| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Kirsten Jensdatter f. 1800 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Ole Arnesen f. 1801 og 2. gang med Solve Olsen f. 1802.

 

 

 

Kirsten Jensdatter, født 1800 i Kvisla Siljan TE., døpt 06.04.1800 i Siljan kirke TE.,[1] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[2] død 15.02.1871 i Kiste S. Siljan TE., gravlagt 23.02.1871 i Siljan kirkegård TE.[3]

Hun var datter av Jens Nilsen og Sissel Olsdatter på Kvisla før 1814.

 

Kirsten kom fra Kvisla og giftet seg 1. gang i 1824 med Ole Arnesen på Kiste Søndre. De ble bosatt på Kiste Søndre.

 

Ole overtok i 1827 bygselen på halvparten av Kiste Søndre løpnummer 559 som hans far hadde brukt. Ole døde der i 1836.

 

Bygselseddel til Ole Arnesen og hustru på 1 huud (¼ del) av Kiste Søndre. (Dette var den ”halve del” av Kiste Søndre som hans far Arne Haslesen hadde brukt.) Datert 10.12.1827, tinglyst 05.09.1828

 

Kisten giftet seg nå på nytt i 1837 med Solve Olsen fra Høiseth. De bodde videre på Kiste Søndre løpenummer 559 der Solve overtok bygselen som hun hadde sittet med etter at hennes mann døde.

 

Bygselseddel til Solve Olsen og hustru paa 1 huud i Kiste Søndre som Ole Arnesens enke har avstaaet. Datert 26.05.1837, tinglyst 06.09.1837

 

Hennes avdøde mann sin bror Jens Arnesen hadde giftet seg i 1834 og han overtok bygselen på den andre delene av Kiste Søndre løpenummer 559 i 1836.

 

I 1838 er både hennes mann Solve Olsen og Jens Arnesen nevnt som oppsittere.

 

Matrikkelen 1838

Kiste søndre matrikkelnr.185 (gammelt matrikkelnummer 138)

Løpenummer 559 - Kiste søndre - skyld 2 huder - oppsittere Jens Arnesen og Solve Olsen

 

I 1865 var Kirsten og Solve føderådsfolk hos hennes sønn Jens Olsen på Kiste Søndre. Kirsten døde der i 1871.

 

 

(1) Gift 15.08.1824 i Siljan kirke TE.,[4] med Ole Arnesen,[5] født 1801 i Kiste Søndre Siljan TE. (sønn av Arne Aslaksen og Inger Olsdatter), døpt 02.08.1801 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke TE.,[7] død 11.09.1836 i Kiste Siljan TE., gravlagt 25.09.1836 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Ole:

Han kom fra Kiste Søndre og druknet i Lakssjø i 1836.

 

 

(2) Gift 11.06.1837 i Siljan kirke TE.,[9] med Solve Olsen,[10] født 1802 i Høiseth Siljan TE. (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter), døpt 29.08.1802 i Siljan kirke TE.,[11] konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke TE.,7 død 10.04.1883 i Kiste S. Siljan TE.,[12] gravlagt 18.04.1883 i Siljan kirkegård TE.12

 

Solve:

Solve kom fra Høiseth. Han ble oppsitter på Kiste Søndre løpnummer 559 da han giftet seg med enken der.

 

I 1865 var Solve og Kirsten føderådsfolk hos hennes sønn Jens Olsen på Kiste Søndre.

 

Da Treschow omorganiserte på Kistegårdene i 1873 ble brukerparten som Solve brukte utskilt som Kiste Søndre/en del av innmarken – løpenummer 559g – senere Bnr.6:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt, blant annet, Kiste Søndre/en del av innmarken (som Solve Olsen brukte) - løpenummer 559g.

 

Solve nevnes med flere av barna på Kiste Søndre i 1875 som enkemann.

 

Siljan 1875 - Kiste løpenummer 559g

Solve Olsen f. 1802 – husfader- enkemann – leilending

Jens Olsen f. 1827 – husfader – enkemann – inderst, jordbruger

Olaf Jensen f. 1862 – hans sønn

Gunelia Jensdatter f. 1865 – datter

Kirstine Jensdatter f. 1868 – datter

Maren Nielsdatter f. 1834 – tjenestepige

 

Solve døde på Kiste Søndre i 1883.

 

 

 

 

I.    Inger Olsdatter, (datter av Ole Arnesen og Kirsten Jensdatter) født 17.11.1824 i Kiste søndre Siljan TE.,[13] døpt 19.12.1824 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[14] død 22.06.1898 i Bø nordre i Gjerpen TE.[15]

 

 

       Gift 01.04.1855 i Siljan kirke TE., med Nils Danielsen, født 12.06.1823 i Kiste Siljan TE.,[16] (sønn av Daniel Nilsen og Berte Marie Larsdatter), døpt 15.06.1823 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[17] død 12.09.1888 i Bø nordre i Gjerpen TE.

      

       Se under hans far på Kiste Nordre

      

 

 

II.   Jens Olsen,[18] (sønn av Ole Arnesen og Kirsten Jensdatter) født 19.12.1826 i Kiste søndre Siljan TE.,[19] døpt 28.01.1827 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.[20]

      

      

       (1) Gift 04.11.1859 i Siljan kirke TE.,[21] med Ingeborg Gulliksdatter,[22] født 21.03.1827 i Siljan prestegård Siljan TE.,19 (datter av Gullik Olsen og Berte Olsdatter), døpt 01.04.1827 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[23] død 02.06.1873 i Kiste S. Siljan TE.,[24] gravlagt 08.06.1873 i Siljan kirkegård TE.24

      

 

       (2) Gift 07.01.1876 i Siljan kirke TE.,[25] med Maren Nilsdatter,[26] født 14.12.1832 i Austad Siljan TE.,[27] (datter av Nils Svendsen og Gunhild Jonsdatter), døpt 31.12.1832 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[28] død 28.03.1881 i Kiste S. Siljan TE.,[29] gravlagt 05.04.1881 i Siljan kirkegård TE.29

      

       Se Kiste Søndre denne gården

 

 

 

 

 [1]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 90.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 280.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 218.

[5]  Siljan bygdebok. side 87.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 95.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 281.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 263.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 211.

[10]  Siljan bygdebok. side 90.

[11]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 99.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 246.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 75.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[15]  Gamle Gjerpen.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 72.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[18]  Siljan bygdebok. side 88.

[19]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[22]  Siljan bygdebok. side 90 og446..

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[25]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 142.

[26]  Siljan bygdebok. side 165.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 3.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.