| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

Ole Ingebretsen f. 1796 sin familie. Han fikk et uekte barn med Dorte Nilsdatter f. 1797 og ble gift med Ingeborg Jonsdatter f. 1795.

 

 

 

Ole Ingebretsen,[1] født 1796 i Rød u/Sølland Siljan TE., døpt 20.11.1796 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke TE.[3]

Han var sønn av Ingebret Olsen og Ingeborg Eriksdatter på Rød u/Sølland før 1814.

 

Ole kom fra Rød u/Sølland. Han nevnes som nasjonal jeger.

 

Han ble utlagt som far til et uekte barn i 1820 og giftet seg samme året.

 

De døpte barn bosatt på Sølland frem til og med 1828. Det første barnet ble født på Rød u/Sølland, så da bodde de nok hos hans foreldre. De neste ble født på Sølland Nordre.

 

Familien flyttet så til Gjerpen og døpte der barn bosatt på Gulset i 1830. De nevnes så på Gunborgdalen og senere på Sokka.

 

Ole og konen Ingeborg emigrerte med barna Kirsten og Inger Johanne til Nord Amerika i 1853. Se gamlegjerpen.no

 

 

Forhold til Dorte Nilsdatter,[4] født 1797 i Island Siljan TE. (datter av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter), døpt 11.06.1797 i Siljan kirke TE.,[5] død 27.07.1880 i Nøklegård Gjerpen TE.,[6] konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke TE.3

 

Dorte:

Hun kom fra Island og fikk et uekte barn i 1820.

 

 

Gift 31.12.1820, med Ingeborg Jonsdatter,[7] født 1795 i Sølland nordre Siljan TE. (datter av Jon Nilsen og Karen Rønniksdatter), døpt 26.07.1795 i Siljan kirke TE.,[8] konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke TE.3

 

 

 

I.    Ingeborg Olsdatter,[9] (datter av Ole Ingebretsen og Dorte Nilsdatter) født 24.09.1820 i Island Siljan TE.,[10] døpt 01.10.1820 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[11] død 02.04.1857 i Torsholtsaga Siljan TE.,[12] gravlagt 09.04.1857 i Siljan kirkegård TE.12

      

       Foreldrene var ikke gift da hun ble født.

      

       Gift 23.10.1842 i Siljan kirke TE.,[13] med Ole Helgesen,[14] født 07.01.1821 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[15] (sønn av Helge Helgesen og Jøran Nilsdatter), døpt 21.01.1821 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[16] død 30.07.1911 i Sandbrekkene Siljan TE.,[17] gravlagt 04.08.1911 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Torsholtsaga

      

 

 

II.   Anne Helvig Olsdatter, (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter) født 20.10.1821 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[18] døpt 21.10.1821 i Siljan kirke TE.,18 død 24.08.1852 i Kise Gjerpen TE.6

      

       Hun kom til Kise Søndre i Gjerpen.

 

 

       Gift 14.11.1850 i Gjerpen,6 med Halvor Olsen, født 16.08.1828 i Kise Gjerpen TE.,6 (sønn av Ole Eriksen og Dorthea Engebretsdatter).

 

       Halvor:

       Han kom fra Kise Søndre.

 

       Halvor giftet seg 2. gang med Helvig Helgesdatter.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

III. Ingeborg Olsdatter, (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter) født 08.04.1823 i Sølland Siljan TE.,[19] døpt 25.05.1823 i Siljan kirke TE.,19 død 1908 i Wisconsin USA.6

      

       De emigrerte til Nord Amerika i 1844. Ifølge gamlegjerpen.no så bosatte de seg først i Oconomowoc, Wisconsin. Etter 1860 flyttet de til Scandinavia township og ble gravlagt der.

 

 

       Gift 27.12.1842,6 med Jon Jonsen, født 12.09.1814 i Gromstulen Gjerpen TE.,6 (sønn av Jon Torkildsen og Gunhild Rasmusdatter), død 06.07.1880 i Wisconsin USA.6

      

      

 

IV. Karen Olsdatter, (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter) født 06.01.1825 i Sølland Siljan TE.,[20] døpt 23.01.1825 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.[21]

 

 

 

V.   Maren Olsdatter, (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter) født 27.10.1826 i Sølland nordre Siljan TE.,[22] døpt 01.01.1827 i Siljan kirke TE.22

      

       Familien reiste til Amerika i 1856.

 

 

       Gift 09.10.1855 i Gjerpen kirke TE.,6 med Halvor Isaksen, født 28.07.1831 i Ås Gjerpen TE.,6 (sønn av Isak Halvorsen og Anne Helvig Madsdatter).

      

       Halvor:

       Han kom fra Nordre Ås.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

VI. Berte Olsdatter, (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter) født 07.09.1828 i Sølland Siljan TE.,[23] døpt 14.09.1828 i Siljan kirke TE.23

 

 

 

VII. Kirsten Olsdatter, (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter) født 23.09.1830 i Gulseth Gjerpen TE.6

 

       Kirsten:

       Hun reiste til Nord Amerika med foreldrene i 1853.

 

 

 

VIII. Ingebret Olsen, (sønn av Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter) født 23.03.1833 i Gunborgdalen Gjerpen TE.6

 

 

 

IX. Inger Olsdatter, (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter) født 15.01.1835 i Gunborgdalen Gjerpen TE.,6 død 19.01.1836 i Sokka Gjerpen TE.6

 

 

 

X. Inger Johanne Olsdatter, (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter) født 23.03.1838 i Sokka Gjerpen TE.6

 

    Inger Johanne:

    Hun reiste til Nord Amerika med foreldrene i 1853.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 533 og 540.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 74.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan bygdebok. side 551.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 75.

[6]  Gamle Gjerpen.

[7]  Siljan bygdebok. side 533.

[8]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 72.

[9]  Siljan bygdebok. side 107.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 65.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 151.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 287.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 217.

[14]  Siljan bygdebok. side 107 og 359.

[15]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 66.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 126.

[18]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[19]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 71.

[20]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 75.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 157.

[22]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[23]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 80.