| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND 

 


 

 

 

Ole Pedersen f. 1759 og Taran Hansdatter f. 1770 sin familie

 

 

Ole Pedersen, født 1759 på Nordre Kiste i Siljan,[1] døpt 27.05.1759 i Siljan kirke,[2] konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,[3] død 25.04.1834 på Serkland i Siljan,[4] gravlagt 11.05.1834 på Siljan kirkegård.4

Han var sønn av Peder Olsen og Gunhild Jensdatter på Nordre Kiste.

 

Ole kom fra Kiste i Siljan og giftet seg Siljan i 1788.

 

Trol. 9/8-1788 i Sillien. Copul. Samme dag?

Soldat, Uk. Ole Peders. Kiste og P. Taran Hansd. Serkland.

Caut: Ole Røe og Isac Kiste.

 

Ole overtok bygselen på gården Serkeland i 1791 etter Anne Svendsdatter, enken etter Gullik Ellefsen, i 1791. (Bygselsseddel datert 19.03.1791) Anne Svendsdatter nevnes som hans svigermor i bygselseddelen, men var jo hans svigermors søster. Denne Gullik hadde kommet til Serkland igjennom giftemålet med Ole sin kones farmor, Jøran Olsdatter.

 

Bosatt på Serkland i 1801:

Ole Pedersen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 41 (alder)

Taran Hansdatter k 1ste ægteskab Kone 31 (alder)

Gullich Olsen m Deres børn 11 (alder)

Ole Olsen m Deres børn 8 (alder)

Peder Olsen m Deres børn 2 (alder)

Jøran Olsdatter k Deres børn 5 (alder)

Simon Henrichsen m Ugift Tjenestefolk National soldat 25 (alder)

Taran Jonsdatter k Tjenestefolk 19 (alder)

 

Gården ble delt i 1828. Ole beholdt den ene halvparten og sønnen Gullik fikk den andre. (Bygeselseddel datert 12.12.1828)

 

Ole døde på Serkland i 1834.

 

 

Forlovet 09.08.1788 i Siljan,[5] gift 1788,5 med[6] Taran Hansdatter, født 1770 på Årholt i Siljan,[7] (datter av Hans Halvorsen og Rønnaug Svendsdatter), døpt 11.05.1770 i Siljan kirke,[8] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[9] død 04.12.1837 på Serkland i Siljan,[10] gravlagt 01.01.1838 på Siljan kirkegård.10

 

Taran:

Hennes far ble husmann på Riset u/Austad, men kom fra Serkland.

 

Taran døde på Serkland som enke i 1837, 68 år gammel.

 

 

 

I.    Gullik Olsen, født 1790 på Serkland i Siljan,6 døpt 21.02.1790 i Siljan kirke,[11] konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[12] død 20.02.1847 på Serkland i Siljan,[13] gravlagt 28.02.1847 på Siljan kirkegård.13

      

       Ole Pedersen Serkland og k. Tharan Hansdtr. - Gullic

       Faddere: 1. Pirnille Olsdtr. Røe 2. Anne Pedersdtr. Serkland 3. Nils Pedersen Ouestad 4. Knud Røe 5. Jacob Olsen Øvrebøe.

      

       Konfirmert som "Gullich Olsen Særkland 17".

      

       Han fikk et uekte barn i 1815 med Girthe Olsdatter Gurholt.

 

       Gullik giftet seg i 1819.

      

       Siljan - viet 28/2-1819

       Uk. Gullik Olsen Særkeland, 29. Gaardmandssøn.

       Pigen Helvig Olsd. Tveten, 22. Gaardmandsdatter.

       Forl: Svend Olsen Øverbøe og Solve Olsen Præsteg.

      

       Da Serkland ble delt i 1828 ble Gullik boende på en del av gården og hans far på den andre.

      

      

       Forhold til Birthe Olsdatter, født 1784 på Gurholt i Siljan,[14] (datter av Ole Jansen og Pernille Olsdatter), døpt 19.12.1784 i Siljan kirke,14 konfirmert 1801 i Siljan kirke,[15] død 25.01.1851 på Gurholt Hagen i Siljan, gravlagt 02.02.1851 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Birthe:

       Han fikk et uekte barn i 1815 med Gullik Olsen Serkland.

 

      

       (2) Gift 28.02.1819 i Siljan kirke, med Helvig Pedersdatter, født 1795 på Tveitan i Siljan (datter av Peder Andersen og Marthe Jacobsdatter), døpt 03.12.1795 i Siljan kirke,[17] konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke,[18] død 06.02.1885 på Serkland i Siljan, gravlagt 14.02.1885 på Siljan kirkegård.[19]

 

       Se Serkland etter 1814

 

 

 

 

II.   Peder Olsen, født 1791 på Serkland i Siljan,6 død 1791 på Serkland i Siljan,[20] gravlagt 13.11.1791 på Siljan kirkegård.21

 

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1791 "Ole Serklands k. efter hiemmedøbte D. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Ole Serklands Hiemmed. D.B. Peder 1 dag".

      

 

 

III. Ole Olsen, født 1792 på Serkland i Siljan,6 døpt 16.12.1792 i Siljan kirke,[21] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,12 død 23.05.1871 på Gonsholt i Siljan, gravlagt 02.06.1871 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Ole Pedersen Serkland og k. Tharan Hansdtr., hiemmedøbte Ole

       Faddere: 1. Anne Svensdtr. ibid 2. Rønnou Olsdtr. Kiølnæs 3. Nils Ouestad 4. Michel Engelstad 5. Peder Hansen.

      

       Konfirmert som "Ole Olsen Særkland 16".

 

       Han giftet seg i 1822.

      

       Siljan - viet 29/12-1822

       Uk. Ole Olsen Særkland, 30. Gaardmandssøn.

       Pigen Inger Knudsd. Gonsholt, 24. Gaardmandsdatter.

       Forl: Ole Vanneboen og Kristen Præstegaarden.

 

      

       (1) Gift 29.12.1822 i Siljan kirke, med Inger Knudsdatter, født 1798 på Gonsholt i Siljan,[23] (datter av Knud Halvorsen og Karen Bentsdatter), døpt 30.09.1798 i Siljan kirke,[24] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[25] død 28.12.1840 på Gonsholt i Siljan, gravlagt 24.01.1841 på Siljan kirkegård.[26]

      

      

       (2) Gift 21.06.1842 i Svarstad kirke,[27] med Berte Olsdatter, født 1787 på Løvås i Lardal,28,[28] (datter av Ole Evensen og Berte Torkelsdatter), død 02.07.1860 på Gonsholt i Siljan, gravlagt 08.07.1860 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Berte:

       Hun var enke etter Ellef Arnesen som bodde på Frydenberg under Kallerud og senere Sjulstadrønningen. (Lardal bind 2, siden 401-431).

 

       Se Gonsholt Søndre etter 1814

 

 

      

IV. Jøran Olsdatter, født 1795 på Serkland i Siljan,[30] døpt 01.11.1795 i Siljan kirke,[31] konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke,18 død 1872.31

      

       Ole Pedersen Serkland og k. Tharan Hansdtr., hiemmed. Jøran

       Faddere: 1. Anne Svensdtr. ibid 2. Marte Gullicsdtr. ibid 3. Nils Pedersen Ouestad 4. Halvor Hansen ibid 5. Rasmus Gullicsen Engelstad.

      

       Konfirmert som "Giøran Olsdatter Serkeland 16".

      

       Siljan - Viet 28/4-1823

       Uk. Søren Olsen Nabhoug, 30. Tjenestedreng.

       Pigen Jøran Olsd. Særkland, 26. Gaardmandsdatter.

       Forl: Gunmund Jonsen Rødningen og Gunder Dahlen

 

       De døpte et barn bosatt på Moholt i 1823.

 

       De ble senere bosatt på Kjenndalen i Eidanger og var der husmann på Småmyrene i 1865. Hennes mann kom fra denne plassen som hans far trolig bygde opp.

      

       Familen hadde tidligere bodd på Solberg under Langangen.

 

 

       Gift 28.04.1823 i Siljan kirke,5 med6 Søren Olsen, født 1793 på Småmyrene u/Kjendalen i Eidanger,31 (sønn av Ole Jonsen og Åste Pedersdatter), døpt 24.03.1793 i Eidanger kirke,22 konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke,18 død 1875.31

      

      

       Barn i Siljan:

 

       A.   Ole Sørensen, født 21.05.1823 på Moholt i Siljan, døpt 15.06.1823 på Siljan kirkegård,[32] død 1861.39

 

 

       Flere barn se Eidanger bind 2 side 297

 

 

 

 

V.   Peder Olsen, født 1798 på Serkland i Siljan,6 døpt 19.08.1798 i Siljan kirke,[33] død 14.05.1840 på Serkland i Siljan,[34] gravlagt 28.05.1840 på Siljan kirkegård.34

      

       Ole Pedersen Særkland og Tharan Hansdatter - Peder hiemmedøbt af Svend Jensen Tufdal

       Faddere: Pernille Jensdatter Engelstad, Tharan Jonsdatter Særkland, Michel Solvesen Engelstad, Niels Pedersen Kiste, Halvor Hansen Særkland.

 

       Siljan - viet 20/1-1828

       Uk. Peder Olsen Særkland, 29. Gaardbruger.

       Tjenestepige Maren Knudsdatter Gonsholt, 24.

       Forl: Gullik Præstegaarden og Ingvold Højset.

 

       Peder fikk i 1838 leilendingskontrakt på "Søstua" på gården Serkland.

      

      

       Gift 20.01.1828 i Siljan kirke,5 med[35] Maren Knudsdatter, født 1804 på Gonsholt i Siljan,24 (datter av Knud Halvorsen og Karen Bentsdatter), døpt 15.05.1804 i Siljan kirke,[36] død 06.03.1848 på Serkland i Siljan,[37] gravlagt 19.03.1848 på Siljan kirkegård.37

      

       Maren:

       Etter at hennnes første mann Peder Olsen døde på Serkland i 1840 giftet hun seg på nytt i 1841 med ungkaren Anders Pedersen fra Tveitan i Siljan. Han var sønn av Peder Andersen Tveitan. Hun bodde videre på gården etter at hun giftet seg med sin andre mann.

      

       Se Serkland etter 1814

 

 

 

 

VI. NN Olsen, født 1802 på Serkland i Siljan, død 1802 på Serkland i Siljan, gravlagt 30.05.1802 på Siljan kirkegård.[38]

      

       Gravlagt som "Ole Pedersen Særkland d.fød. D.barn".

      

 

 

VII. Anne Olsdatter, født 1803 på Serkland i Siljan,[39] døpt 07.08.1803 i Siljan kirke,39 død 29.03.1838 på Svarverplass u/Mo i Gjerpen.[40]

      

       Ole Pedersen Særkland ig Taran Hansdatter - Anne

       Faddere: Pernille Jensdtr. Engelstad, Taran Jensdtr. Særkland, Michel Solvesen Engelstad, Erich Olsen Øverbøe, Nils Hansen ibid.

 

       De bodde på Sververplassen u/Mo i Gjerpen der Anne døde i 1838. Lucas giftet seg på nytt med Maria Gulliksdatter f. 1815 og utvandret til Amerika i mai 1845. Se gamlegjerpen.no

 

      

       Gift 14.06.1832 i Gjerpen kirke,40 med Lucas Engebretsen, født 1803 i Gjerpen,40 (sønn av Engebret Lucasen og Anne Kirstine Østensdatter), døpt 06.02.1803 i Gjerpen kirke,40 død i USA.40

      

      

 

VIII. Gunhild Olsdatter, født 1806 på Serkland i Siljan,[41] døpt 11.05.1806 i Siljan kirke,41 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke.[42]

      

       Ole Pedersen Særkland og Tharan Hansdatter - Gunnild

       Faddere: Tharan Jonsdtr. Tosholt, Ingeborg Michelsdtr. Engelstad, Michel Solvesen ibid, Rasmus Gullichsen ibid, Peder Nilsen Tosholt.

      

       Familien bodde en tid på Kjær i Gjerpen, men utvandret til Amerika den 18.05.1849. Se gamlegjerpen.no

      

      

       Gift 06.09.1834 i Siljan kirke, med Lars Solvesen, født 1809 på Kjær i Gjerpen (sønn av Solve Larsen og Anne Axelsdatter), døpt 01.03.1809 i Gjerpen.[43]

      

       Lars:

       Solve Larssøns Lars f. Kjær

       Faddere: Lars Kjærs k., Margarete Axelsdatter, Lars Kjær, Nils Røsager, Nils Axelssøn.

      

 

 

IX. Rønnaug Olsdatter, født 1808 på Serkland i Siljan,[44] døpt 27.11.1808 i Siljan kirke,44 død 1810 på Serkland i Siljan,[45] gravlagt 08.07.1810 på Siljan kirkegård.45

      

       Ole Pedersen Særkland og Taran Hansdatter - Rønnou

       Faddere: Pernille Jensdtr., Groe Nielsdtr., Mikel Engelstad, Gulik Særkland, Ole Særkland.

      

       Gravlagt som "Rønnou Olsd. Særkeland 2 aar".

      

      

 

X.  Svend Olsen, født 03.04.1811 på Serkland i Siljan,[46] døpt 11.04.1811 i Siljan kirke,46 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke.[47]

      

       Ole Pedersen Særkland og Taran Hansdatter - Svend

       Faddere: Helvig Torsholt, Ingeborg Engelstad, Reyer Torsholt, Gullik og Ole Serkeland.

      

       Gjerpen - viet 22/9-1836

       Svend Olsen, f. Slemdal, oph.: Brække, uk., 25. F: Ole Pedersen Særkland.

       Anne Karine Olsd., f. Slemdal, oph.: Brække, p., 30. F: Ole Hansen Smokkerød

 

       I Eidanger bind 3 står det han kom fra Skien. Det kan vøre han bodde i Skien, men han var født på Serkland i Siljan.

      

      

       Gift 22.09.1836 i Gjerpen,[48],42 med Anna Karine Olsdatter, født 1806 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[49] (datter av Ole Hansen og Siri Torstensdatter), døpt 23.03.1806 i Eidanger kirke.48

      

       Anna:

       Ole Hansen Smekkerød og Siri Torstsdatter - Anna Karine

       Faddere: Live Torstensdatter Buer, Thora Torstendtr. Gutto, Nils Amundsen Kaasene, Hans Andersen Ødegaarden, Hans Hansen Smekkerød.

 

      

 

XI. Helvig Olsdatter, født 1814 på Serkland i Siljan, død 1814 på Serkland i Siljan, gravlagt 20.03.1814 på Siljan kirkegård.[50]

      

       Gravlagt som "Ole Pedersen Serklands Hiemmedøbte Pb. Helvig 3 uger".

      

 

 

 

 


[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 633.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 50.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 276.

[54]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 223.[1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870 NO275, side 259.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 261.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[10]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870 NO275, side 265.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[13]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870 NO275, side 281.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[16]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[19]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 248.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[22]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.

[23]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[26]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 271.

[27]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 6 (1835-1860), skannet av digitalarkivet, side 280.

[28]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 185.

[29]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 289.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 72.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[34]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870 NO275, side 270.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 261.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[37]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870 NO275, side 282.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 103.

[40]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 284.

[43]  gamlegjerpen.no.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 288.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 48.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.