| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT NORDRE

 


 

 

Helge Jonsen f. ca 1683 og Ingeborg Halvorsdatter f. ca 1682 sin familie.

 

 

 

Helge Jonsen, født ca 1683,[1],[2] død 1742 på Gonsholt i Siljan,[3] gravlagt 24.12.1742 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Jon Guttormsen og Tore Helgesdatter på Gonsholt Søndre.

 

Helge giftet seg i 1713.

 

Trol. 6/6-1713. Copul: 20/8-1713

Helge Joensen og Ingeborg Halvorsd.

Caut: Hendis Stiffader Olle Poulsen S. Kiste og Festemandens Broder, Guttorm Joensen.

 

Hans kone kom fra Kiste. Hans bror var forlover.

 

De kan ha bodd der før de kom til Gonsholt.

 

Helge var fra Gonsholt Søndre. Det kan ha bodd der da de døpte et barn i 1715.

 

Helge fikk bygselen på Gonsholt i 1718. Skylden var på 3 huder så dette var Gonsholt Nordre. Arne Olsen hadde brukt gården før han, men han døde fra den som det står. (Bygselseddel datert 07.05.1718)

 

Ole nevnes i et skjøte på Solverød og Tormodsrød på avdøde Ole Torsen sitt jordgods til Nils Olsen i 1718. "Ole Anunsen boende i Werne Sogn, Ole Olsen i Qvel Sogn, Helje Johnsen Gunsholdt i Slemdahl, Søren Anundsen i Hedrum Sogn " var arvinger etter Ole Torsen sin bror, Anders Torsen. Anders var morfar til hans kone.

 

Han nevnes som oppsitter på Gonsholt Nordre i 1723:

Gunsholt Nordre - Oppsittere: Helje - Skyld 3 huder

 

6. jan 1725: Publiche Absolution: for deris barn død i sengen, Hollie Joensen Gonsholt og qvinde.

 

Helge døde på Gonsholt i 1742.

 

Han gravlegges der i 1742 som "Helge Gonsholt 59 aar".

 

 

Gift 20.08.1713 i Siljan kirke,[4],[5] med Ingeborg Halvorsdatter, født ca 1682,2 (datter av Halvor Kjeldsen og Kirsten Andersdatter), død 1752 på Gonsholt i Siljan,3 gravlagt 11.06.1752 på Siljan kirkegård.3

 

Ingeborg:

Hun kom fra Kiste. Hennes stefar var forlover.

 

Hun gravlegges som "Helje Gonsholts enke Ingeborg Halvorsdatter 70 aar".

 

 

 

I.    Tora Helgesdatter, født 1715 i Siljan,[6] dåp 11.06.1715 i Siljan kirke,6 død 1781 på Gonsholt i Siljan,[7] gravlagt 18.03.1781 på Siljan kirkegård.[8]

      

       Helle Jonsen og Ingeborg Halvorsdatter - Tore

       Faddere: baaren af Edel Erichsdatter Gonsholt, assist: Karen Halvorsdatter, Maren Jonsdatter, mandfaddere: Olle Poulsen S. Kiste, Lauridts Pedersen Høysætt.

      

      

       Gift 27.10.1743 i Siljan kirke,5 med Jørgen Jørgensen, født ca 1716,7 død 1789 på Gonsholt i Siljan,[9] gravlagt 15.03.1789 på Siljan kirkegård.9

      

       Se Gonsholt Nordre denne gården

 

 

      

II.   Lisbeth Helgesdatter, født 1718 på Gonsholt i Siljan,[10] døpt 13.03.1718 i Siljan kirke,[11] død 1784 på Finsrud i Siljan,[12] gravlagt 04.07.1784 på Siljan kirkegård.12

      

       Holgie Joensen Gundsholt og Ingeborg Halfvorsdatter - Lisbeth

       Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiste, assist: Mari Joensdatter Gundsholt, Ellen Olsdatter, mandfaddere: Lars Asbiørnsen og Niels Simonsen Oufvestad.

      

      

       Gift 29.09.1755 i Siljan kirke,5 med Søren Hågensen, født ca 1713,[13],2 (trolig sønn av Hågen Jansen og Randi Kittilsdatter), død 1784 på Finsrud i Siljan,13 gravlagt 01.08.1784 på Siljan kirkegård.12

      

       Se Finsrød u/Austad

 

 

      

III. Halvor Helgesen, født 1720 på Gonsholt i Siljan,[14] døpt 27.12.1720 i Siljan kirke,14 død 1789 på Neset i Siljan,9 gravlagt 17.05.1789 på Siljan kirkegård.9

      

       Hellie Joensen Guunsholt og Ingeborg Halfvorsdatter - Halfvor

       Faddere: baaren af Maren Joensdatter Suurdahlen, Maren Laersdatter Prestejorre, Gutthorm Joensen Gonsholt, Peder Joensen Gonsholt, Laers Nielsen Suurdahllen.

      

      

       Gift 27.12.1752 i Siljan kirke,5 med Maren Pedersdatter, født 1726 på Gurholt i Siljan,14 (datter av Peder Findsen og Maren Olsdatter), døpt 24.06.1726 i Siljan kirke,14 død 1806 på Neset i Siljan,[15] gravlagt 07.12.1806 på Siljan kirkegård.15

      

       Se Neset

 

 

      

IV. Karen Helgesdatter, født 1724 i Siljan,14 døpt 06.08.1724 i Siljan kirke,14 død 1725 på Gonsholt i Siljan,[16] gravlagt 06.01.1725 på Siljan kirkegård.16

      

       Hellie Joensen og Ingeborg Halfvorsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Maren Joensdatter Suurdahllen, Christense Olsdatter Røe, mandfaddere: Kiell Svendsdatter Ovestad, Olle Olsen Røe.

      

       Gravlegges som "Hollie Jonsøn Gonsholtis lille datter Karen Holliesdatter 20 uger".

      

       6. jan 1725: Publiche Absolution: for deris barn død i sengen, Hollie Joensen Gonsholt og qvinde.

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 101.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 219.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 209.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 17.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[13]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 173.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.