| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

Gonsholt Nordre Gnr.26

 

 

Landskyld 3 huder (1664)

 

 

Eier i 1762: Greven i Larvik

 

 

Litt fakta om Gonsholt Nordre

 

 

 

De tidlige manntallene på Gonsholt Nordre:

 

Søndre og Nordre Gonsholt har en gang vært en gård. Det er usikkert når den ble delt. (Se også Gonsholt Søndre)

 

Det var folk her i 1528 for da skattet HALVOR av gården.

 

Gården var delt under saltverkskatten i 1612-13. Her nevnes både FOLKVOR Gonsholt og OLE Gonsholt. De nevnes også begge på Gonsholt som brukere i 1620. 

 

Gården nevnes i Von Pappenhelms jordbok ca 1615 som Gonsholt nordre med eiere ”Tolluf Holm i Gjerpen eier 1 hud 3 skinn, Jonn Guroldt eier 9 skinn, Gulbrand Engilstad eier 2 skinn, Gullich Gundisholdt eier 3 skinn”.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes Tholluff Hollum (Holm) i Gjerpen som eier av pantegods i Siljan. Det var 1 hud 3 skinn i Gonsholt. I jordboken nevnes også OLE (Olluff) Gundisholt som eier av 1 hud og 3 skinn i Nordre Gonsholt. Dette var odelsgods.

 

Fra Gamlegjerpen.no:

Kilde: Jordebøker 1615 og 1624.
Tollef Levorsen Holms odelsgods i 1615 og 1624:
Holm:
6 huder (Gunder Klyve i Solum eide 4 huder - giftingsgods.).
Gonsholt nordre
i Siljan: 1 hud 3 skinn (Jon Gurholt eide 9 skinn, Gulbrand Engelstad eide 3 skinn og Gullik Gonsholt eide 3 skinn.), Bø vestre i Luksefjell: ½ hud (Jacob Foss eide ½ hud og Gimsøy kloster eide 1 pund ørret).

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes også Jens Gurholt og hans pante og giftegods. Han nevnes som eier av 1/2 hud pantegods i Svartangen i Kvelde. Som giftegods nevnes 1/2 hud i Moholt, 1/2 hud i Gonsholt, 1/2 hud i Rød, 1/2 hud i Serkeland og 1 td. korn i "Bosserød i Gjerpeløff sougen i Thonnsberig lehn".

 

Det ble skattet av gården også i 1640, men da nevnes ikke noe navn. Gonsholt Nordre nevnes under halvgårder og skylden var på 3 huder.

 

I 1645 nevnes OLE (GULBRANDSEN) med kvinne og JACOB (SIVERTSEN) med kvinne på Gonsholt Nordre. Jacob brukte Gonsholt Nordre i 1647. Lauritz Bøe (fra Gjerpen, sønn av Tollef Levorsen Holm) nevnes som eier av 3 huder i 1647 og han nevnes også som eier i 1650 og 1655. Skylden på Gonsholt Nordre var på 3 huder. Ødegården Sortedal, med en skyld på 1/2 hud, lå under Gonsholt Nordre dette året og Sortedal var i 1647 eid en den nevnte brukeren Jacob på Gonsholt Nordre i 1647. (Nordre Gonsholt var nok innløst av Lars (Lauritz) Bø i 1649/50, for da skattet han bare av 6 huder i Bø NOrdre og tilsvarende i Holm.)

 

Jacob Sivertsen nevnes også som en av to oppsittere på Gonsholt Nordre i 1664. Presten oppga at han da var 52 år. Ole Gulbrandsen var den andre oppsitteren og hans alder oppga presten til 40 år. (Fogden oppga bare en oppsitter, Jacob.) Jacob blir nå nevnt i leilendingskatten frem til og med 1686. I jordboken nevnes både Jacob og Ole som bosatt på gården frem til 1676. Fra 1677 nevnes bare Jacob. (Det skal sies at det ofte tar lang tid før ting blir endret i jordboken etter at brukersituasjonen faktisk er endret på gårdene.) Fra 1672 nevnes Helvig, sal. Peder Tøgersen som eier av gården. Hun nevnes også som eier ut over i 1680 tallet, sist nevnt i 1688. Helvig var enken etter trelasthandleren Peder Tøgersen Green (ca. 1595-1660). Han var en velstående og fremgangsrik trelasthandler i Larvik.

 

I 1688 nevnes Lars/Lauritz på Gonsholt Nordre. Fra 1690 til 1696 nevnes Lars og OLE, i 1697 DANIEL og Ole, og fra 1698 til 1707 bare Ole. I 1711 var INGEBORG OLSDATTER oppsitter med 2 barn og ei tjenestepike. Dette var da enken etter Ole.

 

Den 5. mars 1690 kjøpte Grev Ulrik Fredrik Gyldenløve gården Gonsholt Nordre. Han kjøpte samtidig også gårdene Serkland, Moholt, Eidet, Kvisla, Naphaug og Kvisladalen i Siljan, alt av borger Peder Tøgersen i Larvik til en samlet sum av 1850 daler. (Det var vel da fra den over nevnte enken etter han)

 

ARNE OLSEN var bruker på Gonsholt Nordre før Helge Jonsen i 1718. Det stod da at Arne "fradøde" gården.

 

HELGE (Jonsen) fikk bygselen på Gonsholt Nordre i 1718. I 1723 var han bruker av hele Gonsholt Nordre. Greven ble da oppført som eier.

 

Ps. Det står ofte bare Gonsholt i kirkebøkene og andre kilder, ikke om det er Søndre eller Nordre. Det gjør det litt vanskelig.

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1688 til ca 1710 (Ingeborg til 1731)

 

Ole Gonsholt f. omkring 1640 nevnes som oppsitter på Gonsholt Nordre fra 1688 til ca 1710. Han var nok gift med Ingeborg Olsdatter f. ca 1648. Hun nevnes som oppsitter på gården i 1711 med to barn. Ingeborg døde på Gonsholt i 1731.

 

Trolig datter og en mulighet til en sønn:

Ellen Olsdatter f. ca 1684 d. 1764?

Arne Olsen f. omkring 1685 d. før 1718

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1718 til 1742 (Ingeborg til 1752)

 

Helge Jonsen f. ca 1683 fra Gonsholt Søndre giftet seg i 1713 med Ingeborg Halvorsdatter f. ca 1682 fra Kiste. Helge fikk bygselen på Gonsholt Nordre i 1718. Han nevnes som oppsitter på Gonsholt Nordre i 1723. Han døde på Gonsholt i 1742 og Ingeborg i 1752. Dette var nok da på Nordre.

 

Barn:

Tora Helgesdatter f. 1715 d. 1781

Lisbeth Helgesdatter f. 1718 d. 1784

Halvor Helgesen f. 1720 d. 1789

Karen Helgesdatter f. 1724 d. 1725

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1743 til 1789

 

Jørgen Jørgensen f. ca 1716 kom fra Sørbø da han giftet seg i 1743 med Tora Helgesdatter f. 1715. Hun var datter av overnevnte Helge Jonsen Gonsholt. De ble bosatt på Gonsholt og overtok som brukere på Gonsholt Nordre etter hennes far i 1746. Tora døde på Gonsholt i 1781 og Jørgen i 1789.

 

Barn:

?Karen Jørgensdatter f. 1744

Helvig Jørgensdatter f. ca 1745 d. 1802

Ingeborg Jørgensdatter f. 1746

Jørgen Jørgensen f. 1748 d. 1789

Helge Jørgensen f. 1750 d. 1789

Marie Jørgensdatter f. 1754 d. 1754

NN Jørgensen f. 1756 d. 1756

Mari Jørgensdatter f. 1758 d. 1802

Ingeborg Jørgensdatter f. 1761 d. 1789

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1777 til 1789

 

Jørgen Jørgensen f. 1748 var sønn av overnevnte Jørgen Jørgensen Gonsholt. Han giftet seg i 1777 med Dorthe Nilsdatter f. 1743 fra Tveitan. Jørgen overtok bygselen på Gonsholt Nordre etter sin far. Jørgen og Dorthe døde begge der i 1789. Det gjorde også hans far. Det var mange i denne slekten som døde dette året.

 

Barn:

Karen Jørgensdatter f. 1777 d. 1855

Inger Jørgensdatter f. 1779 d. før 1842

Jørgen Jørgensen f. 1781 d. før 1823

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1790 til 1836 (Karen til 1837)

 

Anders Olsen f. 1769 var sønn av Ole Andersen på Ødegården u/Gurholt. Anders giftet seg i 1790 med Karen Jansdatter f. 1765 fra Gurholt. Han overtok bygselen på Nordre Gonsholt. Anders nevnes som enebruker der i 1801 og bodde der livet ut. Han døde der i 1836 og Karen i 1837.

 

Barn:

Jan Andersen f. 1791 d. 1802

Maren Andersdatter f. 1793 d. 1847

Ole Andersen d. 1795 d. 1812

Karen Andersdatter f. 1798 d. 1798

Knud Andersen f. 1799 d. 1872

Søren Andersen f. 1801 d. 1802

Karen Andersdatter f. 1804 d. 1847

Kirsten Andersdatter f. 1806 d. 1807

 

Famileark

 

 

 

Se Gonsholt Nordre etter 1814