fra to ekteskap. Fra første ekteskap med forlengst avdøde Anne Carlsdatter: 1. Carl Nielsen myndig og bor på Roligheten ved Porsgrunn, 2. Anne Margrethe Nielsdatter gift med Ole Andersen i Gråten nå på sjøreise. Fra annet ekteskap med Ingeborg Tordsdatter: 3. Anne Nielsdatter gift med Gunder Vindalen fra Klosterhaugene, 4. Ragnild Nielsdatter gift med Christen Reiersen Varpet, 5. Ingeborg Kirstine Nielsdatter 19 år hjemme. Verge for den siste: morbroren Abraham Tordsen Hanæs. Verge for enka: Hr. Christian Brandt i Fjærestrand.

      

       Gravlagt som "Niels Corneliussen Giemsøe 64 aar.".

      

 

       (1) Gift 23.10.1758 i Solum,11 med Anne Carlsdatter, født 1738 på Erikstad i Melum (datter av Carl Pedersen og Margrete Christensdatter), døpt 14.12.1738 i Solum,11 død 1769 på Klostergrinden i Solum, gravlagt 07.11.1769 i Solum.11

      

       Anne:

       Gravlagt som "Anne Carlsdatter Clostergrind 31 aar."

      

 

       (2) Gift 20.09.1770 i Solum,11 med Ingeborg Torsdatter, født 1750 på Hanes i Melum (datter av Tord Anundsen og Ingeborg Larsdatter), døpt 31.03.1750 i Melum kirke i Solum,11 død 1801 på Klosterhaugene i Solum, gravlagt 03.11.1801 i Solum.11

      

       Ingeborg:

       Thor Hannæssis og Kisten Larsdatters barn Ingebor.

       Faddere: Rasmus Hannæs, Søfren Grafklef, Tollef Hvalen, Kisten Larsdatter, Gunnild Thorsdatter

      

       Hun giftet seg 2. gang med Jens Jonsen Klokker.

      

       Gravlagt som "Klokker Jonsens Kone Ingeborg Thorsdatter 50 aar.".

 

       Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

 

 

 

        Barn nevnt i Porsgrunn:

 

      

        A.    Carl Nilsen, (sønn av Nils Corneliusen og Anne Carlsdatter) født 1768 på Klostergrinden i Solum, døpt 08.05.1768 i Solum,11 død 08.01.1835 på Roligheten i Porsgrunn, gravlagt 15.01.1835 i Porsgrunn. [2]

              

               Carl, foreldre Niels Corneliussen og Anne Carlsdatter Clostergrinet.

               Faddere: Anne Olsdatter Niels Clostergrinets, Elsebeth Carlsdatter Clostergrinet, Friderich Wesselsen? Bye?, Christen og Jørgen Carlsønner fra Cl.grinet.

              

               Konfirmert 6. oktober 1782 i Solum.

              

              

               Gift 02.02.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[13] med Kirsti Torjusdatter, født 1754 på Borgestad eje i Gjerpen,[14] (datter av Torjus Hansen og Karen Olsdatter), døpt 01.12.1754 i Gjerpen,[15]  død 11.11.1828 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.11.1828 i Østre Porsgrunn. [6]

              

               Se Østre Porsgrunn i 1801

 

     

        For flere barn av Nils Corneliusen og Anne Carlsdatter se Solumslekt.org

 

 

 

IV. Helvig Corneliusdatter, født 1735 på Bergan i Lardal,[16] døpt 30.04.1735 i Lardal i Vestfold.[17]

 

 

 

V.   Aslaug Corneliusdatter, født 1737 i Bergan i Lardal,5 døpt 17.02.1737 i Lardal i Vestfold.[18]

 

 

 

VI. Maria Coneliusdatter, født 1738 på Bergan i Lardal,5 døpt 02.08.1738 i Lardal i Vestfold.[19]

 

      Trolig hun som nevnes på Follaug i Gjerpen i 1762.

 

      Ekstraskatt - manntallet 1762 - Follaug:
Eiere: De Adlerske arvinger”.
”Mand og kone: Sergiant Nords kone.
Barn over 12 aar: Anne Carine.
Tjenestedrenge: Christian Nord.
Tjenestepiger: Maria Corneliusdatter.

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 72-73.

[9]  Alder ved konfirmasjonen.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[11]  Solumslekt, Solumslekt.

[12]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 4-5.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 190-191.

[14]  1801 tellingen.

[15]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 927.

[17]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 3 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 29.

[18]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 3 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 55.

[19]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 3 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 73.