| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT

 


 

 

 

Paul Jacobsen f. 1749 og Maren Bertelsdatter f. 1747 sin familie

 

 

 

Paul Jacobsen, født 1749 på Røsholt i Lardal,[1] død 02.03.1822 på Gurholt i Siljan, gravlagt 16.03.1822 på Siljan kirkegård.[2]

Han var sønn av Jacob Christensen og Eli Mathiasdatter på Røsholt i Lardal.

 

Paul kom fra Røsholt i Lardal da han giftet seg i Siljan i 1769.

 

Siljan - Trol. 16/10-1768. Cop. 12/2-1769.

Uk. Poul Jacobs. Rosholt og p. Maren Bertelsd. Gurholt.

Caut: Find Peders. Tweten og Jan Christens. Gurholt

 

Hans kone kom fra Gurholt og Paul ble igjennom dette giftemålet bruker på en del av Gurholt.

 

Bøxelsbrev til Paul Jacobsen paa ¼ part av Gurholt. Datert 11.06.1769, tingl. 11.09.1769

 

Han nevnes på Gurholt som en av tre brukere i 1782:

Guurholt, Gård, Poul Jacobsen

 

Bosatt på Gurholt i 1801 som en av tre brukere:

Povel Jacobsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 56 (alder)

Maren Bertelsdatter k 1ste ægteskab Kone 58 (alder)

Jacob Povelsen m Ugift Deres børn National soldat 32 (alder)

Christen Povelsen m Deres børn 26 (alder)

Berthe Povelsdatter k Deres børn 27 (alder)

Ellen Povelsdatter k Deres børn 17 (alder)

     

Paul døde på Gurholt i 1822.

 

 

Gift 12.02.1769 i Siljan kirke,[3] med Maren Bertelsdatter, født 1747 på Gurholt i Siljan,[4] (datter av Bertel Olsen og Anne Knudsdatter), døpt 06.08.1747 i Siljan kirke,3 konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[5] død 15.02.1831 på Gurholt i Siljan, gravlagt 06.03.1831 på Siljan kirkegård.[6]

 

Maren:

Maren kom fra Gurholt og døde som enke i 1831.

 

 

 

I.    Jacob Paulsen, født 1769 på Gurholt i Siljan,[7],[8] døpt 29.10.1769 i Siljan kirke,7 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[9] død 16.11.1850 på Gurholt i Siljan.[10]

      

       Povel Jacobsen Gurholt og k. Maren Bertelsdtr. - Jacob

       Faddere:  1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Bertelsdtr. ibid 3. Torbiørn Olsen Øvrebøe 4. Lars Jacobsen ibid 5. Anun Jacobsen ibid.

      

       Konfirmert som "Jacob Povelsen p. Gurholt 16".

      

       Bosatt hos foreldrene i 1801 som "Jacob Povelsen, Deres børn, 32 år, Ugift, National soldat".

 

       Skjøte fra Svend Olsen paa hans brugsrett i 24 aar fra dato af et skovstk. beliggende i hans eiendoms skov under Øverbø til Arne Knudsen, Peder Knudsen og Jacob Paulsen Gurholt for 1000 rd. Datert 11.04.1812, tinglyst 01.06.1827

      

      

 

II.   Anders Paulsen, født 1772 på Gurholt i Siljan,6,[11] døpt 12.01.1772 i Siljan kirke,10 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,8 død 10.06.1856 på Kjølnes i Siljan.[12]

      

       Povel Jacobsen Gurholt og k. Maren Bertelsdtr. - Anders

       Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Bertelstr. ibid 3. Gullic Ellewsen Serkland 4. Lars Jacobsen Øwrebøe 5. Knud Kolbiørnsen Gurholt.

      

       Konfirmert som "Anders Povelsen Gurholt 17".

      

 

       Gift 26.05.1793 i Siljan kirke,2 med Maren Olsdatter, født 1764 på Gurholt i Siljan,[13],[14] (datter av Ole Torsen og Gjøran Halvorsdatter), konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[15] død 13.10.1843 på Kjølnes i Siljan,[16] gravlagt 29.10.1843 på Siljan kirkegård.15

      

       Se Kjølnes u/Gurholt

 

 

      

III. Christen Paulsen, født 1775 på Gurholt i Siljan,[17] døpt 05.03.1775 i Siljan kirke,[18] konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[19] død 18.02.1830 på Gurholt i Siljan,[20] gravlagt 07.03.1830 på Siljan kirkegård.19

      

       Povel Jacobsen Gurholt og k. Maren Bertelsdtr. - Christen 

       Faddere: 1. Birte Christensdtr. ibid 2. Ingebor Bertelsdtr. ibid 3. Ole Gundersen ibid 4. Torbiørn Olsen Særkland 5. Knud Kolbiørnsen Præstegaarden.

            

       Konfirmert som "Christen Povelsen Gurholt 16".

 

       Han giftet seg 1. gang i 1815.

      

       Siljan - 1/10-1815

       Christen Povelsen Gonsholt, ( Skal nok være Gurholt JO)40

       Pigen Anne Svendsd. Tufdal, 33

       Forl: Niels Engelstad, Jens Tufdal

 

       Han giftet seg 2. gang i 1820.

      

       Siljan - 11/10-1820

       Enkemand Christen Poulsen Gurholt, 46. Gaardmand.

       Pigen Marthe Olsd. Høyseth, 27. Gaardmandsdatter.

       Forl: Kristen Præsteg., Jens Roligheden.

      

       De ble bosatt på Gurholt.

 

      

       (1) Gift 01.10.1815 i Siljan kirke,2 med Anne Svendsdatter, født 1782 på Tudal i Siljan,[21] (datter av Svend Jensen og Helvig Jørgensdatter), døpt 11.08.1782 i Siljan kirke,[22] konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[23] død 12.01.1819 på Gurholt i Siljan,[24] gravlagt 31.01.1819 på Siljan kirkegård.23

      

       Anne:

       Hun døde på Gurholt i 1819.

      

       Hun gravlegges som "gaardmandskone paa Gurholt".

 

      

       (2) Gift 11.10.1820 i Siljan kirke,2 med Marte Olsdatter, født 1792 på Høgset i Siljan,[25],[26] (datter av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter), døpt 16.12.1792 i Siljan kirke,[27] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[28] død 04.10.1878 i Scandinavia i Wisconsin.25

      

       Marte:

       Det konfirmeres ei Marthe Olsdatterer Høgset på 17 år samme dagen og det gravlegges ei Marthe Olsdatter Høgset rett etter i 1808. Dette kan forvirre litt, men hun var datter av Ole Findsen. Ole Findsen bodde på en plass under Høgset.

      

       Hun kom fra Høgset i Siljan. Hun var oppkalt etter sin fars første kone som het Marte Nilsdatter

      

       Hun hadde ifølge Bakken bygselen på Nistua i Gurholt frem til 1841. Hun ble enke i 1830.

      

       Hun reiste 59 år gammel som enke til Amerika i 1852 med sønnene Peder på 30 år, Jacob på 24 og datteren Maren på 26. Ingen av barna var gift. De står notert utfyttet i kirkeboken med attest 24. april 1852.

      

       De reiste med båten "Colon" fra Kragerø 27. mai 1852 og ankom New York 26. juli 1852. I passesjerlisten er nevnt 162 passasjerer. Jeg finner ikke datteren Maren i listen, men hun kan være ført med feil navn. C. Hassel var kaptain ombord. Skipet var nesten nytt, bygd i Kragerø i 1850.

      

       De kom ifølge "The Indian Land" av Malcom Rosholt side 58 til Skandinavia Town i Wisconsin i 1852. De reiste fra syd i Wisconsin med familien Kjendalen. De reiste sammen i en oksevogn. Der bli de trolig gjenforent med hennes søn Ole. Familien Kjendalen var Ole Jacob Kjendalen og hans kone Lena.

      

       Sønnen Ole hadde reist året før og sikkert sent hjem positive tilbakemeldinger om dette nye landet.

      

       De brukte navnet Gurholt i USA.

      

       Han er gravlagt på Scandinavia Lutheran Cementery i Wisconsin som Martha Gurholt født 20. oktober 1793? (Datoen stemmer, men hun var født i 1792. JO) og død 4. oktober 1878.

 

       Se min artikkel "Drømmen om Amerika".

 

       Se Gurholt etter 1814

 

      

IV. Birthe Paulsdatter, født 1778 på Gurholt i Siljan,[29] døpt 26.04.1778 i Siljan kirke,28 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,18 død 1813 på Gurholt i Siljan,[30] gravlagt 19.12.1813 på Siljan kirkegård.29

      

       Povel Jacobsen Gurholt og k. Maren Bertelsdtr. - Birte

       Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Maren Colbiørnsdtr. ibid 3. Gullic Rasmussen Engelstad 4. Knud Arnesen Gurholt 5. Bertel Hansen ibid.

      

       Konfirmert som "Birte Povelsdatter Gurholt 15".

      

       Gravlagt som "Birthe Povelsd. Gurholt 35 aar".

      

 

 

V.   Ellen Paulsdatter, født 1784 på Gurholt i Siljan,6 døpt 18.04.1784 i Siljan kirke,[31] konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,22 død 1812 på Gurholt i Siljan,[32] gravlagt 09.08.1812 på Siljan kirkegård.31

      

       Povel Jacobsen Gurholt og k. Maren Bertelsdtr. - Elen

       Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. ibid 2. Maren Kolbiørnsdtr. ibid 3. Ole Jansen ibid 4. Eric Hansen ibid 5. Jacob Andersen ibid.

      

       Konfirmert som "Eli Poulsdatter Gurholt 16".

      

       Gravlagt som "Elen Povelsd. Gurholt 28 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 866.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 151.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 125.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 244.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[10]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[12]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 287.

[13]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[14]  1801 tellingen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[16]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 277.

[17]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 244, 468.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 158.

[21]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 279.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 149.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[26]  Scandinavia Lutheran Cementery i Wisconsin, registrert på internett.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.