| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA I


 

Dalen (Kvisladalen) u/Kvisla

 

 

Landskyld (Kvisladalen 1/4 hud i 1664)

 

 

Eier i 1762: Greven i Larvik

 

 

Litt fakta som Kvisladalen

 

 

 

De tidlige manntallene på Kvisladalen:

 

Kvisla ble nok liggende øde etter svartedauen. Gården nevnes i skattelistene i 1585. Da betales det 2 mark smør i skatt av gården. Skylden var 1/2 hud.

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615: Kvisledal øde – Reer Quisell dall eier ½ hud

 

I jordboken fra 1624 ser vi at Reier Kvisla eide 1/2 hud Kvisladalen, noe som da var hele gården. (Hans sønn Anders Riersen på Auen i Hedrum har trolig eid denne delen i en periode)

 

I 1664 nevnes Kvisladalen med egen bruker. Det var nå bofaste på gården. I 1664 var det, ifølge presten, OLE MOGENSEN 52 aar som var oppsitter på gården. Ifølge fogden var han 44 aar gammel.

 

Ole nevnes i skattemanntallene fremover på Kvisladalen, men fra 1669 var det enken (MARI) som brukte gården. Hun brukte gården i mange år fremover og nevnes siste gang i 1682. (I 1678 og i 1681 nevnes hun med navnet Mari som bruker så derfra har vi hennes navn.)

 

Fra 1686 ble REIER oppgitt som bruker av Dalen i manntallene. Han nevnes til 1697. I 1698 og 1699 var det INGERBORG (OLSDATTER) som brukte gården. Dette var enken etter Reier.

 

Trelasthandleren Peder Tygesen i Larvik hadde kjøpt gården i 1672. I 1690 ble gården solgt til greven i Larvik av enken etter Peder Tygesen, Helvig. Greven kjøpte den sammen med Kvisla og andre gårder.

 

Fra 1700 var JACOB (NILSEN) bruker på Dalen. Han hadde da giftet seg med enken Ingeborg. Han nevnes fremover og i 1711 nevnes Jacob Nilsen med kone som oppsitter på Dalen. I 1711 nevnes to husmenn under Dalen. Det var JACOB KNUTSEN med kone og HOLGER OLSEN med barn.

 

I 1723 nevnes fortsatt Jacob som oppsitter. Eier var Greven av Laurvigen

 

 

 

Bosatt her fra ca 1686 til 1742

 

Reier Giestsen f. ca 1652 var gift med Ingeborg Olsdatter f. ca 1649. Reier nevnes i 1661 som sønn av Giest Reiersen Kvisla. Presten oppga at han var 12 år og fogden oppga 11 år. Fra 1686 ble Reier oppgitt som bruker av Kvilsdalen i manntallene. Han nevnes der frem til 1697. I 1698 og 1699 var det enken Ingeborg Olsdatter som brukte gården. Reier døde således ca 1697. Det var da to Reier på Kvisla på 1600 tallet og dette var da Reier Kvisla d.y. Reier Kvisla d.e. var han farfar. Ingeborg giftet seg 2. gang med Jacob Nilsen f. ca 1662. Jacob overtok da som bruker på Kvisladalen. Han nevnes der fremover og i 1711 nevnes han der med kone. Vi ser han også som bruker der i 1723. Ingeborg døde der i 1733 og Jacob i 1742.

 

Barn:

Maren Rejersdatter f. ca 1675 f. 1755

Mogens Rejersen f. ca 1689 d. 1746

Ole Rejersen f. ca 1697 

 

Mulig barn av Jacob Nilsen og Ingeborg Olsdatter

Ellen Jacobsdatter f. omkring 1700

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1730 til 1746 (Kirsten til 1757)

 

Mogens Rejersen f. ca 1689 fra Kvisladalen giftet seg i 1724 med Kirsten Olsdatter f. ca 1678. De bodde den første tiden på Kiste Nordre og gravla et barn der i 1725. De kom så til Kvisladalen. De fikk feste der i 1730 etter Jacob Nilsen. Hans mor bodde der da med sin nye ektemann Jacob Nilsen, men de var da gamle. Mogens døde på Kvisladalen i 1746 og Karen i 1757.

 

Barn:

NN Mogensen f. 1725 d. 1725

 

Familieark

 

 

Kvisladalen ble fremover nå brukt som avlsgård av brukere på Kvisla.

 

Peder Pedersen f. ca 1707 som nevnes på en del av Kvisla fra 1740 til 1767, nevnes også som bruker på Kvisladalen.  Plassen nevnes som hans avlsgård i 1762.

 

Peder Pedersen f. ca 1727 som nevnes på en del av Kvisla fra 1765 til etter 1801, nevnes også som bruker av halve Kvisladalen. Peder overtok feste på halve Kvisladalen i 1767 etter sin far som døde. Han nevnes som en av to brukere der i 1782.

 

Nils Hansen f. ca 1737 som nevnes på en del av Kvisla fra 1770 til 1789, nevnes også som bruker av halve Kvisladalen. Han overtok feste der i 1767. Han nevnes som en av to brukere der i 1782.

 

Jens Nilsen f. 1765 bygslet i 1784 halvparten av Kvisla med halvparten av underliggende Kvisladalen etter sin far Nils Hansen.

 

Lisbeth Michelsdatter f. ca 1704 var datter av Michel Ingebretsen Kvisla. Hun nevnes i 1762 som bosatt på Kvisladalen som en gammel fattig pike. Hun var vel da bodd på Kvisladalen.

 

 

 

Husmenn:

 

Nevnt her i 1711

En Holger (Svendsen) Olsen f. omkring 1680 nevnes som husmann u/Kvisladalen i 1711. Han var gift med Anna Tomasdatter f. ca 1680. Han står som Holger Svendsen da hans kone gravlegges og ved skifte, men ved barnas dåp Holger Olsen. Anne døde i Siljan i 1726. Det var skifte etter dem på en plass u/Prestegården i Siljan i 1727. De var da begge døde. De er ikke nevnt noe stedsnavn da de døpte barn.

 

Barn:

Tommas Holgersen f. omkring 1700

Ole Holgersen f. ca 1706 d. 1774

Peder Holgersen f. omkring 1710

Inger Holgersdatter f. 1713

Anne Holgersdatter f. 1715 d. 1795

Maren Holgersdatter f. 1718 d. 1794

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1711

 

En Jacob Knudsen med kone nevnes som husmann u/Kvisla i 1711. De har ikke satt andre spor etter seg.

 

 

 

Bosatt her rundt 1760

 

Hans Larsen f. ca 1714 var sønn av Lars Olsen Årholt. Hans var 2. gift med Berte Andersdatter f. ca 1723 og nevnes som husmann u/Kvisladalen i 1762 og døde der i 1763. Hans hadde tidligere vært nevnt under Naphaug.

 

Se under hans far Lars Olsen Årholt