| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT NORDRE

 


 

 

 

Ole Gonsholt f. omkring 1640 og Ingeborg Olsdatter f. ca 1648 son familie.

 

 

 

Ole Gonsholt, født omkring 1640,[1] død før 1711 på Nordre Gonsholt i Siljan.[2]

 

Ole nevnes på Gonsholt nordre fra 1690. Fra 1690 til 1696 nevnes han sammen med en Lars og i 1697 sammen med en Daniel. Fra 1698 til 1707 nevnes Ole som bruker alene. I 1711 var det enken Ingeborg Olsdatter som var oppsitter, med 2 barn og ei tjenstepike.

 

 

Gift2 med Ingeborg Olsdatter, født ca 1648,[3] død 1731 på Gonsholt i Siljan,[4] gravlagt 23.12.1731 på Siljan kirkegård.4

 

Ingeborg:

Hun døde på Gonsholt i 1731.

 

Hun gravlegges i Siljan i 1731 som "Ingeborg Gonsholt 83 aar".

 

 

 

I.    Ellen Olsdatter, født ca 1684,3 død 1764 på Gonsholt i Siljan,[5] gravlagt 27.05.1764 på Siljan kirkegård.5

      

       Hun var trolig datter av Ole Gonsholt og nevnes som fadder i 1720 som "Ellen Olsdatter Gonsholt".

      

       Det kan ha vært hun som døde på Gonsholt i 1764?

      

       Gravlagt som "Elen Olsd. Gonsholt 80 aar".

      

      

 

 II. Arne Olsen, født omkring 1685,3 død før 1718 på Gonsholt Nordre i Siljan.

      

       Bakken nevner en Arne Olsen som sønn av Ole Gonsholt, døde i 1718. 

 

       Da Helge Jonsen overtok bygselen på Gonsholt Nordre i 1718 stod det at han overtok bygselen etter Arne Olsen som fra døde bygselen. Dette var nok han som Bakken nevner.

      

      

 

 

 


[1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 219.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.