| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814

 


 

 

Anders Pedersen f. 1799 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maren Knutsdatter f. 1804 og 2. gang med Karen Halvorsdatter f. 1828.

 

 

 

Anders Pedersen,[1] født 1799 i Tveitan søndre Siljan TE., døpt 17.11.1799 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke TE.,[3] død 15.06.1879 i Serkland Siljan TE., gravlagt 21.06.1879 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Peder Andersen og Marte Jacobsdatter på Tveitan søndre før 1814.

 

Anders giftet seg 1. gang i 1841 med enken på Søstua på Serkland og overtok som leilending der.

 

Hans første kone døde på Serkland i 1848 og Anders giftet seg på nytt i 1862.

 

De nevnes på Serkland i 1865 tellingen. Vi ser da at hans søster Mari var bosatt hos dem.

 

Siljan 1865 - Særkland løpenummer 539a

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Anders Pedersen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 66 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Halvorsdatter k g hans Kone 38 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Ingebretsen m ug Tjenestekarl 17 (alder) Gjerpen Prgj.

Peder Johnsen m ug Tjenestekarl 14 (alder) Slemdal Prgj.

Mari Pedersdatter k ug Tjenestepige 68 (alder) Slemdal Prgj.

 

I 1875 var konens mor bosatt hos dem.

 

Siljan 1875 - Serkland løpenummer 539b

Anders Pedersen f. 1800 – husfader – leilending

Karen Halvorsdatter f. 1823 – kone

Ingeborg Johnsdatter f. 1791 i Sandsvær – konens moder – fattigunderstøttet

Anders Johnsen f. 1858 – tjenestegutt

Peder Johnsen f. 1852 - dagarbeider, skovarbeider

Karine Nilsdatter f. 1860 – tjenestepige

 

Peder døde på Serkland i 1879.

 

 

(1) Gift 20.05.1841 i Siljan kirke TE.,[5] med Maren Knutsdatter,[6] født 1804 i Gonsholt S. Siljan TE. (datter av Knut Halvorsen og Karen Bentsdatter), døpt 15.05.1804 i Siljan kirke TE.,[7] konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke TE.,[8] død 06.03.1848 i Serkland Siljan TE.,[9] gravlagt 19.03.1848 i Siljan kirkegård TE.9

 

Maren:

Hun var enke etter Peder Olsen Serkland. Maren døde på Serkland i 1848.

 

 

(2) Gift 30.12.1862 i Siljan kirke TE.,[10] med Karen Halvorsdatter, født 10.11.1828 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[11] (datter av Halvor Pedersen og Ingeborg Jonsdatter), døpt 08.02.1829 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[12] død 03.01.1906 i Berg Brunlanes VE., gravlagt 09.01.1906 i Berg kirkegård Brunlanes VE.[13]

 

Karen:

Hun kom fra Kåsene u/Sølland.

 

Karen ble enke på Serkland i 1879. I 1900 var hun bosatt på Eidsten Bnr.7 i Brunlanes hos gårdbruker Hans Jørg Antonsen som "Karen Halvorsd f. 1825 i Slemdal Brb, fattiglem, Bortsat af fattigvæsenet forhenv. gaardmandskone".

 

Hun døde i Brunlanes i 1906 og gravlegges som "fattiglem Karen Halvorsdatter Serkland enke, f. 1827 i Slemdal død på Berg".

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 519.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 89.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 281.

[4]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 216.

[6]  Siljan bygdebok. side 209 og 262.

[7]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 106.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 282.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 231.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[13]  Brunlanes Berg ministerialbok 1900-1922. side 252.