| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Hans Pedersen f. 1804 og Maren Helvig Gulliksdatter f. 1815 sin familie.

 

 

 

Hans Pedersen,[1] født 1804 i Tveitan søndre Siljan TE., døpt 09.12.1804 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke TE.,[3] død 18.03.1885 i Island Siljan TE.,[4] gravlagt 27.03.1885 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Peder Andersen og Marte Jacobsdatter på Tveitan før 1814.

 

Hans giftet seg i 1834.

 

De ble bosatt på Island og Hans overtok der som bruker på halvparten av sin svigerfars brukerpart.

 

Bygselsbrev fra Treschow til Hans Pedersen og hustru for deres livstid paa en del av Island. Tingl. 25.06.1842

 

De nevnes der som leilendinger i 1846 og 1865. Det var tre brukerparter på gården både i 1846 og 1865.

 

Island 1846:

Matr. No 158 Løbe. No 489

2.

Gaardm. Leilending Hans Pedersen 42 aar, Hans kone Maren Gulliksd. 31 aar

Deres hjemmeværende børn:

Jacob 10 ½ aar. Niels 7 ½ aar, Ingeborg 5 aar, Peder 1 ¼ aar

Tjenere:

Jens Jacobsen Rustad 20 ½ aar, Ingeborg Svendsd. Rødningen 24 aar

 

Island 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Hans Pedersen m g Husfader Gaardbgr, Leilænding 62 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Helvig Gulliksdatter k g hans Kone 51 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Hansen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 28 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Hansdatter k ug deres Datter 25 (alder) Slemdal Prgj.

Gullik Hansen m ug deres Søn 18 (alder) Slemdal Prgj.

Gunnild Maria Hansdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Hans Martin Hansen m ug deres Søn 11 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Island løpenummer 489k

Hans Pedersen f. 1804 – husfader - leilending og skogsarbeider

Maren Helvig Gulliksdatter f. 1815 – kone –

Nils f. 1837 – sønn – hjelper faderen

Ingeborg f. 1840 – datter - hjelper foreldrene

Hans Martin f. 1855 – sønn - hjelper faderen

Ole Johannnesen f. 1861 i Svendal i Vaallers – gjetergutt

 

Han døde på Island i 1885.

 

 

Gift 19.10.1834 i Siljan kirke TE.,[5] med Maren Helvig Gulliksdatter,[6] født 07.02.1815 i Island Siljan TE. (datter av Gullik Nilsen og Ingeborg Abrahamsdatter), døpt 12.02.1815 i Siljan kirke TE.,[7] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[8] død 27.03.1891 i Island Siljan TE.,[9] gravlagt 03.04.1891 i Siljan kirkegård TE.9

 

Maren Helvig:

Hun kom fra Island og døde der i 1891.

 

 

 

I.    Jacob Hansen,[10] født 04.03.1835 i Island Siljan TE.,[11] døpt 22.03.1835 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[12] død 29.01.1877 i Tveitan Siljan TE.,[13] gravlagt 04.02.1877 i Siljan kirkegård TE.13

      

 

       Gift 10.06.1859 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Olsdatter,[14] født 13.06.1834 i Vanebu Siljan TE.,[15] (datter av Ole Nilsen og Anne Pedersdatter), døpt 13.07.1834 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 07.10.1849 i Siljan kirke TE.,[16] død 16.12.1877 i Tveitan Siljan TE.,13 gravlagt 23.12.1877 i Siljan kirkegård TE.13

      

       Se Island denne gården

 

 

 

II.   Nils Hansen,[17] født 31.06.1838 i Island Siljan TE.,[18] døpt 19.08.1838 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.,[19] død 26.04.1909 i Island Siljan TE.,[20] gravlagt 03.05.1909 i Siljan kirkegård TE.

 

      

       Gift 11.11.1882 i Gjerpen TE., med Kirsten Jacobsdatter,17 født 01.04.1858 i Nisterud i Gjerpen TE.,[21] (datter av Jacob Solvesen og Ellen Halvorsdatter), død 10.10.1895 i Island Siljan TE.,[22] gravlagt 15.10.1895 i Siljan kirkegård TE.22

      

       Se Island denne gården

      

 

 

III. Ingeborg Hansdatter,[23] født 29.11.1840 i Island Siljan TE.,[24] døpt 01.01.1841 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[25] død 09.11.1895 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,22 gravlagt 15.11.1895 i Siljan kirkegård TE.22

      

 

       Gift 06.01.1882 i Siljan kirke TE.,[26] med Ole Andersen,[27] født 17.12.1836 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[28] (sønn av Anders Olsen og Gunhild Nilsdatter), døpt 01.01.1837 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,[29] død 23.05.1903 i Island Siljan TE.,[30] gravlagt 30.05.1903 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se under hans far 

      

 

 

IV. Peder Hansen,17 født 10.09.1844 i Island Siljan TE.,[31] døpt 15.09.1844 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.,[32] død etter 1900.21

      

       Bosatt på Vallerdalen i Gjerpen i 1900.

 

       Han ble leilending på Ås Søndre i Gjerpen.

      

 

       (1) Gift 24.08.1869 i Gjerpen TE.,[33] med Elise Christophersdatter, født 24.11.1842 i Hoppestad Gjerpen TE.,33 (datter av Christopher Larsen og Anne Maria Davidsdatter), død 19.08.1882 i Ås Gjerpen TE.33

      

 

       (2) Gift 24.08.1884 i Gjerpen TE.,21 med Karen Marie Hansdatter, født 29.07.1839 på Åsen u/Berberg i Gjerpen TE.,21 (datter av Hans Jacobsen og Hedevig Olsdatter).

      

       Se gamlegjerpen.no (Søndre Ås - Ås 1).

 

 

 

V.   Gullik Hansen,17 født 04.05.1848 i Island Siljan TE.,[34] døpt 12.06.1848 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[35] død 07.11.1885 på Kjær Gjerpen TE.21

      

       Han flyttet med sin kone til Venstøp i Gjerpen i 1874.

      

       Se gamlegjerpen.no (Venstøp 1875. Venstøp N., l.nr. 69a. Hus.)

 

 

       Gift 05.12.1873 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Marie Kristiansdatter, født 05.10.1855 i Venstøp Gjerpen TE.,[36] (datter av Kristian Evensen og Anne Guttormsdatter), døpt 04.11.1855 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.[37]

      

       Ingeborg:

       Hun kom til Siljan i 1872 og giftet seg der året etter.

 

       Barn:

       Se under hans Ingeborg Marie sin far

 

 

 

VI. Gunhild Marie Hansdatter,[38] født 01.11.1850 i Island Siljan TE.,[39] døpt 26.12.1850 i Siljan kirke TE.,39 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE,[40 død 1937 i Nordal Søndre Eidanger TE.

 

 

       Gift 18.09.1874 i Siljan kirke TE.,[41] med Jacob Olsen,[42] født 02.09.1851 i Hogstad Siljan TE.,[43] (sønn av Ole Jacobsen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 28.09.1851 i Siljan kirke TE.,43 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE,[44] død 1943 i Nordal Søndre Eidanger TE.

 

       Se Hogstad Øvre

 

 

 

VII. Hans Martin Hansen,17 født 01.01.1855 i Island Siljan TE.,[45] døpt 25.02.1855 i Siljan kirke TE.,45 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.37

      

       Han flyttet til Hvarnes i 1882 da han giftet seg der dette året. Han bodde i 1900 som enkemann i Bårnes N i Hedrum.

      

       Han kjøpte gården Hovet u/Nordre Hannevold i Lardal og nevnes der i 1910 tellingen.

      

 

       Gift 21.04.1882 i Hvarnes kirke VE.,[46],[47] med Karen Marie Svendsdatter,[48] født 30.06.1855 i Gurholt Siljan TE.,46 (datter av Svend Nilsen og Ingeborg Larsdatter), døpt 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,46 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,37 død 1896 i Bårnes N. Hedrum VE.[49]

      

       Karen:

       Hun flyttet til Lardal i 1879.

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 519 og 553.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 107.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 285.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 248.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 208.

[6]  Siljan bygdebok. side 551 og 553.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 48.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 253.

[10]  Siljan bygdebok. side 551.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 10.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[14]  Siljan bygdebok. side 600.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 8.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 166.

[17]  Siljan bygdebok. side 553.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 18.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[20]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 188.

[21]  Gamle Gjerpen.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.

[23]  Siljan bygdebok. side 514 og 553.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 184.

[27]  Siljan bygdebok. side 512 og 514.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 14.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[33]  Gamle Gjerpen.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 40.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[37]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[38]  Siljan bygdebok. 553.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 46.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[41]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 141.

[42]  Folketellingen 1865.

[43]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.b.

[44]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[45]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.

[46]  Lardal bygdebok bind 3. side 730.

[47]  Hvarnes ministerialbok 1881-1906. side 75.

[48]  Siljan bygdebok. side 245.

[49]  Hedrum bygdebok bind 3. side 981.

[50]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 21.

[51]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 43.

[52]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[53]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 103.