| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Gonsholt Nordre – Gnr.26

 

Gonsholt Nordre lå vest for Gorningen. Gården grenser mot Gurholt i nordvest, Rød i vest og søndre Gonsholt i syd.

Se Gonsholt Nordre før 1814

 

 

Kongen eide Gonsholt Nordre i 1814.

 

 

Manntall for Gonsholt Nordre

 

 

 

 

(Med Gonsholt Nordre/skogen Bnr.1 Gonsholt Nordre/en del av innmarken Bnr.3 Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4,  Gonsholt Nordre/Gonsholtelven Bnr.5 og  Gonsholt Nordre/Gorningsdammen Bnr.6)

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Det var bare et løpenummer under Gonsholt Nordre i 1838.

 

Matrikkelen 1838
Gonsholt Nordre (Garnæsholt) matrikkelnr.180 (gammelt matrikkelnummer 151)
Løpenummer 548 - Gonsholt Nordre - skyld 3 huder - oppsitter Anders Olsen 

 

Litt om eierskapet:

Grevskapet eide Gonsholt Nordre fra 1690. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Gonsholt Nordre, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

 

Her følger Gonsholt Nordre Bnr.2

 

Gonsholt Nordre/indmarken løpenummer 548b - senere Bnr.2

Bygselsbrev på 3 huder i Gonsholt Nordre (hele gården) fra Treschow til Johan Olsen. Datert 04.12.1843, tinglyst 27.08.1845

Skyldelingsforretning avholdt den 08.09.1873 på Gonsholt Nordre - løpenummer 548, hvorved ble utskilt Gonsholt Nordre/indmarken løpenummer 548b - senere Bnr.2.

Den resterende delen ble Gonsholt Nordre/skogen - løpenummer 548a – senere Bnr.1

 

Skyldelingsforretning avholdt den 20.06.1891 på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2, hvorved ble utskilt Gonsholt Nordre/en del av indmarken Bnr.3. Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2 fra Treschow til Ole Andreassen for kr. 5400, med forbehold og driftsveier, strandrett, jagtrett osv. Datert 11.12.1893, tinglyst 15.12.1893

Skyldelingsforretning avholdt den 10.06.1911 på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2, hvorved ble utskilt en med Gnr.29 Bnr.22 sammenføyet parsell. Tinglyst 12.07.1911

Skjøte på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2 fra Maren Gonsholt til Petter O Gonsholt for kr. 12 855, hvorav for løsøre kr. 4000. Datert 22.01.1917, tinglyst 27.01.1917

Skyldelingsforretning avholdt den 15.11.1919 på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2, hvorved til Anders Olsen Gonsholt ble utskilt Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4. Tinglyst 28.02.1920

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1790 til 1836 (Karen til 1837)

 

Anders Olsen f. 1769 var sønn av Ole Andersen på Ødegården u/Gurholt. Anders giftet seg i 1790 med Karen Jansdatter f. 1765 fra Gurholt. Han overtok bygselen på Nordre Gonsholt. Anders nevnes som enebruker der i 1801 og bodde der livet ut. Han døde der i 1836 og Karen i 1837.

 

Se Gonsholt Nordre før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1819 til ca 1842

 

Knut Andersen f. 1799 var sønn av overnevnte Anders Olsen. Knut giftet seg 1. gang i 1819 med Gunhild Jacobsdatter f. 1795 fra Gurholt. Han ble bosatt hos sin far på Gonsholt Nordre. Hans far døde på Gonsholt i 1836, og hans mor i 1837. Gunhild døde på Gonsholt Nordre i 1836. Knut giftet seg 2. gang i 1837 med Marte Knutsdatter f. 1806 fra Gonsholt. De er uvisst når de flytter fra Gonsholt, med en ny familie bygslet gården i 1843. Familien flyttet til Lardal og døpte barn bosatt på en plass under Røsholt i 1843. Konen døde der i 1845. I 1865 bodde Knut hos enken Ingeborg Andersdatter på plassen Lia under Øverbø der han hjalp henne med plassens bruk. Han døde på Lia u/Øverbø i 1872.

 

Knut Andersen og Gunhild Jacobsdatter sine barn:

Pernille Knutsdatter f. 1819 d. 1821

Karen Knutsdatter f. 1820 d. 1820

Pernille Knutsdatter f. 1821 d. 1859

Karen Knutsdatter f. 1824

Anne Kirstine Knutsdatter f. 1825 d. 1903

Jacob Knutsen f. 1828

Jan Knutsen f. 1831 d. 1832

Maren Knutsdatter f. 1833

Jan Knutsen f. 1833 d. 1834

 

Knut Andersen og Marte Knutsdatter sine barn:

Gunhild Karine Knutsdatter f. 1843

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1843 til 1849

 

Johan Olsen f. 1789 fra Lardal giftet seg i Lardal i 1817 med Karen Jørgensdatter f. 1794 fra Lardal. Johan bodde på Bakli u/Smukkestad i Lardal da han giftet seg. Han foreldre bodde på Smukkestad Bnr.4 i Lardal, men flyttet til plassen Bakli u/Smukkestad. Johan overtok i 1820 Smukkstad Bnr.4 og brukte gården til 1826. Familien flyttet til Siljan i 1840 og Johan fikk der bygselen på Gonsholt Nordre i 1843. Vi finner familien på Gonsholt Nordre i 1846. Johan ble fradømt bygselen på Gonsholt Nordre i 1849 og måtte flyttet fra gården.

 

Barn:

Ole Johansen f. 1818

Anne Johansdatter f. 1821

Jørgen Johansen f. 1824

Gullik Johansen f. 1829

Amund Johansen f. 1833 d. 1833

Kjeld Johansen f. 1835

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1849 til 1891 (Karen til 1893)

 

Lars Danielsen f. 1825 fra Kiste giftet seg 1. gang i 1849 med Anne Helvig Olsdatter f. 1829 fra Rød. Han overtok samme året bygselen på Gonsholt Nordre. I 1865 ser vi familien bosatt på Gonsholt Nordre. Anne Helvig døde på Gonsholt i 1870. Lars giftet seg 2. gang i 1871 med hennes søster Karen Olsdatter f. 1832. Hun var da enke etter Martin Ellefsen som døde på Gonsholt Søndre i 1867. Lars døde på Gonsholt i 1891. Karen overtok bygselen frem til 1893 da gården ble solgt. Hun bodde i 1900 og 1910 hos sønnen Hans Martin på Rød. Hun døde i 1920.

 

Lars Danielsen og Anne Helvig Olsdatter sine barn:

Berte Marie Larsdatter f. 1849

Ole Larsen f. 1851 d. 1931

Maren Jørgine Larsdatter f. 1853 d. 1890

Ingeborg Kristine Larsdatter f. 1855

Anne Petrine Larsdatter f. 1858

Daniela Larsdatter f. 1860 d. 1930

Nils Larsen f. 1862

Hella Lovise Larsdatter f. 1864

Kristian Larsen f. 1868 d. 1941

 

Lars Danielsen og Karen Olsdatter sine barn:

Hans Martin Larsen f. 1871 d. 1952

Lava Larsdatter f. 1873 d. 1965

Olga Larsdatter f. 1875 d. 1949

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1907 (Maren til 1917)

 

Ole Andreassen f. 1855 fra Grorudplassen u/Grorud giftet seg i 1882 med Maren Hansdatter f. 1856 fra Hogstad. De døpte barn bosatt på Hogstad Nedre frem til 1886. I 1889 og 1891 døpte de barn bosatt på Høiseth. Ole kjøpte i 1893 gården Gonsholt Nordre Bnr.2 av Treschow. Han døde i 1907 og Maren overtok da ansvaret for gården. Hun nevnes der i 1910 og vi ser da at hun hadde god hjelp av sine barn. I 1917 solgte Maren gården til sønnen (Ole) Petter. Maren døde i 1943.

 

Barn:

Hans Olsen f. 1882 d. 1908

Anne Olsdatter f. 1884 d. 1962

Ole Petter Olsen f. 1886 d. 1971

Gunhild Olsdatter f. 1889

Anders Olsen f. 1891 d. 1970

Kristian Olsen f. 1894 d. 1966

Harald Olsen f. 1898 d. 1973

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1917 til 1954

 

Ole Petter Olsen f. 1886 var sønn av overnevnte Ole Andreassen. Hans far døde i 1907 og i 1910 bodde Ole Petter med sin mor på Gonsholt Nordre. Han bestyrte da gården for henne. Ole Petter giftet seg i 1917 med Anne Arnesdatter f. 1888 fra Engelstad. Han kjøpte samme året Gonsholt Nordre Bnr.2 av moren. Han skilte i 1919 ut Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4 til sin bror Anders. Anne døde i 1947. Sønnen Bjarne Ole overtok Gonsholt Nordre i 1954. Ole Petter døde i 1971.

 

Barn:

Bjarne Ole Gonsholt f. 1917 d. 1982

Hella Marie Gonsholt f. 1920

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1954 til 1892

 

Bjarne Ole Gonsholt f. 1917 var sønn av overnevnte Ole Petter Olsen. Han giftet seg i 1951 med Aslaug Johanne Kjenndalen f. 1926 fra Oklungen i Eidanger og overtok Gonsholt Nordre Bnr.2 fra sin mor i 1954. Han døde i 1982.

 

Barn:

Anne Britt Gonsholt f. 1952

Marit Gonsholt f. 1954

Ole Petter Gonsholt f. 1960

 

Familieark